Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Karjera

 
Apie LMTA
 
Konkursas / atranka į Muzikos fakulteto administratoriaus (-ės) pareigas (1 etatu)
2017 - 09 - 21  13.45 val.

Skelbiamas konkursas / atranka į Muzikos fakulteto administratoriaus (-ės) pareigas (1 etatu).

1.      Reikalavimai

1.1.      Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su atliekamu darbu, LMTA Statutu, Studijų nuostatais, Rektoriaus įsakymais ir šiais pareiginiais nuostatais;

1.2.      turėti ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį (pageidautina meno studijų srities);

1.3.      labai gerai išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai raštu reikšti mintis (sugebėti parašyti skelbimą, tarnybinį raštą, įsakymo projektą ir kt.);

1.4.      mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel);

1.5.      būti pareigingam, drausmingam, darbščiam, mokėti bendrauti;

1.6.      užsienio kalbų žinojimas (anglų, vokiečių, rusų) – privalumas.

 

  1. 2.             Pagrindinės funkcijos

2.1.    Valdyti, prižiūrėti ir tvarkyti informaciją, susijusią su studijų programų vykdymu:

2.1.1   kiekvieno semestro pradžioje registruoti studentus;

2.1.2        kasmet parengti ir tikslinti išplėstinį studentų sąrašą, pateikti jį Studijų skyriui;

2.1.3        parengti Studento studijų korteles, tikslinti jas su egzaminų, įskaitų žiniaraščių rezultatais;

2.1.4        parengti rudens ir pavasario semestrų sesijų egzaminų žiniaraščius ir patikrinti juose įrašytų įvertinimų atitikimą Studento studijų kortelėse esantiems įvertinimams;

2.1.5        perduoti nustatyta tvarka sesijų egzaminų ir įskaitų žiniaraščius archyvui;

2.1.6        parengti rudens ir pavasario įskaitų ir egzaminų sesijų rezultatų suvestines ir pateikti jas Studijų skyriui;

2.1.7        kaupti informaciją, gautą iš katedrų koordinatorių, apie studentų pažangumą ir paskaitų lankomumą;

2.1.8        stebėti ir fiksuoti studijų rezultatus, išrašyti skolų lapelius, informuoti dekaną bei studijų skyrių apie skolų likvidavimą (žymėti pakitimus suvestinėse);

2.1.9        parengti diplomantų studijų programų dalykų kreditų suvestines ir dalykų išvestinius pažymius ir pateikti studijų skyriui;

2.1.10    registruoti studentus ir sudaryti studijuojančiųjų alternatyviai ir laisvai pasirenkamuosius dalykus sąrašus,  pateikti juos dėstytojams;

2.1.11    atlikti kitus dekano ir studijų skyriaus pavestus darbus, susijusius su studijų programų vykdymu;

2.1.12    dekano teikimu parengti fakulteto grupinių paskaitų bei egzaminų tvarkaraščius;

2.1.13    išrašyti studentams pažymas, tvarkyti su studijomis susijusius dokumentus;

2.1.14    dekano teikimu parengti tarnybinius raštus bei įsakymus;

2.1.15    dekano teikimu parengti studijų rezultatų įskaitymo korteles.

2.2        Teikti informaciją dėstytojams ir studentams įvairiais studijų programų vykdymo klausimais.

 

CV bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus siųsti el. paštu, adresu personalas@lmta.lt, nurodyti temoje “administratorius”, iki 2017-09-29.

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930