Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Karjera

 
Apie LMTA
 
Konkursas į Muzikos fakulteto katedrų koordinatoriaus pareigas (0,5 etato)
2017 - 09 - 21  13.45 val.

Skelbiamas konkursas Muzikos fakulteto katedrų koordinatoriaus pareigoms užimti (0,5 etato).

1.       Reikalavimai

1.1.1.      Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su atliekamu darbu, LMTA Statutu, Studijų nuostatais, Rektoriaus įsakymais ir šiais pareiginiais nuostatais;

1.1.2.      turėti ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį (pageidautina meno studijų srities);

1.1.3.      labai gerai išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai raštu reikšti mintis (sugebėti parašyti skelbimą, tarnybinį raštą, protokolą ir kt.);

1.2.          mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel);

1.3.          būti pareigingam, drausmingam, darbščiam, mokėti bendrauti;

 

2.         Pagrindinės funkcijos

2.1           Derinti dekanato ir jam pavaldžių katedrų veiklą:

2.1.1        informuoti katedrų vedėjus apie numatomus posėdžius, pasitarimus ir kitus renginius;

2.1.2        katedrų vedėjų pavedimu periodiškai teikti informaciją fakulteto administratoriui apie katedrų studentų pažangumą ir paskaitų lankomumą.

2.2.          Vykdyti katedrų vedėjų įpareigojimus, susijusius su dėstytojų pedagogine, menine, moksline ir metodine veikla:

2.2.1        vadovaujantis Studijų programomis ir katedrų vedėjų studentų paskirstymu,  parengti ir tvarkyti dėstytojų pedagoginio krūvio korteles;

2.2.2        kiekvieną mėnesį pildyti dėstytojų darbo apskaitos žiniaraščius ir, suderinus su personalo skyriumi, pateikti buhalterijai;

2.2.3        parengti dėstytojams paskaitų lankomumo žurnalus;

2.2.4        kiekvieno semestro pradžioje parengti ir skelbti dėstytojų paskaitų tvarkaraštį;

2.2.5        kalendorinių metų pradžioje surinkti dėstytojų ataskaitas apie jų meninę, mokslinę, metodinę ir pedagoginę veiklą;

2.2.6        parengti katedrų pedagogų meninės, mokslinės, metodinės ir pedagoginės veiklos suvestinę;

2.3           Atlikti katedrų vedėjų padėjėjo pareigas:

2.3.1        atlikti būtinus raštvedybos darbus;

2.3.2        informuoti dėstytojus apie rengiamus katedros posėdžius, svarbius LMTA renginius ir kt.;

2.3.3        parengti katedros posėdžių protokolus ir, pasibaigus kalendoriniams metams, pristatyti juos archyvui;

2.3.4        skelbti būtiną informaciją dėstytojams ir studentams katedrų skelbimų lentose ir elektroniniu paštu;

2.3.5        rengti ir teikti su katedrų vedėjais suderintą informaciją apie katedrose įvykusius pakitimus LMTA interneto svetainės administratoriui;

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930