Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Karjera

 
Apie LMTA
 
Informacinių technologijų priežiūros skyriaus vedėjas
2017 - 09 - 27  12.00 val.

Pobūdis: I. PAREIGYBĖS TIKSLAS:
1.Padėti įstaigos vadovui užtikrinti sklandų įstaigos informacinių technologijų ir sistemų veikimą, kokybišką jų administravimą bei valdymą.

Pagrindinės funkcijos:
1. Vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbą.
2. Koordinuoja LMTA kompiuterizuotų (informacinių) sistemų ir duomenų bazių sąveiką ir integraciją, siekiant saugaus ir kokybiško jų naudojimo.
3. Organizuoja ir atlieka LMTA kompiuterių ir telekomunikacijų tinklo priežiūrą, jo techninių ir programinių resursų paskirstymą, tinklo vartotojų prieigos teisių kontrolę, duomenų ir kompiuterinio tinklo saugą, siekdamas užtikrinti LMTA informacinių ir telekomunikacinių technologijų prieigą ir naudojimą.
4. Rengia informacinių ir telekomunikacinių technologijų ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų laikymosi stebėseną.
5. Konsultuoja LMTA administracijos padalinius duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų priežiūros klausimais, siekdamas sudaryti galimybes LMTA darbuotojams kvalifikuotai naudotis LMTA informacinių sistemų produktais. 
6. Koordinuoja ryšius su kitomis institucijomis ir įstaigomis informacinių ir telekomunikacinių technologijų klausimais. 
7. Pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Akademijos komisijose ir darbo grupėse, kuriose sprendžiami informacinių ir telekomunikacinių technologijų klausimai. 
8. Administruoja Akademijos tarnybinių stočių operacines sistemas (serverius) ir jose funkcionuojančias duomenų bazes, atlieka jų funkcionavimo stebėseną (monitoringą), siekdamas užtikrinti, kad būtų laiku nustatyti jų sutrikimai ir atkurtas funkcionalumas. 
9. Atlieka LMTA tarnybinių stočių operacinių sistemų (serverių) ir duomenų bazių archyvavimo ir atkūrimo darbus, siekdamas užtikrinti Akademijos duomenų išsaugojimą ir atkūrimą. 
10. Įgyvendina Akademijos kompiuterinio tinklo, kompiuterinių sistemų ir duomenų bazių duomenų saugos technines ir programines priemones, siekdamas užtikrinti Akademijos informacinių technologijų saugą. 
11. Bendradarbiaudamas su kitais LMTA padaliniais plėtoja Akademijos interneto svetainę, organizuoja jos struktūros tobulinimą, koordinuoja informacijos tvarkymą joje, administruoja jos tvarkymo programinę įrangą, siekdamas užtikrinti Akademijos interneto svetainės funkcionalumą.
12. Instaliuoja LMTA kompiuterinių darbo vietų operacinių sistemų ir tipinių taikomųjų programinių paketų programinę įrangą ir ją tinkamai prižiūri.
13. Užtikrina ir administruoja Akademijos kompiuterinių darbo vietų prisijungimą prie centralizuotų Lietuvos ir užsienio duomenų bazių bei kompiuterinių sistemų.
14. Administruoja apsikeitimą duomenimis su kitų valstybės institucijų ir įstaigų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų LMTA duomenų perdavimą. 
15. Organizuoja garso, vaizdo aparatūros ir telekomunikacinės įrangos eksploatavimą ir užtikrina kokybišką jos veikimą, vykstant renginiams Akademijoje. 
16. Administruoja Akademijos dokumentų valdymo sistemą, siekdamas užtikrinti
nepriekaištingą jos funkcionavimą. 
17. Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis projektuoja naujus dokumentų registrus, automatizuotus procesus, ataskaitų formas, siekiant pagerinti Akademijos dokumentų valdymą ir supaprastinti dokumentų paiešką (pasiekiamumą) LMTA darbuotojams.
18. Teikia pasiūlymus Rektoriui dėl Akademijos informacinių technologijų modernizavimo ir plėtros, siekdamas užtikrinti pažangių technologijų taikymą Akademijoje.
19. Sprendžia Akademijos duomenų bazių ir kompiuterinių sistemų kibernetinio saugumo problemas.
20. Rengia savo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, paskirsto jiems funkcijas.
21. Pasirašo savo padalinio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
22. Sprendžia kompiuterinės, programinės ir telekomunikacinės įrangos įsigijimo klausimus, siekdamas pagerinti bei užtikrinti LMTA darbo efektyvumą, rengia technines specifikacijas kompiuterinės technikos įsigijimui.
23. Vykdo kitus tiesioginio vadovo su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti LMTA strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą informatikos studijų krypties išsilavinimą (pageidautina magistro kvalifikacinį laipsnį).
2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą. Vadovaujamojo darbo patirtis informacinių technologijų srityje būtų privalumas.
3. Mokėti administruoti kompiuterių ir telekomunikacijų tinklus, tarnybinių stočių operacines sistemas (serverius), atlikti kompiuterinių darbo vietų sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, administravimo, instaliavimo ir priežiūros darbus.
4. Mokėti dirbti kompiuteriu: "MS Office" programų paketu, tinklalapių turinio valdymo sistemomis, dokumentų valdymo sistemomis ir kitomis taikomosiomis programomis.
5. Gebėti savarankiškai atlikti užduotis, analizuoti, įvertinti ir apibendrinti pateiktą informaciją ir formuluoti pasiūlymus ir jų įgyvendinimo variantus. 
6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles.
8. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

CV siųsti el. paštu, adresu personalas@lmta.lt, iki 2017-09-30.

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930