Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

BENDROJI MUZIKOS DIDAKTIKA

 

 

 

Kodėl verta rinktis LMTA?

vykdant Bendrosios muzikos didaktikos studijų programą siekiama, jog studijų metu greta teorinio pasirengimo (bendrojo humanitarinio išsilavinimo, pedagoginių ir psichologinių žinių, pagrindinių muzikinio ugdymo gairių išmanymo) būsimas mokytojas įgytų meninės raiškos (solinio ir chorinio dainavimo, skambinimo fortepijonu, dirigavimo) įgūdžių;
programoje papildomas dėmesys yra skiriamas gebėjimų vadovauti muzikiniams kolektyvams (chorams) formavimui – tikimasi, jog būsimi specialistai atliks svarbų vaidmenį tęsiant lietuviškąsias chorinio dainavimo tradicijas;
programos turinyje stebimas tarptautinis kontekstas, studentai susipažįsta ir vertina ne tik gerąsias Lietuvos pedagogų rengimo tradicijas, bet ir pasaulyje pripažintas sistemas.

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Bendrosios muzikos didaktikos studijų programos tikslas yra parengti specialistus, gebančius dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, suburti jose muzikos kolektyvus, organizuoti ir vadovauti jų veiklai; turinčius pedagoginių, muzikinių, psichologijos žinių ir gebančius jas taikyti praktikoje; kritiškai ir kūrybiškai mąstančius, imlius ir atvirus naujovėms; aktyvius pilietinės visuomenės narius, muzikinio ugdymo ir kultūrinio gyvenimo puoselėtojus, siekiančius ir gebančius savarankiškai dirbti, mokytis bei tobulėti visą gyvenimą.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?

Šioje studijų programoje specializacijų nėra. 

Koks laipsnis ir kvalifikacija suteikiama baigus šią studijų programą?

Meno pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

Dauguma dėstytojų turi didelį pedagoginį stažą ir išsiskiria savo menine bei moksline veiklomis. Jų pedagoginis meistriškumas atsiskleidžia vedant paskaitas, vadovaujant chorams, organizuojant festivalius, tarptautinius konkursus. Dėstytojų kvalifikacija ir jų gebėjimas vykdyti programos tikslus bei uždavinius pripažįstama kaip viena iš programos stiprybių. Dauguma katedros dėstytojų yra patyrę muzikinės – pedagoginės srities specialistai. Praktikos vadovai, dėstytojai nuolat tobulinasi kvalifikacijos seminaruose, kai kurie patys organizuoja ir veda seminarus bei atviras pamokas studentams, miesto bei respublikos muzikos mokytojams. Chorinės praktikos vadovai gilinasi į bendrojo lavinimo mokyklų ir neformalaus švietimo įstaigų chorinio ugdymo klausimus. Programos dėstytojai dirba savo srities ekspertais, plėtoja organizacinę veiklą.

Informaciją apie dėstytytojų kvalifikaciją rasti galite Pedagogikos katedros puslapyje.

Kokią meninę/mokslinę veiklą plėtoja studentai?

Studentai turi galimybę dalyvauti LMTA vykdomose studentų mainų programose ir išvykti studijuoti į užsienį laikotarpiui iki 1 metų. LMTA dėstantys meno ir švietimo įstaigų, kolektyvų vadovai gabiausiems studentams sudaro sąlygas įsidarbinti, dalyvauti bendruose projektuose. Studentams suteikiama galimybė pedagoginę ir koncertinę praktiką atlikti įstaigose, kurioms vadovauja potencialūs darbdaviai. Į mokslinius tyrimus studentai dažniausiai įsitraukia jiems rengiant baigiamuosius darbus ir padedant dėstytojams atlikti meno ir pedagoginės veiklos tyrimus.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Stojantieji privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir laikyti stojamąjį egzaminą, kuriame patikrinami muzikiniai gebėjimai. Papildomai vertinama stojančiųjų motyvacija dirbti pedagoginį darbą. Motyvacijos vertinimą organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti). Motyvacijos testo metu būsimieji studentai atsako į klausimus raštu ir dalyvauja pokalbyje su psichologu ir edukologu. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1.  

Stojamojo egzamino reikalavimai.

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, studentai gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Sėkmingai baigę šią studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairiose formalaus (mokyklose, gimnazijose) ir neformalaus (darželiuose, kultūros centruose, muzikos mokyklose, bažnyčios centruose ir kt.) ugdymo institucijose, burti savo muzikinius kolektyvus, užsiimti individualia atlikėjo praktika, mokyti įvairaus amžiaus besimokančiuosius muzikos, rengti besimokančiuosius muzikiniams konkursams, organizuoti chorus, vokalinius ansamblius, muzikines šventes ir konkursus.

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031