Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

VAIDYBA

 

 

Kodėl verta rinktis LMTA?

- LMTA yra universitetinė aukštoji meno mokykla, greta profesinių įgūdžių suteikianti ir bendrąjį universitetinį išsilavinimą;
- Vaidybos studijų programą baigę absolventai gali ir sėkmingai dirba dramos teatruose, įvairiose kultūros srityse, kino projektuose;
- į LMTA priimami gabiausi, perspektyviausi ir didžiausią motyvaciją turintys abiturientai. 

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Vaidybos studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos aktorius, atitinkančius tarptautinius standartus – teatro, kino meno žinovus, plataus profilio specialistus, išmanančius teatro, kino meno specifiką, raidos dėsnius, gebančius kompetentingai pasirengti savarankiškai kūrybai, suvokti teatro, kino, procesus istoriniu, teoriniu, praktiniu bei visuomeniniu aspektu. Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių teatro, kino meno įgūdžių lavinimas ir patirties šioje srityje kaupimas. Integruotai dėstomi dalykai skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno reiškinius, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai. Bendrųjų universitetinių dalykų studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai ir kiti gebėjimai.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?

- Vaidyba I;

Koks kvalifikacinis laipsnis ir suteikiamas baigus šią studijų programą?

- Teatro ir kino bakalauras;

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

Vaidybos studijų programos dėstytojai yra aktyvūs teatro menininkai, mokslininkai bei kultūrinėje ir meninėje veikloje aktyviai dalyvaujantys teatro meno ekspertai. Dėstytojai nuolat vykdo meninę veiklą, rengia metodines priemones, kurios yra panaudojamos Vaidybos studijų programos reikmėms. Dauguma Vaidybos ir režisūros katedros kurso vadovų yra Lietuvos teatrų vadovai. Tai rodo pedagogų suinteresuotumą, atsakomybę už savo kurso studentų profesionalų paruošimą ir parengimą darbui po Akademijos baigimo. Didžioji dalis dėstytojų yra žinomi Lietuvoje menininkai – teatro režisieriai, aktoriai, teatro istorijos ir teorijos specialistai, kurie aktyviai vykdo ekspertinę ir  švietėjišką veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Dėstytojai turi didelę tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, paremtą ir asmeninėmis iniciatyvomis, ir dėstytojų Erasmus mainų programa. Reikšmingiausia ir aktualiausia menininkams profesinio tobulėjimo meninės (praktinės) ir pedagoginės veiklos srityje forma yra naujų kūrinių premjerų rengimas ir atlikimas, dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu reikšminguose meniniuose projektuose, teatro bei teatro pedagogikos meistriškumo kursuose ir seminaruose, mokslinėse metodinėse konferencijose. 

Informaciją apie dėstytytojų kvalifikaciją rasti galite Vaidybos ir režisūros katedros puslapyje.

Kokią meninę veiklą plėtoja studentai?

Kiekvieno studijų krypties dalyko dėstymo procese ugdomos profesinės studento kompetencijos ir praktiniai gebėjimai: vaidybos psichotechnikos ypatumų, jų raiškos įsisavinimas, profesionalus motyvuotos vaidmens veiksminės linijos ir personažo veiksmų logikos konstravimas, argumentuota vaidmens ir spektaklio draminės medžiagos analizė ir interpretacija, vartojamas specialus profesinis žodynas ir specializuota literatūra, aktualios teatro meno problemos vertinamos bendrame sociokultūriniame kontekste. Profesijos praktika yra individuali studento veikla, galinti reikštis įvairiomis formomis, kuriomis studentas visuomenei parodo savo įgytus profesinius gebėjimus: pavyzdžiui, viešas vaidmenų spektakliuose ar jų eskizuose pristatymas, koncertai, renginiai, dalyvavimas meno projektuose, Lietuvos ar tarptautiniuose teatro festivaliuose. 

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka išlaikyti stojamąjį egzaminą. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1.

Specializacijos Vaidyba - stojamojo egzamino reikalavimai.

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Teatro ir kino bakalaurai gali tęsti studijas meno studijų srities, teatro ir kino krypties magistrantūroje. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas aktoriaus kompetencijas, derindami vaidybos praktikos studijas su vaidybos teorijos tyrimais.

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Teatro ir kino bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti teatruose, mokyklose bei kūrybinėse sąjungose, savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031