Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

 

Studijų programos pavadinimas

Vaidyba (iki 2017 m.) / Teatro menas (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

Nėra (iki 2017 m.) / Režisūra, Vaidyba (nuo 2017 m.)

Programos valstybinis kodas

621W40002 (iki 2017 m.) / 6211PX002 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Kosciuškos g. 10, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji pakopa (magistrantūra)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 1,5 metų

Programos apimtis kreditais

90 kreditų

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Teatras ir kinas (iki 2017 m.) / Teatras (nuo 2017 m.)

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Teatro ir kino magistras (iki 2017 m.) / Meno magistras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Doc. Vesta Rasa Grabštaitė

Vadovo kontaktinė informacija

El. p. vesta.grabstaite@lmta.lt; Tel. Nr. 8 659 59795

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2019 liepos 3 d.

Studijų programos tikslas

Antrosios pakopos studijų programos Vaidyba tikslas yra parengti aktorių, savarankišką kūrėją ir/ar tyrėją, gebantį realizuoti savo paties inicijuotą kūrybinį scenos menų projektą, paremtą individualiu aktualios problemos tyrimu, ir susikurti kūrybinės veiklos nišą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Tai vienintelė Lietuvoje Programa, rengianti aktorius, turinčius teatro ir kino magistro laipsnį. Programos išskirtinumas – meninio tyrimo, kuris yra atliekamas praktiškai ir per praktiką ir kurio galutinis rezultatas yra meno kūrinys, parengimas ir įgyvendinimas. Programos išskirtinumą taip pat lemia galimybė susipažinti su naujausiomis vaidybos technikomis bei inovatyviomis meninėmis ir taikomosiomis teatro formomis, kuriose aktorius yra daugiau nei atlikėjas.

Reikalavimai stojantiesiems

Priėmime į Programą gali dalyvauti asmenys, turintys teatro ir kino arba šokio studijų krypties bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį. Priėmimo į Programą konkurse skaičiuojamą konkursinį balą sudaro:

 • stojamojo egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,6;
 • pirmosios studijų pakopos pasiektų studijų rezultatų (diplomo priedėlyje (priede) įrašytų pažymių) vidurkis – svertinis koeficientas 0,2;
 • motyvacinis pokalbis  – svertinis koeficientas 0,2.

Viena iš stojamojo egzamino sudedamųjų dalių – iš anksto parašyto būsimo meninio tyrimo pasiūlymo (apimtis – 5 psl.) pristatymas. Galimų meninių tyrimų kryptys kiekvienais metais nurodomos stojamųjų egzaminų reikalavimuose. 2016 m. priimamiems studentams numatomos šios meninių tyrimų kryptys:

 • vaidybos meno tyrimai;
 • aktorių ugdymo principai;
 • taikomosios teatro kryptys.

Tolesnių studijų galimybės

Sėkmingai baigę antrosios pakopos studijų programos Vaidyba studijas ir įgiję Teatro ir kino magistro kvalifikacinį laipsnį, absolventai toliau gali tęsti studijas meno doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę antrosios pakopos studijų programą Vaidyba absolventai galės vaidinti įvairių režisierių spektakliuose, galės savarankiškai suburti komandą ir realizuoti meninius, edukacinius ir kitokio pobūdžio kultūrinius projektus, užsiimti menine arba taikomąja teatro veikla. Absolventai taip pat galės dirbti dėstytojais aukštosiose mokyklose, turės galimybę vykdyti savarankiškus meninius tyrimus.

 

Bendrosios kompetencijos

 1. Gebėjimas atlikti savarankišką mokslinį tyrimą.
 2. Gebėjimas atsakingai, efektyviai ir etiškai taikyti savo asmeninius, socialinius ir profesinius įgūdžius ir žinias daugiakultūrinėje aplinkoje.
 3. Gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai, efektyviai ir atsakingai panaudoti savo asmeninį potencialą kuriant ir išnaudojant galimybes bei siekiant nuolatinio tobulėjimo.
 
 

Dalykinės kompetencijos

 1. Gebėjimas inicijuoti ir įgyvendinti originalią meninę idėją, kuriant ir/ar dalyvaujant kūrybiniame scenos menų projekte.
 2. Gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius procesus ir jų reikšmę šiuolaikiniame kultūriniame kontekste, taip pat savo profesijos srities, kaip kultūros dalies, kintančias sritis (kūrimą, suvokimą, vartojimą ir sklaidą).
 3.  Gebėjimas kurti ir įgyvendinti pasirodymus įvairiuose visuomeniniuose ir socialiniuose kontekstuose, įvertinant skirtingų vartotojų poreikius ir pasirenkant efektyviausius komunikacijos būdus ir formas.
 4. Gebėjimas taikyti metodologines ir didaktines žinias praktikoje.
 
 
 

 

 

 

 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930