Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

VAIZDO OPERATORIUS

 

 

 

Programos tikslas

Antrosios pakopos Vaizdo operatoriaus studijų programos tikslas – rengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius vaizdo operatorius, kurie, disponuodami naujausiomis filmavimo technologijomis, gebėtų kurti aukštos kokybės kino kūrinius, atitinkančius šiuolaikinės nacionalinės ir tarptautinės kino rinkos poreikius, taip pat gebėtų analizuoti ir objektyviai vertinti kino meno reiškinius, būti sąmoningais ir atsakingais kūrėjais.

Profesinės veiklos galimybės

Kino magistro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti įvairiuose Lietuvos (valstybiniuose ir nevalstybiniuose) kino studijose, televizijos kompanijose, kūrybinėse sąjungose. Taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje veikloje.

Reikalavimai stojantiesiems

Asmenys, ketinantys studijuoti Vaizdo operatoriaus antrosios pakopos studijų programą, dalyvauja Akademijos organizuojamame priėmime. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt/lt/priemimas-1 

 

Kodėl verta rinktis LMTA?
• LMTA sutelkti ryškiausi Lietuvos kino ir televizijos specialistai, pedagogai;
• priėmimo reikalavimai Į LMTA Vaizdo operatoriaus studijų programą yra specifiniai ir
žymiai aukštesni nei kitose panašios pakraipos specialistus rengiančiuose Lietuvos aukštosiose
mokyklose, todėl į LMTA priimami gabiausi ir geriausiai pasirengę abiturientai;
• LMTA ruošia vaizdo operatorius, galinčius profesionaliai dirbti kino, televizijos ar reklamos
srityse, savarankiškai vykdyti filmavimo pasiruošimo, filmavimo ir montažinius filmavimo
darbus bei projektus.

Koks yra šios studijų programos tikslas?
Vaizdo operatoriaus studijų programos tikslas yra parengti vaizdo operatorius, turinčius
meno patirtimi grindžiamą, kultūros, mokslo ir naujausių technologijų lygį atitinkantį aukštąjį
išsilavinimą, kurių profesinis išprusimas ir praktiniai gebėjimai atitiktų šiuolaikinius rinkos
poreikius ir šiuolaikines modernias kino bei TV produkcijos kūrimo technologijas. Šia studijų
programa taip pat gilinamos žinios, reikalingos komercinių reklamos bei kino projektų vykdymui,
ugdomas poreikis visapusiškam tobulėjimui bei gebėjimas logiškai ir argumentuotai ginti savo
kūrybines bei profesines pozicijas, skatinti profesinę ir pilietinę atsakomybę.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?
Šioje studijų programoje specializacijų nėra.

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?
• Kino bakalauras;
• Kino magistras.

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?
Vaizdo operatoriaus studijos savo esme yra pasirengimas praktinei veiklai, pagrįstas praktinių
įgūdžių formavimu, gilinimusi į vaizdo operatoriaus meno specifiką. Šios praktinės veiklos vadovai
– kino menininkai – yra specialiųjų dalykų dėstytojai. Pedagogai aktyviai dalyvauja seminaruose,
darbo stovyklose bei festivaliuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šia veikla dėstytojai semiasi naujų
įgūdžių profesinėje veikloje, susipažįsta su naujomis technologijomis, metodika, turi galimybę gauti
naujos vaizdinės bei literatūrinės medžiagos, skatinančios pedagoginės veiklos kokybę. Dėstytojai
dalyvauja įvairiuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu reikšminguose meniniuose projektuose,
naujų meninių ir vaidybinių filmų kūrimo procese. Kita profesinio tobulėjimo kryptis – moksliniai
tyrimai, pranešimai prestižinėse mokslinėse konferencijose, dalyvavimas moksliniuose aptarimuose,
tarptautinėse mainų programose, meistriškumo kursuose, diskusijose ir seminaruose pedagoginiais
klausimais. Katedros dėstytojai taip pat aktyviai dalyvauja viename iš ryškiausių LMTA Kino ir TV
mokomosios studijos projektų „Vasaros media studija“.

Kokią meninę veiklą plėtoja studentai?
Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti mainų programose, kaupiama ir skelbiama informacija
apie meistriškumo kursus, konkursus, festivalius, vasaros akademijas. Dėstytojai, itin aktyviai
besireiškiantys meninėje ir profesinėje veikloje, kviečia bendradarbiauti ir savo studentus (kartu su
studentais rengia bendrus projektus). Taip studijų metais yra formuojama labai reikalinga būsimai
meninei karjerai profesinė patirtis.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?
Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka
išlaikyti stojamąjį egzaminą, kurį sudaro testas ir pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.
Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt.

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?
Pirmąją (bakalauro) pakopą baigę Vaizdo operatoriaus studijų programos studentai gali tęsti
studijas menų studijų srities teatro ir kino krypties antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Dalis Vaizdo operatoriaus bakalauro studijas baigusių studentų vaizdo kūrimo procese siekia
ir yra potencialūs atlikti ne tik mechaninį „kameros vedžiojimo“ darbą, bet ir tapti kūrybiniu
bendraautoriumi. Kino bakalauro/magistro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti įvairiuose Lietuvos
(valstybiniuose ir nevalstybiniuose) kino studijose, televizijos kompanijose, kūrybinėse sąjungose,
savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą. Absolventai taip pat geba atlikti tyrimus, kūrybiškai
taikydami žinomus kino analizės metodus, moka įvertinti tyrimų rezultatus, geba kritiškai vertinti
kino ir TV specifiką.
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2017
PATKPnŠS
  1 2 3 4 5 6
7 8 910111213
14151617181920
21222324252627
28293031