Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Vaizdo operatorius (iki 2017 m.) / Kino menas (nuo 2017 m.)

 

Studijų programos specializacijos

Nėra (iki 2017 m.) / Operatorius, Režisūra (nuo 2017 m.)

 

Programos valstybinis kodas 

621W43001 (iki 2017 m.) / 6211PX003 (nuo 2017 m.)

 

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, Vilnius

 

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

 

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

 

Studijų pakopa

Antroji (II)

 

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

 

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 2 metai

 

Programos apimtis kreditais

120 ECTS

 

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

 
Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai  

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Teatras ir kinas (iki 2017 m.) / Kinas ( nuo 2017 m.)

 

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesine kvalifikacija (jei yra)

Kino magistras (iki 2017 m.) / Menų magistras (nuo 2017 m.)

 

Studijų programos vadovas

Prof. Janina Lapinskaitė

 

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: janina.lapinskaitė@lmta.lt, Tel. Nr. 8 662 30057

 

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

 

Akredituota iki

2018-06-30

 

Studijų programos tikslas

Antrosios pakopos Vaizdo operatoriaus studijų programos tikslas – rengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius vaizdo operatorius, kurie, disponuodami naujausiomis filmavimo technologijomis, gebėtų kurti aukštos kokybės kino kūrinius, atitinkančius šiuolaikinės nacionalinės ir tarptautinės kino rinkos poreikius, taip pat gebėtų analizuoti ir objektyviai vertinti kino meno reiškinius, būti sąmoningais ir atsakingais kūrėjais.

 

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti brandų  ir savarankišką menininką – vaizdo   operatorių.

 

Studijų programos skiriamieji bruožai

Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, rengianti profesionalius, kino meno specifiką išmanančius vaizdo operatorius. Skatinama įgyti tarptautinės patirties, renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas, dalyvaujant tarptautiniuose praktiniuose seminaruose, vasaros MEDIA studijoje. Taip pat skatinamas dalyvavimas inovatyviuose tarpdisciplininiuose projektuose bei savarankiškoje kūrybinėje veikloje.

 

Reikalavimai stojantiesiems

Asmenys, ketinantys studijuoti Vaizdo operatoriaus antrosios pakopos studijų programą, dalyvauja Akademijos organizuojamame priėmime. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt/lt/priemimas-1

 

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Pripažįstamas formalusis tos pačios studijų krypties, specializacijos ir apimties (kreditais) pirmosios studijų pakopos išsilavinimas.

 

Tolesnių studijų galimybės

 

 

Profesinės veiklos galimybės

Kino magistro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti įvairiuose Lietuvos (valstybiniuose ir nevalstybiniuose) kino studijose, televizijos kompanijose, kūrybinėse sąjungose. Taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje veikloje.

 
     
Bendrosios kompetencijos Studijų programos rezultatai  
     
1. Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją. 1.1. Gebės analizuoti kino meno faktus bei procesus įvairiuose kontekstuose, reikalaujančiuose filosofinės interpretacijos.  
     

1.2. Išmanys informacines technologijas, gebės įvairiuose šaltiniuose ieškoti informacijos, ją įvertinti, atsirinkti, analizuoti, sisteminti ir naudoti atliekant įvairias  dalykų (modulių) aprašuose nurodytas užduotis.  
     
2. Kritiškas ir savikritiškas   mąstymas. 2.1. Gebės kritiškai, konstruktyviai, argumentuotai vertinti savo ir kitų darbo kokybę praktinių darbų aptarimuose bei baigiamojo  egzamino metu.  
     
  2.2. Gebės kritiškai mąstyti ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu (pokalbiai ir atsiskaitymai žodžiu) ir raštu (atsiskaitymai raštu) aptariant esminius klausimus, susijusius su  kino meno suvokimu  įvairiuose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose.  
     
3. Tarpasmeniniai ir bendravimo gebėjimai (gebėjimas bendrauti, gebėjimas dirbti kūrybinėje grupėje). 3.1. Gebės efektyviai bendrauti nacionalinėje bei tarptautinėje kūrybinėje grupėje, aiškiai apibūdindamas savo kūrybines idėjas bei spręsdamas gamybines problemas.  
     
Dalykinės kompetencijos Studijų programos siekiniai  
     
4. Gebėjimas profesionaliai filmuoti  skirtingų žanrų, stilių bei formų kino kūrinius taikant naujausias  filmavimo  technologijas. 4.1. Atsižvelgdamas į nuolatinius pokyčius filmavimo technikos srityje gebės kuriamam kino projektui tinkamai pasirinkti filmavimo techniką  bei taikyti naujausias filmavimo technologijas.  
     
  4.2. Gebės kūrybiškai bei profesionaliai nufilmuoti dokumentinį,  vaidybinį ir/ar šokio kino projektą, atitinkantį tarptautinius  standartus.  
     
5. Gebėjimas vykdyti vaizdo montažo bei postprodukcijos darbus. 5.1. Gebės techniškai profesionaliai sumontuoti vaidybinio ir/ar dokumentinio filmo medžiagą, taikyti dramaturginius bei žanrinius vaizdo  montažo metodus.  
     
6. Gebėjimas taikyti teorines žinias operatoriaus darbo praktikoje. 6.1. Gebės kūrybiškai interpretuoti ir efektyviai taikyti įgytas filmo stilistikos bei žanrinių  ypatumų  teorines žinias, atlikdamas dalykų (modulių) aprašuose numatytas praktines užduotis.  
     
7. Gebėjimas atlikti profesionalų kino meno kūrinio arba reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausią formą šio tyrimo rezultatams pristatyti. 7.1. Gebės pritaikyti kūrybinio rašymo įgūdžius, įvertinti  kino projekto techninį gamybos savitumą, kūrybiškumo ir inovacijų svarbą ir apibendrinti tai tiriamojo darbo forma.  
     
  7.2. Gebės viešai pateikti profesionalų ir argumentuotą kino meno kūrinio ar reiškinio vertinimą.  
     
8. Gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius audiovizualinio meno teorijos ir praktikos srityje. 8.1. Gebės savarankiškai projektuoti novatoriškas operatoriaus profesijos idėjas lokalioje meno rinkoje, taip pat tarptautiniu mastu.  
     
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2017
PATKPnŠS
  1 2 3 4 5 6
7 8 910111213
14151617181920
21222324252627
28293031