Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas 

Meno vadyba 

Studijų programos specializacijos 

Nėra

Programos valstybinis kodas

621N20035 (iki 2017 m.) / 6211LX005 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Meno vadybos skyrius, Kosciuškos g. 10, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k., anglų k.  

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji pakopa (magistrantūra)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 1,5 metų

Programos apimtis kreditais

90 kreditų

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Socialiniai mokslai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.)   Verslo ir viešoji vadyba

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Vadyba

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Vadybos magistras (iki 2017 m.) / Verslo vadybos magistras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Lekt. Laima Vilimienė

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: laima.vilimiene@lmta.lt; Tel. nr. +370 687 75 396

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

   2019 m. liepos 3 d.

Studijų programos tikslas

Antrosios pakopos studijų programos Meno vadyba tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos meno vadybininkus, gebančius integruotai taikyti rinkodaros, finansų ir projektų valdymo principus atlikėjų meno vadybos srityje, gebančius kurti ir įgyvendinti inovatyvius meno projektus, kritiškai vertinti ir kūrybiškai spręsti meno projektų ir meno organizacijų valdymo iššūkius dinamiškoje nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Meno vadybos magistrantūros studijų programa skiriasi nuo kitų aukštųjų mokyklų siūlomų panašių studijų programų studijų dalykais, struktūra, bendromis ir profesinėmis kompetencijomis. Ši studijų programa rengia specialistus, ne tik išmanančius atlikėjų meno, meno antreprenerystės, rinkodaros ir kultūros organizacijų vadybos ypatumus, tačiau ir gebančius praktiškai realizuoti kūrybinius sumanymus nuo meno projekto idėjos sukūrimo iki visiško jos įgyvendinimo.

Reikalavimai stojantiesiems

Priėmime į studijų programą Meno vadyba turi teisę dalyvauti asmenys, turintys meno studijų arba vadybos, arba verslo, arba verslo ir vadybos bakalauro laipsnį.

Priėmimo į Programą konkurse skaičiuojamą konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:

   -  bakalauro studijų baigiamojo darbo įvertinimas (įvertinimų vidurkis) – svertinis koeficientas 0,3;

   -  bakalauro studijų pasiektų studijų rezultatų (diplomo priedėlyje (priede) įrašytų pažymių) vidurkis (be baigiamojo darbo įvertinimo) – svertinis koeficientas 0,2;

   -  motyvacinis pokalbis  – svertinis koeficientas 0,5.

Priėmime į studijų programą Meno vadyba taip pat turi teisę dalyvauti asmenys, turintys kitų studijų krypčių bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį ir ne mažesnę kaip 1 metų profesinės veiklos patirtį meno vadybos srityje. Šių asmenų priėmimo į Programą konkurse skaičiuojamą konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:

   -  pirmosios pakopos baigiamojo darbo įvertinimas (įvertinimų vidurkis) – svertinis koeficientas 0,3;

   -  pirmosios pakopos pasiektų studijų rezultatų (diplomo priedėlyje (priede) įrašytų pažymių) vidurkis (be baigiamojo darbo įvertinimo) – svertinis koeficientas 0,2;

   -  motyvacinis pokalbis – svertinis koeficientas 0,5. Motyvacinio pokalbio metu šie asmenys privalo pateikti:

   a)  profesinės veiklos patirtį įrodantį profesinės veiklos darbų aplanką;

pažymą (pavyzdžiui, darbdavio), liudijančią ne mažesnę kaip 1 metų profesinės veiklos patirtį.

Tolesnių studijų galimybės

Baigę antrosios pakopos studijų programą Meno vadyba absolventai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę antrosios pakopos Meno vadybos studijas absolventai galės dirbti vadybininkais arba aukštos kvalifikacijos meno vadybos ekspertais Lietuvos ir užsienio kultūros ir meno institucijose, vykdyti savarankišką meno projektų sklaidos, vykdymo ir plėtros veiklą, turės galimybę įsidarbinti biudžetinėse kultūros įstaigose (kultūros centruose, muziejuose, bibliotekose, bendruomenės centruose, asociacijose, kūrybinėse sąjungose, teatruose ir pan.), privačiose kultūros paslaugas teikiančiose organizacijose bei meno produkciją siūlančiose organizacijose (renginių organizavimo įmonėse, festivalių organizavimo įmonėse, menininkų susivienijimuose, asociacijose, kitose ne pelno siekiančiose organizacijose), užsiimti individualia meno projektų ir atlikėjų vadybine veikla. 

 


Bendrosios kompetencijos

1.   Gebėjimas taikyti asmeninius socialinius ir profesinius įgūdžius daugiakultūrinėje aplinkoje, laikantis profesinės etikos, socialinės atsakomybės principų, nuolat mokantis ir tobulėjant.

2.   Gebėjimas vadovauti priimant sprendimus daugiakultūrinėje aplinkoje, komunikuoti su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, panaudojant esamus išteklius ir apjungiant skirtingus interesus bei naudojant kūrybiškumu ir bendradarbiavimu pagrįstus kultūros procesų valdymo metodus.

3.   Gebėjimas kritiškai ir sistemiškai vertinti kultūros lauko duomenis, savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, taikant šiuolaikines vadybos mokslo teorijas ir tinkamus mokslinių tyrimų metodus.

 

Dalykinės kompetencijos

4.   Gebėjimas sistemiškai analizuoti nuolat kintančias nacionalines ir tarptautines meninės produkcijos plėtros sąlygas, meno rinkodaros, sklaidos priemonių išmanymas bei gebėjimas jas efektyviai taikyti įvairiose atlikėjų meno plėtros srityse.

5.   Gebėjimas efektyviai planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti meno projektus bei formuoti atlikėjų meno rinką, vadovaujantis pažangiomis publikos plėtros strategijomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais.

6.   Gebėjimas identifikuoti ir kūrybiškai spręsti šiuolaikines kultūros ir meno organizacijų vadybos problemas, valdyti organizacijos veiklas, taikant inovacijas ir aktualias verslo ir vadybos teorines paradigmas.

7.   Verslo kūrimo kultūrinių industrijų srityje principų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktinėse situacijose.

 

 

 

Tolesnių studijų galimybės

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031