Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Mokslo pasiekimai

 

LMTA  mokslininkai ir tyrėjai, apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija: 

2015 – prof. habil. dr. Algirdas Jonas Ambrazas

2011 - prof. Vytautas Landsbergis

2006 - prof. dr. Jonas Vytautas Bruveris

1999 - doc. dr. Ona Narbutienė

LMTA mokslininkai ir tyrėjai, apdovanoti Vyriausybės kultūros ir meno premija:

2015 - doc. dr. Rūta Gaidamavičiūtė

2014 - lekt. Živilė Pipinytė

2013 - prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė

2011 - doc. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

2010 - doc.  Viktoras Gerulaitis

2008 - prof. habil. dr. Algirdas Ambrazas

1999 - doc. Zita Kelmickaitė

Valstybinė Jono Basanavičiaus premija

2015 - doc. dr. Dalia Urbanavičienė

2002 - prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė ir doc. Evaldas Vyčinas

1995 - doc. Zita Kelmickaitė

Tarptautinis LMTA mokslininkų įvertinimas:

2014 - lekt. dr. Linos Navickaitės-Martinelli disertacijai „Fortepijono atlikimas semiotinėje tonacijoje: visuomenė, muzikinis kanonas ir naujieji diskursai“ Helsinkio universiteto Menų fakulteto taryba suteikė aukščiausią Suomijoje naudojamą įvertinimą laudatur (išskirtinis).

2010 - doc. dr. Rūtai Stanevičiūtei-Kelmickienei įteiktas Lenkijos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijos apdovanojimas už nuopelnus kultūrai – medalis „Gloria Artis". Taip pat Lenkijos kompozitorių sąjungos garbės premija už lietuvių–lenkų muzikinių ryšių plėtojimą.

2004 - prof. habil. dr. Leonidui Melnikui suteiktas Daugpilio universiteto (Latvija) garbės daktaro vardas.

1991 - prof. dr. Audronei Žiūraitytei skirta V. Jakubėno fondo premija (JAV) už kritikos straipsnius.

Lietuvos kompozitorių sąjungos įteiktų premijų muzikologijos srityje laureatai:

2016

Vytauto Landsbergio premija paskirta muzikologei Rūtai Stanevičiūtei-Kelmickienei už lietuvių muzikos modernėjimo procesų Lietuvoje ir pasaulyje atskleidimą knygoje "Modernumo lygtys: Tarptautinė šiuolaikinės muzikos draugija ir muzikinio modernizmo sklaida Lietuvoje". 

Lietuvos kompozitorių sąjungos premija apdovanotas etnomuzikologas Rytis Ambrazevičius už novatoriškus lietuvių etninės muzikos akustikos tyrimus anglų kalba išleistoje knygoje "Lietuvių tradicinės muzikos dermės: akustika, suvokimas ir kontekstai".

2015 

Onos Narbutienės premija apdovanotas lietuvių muzikologijos eruditas, eseistas, istorikas, metraštininkas Jonas Vytautas Bruveris už nuosekliai plėtojamas estetines idėjas ir kontekstų įvairovę knygoje „Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai“ (išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Vytauto Landsbergio premija paskirta Linai Navickaitei-Martinelli už novatoriškus fortepijono atlikimo meno tyrimus anglų kalba parašytoje knygoje „Piano Performance in a Semiotic Key. Society, Musical Canon and Novel Discourses“ („Fortepijoninis atlikimas semiotine tonacija. Visuomenė, muzikinis kanonas ir neįprasti diskursai“; leidykla „Semiotic Society of Finland“).

2014

Onos Narbutienės premija apdovanotos Jūratė Vyliūtė ir Gaila Kirdienė už knygą „Lietuviai ir muzika Sibire“, kuri grąžino į istoriją muzikų – tremtinių ir politinių kalinių – vardus ir darbus.

Vytauto Landsbergio premija paskirta Rimai Povilionienei už studiją „Musica mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje“ – fundamentalų muzikos ir matematikos ryšių tyrinėjimą.

2012

Vytauto Landsbergio premija įteikta kompozitoriui Ramūnui Motiekaičiui už originalias įžvalgas ir naujus diskursus knygoje Poetics of the Nameless Middle: Japan and the West in Philosophy and Music of the Twentieth Century (Bevardžio vidurio poetika: Japonija ir Vakarai XX amžiaus filosofijoje ir muzikoje). Ši mokslinė studija 2011 m. išleista Tarptautinio semiotikos instituto leidinių serijoje „Acta Semiotica Fennica".

2011

Onos Narbutienės premiją pelnė muzikologė Lina Navickaitė-Martinelli už novatoriškus atlikimo meno tyrinėjimus knygoje Pokalbių siuita: 32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną.

Vytauto Landsbergio premija apdovanotas prof. dr. Rimantas Janeliauskas už ženklų įnašą į Čiurlionio kūrybos ir jos kontekstų tyrinėjimą knygoje Neatpažinti M. K. Čiurlionio muzikos ciklai.

2010

Onos Narbutienės premija už lietuvių muzikinės kultūros tyrinėjimus knygoje Juozas Gruodis epochų sankirtose paskirta prof. habil. dr. Algirdui Ambrazui.

2009

Onos Narbutienės premija už egzilio lietuvių muzikos  kultūros tyrinėjimus knygoje Julius Gaidelis - namų ilgesio dainius paskirta doc. dr. Danutei Palionytei.

2008

Vytauto Landsbergio premija už fundamentalius muzikologijos darbus ir mokslinį vadovavimą trijų tomų Muzikos enciklopedijos leidiniui paskirta prof. habil. dr. Algirdui Ambrazui.

2007

Premija už fundamentalius Lietuvos muzikos kultūros tyrinėjimus knygoje Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras paskirta prof. dr. Jonui Bruveriui.

Premija už lietuvių muzikos atlikėjų meno istorijos tyrinėjimus knygoje Izidorius Vasyliūnas. Gyvenimas, veikla, straipsniai, laiškai paskirta lekt.dr. Vytautei Markeliūnienei.

Premija už Lietuvos muzikos kultūros palikimo populiarinimą paskirta habil. dr. Jūratei Trilupaitienei.

2006

Premija už dėmesį lietuvių muzikai ir jos sklaidą paskirta doc. dr. Rūtai Stanevičiūtei-Kelmickienei ir prof. dr. Audronei Žiūraitytei, inicijavusioms lietuvių muzikai skirtą sesiją Tarptautinės muzikologų draugijos kongrese Belgijoje bei išleidusioms šios sesijos pranešimų rinkinį.

2004

Premija už fundamentalius tyrimus lietuvių muzikos srityje paskirta doc. dr. Danutei Palionytei už  knygą Lietuvos muzikos istorija. I knyga. Tautinio atgimimo metai 1883-1918.

Kiti įvertinimai

2012

Prof. dr. Jonas Bruveris apdovanotas ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi.

2008

Studijų vadvas „Muzikos kalba II dalis. Barokas“ (sudarė G. Daunoravičienė) Studijų kokybės vertinimo centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame aukštojo mokslo vadovėlių konkurse pelnė I premiją. Bendraautoriai: A. Jurkėnaitė-Epih, G. Daunoravičienė, A. Pister, J. Žukienė, T. Makačinas, A. Ambrazas, D. Palionytė, J. Antanavičius, R. Povilionienė.

2005

Studijų vadvas „Muzikos kalba I dalis. Viduramžiai - Renesansas“ (sudarė G. Daunoravičienė) Studijų kokybės vertinimo centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame aukštojo mokslo vadovėlių konkurse pelnė I premiją. Bendraautoriai: J. Vilimas, D. Kalavinskaitė, D. Palionytė, L. Vilimienė, G. Daunoravičienė, R. Gaidamavičiūtė, T. Makačinas, I. Mikulevičiūtė, A. Žiūraitytė. 

Doc. dr. Rūtai Gaidamavičiūtei skirta LR Kultūros ministerijos premija už geriausius publicistikos darbus.

1998

Prof. dr. Juozui Antanavičiui skirtas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinas.

 

 

 
 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031