Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Serbija

 
Tarptautiniai ryšiai
Bendradarbiavimo sutartys
 
Profilis
Belgrad university of Arts
Pavadinimas originalo kalba: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Pavadinimas anglų kalb:  Belgrad University of Arts
Pavadinimas lietuvių kalba: Belgrado Menų universitetas
Sutartis sudaryta dėl: Studentų ir dėstytojų mainų
Erasmus kodas: -
Adresas: Kralja Milana 50, Belgrade 111000, Serbia
Interneto svetainės adresas: www.arts.bg.ac.rs