Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Docentai

 
Profilis|Publikacjos|Koncertinė veikla

Mokslo, metodinių ir kitų darbų sąrašas:

 

Straipsniai

recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. Simbolių reikšmės Broniaus Kutavičiaus kūriniuose fortepijoniniam duetui : mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai // Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę. ISBN 9986-503-43-4. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003, p.121 – 127.

2. Jurgio Juozapaičio „Pavasario varpai“: keletas redakcinių - interpretacinių pastabų: mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai // Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės: jų veiklos protekcija Lietuvos kultūroje. ISBN 978-9986-503-86-6. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009, p.72 – 77.

3. Fortepijono specialybės mokymo diferencijavimo klausimai: aktualumas ir pokyčių galimybės // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648–8776. Šiaulių universitetas, 2009, nr.2 (23), p.118 – 123.

4. Profesinio ir mėgėjiško muzikinio ugdymo turinio diferencijavimo galimybės vaikų muzikos mokykloje: mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai // Nepriklausomybės 20 – metis. Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema. ISBN 978-9986-503-94-1. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010, p.123 – 133.

5. The Training of Amateur and Professional Musician at the Modern-day Children Music School: New Piano Teaching Perspectives // Mūzikas zinatne šodien: pastavigais un mainigais. ISSN 1691-6034. ISBN 978-9984-14-524-2. Daugavpils Universitate, 2011, p.232 – 241.

6. The Reasons and Premises of Changes of Non – Formal Music Training System in Lithuania. Evaluation of Piano Teaching Programmes // Time of Challenges and Opportunities: Problems, Solutions and Perspectives. ISBN 978-9984-47-048-1. Rezekne, 2011, p.219 – 224.

7. VMM fortepijono specialybės programų vertinimas: tarp lūkesčių ir realybės: mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai // Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Priimta spaudai. Pažymos nr. 819

8. Ugdymo organizavimo pokyčiai šiandieninėje vaikų muzikos mokykloje: diferencijuoto ugdymo aspektas: tarptautinės mokslinės konferencijos straipsniai // Meninis ugdymas: tyrimų tradicijos ir perspektyva. ISBN 978-9955-18-603-8. Klaipėdos universitetas, 2011, p.99 –106.

9. Edukacinių pokyčių vaikų muzikos mokykloje galimybės laisvojo ugdymo paradigmos kontekste // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 4 (33). Priimta spaudai. Pažymos nr. 036-17

 

Straipsniai kultūros ir profesiniuose leidiniuose:

1. P. Badura – Skoda amžių sandūroje // Muzikos barai, 2002 lapkritis, nr.11 (298), p.9 – 10.

2. Epochų dermė: smuikininkės Ingridos Armonaitės ir pianistės Aušros Banaitytės koncertas // 7 meno dienos, 2003 m. vasario 7d., nr.6 (554), p.3.

3. Lietuvos scenoje – Kazachstano pianistė // Muzikos barai, 2005 liepa – rugpjūtis, nr. 7 – 8 (330 – 331), p.29.

4. Vaikų mokymo skambinti fortepijonu muzikos mokyklose nuostatų kaita šiuolaikinių kultūros poreikių kontekste: respublikinės metodinės – praktinės konferencijos pranešimai // Muzikinis ugdymas švietimo kaitos procese. Kaunas: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultetas, 2008, p.23 – 29.

 

Straipsniai metodiniuose leidiniuose

1. Pianisto koncertmeisterio ugdymo aktualijos. Akompanimento styginiams instrumentams specifika: Lietuvos pianistų pedagogų metodiniai straipsniai // Fortepijono mokymo aktualijos. ISBN 9955-430-66-4. Vilnius, 2005, p.28 – 31.

 

Kvalifikacijos kėlimas. 2010, 2011 m. aktyviai dalyvauta seminaruose, mokymuose:

„Muzikos pedagogikos aktualijos. Muzikos mokytojų rengimas. Muzikos terapija“ (Kvalikacijos tobulinimo seminaras VPU profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. 2010 10 12); „Ugdymo tyrimų paradigmų kaita: nuo naujos ontologijos prie savitos epistemologijos“ (Metodologinis seminaras. ŠU, 2011 05 13); „Inovatyvus dėstymas ir mokymasis“ (Erazmus dėstytojų akademijos mokymai. LMTA, muzikos mokymo studijų centras. 2011 m. birželio 16-18 d.); „Meninis ugdymas: tyrimų tradicijos ir perspektyva“ (Tarptautinė mokslinė konferencija – seminaras. KU, 2011 m. spalio 28 – 29 d.)

 
 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930