Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Docentai

 
Profilis|Publikacjos|Koncertinė veikla
 
Doc. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė
Adresas: Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius

Dėstomi dalykai:

Didaktika
Pedagoginė praktika
Pedagoginis repertuaras
Tiriamasis darbas

 

Studijos

G. Gabnytė Bizevičienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė. 1999 m. baigė magistro studijas, įgijo pianistės solistės, kamerinio ansamblio dalyvės, pedagogės kvalifikacijas. Tais pačiais metais stažavo Zalzburgo aukštojoje muzikos ir vaizduojamojo meno mokykloje Mozarteum (Austrija), profesoriaus A. Lozonczy fortepijono klasėje. Tobulinosi meistriškumo kursuose Vokietijoje, Suomijoje, Austrijoje pas profesorius K. H. Kamerling, J. Riberra, L. Kostecky.

2008 m. įgijo magistro diplomą Vilniaus pedagoginio universiteto kultūros ir meno edukologijos institute.
2014 m. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete apgynė socialinių mokslų srities Edukologijos krypties daktaro disertaciją.

 

Meninė veikla ir pasiekimai

Nuo 2002 m. G. Gabnytė Bizevičienė groja fortepijoniniame duete su B. Bizevičiūte, 2003–2011 m. grojo prof. K. Grybausko pianistų kvartete. Svarbiausi festivaliai: Pažaislio muzikos festivalis (2003 m.); Tarptautiniai fortepijoninių duetų festivaliai Šiauliuose (2003, 2005 m.); II tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis (2005 m.); Donzdorfo kamerinės muzikos festivalis Vokietijoje (2005 m.); XV tarptautinių konkursų laureatų festivalis Lenkijoje (2005 m.); Festivalis Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu (2005, 2007, 2010 m.); „Didysis muzikų paradas“ (2004, 2007 m.)

Svarbiausi koncertai: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos salėje (2005 m.); Mančesterio Karališkojo šiaurės muzikos koledžo Hadeno Freemano salėje (2005 m.); Plocko dramos teatre (2003 m.); Vilniaus Rotušėje (2007 m.); Kotrynos bažnyčioje (2008 m.); „Piano.lt“ salėje (2009 m.); Klaipėdos koncertų salėje (2011 m.); V. Kasiulio muziejuje (2015) ir kt.

G. Gabnytė Bizevičienė yra tarptautinio pianistų konkurso Romoje laureatė (1998 m.); Grand Prix tarptautiniame konkurse – festivalyje „Muzika be sienų“ Druskininkuose (2003 m.); V Kauno tarptautinio Fortepijoninių duetų konkurso laureatė (2006 m.), laimėjo premiją už geriausią G. Kuprevičiaus koncerto dviem fortepijonams su orkestru atlikimą. Grojo su nacionaliniu simfoniniu, Kauno simfoniniu orkestrais, M. K. Čiurlionio kvartetu.

Drauge su B. Bizevičiūte ir M. K. Čiurlionio kvartetu dalyvavo J. Juozapaičio „Pavasario varpų“ fortepijoniniam duetui ir styginių kvartetui premjeroje (2005 m.), V. V. Barkausko pjesių ciklo „Vitražas“ fortepijonui 4 rankoms pristatyme (2015).

 

Mokslinė metodinė veikla

G. Gabnytė Bizevičienė aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, yra parengusi mokslinių publikacijų šalies ir užsienio mokslo leidiniuose, veda metodinius praktinius seminarus mokytojams. Mokslinių interesų sritis: muzikinis ugdymas, jaunojo pianisto rengimo ypatumai, mokytojų ugdymas. 

 

Pranešimai, skaityti tarptautinėse mokslinėse konferencijose (2010–2015):

Music Science Today: the permanent and the changeable, V Tarptautinė konferencija, Daugpilio universitetas, 2010; pranešimas: Possibilities of Differentiation Between Professional and Amateur Training Content at Children Music School 

1.  Time of Challenges and Opportunities: Problems, Solutions and Perspectives, Rezeknė, 2011; pranešimas: The Reasons and Premises of Changes of Non – Formal Music Training System in Lithuania. Evaluation of Piano Teaching Programmes
2.  Актуальные проблемы мировой художественной культуры, Gardino universitetas, 2012; pranešimas: Изменения современного обучения в музыкальной школе в контексте музыкальной теории музыкального обучения praxial
3.  Teaching and Teacher Education in an Era of Accountability – What do we know and what do we need to know? Bergeno universitetas, 2012; pranešimas: Improvement of  Music Pedagogy Studies at University Using Methods to Stimulate Creativity
4.  Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos, VDU, 2012; pranešimas: Socialinių, filosofinių teorijų raiška šiandieniniame bei perspektyviniame muzikiniame ugdyme
5.  Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos, ŠU, 2012; pranešimas: Muzikos improvizacija kaip kūrybiškumą skatinantis veiksnys
6.  The Reflective Music Teacher, 21 EAS konferencija, Leuveno universitetas, 2013; pranešimas: Changes of the Contents of Education in Lithuanian Music / Arts schools: Analysis of Leaders‘ Attitude
7.  Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla, LEU, 2014; pranešimas: Muzikos mokykla ir inovacijos: instrumento dalyko pedagogų požiūris
8.  Nowoczesne metody edukaji muzycznej, Poznanės I. J. Paderevskio muzikos akademija, 2015; pranešimas: Najnowsze tendencje w dydaktyce muzyki nz litwie w kontekscie I etapu edukacyjnego
9.  Music Science Today: the permanenet and the changeable, Daugpilio universitetas, 2015; pranešimas: Music‘s School Teachers Professional Attitudes as a Projection of the Perspective Education: Aspects of Music Content and Spread of Innovation

 

Pranešimai, skaityti respublikinėse mokslinėse konferencijose (2010–2015):

 1.  Nepriklausomybės 20 – metis. Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema, LMTA, 2010;  pranešimas: Profesinio ir mėgėjiško muzikinio ugdymo turinio diferencijavimo perspektyvos vaikų muzikos mokykloje
2.  Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo, LMTA, 2011; pranešimas: VMM Fortepijono specialybės programų vertinimas: tarp lūkesčių ir realybės
3.  Modernumo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene, LMTA, 2012; pranešimas: Muzikos / meno mokyklų vadovų požiūrio į muzikinio ugdymo situaciją analizė
4.  Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos, ŠU, 2012; pranešimas: Muzikos improvizacija kaip kūrybiškumą skatinantis veiksnys
5.  Mokyklos samprata Lietuvos meno kontekstuose (skirta LMTA 80-ies metų jubiliejui), LMTA, 2013; pranešimas: Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos kaip perspektyvinio muzikinio ugdymo projekcija
6.  LMTA 39-oji metinė konferencija, 2015; pranešimas: Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūryba vaikams ir jaunimui: aktualumas, poreikis, atlikėjų lūkesčiai

 

Svarbiausių publikacijų sąrašas (2010–2015):

 Mokslo straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose

1.  Gabnytė, G. (2011). Edukacinių pokyčių vaikų muzikos mokykloje galimybės laisvojo ugdymo paradigmos kontekste. Jaunųjų mokslininkų darbai, 4 (33). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 21–28. ISSN 1648-8776.  
2.  Gabnytė, G. (2011). Ugdymo organizavimo pokyčiai šiandieninėje vaikų muzikos mokykloje: diferencijuoto ugdymo aspektas. Meninis ugdymas: tyrimų tradicijos ir perspektyva. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 99–106. ISBN 978-9955-18-603-8.
3.  Gabnytė, G. (2012). Socialinių, filosofinių teorijų raiška šiandieniniame bei perspektyviniame muzikiniame ugdyme. Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, p. 51–64. ISBN 978-9955-12-764-2.
4.  Gabnytė, G., Strakšienė, D. (2012). Ugdymo turinio pokyčiai šiandieninėje muzikos/meno mokykloje: mokyklų vadovų požiūrio analizė. Kūrybos erdvės, 16. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 8–18. ISSN 1822-1076.
5.  Daugėlienė, J., Srakšienė, D., Gabnytė, G. (2013). Muzikos improvizacija kaip kūrybiškumą skatinantis veiksnys. Kūrybos erdvės, 18. Vilnius: BMK leidykla, p. 27–39. ISSN 1822-1076.
6.  Gabnytė G., Daugėlienė J. (2013). Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos kaip perspektyvinio muzikinio ugdymo projekcija. Ars et Praxis, 1. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 159–170. ISSN 2351-4744.
7.  Gabnytė, G., Strakšienė, D. (2014). Occupational Motivation of Music Teachers as Significant factor of social Wellbeing. Social Welfare. Interdisciplinary Approach. Volume 2014 4(1). Šiauliai university, Open International University of Human Development. Vilnius: BMK leidykla, p. 64-70. ISSN 2029-7424.
8.  Gabnytė, G., Strakšienė, D. (2014). Muzikos mokykla ir inovacijos: instrumento dalyko pedagogų požiūris. Pedagogika. 2014 m. balandžio mėn. priimta spaudai. Lietuva, Vilnius.
9.  Gabnytė, G. (2015). Edukacinio proceso kaitos muzikos mokyklose raiška vadovų požiūrio aspektu. Ars et Praxis, 3. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Gegužės mėn. priimta spaudai

 

Mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengti straipsniai tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose

1.  Gabnytė, G. (2010). Profesinio ir mėgėjiško muzikinio ugdymo turinio diferencijavimo perspektyvos vaikų muzikos mokykloje. Nepriklausomybės 20–metis. Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema: respublikinės mokslinės konferencijos pranešimai mokslinės konferencijos pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 211–220. ISBN 978-9986-503-94-1.
2.  Gabnytė, G. (2011). The Training of Amateur and Professional Musician at the Modern-day Children’s Music School. Music Science Today: the permanent and the changeable: V International scientific – practical conference. Daugavpils University, p. 232–241. ISBN 978-9984-14-524-2.
3.  Gabnytė, G. (2011). The Reasons and Premises of Changes Non – Formal MusicTraining System in Lithuania. Evaluation of Piano Teaching Programmes. Time of challenges and opurtunities: problems, solutions and perspective: international scientific – practical conference of young scientists and students in Rezekne. BSA, RA, LMA, LF, p. 219–224. ISBN 978-9984-47-048-1.
4.  Gabnytė, G. (2011). Fortepijono dalyko programų vaikų muzikos mokyklose vertinimas: tarp lūkesčių ir realybės. Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo: respublikinė mokslinė konferencija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 260–267. ISBN 978-609-8071-02-34.
5.  Gabnytė, G., Strakšienė, D. (2012). Changes in children’s education in a music school in the context of the theory of praxial musical education. Актуальные проблемы мировой художественной культуры: tarptautinė mokslinė konferencija. Gardino universitetas, p. 248–255. ISBN 978-985-515-584-4.
6.  Gabnytė, G. (2015). Music School Teachers’ Professional Attitudes as a Projection of the Perspective Education: Aspects of Music Content and Spread of Innovation. Music Science Today: the permanent and the changeable: X International scientific – practical conference. Daugavpils University. 2015 m. gegužės mėn. priimta spaudai

 

Tarptautinė veikla (seminarai, stažuotės, projektai)

  • TEMPUS PROJECT: InMusWB, Slobomir Universitetas (Bosnija Hercegovina), 2012;
  • Doktorantų Erazmus programa stažuotė, Anadolu universitetas (Turkija), 2013;
  • Erazmus+ dėstytojų programa, Poznanės I. J. Paderevskio muzikos akademija (Lenkija), 2015.

 

 

 

 

 
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2017
PATKPnŠS
  1 2 3 4 5 6
7 8 910111213
14151617181920
21222324252627
28293031