Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Konkursinis balas

 
Stojantiesiems
I pakopa. Bakalauro studijos
 

2017 m. priėmimas į pirmosios pakopos studijas

Konkursinio balo sandara

Mažiausias konkursinis balas

Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus stojamųjų ir brandos egzaminų pažymius, padaugintus iš svertinių koeficientų.

Studijų programa

Specializacija

Konkursiniai dalykai

stojamasis egzaminas

svertinis koeficientas

dalykas

svertinis koeficientas

lietuvių kalbos

ir literatūros

svertinis koeficientas

Muzikos atlikimas

akordeonas

stojamasis egzaminas (šioms muzikos krypties programoms kaip egzamino dalis įskaitomas muzikologijos brandos egzamino įvertinimas)1

0,7

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,1

0,2

choro dirigavimas

dainavimas

dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui

dirigavimas simfoniniam orkestrui

džiazas

fortepijonas

klavesinas

liaudies instrumentai

mušamieji instrumentai

pučiamieji instrumentai

styginiai instrumentai

vargonai

Muzikos teorija ir kritika

 

Kompozicija

 

akademinė

skaitmeninė produkcija

Muzikinis folkloras

 


 

Teatro menas 

vaidyba

stojamasis egzaminas

0,7

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,1

Teatro menas režisūra

Kino menas

dramaturgija

Scenos ir kino menų teorija ir kritika  
Šokis

 

 

 

Meno pedagogika (muzika)2

muzika

stojamasis egzaminas

0,6

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

1 Neturintiems muzikologijos brandos egzamino įvertinimo įskaitomas muzikos dalyko metinis pažymys.

2 Stojantiems į Bendrosios muzikos didaktikos programą yra privalomas motyvacijos įvertinimas.

        

 

Studijų programa

 

Konkursiniai dalykai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiasis

dalykas

svertinis koeficientas

užsienio kalbos svertinis koeficientas

Muzikologija*

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

istorija

0,2

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

matematika/
biologija /
užsienio kalba
(įgijusiems
vidurinį
išsilavinimą
tautinių
mažumų
kalbomis ir
užsieniečiams
gimtoji kalba)
/ informacinės
technologijos /
menai

 

 

0,2

užsienio
kalba - 0,2

Meno vadyba** matematika 0,4 istorija 0,2 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 lietuvių kalba ir literatūra - 0,2

       * Šią studijų programą rekomenduojama rinktis turintiems muzikinį išsilavinimą. Stojamojo egzamino į šią programą nėra.

 ** Stojamojo egzamino į šią programą nėra.

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas nurodyti 2015 m. rugpjūčio 12 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“.

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).


 

METINIŲ IR BRANDOS (IŠSKYRUS VALSTYBINIŲ) EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ PERSKAIČIAVIMAS

 

Įvertinimų skalės

Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė dešimtbalė skalė

4

5

6

7

8

9

10

Priėmimo dešimtbalė skalė*

1,6

3,0

4,4

5,8

7,2

8,6

10,00

Dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokykliniai, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai mažinami 50 procentų. Dalykų metiniai (B kurso, B lygio), brandos egzaminų (B lygio) įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai mažinami 70 procentų (skaičiuojant rezultatas apvalinamas iki dviejų reikšminių ženklų po kablelio).

 
 
Kalendorius
 
Spalis 2017
PATKPnŠS
       1
2 3 4 5 6 7 8
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031