Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Konkursinis balas

 
Stojantiesiems
II pakopa. Magistrantūros studijos
 

Konkursinio balo sandara

Studijų programa

Specializacija

Atrankos

kriterijai

Svertiniai

koeficientai

Atlikimo menas

akordeonas, dainavimas, dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui, dirigavimas simfoniniam orkestrui, džiazas, fortepijonas, kamerinis dainavimas, klavesinas, liaudies instrumentai, mušamieji instrumentai, pučiamieji instrumentai, styginiai instrumentai, šiuolaikinė muzika, vargonai

Stojamasis egzaminas

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

 

0,2

 

0,2

Atlikimo menas

kamerinis ansamblis

 

Stojamasis egzaminas:

  1. Kamerinis ansamblis

  2. Grojimas instrumentu

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

 

 

 

0,3

 

 

 

0,3

0,2

 

0,2

Atlikimo menas

koncertmeisteris

 

Stojamasis egzaminas:

  1. Koncertmeisteris

  2. Grojimas instrumentu

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

 

 

0,3

 

0,3

 

 

0,2

 

0,2

Atlikimo menas

choro dirigavimas

Stojamasis egzaminas

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

 

0,2

 

0,2

Kompozicija

akademinė kūryba

Stojamasis egzaminas

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

 

0,2

 

0,2

skaitmeninės technologijos

Muzikinis folkloras

 

Stojamasis egzaminas

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

 

0,2

 

0,2

Muzikos teorija ir kritika

 

Stojamasis egzaminas

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

 

0,2

 

0,2

Vaidyba

 

Stojamasis egzaminas

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

 

0,2

 

0,2

Teatrologija ir kinotyra

 

Pirmosios pakopos baigiamojo (-ųjų) darbo (-ų) pažymys (pažymių vidurkis)

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

Meno vadyba

 

Pirmosios pakopos baigiamojo (-ųjų) darbo (-ų) pažymys (pažymių vidurkis)

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,3

 

 

 

 

0,5

 

0,2

Muzikos pedagogika

 

Stojamasis egzaminas

 

Motyvacinis pokalbis

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

 

0,2

 

0,2

Muzikos terapija

 

Pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

Baigiamojo darbo pažymys arba baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (pažymių vidurkis)

Papildomų studijų egzaminų pažymių vidurkis

Motyvacinis pokalbis

0,2

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,2


Stojantiems į LMTA Tarybos patvirtintas visų studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus stojamųjų egzaminų pažymius ir pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinį vidurkį, padaugintus iš svertinių koeficientų.

 Konkurso metu, stojantiesiems surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę turi tie, kurie stojamąjį egzaminą išlaikė aukštesniu balu.

 
 
Kalendorius