Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Leidiniai

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos leidiniai parduodami Centrinių rūmų (Gedimino pr. 42) skaitykloje, prašom kreiptis LMTA darbo metu (I-IV 9-17, V 9-15.45, pietų pertrauka 12-13, mokėti kasoje). Skaityklos tel. pasiteiravimui 8 5 262 8447.

Norėdami įsigyti didesnį kiekį LMTA leidinių ar gauti sąskaitą faktūrą, rašykite leidyboscentras@lmta.lt arba leidiniai@lmta.lt.
NAUJAUSI LEIDINIAI 

 


Anatolijus Šenderovas. Styginių kvartetas Nr. 3. String Quartet No. 3
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. 40 p., partijos.
ISMN 979-0-706210-71-1
Kaina 14 €

Styginių kvartetas Nr. 3 (2015), dedikuotas styginių kvartetui „Art Vio“, yra vienas subtiliausių pastarųjų metų A. Šenderovo kūrinių. Tai – tradicinio kvarteto žanro savotiška penkių dalių simfonija keturiems. Po ilgos pertraukos (pirmieji du styginių kvartetai sukurti 1976 ir 1986 m.) savo kūrybinės brandos kulminaciniu laikotarpiu A. Šenderovas sugrįžta prie šiuolaikinių kompozitorių primiršto elitinio muzikos žanro. Kvartete Nr. 3 daugiausia dėmesio autorius skiria giliam išsisakymui, atsivėrimui. Finale pasigirsta fonograma su naujagimio verksmu – pirmieji autentiški pasaulį ką tik išvydusio žmogaus garsai suskamba kaip būties perpetuum mobile…

String Quartet No. 3 (2015), dedicated to the String quartet Art Vio, is one of the most subtle recent opuses by Anatolijus Šenderovas. It is an extraordinary five-part symphony for four, written in a traditional quartet genre. After a long break (the first two string quartets were written in 1976 and 1986), at the peak of his creative maturity Šenderovas has returned to this elite genre practically forgotten by contemporary composers. In his String Quartet No. 3, the composer pays great attention to deep revelation, divulgence. In the finale, the authentic first cries of a newborn baby are heard, sounding like the unusual perpetuum mobile of being…


 


Jurgis Juozapaitis. Nostalgija violončelei ir fortepijonui. Nostalgia for cello and piano
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. 12 p., partija.
ISMN 979-0-706210-72-8
Kaina 4 €

„Nostalgija“ violončelei ir fortepijonui (2008) – tai išsiilgtas draugiškas kompozitoriaus, atlikėjų ir publikos pokalbis. Čia nerasite klausytoją šokiruojančių, „pritrenkiančių“ ar stebinančių garsų. Tai lyg alternatyva XX amžiaus muzikos racionalumui ir matematinei garsų dėlionei. Kompozicija dedikuota pirmiesiems jos atlikėjams – violončelininkui Rimantui Armonui ir pianistei Irenai Uss-Armonienei.

Nostalgia for cello and piano (2008) is a long yearned after friendly conversation between the composer, the performers and the public. There are no sounds here to shock, “electrify” or astound. It is like an alternative to the rationalism and mathematical sound puzzle that 20th-century music has become. The composition is dedicated to its first performers – cellist Rimantas Armonas and pianist Irena Uss-Armonienė.


 


Vytautas Germanavičius. 13 haiku. 12 haiku
violončelei ir fortepijonui. For cello and piano. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. 26 p., partija.
ISMN 979-0-706210-73-5
Kaina 6 €

Haiku – tai tradicinės japonų poezijos žanras, turintis unikalią 5, 7 ir 5 skiemenų trieilio formą. Šioms poetinėms miniatiūroms būdinga paprasta kalba, kuri peržengia įprastas reikšmes. Estetinės haiku vertybės – amžinoji kosminė vienatvė, pagarbus žvilgsnis į neišsakomą daiktų esmę, grožio paprastumo pajauta. Šiame leidinyje pirmą kartą publikuojami V. Germanavičiaus „13 haiku“ ir „12 haiku“ violončelei ir fortepijonui, sukurti pagal XV–XVIII a. japonų poetų Matsuo Bashō, Ōshima Ryōta, Matsue Shigeyori, Yosa Buson, Bishop Shinkei, Okada Yasui ir Tsuboi Tokoku poetinius tekstus. Jie dedikuoti pirmiesiems kūrinio atlikėjams violončelininkui Rimantui Armonui ir pianistei Irenai Uss – Armonas– Uss Duo. Stilistiškai gana skirtingus ciklus duetas koncertuose dažnai atlieka kaip vientisą kūrinį – 25 haiku.

Haiku is a traditional Japanese poetry genre that has a unique 5, 7 and 5 syllable three-line verse form. Simple language that goes beyond ordinary meanings is characteristic of these poetic miniatures. The aesthetic values of haiku are eternal cosmic loneliness, a respectful look at the intangible essence of objects, and a sense for the simpleness of beauty. This publication is the first release of 13 haiku and 12 haiku for cello and piano, written by V. Germanavičius, that were created based on the poetic texts of 15th–18thcentury Japanese poets Matsuo Bashō, Ōshima Ryōta, Matsue Shigeyori, Yosa Buson, Bishop Shinkei, Okada Yasui and Tsuboi Tokoku. They are dedicated to the first performers of the work, cellist Rimantas Armonas and pianist Irena Uss – the Armonas–Uss Duo. The duet often performs the stylistically rather different cycles as one uniform piece in concerts, presenting it as 25 haiku.


 


Vitalija Mockutė-Aleknienė. Paprastosios ir sudėtinės muzikos formos
. Muzikos kūrinių analizės metodinė priemonė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. 46 p.
ISBN 978-609-8071-40-5
Kaina 5 €

Ši metodinė priemonė skirta mokyklų / gimnazijų ir konservatorijų mokiniams, besiruošiantiems laikyti mokyklinį muzikologijos brandos egzaminą. Leidinyje pristatomos ir trumpai aptariamos muzikos kūrinių formos (periodas, paprastosios, sudėtinės formos, rondo ir sonatos forma), kurias būtina žinoti pagal egzamino programą. Kiekvieną formą iliustruoja mokiniams lengvai suvokiami muzikos pavyzdžiai (sukurti funkcinės harmonijos pagrindu). Leidiniu gali naudotis ir jaunieji muzikantai, nagrinėdami savo atliekamus kūrinius. 

 Muzikos komponavimo principai: XX a. antroji pusė – XXI a. pradžia. Principles of Music Composing: The Second Half of the 20th – the Beginning of the 21st Centuries
. XVI.  Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 167 p.
ISSN 2351-5155
Kaina 12 €

 

Šis leidinys – tai mokslinių straipsnių rinktinė, sudaryta pranešimų, pristatytų 16-ojoje tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: XX a. antroji pusė – XXI a. pradžia“, pagrindu. Konferencija vyko 2016 m. lapkričio 9–11 d. Vilniuje. Ją surengė Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos kompozitorių sąjunga. Konferencijoje savo mokslines idėjas pristatė beveik dvi dešimtys muzikologų ir kompozitorių iš įvairių šalių – Lenkijos, Graikijos, Austrijos, Izraelio, Serbijos, Rumunijos ir Lietuvos. Moksliniai straipsniai sugrupuoti į tris potemes. I potemė – „Evoliuciniai, teoriniai ir metodologiniai komponavimo principų aspektai“, II potemė – „Estetiniai, meniniai ir kūrybiniai nacionalinės muzikos komponavimo aspektai“, III – „Kūrybiniai šiuolaikinių kompozitorių principai“. 

This publication is a collection of scientific articles compiled on the basis of the papers delivered at the 16th international conference “Principles of Music Composing: The Second Half of the 20th – the Beginning of the 21st Centuries”. The conference was held in Vilnius on 9–11 November 2016 held by the Lithuanian Academy of Music and Theatre and the Lithuanian Composers’ Union. About twenty musicologists and composers from Poland, Greece, Austria, Israel, Serbia, Romania and Lithuania participated in the conference. The articles in this collection are divided into three sub-themes. Subtheme I: Theoretical and Evolutionary Aspects of Musical Composition. Subtheme II: Aesthetic, Artistic and Creative Self-Awareness of Composers Representing National Schools. Subtheme III: Creative Principles of Contemporary Composers.

Turinys / Contents
Pratarmė
Foreword


 


Ars et praxis
. IV tomas. Mokslinis žurnalas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 258 p.
ISSN 2351–4744
Kaina 11,20 € 

Ketvirtasis „Ars et praxis“ žurnalo tomas apima 14 publikacijų, iš kurių dvi – anglų kalba. Jau tampa tradicija, kad žurnalo centre yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykusių konferencijų (šį kartą 2016 m. balandžio 27–28 d. 40-osios metinės konferencijos) pranešimų pagrindu parengti mokslo straipsniai ir meno doktorantų darbai.

Šio tomo naujiena – skirsnis „Interviu“. Čia skaitytojai turės galimybę susipažinti su dviem intriguojančiais pokalbiais: Lina Navickaitė-Martinelli apie atlikimo barus muzikologijoje kalbino pianistą ir muzikologą Johną Rinką, O Rasa Murauskaitė parengė interviu su muzikologu Richardu Taruskinu, kuriame diskutuojama apie neaprėpiamus muzikologijos horizontus. 

Turinys
Pratarmė
Foreword


 


Zita Bružaitė. Kūriniai balsui ir fortepijonui. Compositions for voice and piano.
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. 26 p.
ISMN 979-0-706210-68-1
Kaina 5 €

„Kas dažniausiai mane „įstumia“ į vokalinių kamerinių kūrinių žanrą? Ne kompozicinis metodas ar išskirtinai moderni sistema, o visų laikų kūrėjams tos pačios amžinos temos apie meilę, mirtį, gyvenimą bei balso ir fortepijono ansamblinė vienovė, gebanti perteikti teksto prasmę ir užkoduotas nebylias prasmes, kurias atskleisti pavyks tik prisijaukinus mano kūrinius, patyrus išgyvenimų bangavimus“, – teigia kompozitorė Zita Bružaitė. Šiame rinkinyje pirmą kartą spausdinamas pluoštelis jos dainų („Du bist mein“, „Ich sag, der Sommer...“, „Sidabra“) ir mini ciklas „Trioletai“. 

“What is it that usually “pushes” me towards the vocal chamber works genre? It is not the compositional method or an exclusively modern system, but those same eternal themes common to creators from all times – love, death, life – and the unity of voice and piano, capable of conveying the meaning of a text (vocals) and the encrypted, silent meanings (the accompaniment), which can only be revealed once the performer gets used to my works, after undergoing the myriad of waves life experience brings”, says composer Zita Bružaitė. Presented here for the first time is a collection of her songs (Du bist mein, Ich sag, der Sommer..., Sidabra) and the mini-cycle Trioletai.


 

 


Jurgis Juozapaitis. Ašaros skonis.
Ciklas balsui ir fortepijonui. The taste of a tear. Cycle for voice and piano. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. 19 p.
ISMN 979-0-706210-69-8
Kaina 4,40 €

Kamerinį vokalinį ciklą „Ašaros skonis“ J. Juozapaitis sukūrė 2003 m., paveiktas J. Marcinkevičiaus „Dienoraščio be datų“. Kompozitorių įkvėpė impresija, jausmas, tarsi atviras nervas, jautriai reaguojantis į supantį pasaulį, emocijos – šviesus liūdesys, melancholija, kartais perauganti į nostalgiją, – dažnai persmelkiančios poeto kūrybą ir artimos J. Juozapaičio pasaulėjautai.  „Ašaros skonis“ – tai keturių dainų ciklas. Jame nėra nuosekliai plėtojamos siužetinės linijos, tačiau ciklą jungia leitmotyvas – žmogaus ir jį sukūrusios gamtos vienovė, gėrio ir grožio teigimas.

Juozapaitis created the chamber vocal cycle The taste of a tear for voice and piano in 2003, inspired by the work Dienoraštis be datų (Journal without dates) by poet Justinas Marcinkevičius. The composer was inspired by the emotions – bright sorrow, melancholy, sometimes growing into nostalgia – elements that often transpire Marcinkevičius’ work and are close to Juozapaitis’ world view. The taste of a tear is a cycle consisting of four parts. It is not based on a consecutively developed plot line, yet the cycle is united by one leitmotif – the unity of man and nature which sreated him, the acclamation of goodness and beauty. Vytautas Barkauskas. Tamsoje prasiskleidė gėlė
. Poema sopranui ir fortepijonui. A flower bloomed in the dark. Poem for soprano and piano. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. 31 p.
ISMN 979-0-706210-70-4
Kaina 5 €

Poemą sopranui ir fortepijonui „Tamsoje prasiskleidė gėlė“ V. Barkauskas kūrė 1987–1989 m. pagal poetės Stasės Lygutaitės-Bucevičienės žodžius. Kūrinį sudaro septynios dainos, kiekviena jų gali skambėti ir atskirai, tačiau prioritetą kompozitorius teikia ištisiniam ciklo atlikimui. Turtingu garso išgavimu, įvairiomis tembrų spalvomis atlikėjai turi siekti atskleisti skirtingą dainų charakterį, atkreipti dėmesį į dinaminius niuansus, rubato, štrichus ir artikuliaciją. Ciklo muzika alsuoja gėriu, grožiu, dvasingumu ir romantiškumu. Koncertinė praktika rodo, kad šį ciklą pamėgo daugelis skirtingų kartį atlikėjų ir klausytojų.

Barkauskas created the poem for soprano and piano A flower bloomed in the dark  in 1987–1989 based on the words of poet Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. The work consists of seven songs, each one can be sung separately as well, though the composer prioritises performance of the cycle in its entirety. Performers must aim to reveal the different characters of the songs, paying attention to dynamic nuances, rubato, and articulation marks. The cycle’s music breathes goodness, beauty, spirituality and romance. Concert performance experience shows that the cycle has become a favourite among performers and audiences of many different generations. Valentinas Bagdonas. Kūriniai kanklėms
. Sudarytoja ir redaktorė Jolanta Babaliauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 60 p. + partijos.
ISMN 979-0-706210-66-7
Kaina 5,20

Kompozitoriaus Valentino Bagdono (1929–2009) kūriniai liaudies instrumentams sudaro nemažą jo kūrybos dalį. Tarp jų – reikšmingos kompozicijos koncertinėms kanklėms, kurios pagrįstos modernia komponavimo technika, juose gausu įvairių naujų išraiškos priemonių. Šiame leidinyje spausdinami trys V. Bagdono kūriniai – Koncertas kanklėms ir fortepijonui ir du kanklių trio – „Marga juosta“ ir „Vaivorykštė“. Jie kanklininkui suteiks galimybę parodyti savo meistriškumą, o dėl atlikimo būdų įvairovės bus ypač naudingi studijuojantiems šį muzikos instrumentą.  


Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Metinės veiklos ataskaita. 2016
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 146 p. 

ISSN 2335-7843
Neparduodama 

„Peržvelgę nuveiktus darbus ir įvertinę veiklos rezultatus, galime tvirtai teigti, kad 2016-aisiais dar labiau sustiprėjome. Mes žinome, ko siekiame, ir esame pasirengę priimti ateities iššūkius, įgyvendinti su meno studijomis ir veikla siejamus nacionalinius l9kesčius bei sėkmingai konkuruoti Šiaurės šalių regione“ – ataskaitos Rektoriaus žodyje rašo prof. Zbignevas Ibelgauptas. 

Ataskaitoje, kurią rengė visi Akademijos padaliniai, pristatyta LMTA mokslo, meno, projektinė, finansinė ūkinė ir kita veikla, daugelis duomenų pateikta prieduose.

 


 


Nespalvoto portreto spalvos. Muzikologas Adeodatas Tauragis
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. 83 p.

ISBN 978-609-8071-39-9
Kaina 3 €

Leidinys skirtas muzikologo, muzikos švietėjo, bibliografo, dabartinės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Muzikos istorijos katedros docento Adeodato Tauragio (1936–2004) gyvenimo ir veiklos apžvalgai. Laimutės Ligeikaitės straipsnyje „Adeodato Tauragio portreto spalvos“ pristatomos jo veiklos gairės, pateikta atsiminimų. Knygelę papildo ir išsami A. Tauragio darbų bibliografija. Leidinys gausiai iliustruotas. 

 


 


Arvydas Malcys. Paukščių takas
. Fortepijoninis kvartetas [natos]. Milky way. Piano quartet. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 27 p. + 27 p. partijos.
ISMN 979-0-706210-67-4
Kaina 5,20 €

„Tai muzikinis nuotykis, muzikinė pramoga. Norėjau parašyti taip lengvai ir bravūriškai, kaip tai darydavo W. A. Mozartas. Tai grįžimas į tonalią muziką su daugybe moduliacijų ir sekvencijų. Prisimindamas Mozartą, kaskart sugrįžtu į jaunystę, į tada mano aplinkoje skambėjusią muziką...“, – sako kompozitorius.

“This is a musical adventure – a kind of entertainment. My intention was to write as lightly and showing as much bravura as did Wolfgang Amadeus Mozart in his music. This resulted in a return to the tonal music with numerous modulations and sequences. Through recollections of Mozart each time I look back at my young days and hear the music play from that time...” – says the composer. 

 


 


Česlovas Sasnauskas. Kūriniai vargonams. Organ works. Orgelwerke
. Sudarė ir redagavo Gediminas Kviklys. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 94 p.
ISMN 979-0-706210-65-0
Kaina 11,60 €

Tai pirmasis pilnas lietuvių muzikos klasiko Česlovo Sasnausko (1867–1916) vargonų kūrybos rinkinys. Jame publikuojami visi devyni žinomi jo kūriniai vargonams. Kai kurie XX a. pradžioje jau buvo spausdinti užsienio leidėjų rinkiniuose, kiti paimti iš rankraščių, saugomų Kauno arkivyskupijos kurijos archyve. Leidinys iliustruojamas Č. Sasnausko rankraščių faksimilėmis. Tekstai apie kompozitoriaus gyvenimą ir kūrybą pateikiami lietuviškai, angliškai ir vokiškai, taigi leidinys bus naudingas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio muzikams. Rinkinys išleistas minint kūrėjo 150-ąsias gimimo metines (2016) ir artėjant jo 100-osioms mirties metinėms (2017). 


 


Tamara Vainauskienė. Virgilijaus Noreikos dainavimo mokykla: pagrindai, ištakos, tradicijų sąveika. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 270 p.
ISBN 978-609-8071-37-5
Kaina 8 €

Profesorius Virgilijus Noreika yra išskirtinio likimo menininkas – jo sceninė veikla trunka beveik šešis dešimtmečius. Retas dainininkas gali pasidžiaugti tokiu profesiniu ilgaamžiškumu. Ypač stebina tai, kad jo balsas nepaklūsta laiko tėkmei – tebėra gražus, skambus, išraiškingas. Mėginant paaiškinti V. Noreikos unikalumo prigimtį reikėtų pabrėžti du dalykus – asmenines savybes ir išskirtinę vokalo kultūrą. Talentas, darbštumas (anot profesoriaus, talentą sudaro šimtas procentų darbo ir tiek pat procentų gabumų), energingumas, valingumas, drausmingumas („tenoras be režimo balso neišsaugos“, – teigia solistas), taip pat puikus savo balso pažinimas, gebėjimas meistriškai jį valdyti, pagarba profesijai – visa tai sukūrė V. Noreikos fenomeną.

Monografijoje pirmą kartą nagrinėjama Lietuvos nacionalinės premijos laureato prof. V. Noreikos dainavimo mokykla. Aptariama įžymaus operos solisto ir prityrusio pedagogo veikla, apibūdinami ją grindžiantys principai, jų esmė, raiška ir kilmė. Gilinamasi į V. Noreikos vokalinę kultūrą, jos susiformavimo prielaidas, ryškiausias solisto specializacijos sritis. Šiuolaikinio mokslo požiūriu analizuojama pedagogo dainavimo mokymo sistema, atskleidžiami mokymo metodai, pateikiamos originalios sąvokos ir jas apibrėžiantys terminai; schemose pavaizduojamos dainavimo mokyklos ištakos, tradicijos ir jų sąveika, kartu parodoma ir lietuvių akademinės vokalinės kultūros prigimtis. V. Noreikos dainavimo mokyklos genealogijos žinynas patvirtina gilias tradicijas (ištakos siekia XVII a. vidurio Neapolio mokyklą) ir ryšius su iškiliausiais Europos dainininkais ir pedagogais.Lietuvos muzikologija, t. XVII. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 199 p.
ISSN 1392-9313
Neparduodamas 

„Lietuvos muzikologijos“ XVII tomas baigiami publikuoti 2014 m. spalį Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos „Muzikinio modernizmo tapsmas Rytų Europoje (1900–1940): parataksinio komparatyvizmo požiūris“ tyrimai. Šio tomo autoriai žvelgia į plačią tradicijų, identitetų ir modernėjimo procesų įvairovę Lenkijoje, Slovėnijoje, Rusijoje, Lietuvoje, Čekijoje ir kitur. Tyrėjai renkasi išskirtines ryškumo zonas, rikiuoja analizės židinius ir siūlo sutelkties būdus. Tomo puslapiuose mokslininkų susidomėjimo sulaukė ryškios nacionalinės muzikinės kompozicijos modernėjimo procesus įveiksminančių kompozitorių – Aleksandro Mosolovo, Jurgio Karnavičiaus, Juozo Gruodžio, Karolio Szymanowskio, Leošo Janáčeko, Bélos Bartóko, Dmitrijaus Šostakovičiaus, Igorio Stravinskio, Eriko Satie, Johno Cage’o, Pierre’o Boulezo ir kitų – kūryba. Galima tvirtinti, kad „Lietuvos muzikologijos“ XVI–XVII tomų straipsnių tematika toliau plėtoja konferencijoje įsisiūbavusią kanonizuoto muzikos modernizmo centrų (Naujosios Vienos mokyklos) kritinę peržvalgą ir iškelia nacionalinių modernizmų kūrėjus, atmesdamos „kolonijinį“ požiūrį. Tai skatina sukurti tikrovišką, muzikos dokumentais grindžiamą heterogeniškos Europos muzikinės modernybės modelį ir sudėtingesnį transnacionalinės muzikinės modernybės vaizdą.

The thematic content of the 17th volume of Lithuanian Musicology is determined by the international conference Modernisation in the Music of Eastern Europe (1900–40): The Perspective of Paratactic Comparativism that was held in Vilnius in October 2014. The authors of this volume are turning their glances towards the vast variety of the processes of traditions, identities and modernisation, appearing in Poland, Slovenia, Russia, Lithuania, the Czech Republic and elsewhere. In this context the researchers choose exceptionally prominent zones, align the focal points of analysis and offer methods of focusing. In this volume the authors were intrigued by the works of composers who brought forward the prominent processes of the modernisation of national musical composition, such as Alexander Mosolov, Jurgis Karnavičius, Juozas Gruodis, Karol Szymanowski, Leoš Janáček, Béla Bartók, Dmitri Shostakovich, Igor Stravinsky, Erik Satie, John Cage, Pierre Boulez and others. It would be correct to state that the subjects of articles published in the 16th and 17th volumes of Lithuanian Musicology are further expanding the critical review of canonized centres of musical modernism (New Viennese School), which gained momentum during the conference. They also elevate the creators of national modernism and dismiss the “colonial” approach. In turn, it creates a realistic model of the heterogeneous European musical modernity, based on musical documents, and also initiates the appearance of a more complex image of transnational musical modernity.

Turinys
Pratarmė
Foreword


 


Sakralinė muzika. Duetai [natos]. Sud. Aušra Motuzienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 78 p.
ISMN 979-0-706210-56-8
Kaina 5,20 € 

Šiame natų leidinyje spausdinamos XVII–XX amžiaus Vakarų Europos ir Amerikos kompozitorių giesmės, skirtos koncertiniam vokalistų repertuarui ir taip pat pritaikytos giedoti liturgijoje ar bažnyčioje rengiamuose koncertuose. Čia rasime ir puikiai žinomų religinės muzikos opusų, kaip W. A. Mozarto „Ave verum Corpus“ ar C. Francko „Panis angelicus“, ir V. Bellini ar G. Bizet operų arijų, pritaikytų lietuviškiems religiniams tekstams ir jau įsitvirtinusiems kaip religinės muzikos pavyzdžiai. Leidinys padės dainininkams, renkantis repertuarą bažnyčiose vykstantiems koncertams ir profesionaliais kūriniais praplės bažnyčios vargonininkų repertuarą. Natų leidinyje pateikiami ir jo sudarytojos pianistės Aušros Motuzienės parašyti komentarai apie autorius ir kūrinius, rekomendacijos, kaip ir kur juos atlikti. 


 

 


Gražina Daunoravičienė-Žuklytė. Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas
. Exploration of the Modernistic Identity of Lithuanian Music. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 668 p.
ISBN 978-609-8071-33-7
Kaina 12 € 

Kas yra XX a. muzikos modernizmo paradigma ir kaip ji išsilydo konkrečios tautos muzikinės kūrybos istorijose? Ką apie modernizmą gali byloti tos nacionalinės kultūros, kurios plėtojosi tarsi kompozicinių inovacijų pakraščiuose ir neturėjo įtakos svarbiausioms XX a. modernizmo bei avangardo patirtims? Kita vertus, ar tokios nacionalinės kultūros tėra pasyvios aktyvių „naujumo“ idėjų vartotojos, istorinėms aplinkybėms susikryžiavus tapusios stebėtojomis, kaip manė didžiųjų modernizmo istorijų pasakotojai. Pasirodė, kad į tokias klausimų sekas įmanoma atsakyti tik užmezgus platų tarpdalykinį dialogą su daugeliu teorijų, archyvų dokumentais, muzikinėmis tradicijomis bei inovacijomis, įvairių autorių kūryba ir jais pačiais.

The search for answers to a long string of uncertainties prompted the writing of this monograph. The initial question centred on what is the paradigm of 20th century Modernism in music and how it disseminates in the stories of musical works of a specific nation. What can national cultures that seemingly developed on the periphery of compositional innovations and did not have an impact on the major experiences of 20th century Modernism and the avant-garde testify about Modernism? On the other hand, are these national cultures merely passive consumers of active ‘novel’ ideas and found themselves to be observers in the throng of historical circumstances, according to the ‘grand’ storytellers of Modernism? It turned out to be impossible to answer these sequences of questions without a broad inter-disciplinary interface with a number of theories, archival documents, musical traditions and innovations, the works of various authors, and the composers themselves.

Turinys
Pratarmė
PrefaceMuzikos komponavimo principai: melodijos fenomenas. Principles of Music Composing: Phenomenon of Melody. XV
.  Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 199 p.
ISSN 2351-5155
Kaina 12 €

Skaitytojui pateikiamas leidinys – tai mokslinių straipsnių rinktinė, sudaryta XV tarptautinės muzikos teorijos konferencijos „Muzikos komponavimo principai: melodijos fenomenas“ pranešimų pagrindu. Konferencija vyko 2015 m. spalio 14–16 d. Vilniuje, pažymint 140-ąsias M. K. Čiurlionio gimimo metines. Konferencijoje savo mokslines idėjas pristatė dvi dešimtys muzikologų ir kompozitorių iš įvairių šalių – Lenkijos, Švedijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Tailando, Rusijos, Austrijos, Latvijos ir Lietuvos.
Leidinyje spausdinami moksliniai straipsniai išdėstyti pagal tris potemes: I potemė – „Teoriniai, istoriniai ir technologiniai melodijos aspektai“, II – „Estetiniai, stilistiniai ir semantiniai melodijos aspektai“ ir III – „Melodija šiuolaikinėje komponavimo praktikoje“.

Turinys
Pratarmė
Foreword


 


Ars et praxis. III tomas
. Mokslinis žurnalas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 191 p.
ISSN 2351–4744
Kaina 10 € 

Trečiasis Ars et praxis žurnalo tomas kryptingai tęsia pirmųjų numerių įdirbį – skelbia muzikologų, teatrologų, edukologų ir kitų humanitarinių mokslo krypčių tyrėjų bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) meno doktorantų mokslo straipsnius menotyros temomis. Šį tomą sudaro dvylika publikacijų, iš kurių viena – anglų kalba. 

Turinys
Pratarmė
Foreword


 


Žygimantas Čmeliauskas. Kūriniai valtornai
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 38 p. + 4 p. partijos.
ISMN 979-0-706210-64-3
Kaina 4 € 

Šiame leidinyje pirmą kartą publikuojamos lietuvių kompozitoriaus ir valtornininko Žygimanto Čmeliausko kompozicijos valtornai. Čia pateikiami skirtingų žanrų ir įvairaus sudėtingumo kūriniai, kuriuos galės atlikti visokio pajėgumo ir meistriškumo valtornininkai. Muzikos mokyklų mokiniams kompozitorius yra sukūręs žaismingų, nesudėtingo ir lengvai suvokiamo muzikinio teksto kūrinių. Diapazonas specialiai pritaikytas muzikuoti kvintos, sekstos ir oktavos ribose. Kelis kūrinius leidinyje ras aukštųjų mokyklų studentai ar profesionalūs atlikėjai. Pažengusiems ir jau turintiems patirties muzikuoti ansamblyje skirtos dvi kompozicijos valtornų kvartetui.

 Arvydas Malcys. Erškėčių akys. Fortepijoninis kvartetas [natos]. Blackthorn eyes. Piano quarte
t. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 20 p. + 21 p. partijos.
ISMN 979-0-706210-59-9
Kaina 4 €

Fortepijoninis kvartetas sukurtas 1999 metais ir pirmą kartą atliktas Šiuolaikinės muzikos festivalyje Gente, Belgijoje. Tai yra vienas iš tų kompozitoriaus kūrinių, kuriuose, anot muzikologo Lino Paulauskio, charakteringą ekspresionistinį rupumą, aštrumą atsveria neoklasicistinė formos pusiausvyra. Visas emocinis krūvis čia skiriamas ritmikai, štrichams, dinamikos kontrastams. Kūrinyje išlaikytas Arvydo Malcio kūrybai būdingas braižas: muzikinė dramaturgija plėtojama ryškiais charakteriais „apdovanotų“ instrumentų polilogu.

This composition was created in 1999 and its première performance was at the contemporary music festival in Ghent, Belgium. It is one of the composer’s works where, according to musicologist Linas Paulauskis, the characteristic expressionistic coarseness and sharpness is balanced by a neoclassicist equilibrium of form. The whole emotional charge is assigned to rhythmics, articulation and dynamic contrasts. The work retains the style of Arvydas Malcys: the musical narrative develops through a conversation between instruments “endowed” with distinct characters.

Anotacija / Annotation


 


Liucija Drąsutienė. Lietuvos fortepijono pedagogikos puslapiai. XX amžius.
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 622 p.
ISBN 978-609-8071-31-3
Kaina 12 €

Mokant skambinti fortepijonu, pedagogo ir mokinio santykiai primena duetą, kai gerų rezultatų pasiekiama tik esant abipusiam supratimui ir susiklausymui. Fortepijono pedagogas turi puikią galimybę visapusiškai pažinti savo auklėtinį ir nė kiek nemažesnę progą tapti jam sektinu autoritetu bei ilgam palikti jo atmintyje pėdsaką. Ilgus dešimtmečius knygos autorė bendravo su Lietuvos pianizmo autoritetais, gilinosi į jų, kaip atlikėjų bei pedagogų, veiklą, užsirašinėjo jų samprotavimus apie pianisto profesiją. Su jais įrašyti pokalbiai tapo svarbia šios knygos dalimi, jie padeda geriau pajusti muzikus supusią atmosferą ir to meto pedagogikos nuostatas.
Pirmoje knygos dalyje nemažai vietos skirta fortepijono kultūros plėtrai ir raiškai mūsų šalies muzikos mokyklose, antroje dėmesys sutelktas į 35-ių pedagogų pianistų personalijas. Knygoje pateikta ir schemų, kuriomis mėginama atspindėti lietuvių pianizmo ištakas ir jo ryšius su Europos pianizmo centrais.

TurinysLietuvos muzikologija, t. XVI.
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 194 p.
ISSN 1392-9313
Kaina 12 € 

Pagrindinė probleminė „Lietuvos muzikologijos“ XVI tomo ašis – Baltijos šalių, Ukrainos ir Rusijos muzikos modernėjimo istorijos iki Antrojo pasaulinio karo. Šio žurnalo numerio publikacijų tematiką lemia 2014 m. spalį vykusi tarptautinė konferencija „Muzikinio modernizmo tapsmas Rytų Europoje (1900–1940): parataksinio komparatyvizmo požiūris“, kuri kvietė kalbėtis apie transnacionalinį muzikinio modernizmo pobūdį, jo tradicijų, identitetų ir geografijos įvairovę. Buvo gvildenami Rytų Europoje vykę muzikinės kompozicijos modernėjimo procesai, išryškėję nacionalinėse kultūrose panašiu metu kartu su austriškuoju ir vokiškuoju modernizmu bei kitais mainstream reiškiniais. Plati diskusija kanonizuoto muzikos modernizmo (Naujosios Vienos mokyklos) kritinės peržvalgos tema skatino sudaryti lokalių modernizmų žemėlapius su idėjų centrais ir kūrėjų figūromis, padėjo apibrėžti Rytų Europos 1900–1940 m. muzikos modernėjimo horizontus ir išdėstyti sukurtų modernizmų ekspozicijas.

Turinys
Pratarmė
Foreword


 


Žemaičių dainininkė Morta Katkienė.
Serija „Dainų karaliai ir karalienės“ (su CD). Sudarė Virginija Baranauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 111 p.
ISBN 978-609-8071-26-9.
Kaina  10 €

Šioje dainų rinktinėje ir priede – kompaktinėje plokštelėje – pateikiamas pluoštas Mortos Katkienės (Martinkaitės, 1894–1977), neeilinės žemaičių krašto dainininkės, dainų iš LMTA Etnomuzikologijos skyriaus archyvo. Čia saugoma 200 šios dainininkės dainuojamosios tautosakos įrašų. Dainos buvo užrašytos 1966 m., beje, pačios Mortos iniciatyva: ji su sūnumi atvyko į tuometinės Valstybinės konservatorijos Liaudies muzikos kabinetą ir pasisakė mokanti dainų. Ji mokėjo keturių kartų dainas – savo babytės, savo mamos, savo kartos ir savo vaikų kartos.
Dainininkė dainavo lygiu, žemu, stipriu krūtininiu balsu. Žemaitiškos tarmės bangavimas susilieja su melodija, kartais įgaudamas beveik rečitavimo ar net šūksnio ypatybių. 


 


Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Metinės veiklos ataskaita. 2015.
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 138 p.
ISSN 2335-7843.
Neparduodama 

„Pažvelgę į 2015 m. veiklos rezultatus, aiškiai matome, kad esame aukštoji mokykla, kurianti valstybei reikšmingą mokslinę, meninę ir socialinę vertę. Turėdami daug energijos ir idėjų, intensyviai gyvendami kūrybinį gyvenimą, lygiagrečiai ieškome nepanaudotų veiklos tobulinimo galimybių, naujų raiškos ir bendravimo su visuomene formų. Kiekvienais metais vis labiau įsisąmoniname savo strateginius tikslus, gebame atsakingai pasirinkti veiklos prioritetus ir jos efektyvumo didinimo kryptis“ – ataskaitos Rektoriaus žodyje rašo prof. Zbignevas Ibelgauptas.
Ataskaitoje, kurią rengė visi Akademijos padaliniai, pristatyta LMTA mokslo, meno, projektinė, finansinė ūkinė ir kita veikla, daugelis duomenų pateikta prieduose.
Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Lingo Rito Tatato. Introduction to Sutartinės Lithuanian Polyphonic Songs.
Compact disc (CD) included. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2015. 176 p.
ISBN 978-609-8071-32-0
ISMN 979-0-706210-62-9
Kaina 8 €

Lithuania’s polyphonic songs, termed multipart songs by the EU, the sutartinės constitute a unique manifestation of Lithuanian traditional music (the derivative of the sutartinės is the verb sutarti ʻto agree’, or ʻto attune’ with another person). Today sutartinės have turned into one of the most pronounced symbols of Lithuanian cultural identity, sort of a “business or visiting card” of Lithuania.  
The author of this booklet with the CD entitled Lingo Rito Tatato sincerely believes that hearing and singing the sutartinės will not only familiarize people from other countries with the most archaic and most unique heritage of Lithuania’s traditional music but will also prove to be an original means for improving skills for learning the Lithuanian language. The beautiful resonance of the Lithuanian language outcrops with the constantly repeating refrains of the sutartinės that are grounded by onomatopoeic sounds. The sutartinės will offer an unuasual “key” to open the door into the spiritual world of Lithuanians and their mentality.  


 


Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories
. A collection of articles. Rūta Stanevičiūtė & Rima Povilionienė (eds.). Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2015. 563 p.
ISBN 978-609-8071-29-0
Kaina 12 € 

In the current global world the interaction between cultures penetrates into musical practices and discourses, radically affecting the sociocultural imagination and altering the established shapes of cultural territories. Yet the history of music demonstrates that the dynamics of cultural encounters and segregations has always been a key factor in the formation of individual and collective identities and in the understanding of other cultures. Cultural expansions and, conversely, the trajectories of displacement of cultural expression are to a varied extent affected by the political, economic, technological and other dimensions of dissemination of musical practices and traditions. In the modern age, the extramusical factors are of equal significance to textual (creation) and contextual (dissemination and reception) configurations of sociocultural interactions. The understanding of sociocultural interactions and borders plays an important role in the appropriation of the musical past and the revival of cultural memory.

Table of Contents 

 
Donatas Katkus. Apie muzikos būtį. Sudarytoja Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 686 p.
ISBN 978-609-8071-30-6
Kaina 12 €

Donato Katkaus asmenybę galėtume apibūdinti labiau kaip menininką nei mokslininką, labiau artistą, bet ne statistą. Veiklų kaita – nuolatinė jo būsena. Jam lengviau sekasi kibirkščiuoti ir svaidyti idėjas, nei nuobodžiai siekti jas įkūnyti.

Pusę amžiaus trunkantis D. Katkaus veikimas muzikos meno labui nėra vienalytis, jis pilnas įvairių atsišakojimų. Į šią jo straipsnių rinktinę sudėti daugiau kaip penkis dešimtmečius rašyti įvairių žanrų ir gana plačią interesų amplitudę aprėpiantys tekstai. Kai kurie jų labiau susiję su bendra muzikos kultūros būkle, kiti – skirti konkretaus įvykio aptarimui, taip tarsi kompensuojant atlikimo meno trumpalaikiškumą. Ilgametė kvartetininko, dirigento, pedagogo patirtis suteikia šiai jo veiklos sričiai autentiškumo. Muzikos prasmės, natų teksto įprasminimo būdų ir galimybių klausimai sieja daugelį rašinių.Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir minčių Tėvynė – Lietuva.
Sudarytoja Laima Budzinauskienė, fotografijų autorė Lilija Valatkienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 94 p.
ISBN 978-609-8071-28-3
Kaina 11 €

Paminint 250-ąsias kunigaikščio, diplomato, Abiejų Tautų Respublikos politinio veikėjo, Vilniaus universiteto garbės nario, kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio gimimo metines, šiuo leidiniu siekiama prisiminti Oginskio muzikinį ir literatūrinį palikimą, pažvelgti į fotografijose užfiksuotus šio didiko aplinką liudijančius fragmentus. Gausiai nuotraukomis iliustruota knyga atkuria svarbiausius su Lietuva ir Vilniumi susijusius Oginskio gyvenimo bei kūrybos faktus. Knygoje greta nuotraukų publikuojami du M. K. Oginskio laiškai (Lettres sur la musique) ir juos aptariantis straipsnis.

Turinys Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis.
Skiriama Liaudies instrumentų katedros 70-mečiui. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 162 p.

ISBN 978-609-8071-27-6
Kaina 3,20 

2015 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedra mini gražią 70-ties metų sukaktį. Tai reikšminga sukaktis, atspindinti ilgą ir sudėtingą liaudies muzikos instrumentų tobulinimo, atlikimo metodikos ir pedagogikos raidos kelią. Tiek kūrimosi laikotarpiu, tiek šiandien pagrindinis katedros tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos liaudies instrumentu atlikėjus, pedagogus, kolektyvų vadovus, dirigentus.
Šiame leidinyje lietuvių, rusų ir anglų kalbomis spausdinami dar niekur nepublikuoti Lietuvos ir užsienio šalių liaudies instrumentų tyrinėtojų, atlikėjų, pedagogų darbai. Jie buvo pristatyti katedros rengiamų tarptautinių mokslinių-metodinių konferencijų „Liaudies instrumentine muzika: tradicija ir dabartis“ metu. 

Turinys
Pratarmė 

 Arvydas Malcys. Koncertas klarnetui ir kameriniam orkestrui. Klavyras [natos]. Concerto for clarinet and chamber orchestra. Reduction for piano. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 48 p. + 16 p. partija.
ISMN 979-0-706210-59-9
Kaina 4 €

Sukurti koncertą klarnetui paskatino norvegų klarnetininkas Rogeris Arve Vigulfas, su kuriuo Arvydas Malcys pradėjo bendradarbiauti 2004 m. Šį kūrinį autorius paskyrė klarnetininko Algirdo Doveikos atminimui. 2007 m. sukurtas koncertas reikalauja iš solisto nepaprasto meistriškumo, virtuoziškumo ir jautrumo.  Fortepijono klavyrą parengė ir redagavo pianistas prof. Sergejus Okruško. 

The stimulus for the creation of a clarinet concerto came from Norwegian clarinetist Roger Arve Vigulf, with whom Malcys has collaborated since 2004. The idea for the concerto was maturing in Malcys’ mind when a distressing incident occured – the unexpected and tragic loss of clarinetist Algirdas Doveika, to whom this work is dedicated. The composition written in 2007 requires extraordinary masterfullness, virtuosity and sensitivity from the soloist. The author of reduction for piano is prof. Sergejus Okruško.


Osvaldas Balakauskas. Šokių siuita. Transkripcija fleitai ir fortepijonui
[natos]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 14 p. + 4 p. partija.
ISMN 979-0-706210-61-2
Kaina 3,50 € 

„Šokių siuita“ – vienas ankstyviausių kompozitoriaus Osvaldo Balakausko (g. 1937) kūrinių, sukurtas 1964 m. – studijų Kijevo konservatorijoje metais. Originali „Šokių siuita“ skirta instrumentiniam ansambliui – fleitai, obojui, smuikui, violončelei ir klavesinui. Lakonišką kompoziciją (ji trunka apie 7 minutes) sudaro penkios kontrastingo tempo ir nuotaikų miniatiūros, besiskiriančios savitu ritminiu piešiniu.
Siekdami papildyti negausų lietuvišką fleitos repertuarą, fleitininkas Valentinas Gelgotas ir pianistė Audronė Kisieliūtė atliko šio kūrinio transkripciją, o rengiant ją buvo konsultuotasi ir su pačiu kompozitoriumi. 

“Suite of Dances” is one the earliest works by composer Osvaldas Balakauskas (b. 1937), created in 1964 when he was studying at the Kiev Conservatory. Originally, “Suite of Dances” was written for an instrumental ensemble – flute, oboe, violin, cello and harpsichord. The laconic composition (around 7 minutes in duration) consists of five miniatures, different in their tempos and moods, giving each dance a unique rhythmic sketch.
In seeking to enrich the rather meagre Lithuanian flute repertoire, flutist Valentinas Gelgotas and pianist Audronė Kisieliūtė transcribed this work for flute and piano. Their initiative received the support of the composer who assisted on occasion with his suggestions. Muzikos komponavimo principai: sonorizmas. Principles of Music Composing: Sonorism. XIV
.  Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 131 p.
ISSN 2351-5155
Kaina 12 €

Ši mokslinių straipsnių rinktinė yra sudaryta pranešimų, pristatytų XIV tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: sonorizmas“, pagrindu. Konferencija vyko 2014 m. spalio 13–15 d. Vilniuje.
Leidinyje savo mokslines idėjas dėsto muzikologai ir kompozitoriai iš įvairių šalių – Latvijos, Lenkijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Prancūzijos, Lietuvos ir kt. Straipsniai, publikuojami anglų kalba, recenzuoti peer rewiew būdu. Jie išdėstyti pagal tris potemes, nagrinėjančias sonorizmo muzikoje aspektus: „Teoriniai ir istoriniai sonorizmo aspektai“, „Sonorizmas akustinėje muzikoje“, „Sonorizmas elektroninėje muzikoje“. 

Turinys
Pratarmė
Foreword Variacijos vieno profesoriaus tema. Eugenijus Ignatonis
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 199 p.
ISBN 978-609-8071-25-2
Kaina 5,20 € 

„Tai tikras aristokratas ir džentelmenas, iš kurio kišenės nekyšo nei žagrės kraštas, nei partiniai bilietai, ir kuris tiesiog savo kasdienybe, bendravimu su žmonėmis, plačiu akiračiu, šviežiu mąstymu, šmaikštumu, pagarba moteriai, meile menui įrodo esąs toks, kokių dabar, deja, retai besutiksime“ – tai citata iš vieno tekstų, publikuojamų leidinyje, skirtame pianistui, menotyros mokslų daktarui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriui,Eugenijui Ignatoniui (1935–2013). Knygą pradeda R. Kryžauskienės mokslo studija, aptarianti E. Ignatonio asmenybės ir veiklos bruožus, jo indėlį į Lietuvos kultūrinį, ypač profesinį muzikinį gyvenimą. Toliau pateikiami periodikoje publikuoti straipsniai apie profesorių E. Ignatonį bei su juo parengti ir spausdinti interviu. Galiausiai skaitytojas rinkinyje ras šiltus sūnaus, kitų artimųjų, bendradarbių atsiminimus. Knyga skirta Eugenijaus Ignatonio 80-mečiui paminėti. 

Turinys
Pratarmė

 Sound Art in City Spaces. 
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 91 p. 
ISBN 978-609-8071-24-5
Neparduodama

Sound Art in City Spaces (Garso menas miesto erdvėse) – tai novatoriško Europos Komisijos finansuoto projekto, vykusio 2008–2011 m., rezultatų pateikimas. Projekte dalyvavo penki miestai (Berlynas, Portas, Geteborgas, Verona ir Vilnius), septynios aukštosios menų mokyklos, 60 menų studentų, apie 15 nuolatinių dėstytojų ir daugybė ekspertų bei pagalbininkų. Knygą sudaro pačių dalyvių (dėstytojų ir studentų) tekstai, atspindintys požiūrį į projektą: jo tikslus, struktūrą, metodinę, meninę, sociologinę ir visuomeninę svarbą. Knyga gausiai iliustruota.

 Vytautas Barkauskas. Blyksniai fortepijonui op. 129. Flashes for piano op. 129
[natos]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 12 p. 
ISMN 979-0-706210-60-5
Kaina 3,40 €

Dedikuota Birutei Vainiūnaitei. Vietoj anotacijos autorius siūlo J. Jackevičiaus eilėraščio „Ugnies melodija“ ištraukų, kurių idėja atliepia muzikoje išreikštas kompozitoriaus mintis:

Grokite, bežvaigždžiai žiburiai,
Šviesų akvariume. Nakties oranžerijoje.
Sidabro spąstuose. Žiedlapių ugny.
Kvapų kolonijoje. Plieno alsavime.
Skersvėjų geometrijoje. Šilko sūpynėse.
Ledo tekstuose.
Kraujo ledokšniai dūžta ir tirpsta saulėje.Acting reconsidered: new approaches to actor’s work:
a collection of scientific articles. Edited by Ramunė Balevičiūtė. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2014. 111 p. 
ISBN 978-609-8071-20-7
Kaina 4 €

Ši mokslinių straipsnių rinktinė parengta II tarptautinės teatrologų konferencijos, vykusios Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2014 m. rugsėjo 30–spalio 1 d., pranešimų pagrindu. Dešimties tyrinėtojų iš Lietuvos, Švedijos, Portugalijos, Suomijos ir Australijos tekstuose analizuojama istorinė vaidybos sistemų raida, pristatomos ir nagrinėjamos šiuolaikinės vaidybos sampratos ir šiandien pasaulyje taikomų aktorių rengimo metodų bei vaidybinių praktikų įvairovė. 

Turinys

 

 Tyliu balsu. Muzikologė Jūratė Gustaitė.
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 53 p. 
ISBN 978-609-8071-23-8
Neparduodama

Leidinys skirtas muzikologės ir ilgametės pedagogės, beveik du dešimtmečius (1988–2005) vadovavusios Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedrai, doc. dr. Jūratės Gustaitės veiklai. Muzikologinės ir pedagoginės veiklos bruožus atskleidžia išsamus prof. habil. dr. Algirdo Jono Ambrazo straipsnis, kuriame apžvelgiama ne tik Jūratės Gustaitės muzikologinė veikla, svarbiausios publikacijos, bet ir jos nuoseklus kelias muzikos link – nuo žurnalistikos studijų Vilniaus universitete iki muzikologės profesijos pasirinkimo. Leidinyje pateikiamas J. Gustaitės absolvenčių sąrašas, jos darbų bibliografija, daug nuotraukų, kurios atspindi įvairius muzikologės gyvenimo ir veiklos etapus.

 

 

 Ars et praxis. II tomas
. Mokslinis žurnalas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 275 p.
ISSN 2351–4744
Kaina 10 € 

Antrasis Ars et praxis žurnalo tomas tęsia pradėtą praktiką – skelbia naujausius Lietuvos ir užsienio šalių muzikologų, teatrologų ir kitų humanitarinių, socialinių mokslų krypčių mokslininkų, meno doktorantų ir studentų darbus menotyros temomis. Šį tomą sudaro net keturiolika publikacijų, iš kurių trys – anglų kalba. Žurnalo centre – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) 2014 m. balandžio 10–11 d. vykusios tarptautinės konferencijos „Menas istorijoje, istorija mene“ pranešimų pagrindu parengti septyni straipsniai: Jānio Kudiņšo (Latvija), Tamaros Vainauskienės, Šarūnės Trinkūnaitės, Yumiko Nunokawos (Japonija), Dariaus Kučinsko, Tihanos Maravić (Italija), bendraautorių Roberto Budrio ir Irenos Višnevskos darbai.

Turinys
Pratarmė
ForewordLietuvos muzikos ir teatro akademija. Rektoriaus prof. Zbignevo Ibelgaupto ataskaita. 2014. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 137 p.
ISSN 2335-7843.
Neparduodama 

„Iškiliai paminėjusi garbingą 80 metų sukaktį, 2014 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija pradėjo skaičiuoti naują savo istorijos dešimtmetį. Peržvelgę veiklos rezultatus aiškiai matome, kad visose srityse turime daug idėjų ir energijos. 2014-ieji parodė, kad, intensyviai gyvendami kūrybinį gyvenimą, kartu ieškome nepanaudotų tobulinimosi galimybių, naujų raiškos ir bendravimo su visuomene formų. Suvokiame savo strateginius tikslus, gebame atsakingai pasirinkti veiklos prioritetus ir jų kryptingai siekti. Tai rodo, kad tikslingai einame strategijoje „Akademija 2020“ numatytos vizijos link – stengiamės tapti atvira ir dinamiška studijų, meno ir mokslo erdve, kurioje kuriama muzikos, teatro, šokio ir kino ateitis“ – ataskaitos įžangos žodyje rašo LMTA rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas.
Ataskaitoje, kurią rengė visi Akademijos padaliniai, pristatyta LMTA mokslo, meno, projektinė, finansinė ūkinė ir kita veikla, daugelis duomenų pateikta prieduose.

 

 Puponių kaimo dainos (su CD)
. Sud. Varsa Liutkutė-Zakarienė ir Jonė Žebrytė.  Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 95 p. 
ISBN 978-609-8071-22-1
ISMN 979-0-706210-58-2
Kaina 5 €

2007 m. buvo išleista kompaktinė plokštelė „Puponių kaimo dainos“, kurioje buvo publikuoti Kupiškio raj. Puponių kaimo dainininkų ir muzikantų įrašai, kraštotyrininkės Jonės Žebrytės perduoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvui. Ši naujoji Puponių dainų rinktinė – tai papildytas pradėto darbo tęsinys.

Leidinyje skelbiamos vertingiausių Kupiškio krašto dainų ir tik tam regionui būdingų instrumentinių bei smulkiosios tautosakos kūrinių transkripcijos (jas parengė Virginija Baranauskienė). Įdėtas ir J. Žebrytės straipsnis apie Puponių kaimą. Puponių dainininkai savo dainas įrašinėjo Vilniaus plokštelių studijoje, Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos radijuje, tačiau šio leidinio rengėjai daugiausia dėmesio skyrė dainininkų namuose Puponyse įrašytoms dainoms. Pirmųjų 1974–1975 m. įrašų garso kokybė nėra itin gera, tačiau čia puikiai atsiskleidžia aukštaitiško dainavimo trapumas, smulkūs melodijos išvingiavimai. Jų klausantis galima pajusti ramią, įtampos netrikdomą dainos tėkmę, išgirsti ore tvyrantį skaidrų melodijos virpesį.

 Lietuvos muzikologija, t. XV.
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 199 p.
ISSN 1392-9313
Kaina 12 € 

„Lietuvos muzikologijos“ penkiolikto tomo tematika driekiasi plačiu chronologijos ir geografijos spektru: nuo Valentino Bakfarko, liutnininko ir kompozitoriaus, XVI a. dirbusio Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, XVIII–XIX a. sandūroje Vilniaus katedroje per Didžiąją savaitę skambėjusių Zgirskio ir Antonio Sokulskio lamentacijų ir lietuviško siužeto Sylvio Lazzari operos „La sauteriot“ („Žiogas“) iki negebančio dinamiškai muzikuoti baroko klavesino išteisinimo intrigos ir didžiųjų pianistų konkursų Paryžiuje, Varšuvoje ir Maskvoje. Toks yra „Lietuvos muzikologijos“ XV tomo tematikų diapazonas – ir tai dar ne viskas, ką Lietuvos ir užsienio šalių autoriai šiemet skelbia mūsų žurnalo puslapiuose. Juose rasime inovatyvių ir reikšmingų muzikinės lituanikos tyrimų, dviem kryptimis pristatomų Lietuvoje vykstančių edukacinių procesų tyrimų ir t. t. Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose / Functions of the Arts in Cultural and Social Processes
. Sud. Lina Navickaitė-Martinelli. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 204 p.
ISBN 978-609-8071-19-1
Kaina 5,50 €

Recenzuojamoje mokslo ir meno tyrimų straipsnių rinktinėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir kitų šalies institucijų tyrėjai analizuoja aktualius meninių tyrimų ir atlikimo studijų sričių klausimus. Nagrinėjamos atlikėjo polifunkcionalumo muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose, atlikimo sampratos pokyčių dabarties menuose, performatyvumo muzikoje ir teatre, kūrybos, atlikimo ir suvokimo sąveikos, meno ir menininko funkcijų visuomenėje problemos. Rinktinė parengta vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą kultūrinės plėtros projektą „Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“.

 This collection features peer-reviewed scientific and artistic research articles written by researchers from the Lithuanian Academy of Music and Theatre and other Lithuanian institutions which analyze topical issues from the fields of artistic research and performance studies. Among these, the following questions are tackled: a performer’s polyfunctionality in musical, cultural and social processes; changes of the concept of performance in the today’s arts; performativity in music and in theatre; interrelationships between creation, performance and reception; the functions of art and an artist in society. This collection of articles is part of the project “A Performer’s Polyfunctionality in Musical, Cultural and Social Processes”, funded by a grant from the Research Council of Lithuania.

Turinys
Pratarmė 
Music That Changed Time. The Lithuanian Composer Bronius Kutavičius and the Baltic Outburst of Creativity after 1970
. A collection of articles. Edited by Rima Povilionienė and Jūratė Katinaitė. Vilnius: Lithuanian Composers’ Union, Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2014. 226 p.
ISBN 978-609-8037-07-1 (LKS), 978-609-8071-21-4 (LMTA)
Įsigyti galima Lietuvos kompozitorių sąjungoje (kaina 9 €)

Ši straipsnių rinktinė „Music That Changed Time“ skirta iškiliam lietuvių muzikos kūrėjui Broniui Kutavičiui ir Baltijos kraštų kūrybos proveržiui po 1970 m. Knygoje sudėti straipsniai, parengti 2012 m. Vilniuje vykusios 43-osios tarptautinės Baltijos muzikologų konferencijos pranešimų pagrindu. Joje – dvidešimt įvairių šalių muzikologų mokslinių straipsnių, šešiuose skyriuose gvildenančių įvairius praeito amžiaus 8–9-ojo dešimtmečių Baltijos kraštų muzikos aspektus. 

8–9-asis dešimtmečiai Baltijos kraštų muzikoje – tapatybės paieškų laikas. Viena vertus, tos kartos kompozitoriai ieškojo individualios muzikos kalbos, savitos raiškos. Kita vertus, sustiprėjo menininkų bendruomenes vienijančių idėjų ir vertybių poreikis. Oficialioji sovietinė doktrina skelbė „brandaus socializmo“ laikotarpį, o mene vis stiprėjantis individo – tautos šauklio balsas pamažu trupino sistemos pagrindus, žadindamas visuomenėje nuoširdumo, bendrystės, tautinių tradicijų, dvasingumo, religingumo ir laisvės ilgesį.

In the music of the Baltic countries, the period between the end of World War II and the fall of the ‘Iron Curtain’ is inseparable from totalitarian regime and attempts to circumvent its constraints. Compositions of the first post-war decades were infused with the Soviet and pseudo-folkloric aesthetic. It is only in the 1960s that the music of the Baltic countries experienced a sudden leap of modernisation, when the political climate had ‘thawed,’ contacts had been made with the musical communities existing in other Eastern bloc countries, and the whole cultural paradigm had changed. The young composers of the time became besotted with ideas of the avant-garde. Yet it is not until the beginning of the 1970s that the more profound renewal commenced in the music of Lithuania and other countries of the Baltic region, with the increasing importance of the ideas of cultural resistance, national identity and creative freedom.

The texts published in the present collection of articles deal with the creative work of Kutavičius and other composers of the Eastern European region who experienced a similar change in ideas at the same time. Anatolijus Šenderovas. Sonata violončelei ir fortepijonui (su versija smuikui ir fortepijonui)
. [Natos]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 36 p., partijos, faksimilė. 
ISMN 979-0-706210-57-5
Kaina 5,70 € 

Sukūręs savo Sonatą violončelei ir fortepijonui 1977 m., Lietuvos kompozitorius Anatolijus Šenderovas ją dedikavo savo tėvui, žymiam violončelininkui ir pedagogui Michailui Šenderovui. „Kurdamas Sonatą, galvojau apie galimybę atlikėjui atskleisti nuostabų violončelės garsą, leisti jam laisvai jaustis interpretuojant kūrinio visumą. Sonata – monoteminė, penkių kontrastingų dalių, atliekamų be pertraukos (attacca). Tai romantinio pobūdžio muzika, nors joje šiandien pastebiu elementų, kurie tapo būdingi mano vėlesniam kūrybiniam braižui“ – sako kompozitorius.

Kūrinys publikuojamas dviem versijomis: originalia violončelei ir fortepijonui (violončelės partiją redagavo R. Armonas) ir kita – smuikui ir fortepijonui (autoriaus versija, smuiko partiją redagavo Ingrida Rupaitė-Petrikienė). Čia publikuojama ir 1977 m. M. Šenderovo redaguotos violončelės partijos faksimilė. 

 Akompanimento meno aktualijos ir vizijos.
Sud. Irena Armonienė. Mokslinės konferencijos pranešimų rinktinė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 89 p.
ISBN 978-609-8071-17-7
Kaina 2,90  €

Šio leidinio straipsniuose (parengtuose pagal 2012 m. LMTA mokslinėje-metodinėje konferencijoje skaitytus pranešimus) apžvelgiamos naujos tendencijos XXI a. akompanimento mene, aptariamas šiuolaikinio pianisto koncertmeisterio vaidmuo kūrybiniame ir pedagoginiame procesuose, analizuojami interpretaciniai ir pedagoginiai akompanavimo aspektai. 

Straipsnių autorių įžvalgos gali tapti paskata naujoms metodinės ir kūrybinės minties  inspiracijoms. Ši metodinė priemonė rekomenduojama pedagogams, studentams ir atlikėjams. 

Turinys

 Jonas Vytautas Bruveris. Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai.
Teorinis sintetinis mokslo darbas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 378 p.
ISBN 978-609-8071-18-4
Kaina 8 €

Tai antroji Jono Vytauto Bruverio darbų knyga (pirmoji – „Muzikos žemyno keliais“, 2014); joje muzikologas išsamiai gvildena Lietuvos muzikos istorijos reiškinius, į juos žvelgdamas plačiame istoriniame ir kultūriniame kontekste. Šioje knygoje sutelktos visos temos, kurias ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, įdėmus kultūros reiškinių stebėtojas ir vertintojas, tyrė ne vieną dešimtmetį – tai M. K. Čiurlionio gyvenimas ir kūryba, lietuviškos operos formavimasis ir raida, Vilniaus kultūrinio gyvenimo spalvos, novatoriški muzikinės Lituanikos tyrinėjimai ir kt. 

Turinys

 

 


 

Vytautas Germanavičius. „Nidamanngrieg“ smuikui, violončelei ir fortepijonui. [Natos]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 16 p., partijos.
ISMN 979-0-706210-53-7
Kaina 3,20 € 

„Šiame kūrinyje sujungiau tris besikertančias linijas: Kuršių nerijos gamtos grožį, Edvardo Griego šiaurės kelionių įspūdžius ir Thomo Manno literatūrinius apmąstymus. Kompozicija „Nidamanngrieg“ sukonstruota iš mažų, vos pastebimai kintančių tęsiamų garso segmento ir trumpos citatos iš E. Griego Sonatos smuikui c-moll. Garsinėmis styginių bangomis ir krintančiais fortepijono garsais bandoma atskleisti nepaprastą Kuršių nerijos – judančių kopų, Baltijos jūros vėjų genamų pušų, paslaptingos tylos – grožį.“ (V. Germanavičius)

 

 Antanas Kučinskas. „Loop in d minor“ smuikui, violončelei ir fortepijonui
. [Natos]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 43 p., partijos.
ISMN 979-0-706210-54-4
Kaina 4,10 € 

2004 m. sukurto A. Kučinsko kūrinio pavadinimas tiesiogiai siejasi su šio kompozitoriaus kūrybos kryptimi, pavadinta „kilpų muzika“ (loop music), kurią pats autorius šifruoja kaip „tam tikrą minimalizmo, didžėjavimo ir didžiųjų istorinių tradicijų samplaiką. Jos esmę sudaro kitų autorių muzikos sukarpymas, sumaišymas ir „užkilpinimas labai trumpais segmentais“. Šis kūrinys komponuojamas „kilpinant“ keletą F. Mendelssohno Trio d-moll fragmentų, kurie naujai įgyja netikėtų intonacinių rakursų. 

 

 

 


 

Zita Bružaitė. Arija ir Sonetas VI fleitai, altui (violončelei) ir fortepijonui (klavesinui). [Natos]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 30 p., partijos. 
ISMN 979-0-706210-52-0 
Kaina 4 € 

„Jei Lietuva turėtų savo Haydną, jis būtų vardu Zita Bružaitė. Ji gyvena Kaune, antrame pagal dydį šalies mieste, yra kompozitorė, muzikė, pedagogė ir festivalio rengėja. Ji rašo muziką  suaugusiesiems, vaikams, teatrui, koncertų salėms ir mokykloms – tai, ko reikia, ir tai, kas išreiškia jos pačios sumanymus“ – rašė švedų muzikos kritikas Göranas Bergendalis. 

Natose spausdinami du kompozitorės kūriniai – Sonnet VI (2009 versija) – tarsi dienoraštis, kuriame emociniai išgyvenimai virsta ritminiais, intonaciniais ženklais. Kitą kūrinį, Ariją fleitai, altui ir klavesinui (2010), autorė apibūdina kaip elegišką ir efemerišką. 

 

 Zita Bružaitė. Sonetas IV smuikui, violončelei (altui) ir fortepijonui.  
[Natos]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 18 p., partijos.
ISMN 979-0-706210-55-1
Kaina 3,50 € 

Kompozitorės Zitos Bružaitės kūryboje nuolat pinasi dabartis ir ateitis: tarsi iš naujo atrasdama praėjusių šimtmečių kūrėjams gerai žinomas komponavimo galimybes, jas naujai parafrazuoja, o sudėtingus technologinius procesus sąmoningai paverčia garsų žaisme ar pokštais.

IV soneto atsiradimą inspiravo Armonų trio muzikavimas, kur atlikėjų ansambliškumas yra monolitiškai suaugęs į bendrą garsų architektoniką, o raiškios individualumo linijos trumpam atidengia atlikėjų kuriamas nuotaikas. 

 

 

 Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas. Principles of Music Composing:
The Phenomenon of Rhythm. XIII.  
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 139 p.
ISSN 2351-5155
Kaina 17,40 

Skaitytojui pateikiamas leidinys – mokslinių straipsnių rinktinė, sudaryta pranešimų, pristatytų XIII tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas“, pagrindu. Konferencija vyko 2013 m. spalio 16–18 d. Vilniuje, pažymint 80-ąjį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros jubiliejų; ją rengė Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos kompozitorių sąjunga.

Leidinyje spausdinami muzikologų ir kompozitorių iš įvairių šalių – Brazilijos, Lenkijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Prancūzijos, Lietuvos ir kt. – moksliniai straipsniai anglų kalba, recenzuoti peer rewiew būdu. Jie išdėstyti pagal keturias potemes, nagrinėjančias ritmo muzikoje reiškinį: „Teoriniai ritmo aspektai“, „Ritmas šiuolaikinėje muzikoje“, „Ritmo santykis su tekstu, ritualu ir drama“, ir „Etniniai ir istoriniai ritmo aspektai“. 

TurinysDruskininkų pavasariai ir muzika. 1985–2014. Sudarytoja Vaida Urbietytė-Urmonienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 271 p.
ISBN 978-609-8071-16-0
Kaina 5,21 

Šis leidinys skirtas festivalio „Druskomanija“, šiemet vykusio 30 kartą, istorijai. 1985-aisiais gimęs Druskininkų festivalis, kuris vadinosi Jaunimo kamerinės muzikos dienos, vėliau „Jauna muzika“, dar vėliau (iki šiol) – „Druskomanija“ – ilgiausiai gyvuojantis šiuolaikinės muzikos festivalis Lietuvoje, turintis unikalią istorinę vertę ir leidžiantis jauniesiems kūrėjams skleisti savas idėjas. Per tris dešimtmečius festivalyje aktyvią veiklą pradėjo kelios Lietuvos akademinių muzikų kartos. 

Šiame leidinyje atrinkta ir sudėta įdomiausia 30 metų laikotarpį apimanti archyvinė medžiaga – recenzijos, pokalbiai, mintys, palinkėjimai, visų festivalio metų renginių programos ir nuotraukų archyvas. Čia pirmą kartą skelbiami per atsitiktinumą išlikę 1989-aisiais dailininkių L. Lapienytės ir L. Sprangauskaitės tapyti 46 jaunųjų muzikologų ir kompozitorių portretai.

Turinys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinio ansamblio katedra. 1964–2014. Chamber Ensemble Department of the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 95 p.
ISBN 978-609-8071-15-3
Neparduodama 

Istoriją kuria žmonės. Leidinyje, skirtame LMTA Kamerinio ansamblio katedros 50-mečiui, pristatomi katedros nariai, , kurę jos istoriją ir lietuvišką kamerinio ansamblio pedagogikos tradiciją – nuo iškilių menininkų iki kamerinei muzikai atsidavusių iliustratorių. Nuo pedagogų, kurių aktyvi ir produktyvi veikla inspiravo katedros atsiradimą ir jos tradicijų kūrimą, jų auklėtinių, tas tradicijas puoselėjusių ir jas turtinusių, iki jaunosios kartos pedagogų, kurie, mokydamiesi iš savo vyresniųjų kolegų, pamažu perima katedros 50 metų paveldą.

Greta čia dirbusių asmenybių biografijų, leidinyje galima rasti katedros tarptautinės veiklos apžvalgą bei Kamerinio ansamblio katedros magistrantūros studijų programą. Leidinys parengtas lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Rektoriaus prof. Zbignevo Ibelgaupto ataskaita. 2013
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 118 p. 
ISSN 2335-7843.
Neparduodama 

2013 metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. Zbignevo Ibelgaupto ataskaita – išsamus žvilgsnis į šios aukštosios mokyklos veiklą. Kaip įžangos žodyje rašo rektorius, „2013 metai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos istorijoje – tai aštuonių veiklos dešimtmečių derliaus ir brandaus įsitvirtinimo Lietuvos kultūriniame gyvenime metai. Minėdami garbingą 80-ies metų sukaktį, turėjome unikalią galimybę pristatyti kultūrinei visuomenei mūsų dėstytojų ir studentų talento ir profesionalaus darbo vaisius, įkvepiančią istorinę patirtį, uždegančią tolesnei ambicingai veiklai“.

Ataskaitoje, kurią rengė visi Akademijos padaliniai, pristatyta mokslo, meno, projektinė, finansinė ūkinė ir kita veikla, daugelis duomenų pateikta prieduose.

 Ars et praxis
. I tomas. Mokslinis žurnalas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 213 p.
ISSN 2351–4744
Kaina 10,14 

Tai naujas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos periodinis mokslinių straipsnių rinkinys, leidžiamas kartą per metus. Jame spausdinami muzikologijos, teatrologijos, pedagogikos ir kitų su menotyra susijusių humanitarinių, socialinių mokslo krypčių darbai. Leidinio pavadinimas – nuoroda į Žygimanto Liauksmino vadovėlį „Ars et praxis musica“ (1667), kuris, prasidedantis žodžiais „Musica, Ars inter liberales nobilissima“ (Muzika, tarp laisvųjų kilniausias mokslas), davė pradžią Lietuvos muzikologijai. Žurnalo tikslas – skleisti Lietuvos ir užsienio šalių humanitarinius mokslinius tyrinėjimus, skelbti originalius muzikos istorijos, teorijos, muzikinio folkloro, atlikimo meno, kinotyros ir kitus straipsnius.

Turinys
Pratarmė
ForewordLietuvos muzikologija, t. XIV.
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 223 p.
ISSN 1392-9313
Neparduodama 

Keturioliktasis „Lietuvos muzikologijos“ žurnalo tomas toliau skelbia savo leidybos praktikoje jau išsikristalizavusių temų tyrimus. Daug dėmesio skiriama Lietuvos muzikinio gyvenimo faktams, kontekstams, jo savasčiai ir dabarčiai, susigrupuoja probleminiai tyrimų branduoliai ir tuo pagrindu formuojasi teorinių diskursų grupės. Kita vertus, šiame tome atsigręžiama į šaltinių publikavimo ir jų mokslinio komentavimo tradiciją. Semiotikos studijų blokas šiame „Lietuvos muzikologijos“ tome atsirado sujungus lietuviškų operų ir atlikimo praktikos tyrimus. Žurnalo centre – trys aspektiškos darbarties kompozicinių tendencijų studijos, skirtos naujųjų muzikos genotipų ir formavimo procesų pokyčių tyrimams. Prieduose šaltinio teisėmis skelbiamos studijų ir mokslo straipsnių rinkinio „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911): jo laikas ir mūsų laikas“ (sud. G. Daunoravičienė ir R. Povilionienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013) recenzentų kalbos, pasakytos per knygos pristatymą. Konceptualus knygos pristatymas atskleidė daug skirtingų išeities pozicijų ir įžiebė intelektualinę įtampą, tad išsakytos mintys ir pastabos tampa svarbiu lietuvių muzikinės kultūros įvykių istoriškumo ir dokumentavimo šaltiniu. Ši medžiaga skelbiama kaip reikšmingas čiurlionistikos studijų ir jų perspektyvos dokumentas.


Jonas Vytautas Bruveris. Muzikos žemyno keliais. Sud. Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija,  2014. 603 p.
ISBN 978-609-8071-14-6
Kaina 9,27 

Šia knyga pradedamas muzikologo J. V. Bruverio darbų, skelbtų įvairiuose leidiniuose per 50 metų, pristatymas. Tai straipsniai apie muzikos gyvenimo įvykius, žinomus menininkus, muzikinės kultūros reiškinius, meno pasaulio problemas įvairiu laiku. Žinomo muzikologo darbai atskleidžia jo vertybių skalę, platų užmojį, o ateičiai tampa aprėptųjų laikų liudytojais.

 

 

 

 Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė. Lietuvių dainos fortepijonui
. Nesudėtingas pedagoginis repertuaras. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 55 p.
ISMN 979-0-706210-51-3
Kaina 2,32 

Amerikos lietuvė pianistė Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė per ilgus kitoje kultūrinėje terpėje pragyventus metus išsaugojo ir jauniesiems pianistams pateikė vertingus, liaudies kūryba pagrįstus kūrinius. Fortepijonui pritaikytos dainos įdomios ir reikšmingos ne tik kaip instrumentiniai kūrinėliai, o naują pažintinę ir emocinę vertę jie įgyja ne vien dėl melodinės įvairovės. Perprasti tikrąją fortepijoninių kūrinėlių prigimtį ir atverti naujas interpretacijos erdves padeda dainų poetiniai tekstai. Rinkinyje kompozicijos išdėstytos pagal sudėtingumą, pradedant nuo lengviausių. Dauguma pjesių sukurtos pagal lietuvių liaudies dainų melodijas. Kitas pjeses inspiravo populiarios lietuviškos dainos. 

 

     


Rima Povilionienė.
Musica Mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 255 p.
ISBN 978-609-8071-10-8
Kaina 15,35 

Monografijoje analizuojamas fenomenas Musica mathematica, išreiškiantis dviejų sričių sankirtas ir siejamas su muzikos „sumokslinimu“, priskyrimu matematikos sričiai. Įvairiaaspekčiai muzikos ir matematikos sankirtų atvejai nagrinėjami trijuose skyriuose, pamažu žengiant nuo filosofinių ir estetinių svarstymų apie mathesis kaip universalaus grožio idėją ar muzikos ir kitų menų (architektūros, tapybos, poezijos ar literatūros) sąveikos aptarimo, pasitelkiant bendrą vardiklį – matematiką, iki istoriškai susiformavusių numerologinių muzikos tradicijų retrospektyvos ir praktinio šios sąveikos įgyvendinimo XX–XXI a. muzikos kompozicijose tyrimų.

 

 

 Andrius Puplauskis. Pirštų technikos lavinimo pratimai fagotininkams
. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 20 p.
ISMN 979-0-706210-50-6 
Kaina 1,74 

Pirštų technikos lavinimo pratimai – tai paprasčiausias, tinkamiausias ir greičiausias būdas perprasti savo instrumentą ir vis labiau plėsti grojimo technikos galimybes. Muzikantams dažnai iškyla nemažai sunkumų, kai orkestro ar ansamblio praktikoje jie susiduria su kitokia nei mažoro-minoro sistema. Tokiu atveju trukdo pirštų refleksinės motorikos (fiziologinės atminties) problema: jei mokiniai visą laiką buvo mokomi groti „tercijomis“ ir laikantis „tonacinės sistemos“ – greiti šiuolaikinės muzikos pasažai tampa ilgu kankinančiu uždaviniu.
Šiame leidinyje fagotininkams pateikiami pirštų technikos lavinimo pratimai – tai tik vienas iš daugybės būdų, padedančių ištrūkti iš šabloniško mąstymo, įveikti įprastus pirštų motorikos traukos dėsnius.
Pratimai skirti studentams ir vyresniųjų klasių moksleiviams, kurie jau turi sukaupę kelerių metų grojimo fagotu patirtį ir yra įvaldę bent tris instrumento diapazono oktavas. Kadangi pratimuose naudojamas visas fagoto diapazonas (nors pagal galimybes kiekvienas muzikantas gali pratimus naudoti ir siauresniame diapazone), jie gali būti puiki priemonė „apšilti“ prieš einant koncertuoti.

 

 


 

Kur nuneš mus daina. Romantinės dainos ir arijos. Sudarė ir parengė Natalija Katilienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 19 p.
Mintis sudaryti šį rinkinį kilo nuolat ieškant nesudėtingo, tačiau muzikos ir teksto turiniu prasmingo repertuaro solinio dainavimo pamokoms. Rinkinio kūriniai gali būti naudingi plačiai dainavimo besimokančiųjų auditorijai – nuo muzikos, meno mokyklų, konservatorijų mokinių iki Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų, turinčių nespecialybines dainavimo pamokas (kūriniai parinkti atsižvelgiant į LMTA Vaidybos ir režisūros katedros studentų poreikius). Leidinys supažindins jaunuosius dainininkus su kompozitorių romantikų kūryba, praplės jų repertuarą. Atsižvelgiant į ribotas mokinių balso dia¬pazono galimybes, beveik visi kūriniai čia transponuoti į žemesnes tonacijas. Pedagogų nuolat naudojami lietuviški dainų ir arijų tekstai šįkart pateikiami platesnei auditorijai. Tekstų pateikimas lietuvių kalba padeda mokiniui lengviau atskleisti atliekamo kūrinio prasmę, kurti muzikinę nuotaiką, tobulinti vokalinius gebėjimus ir suvokti metodines užduotis. Leidinyje pateikiami kūriniai supažindina su XIX a. vokalinės muzikos žanrais ir stilistika – romantiškas Edvardo Griego dainas papildo rečiau skambantys sudėtingesni prancūzų kompozitorių kūriniai.
Turinys

Kur nuneš mus daina. Romantinės dainos ir arijos. Sudarė ir parengė Natalija Katilienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 19 p.
ISMN 979-0-706210-49-0 
Kaina 1,74 

Mintis sudaryti šį rinkinį kilo nuolat ieškant nesudėtingo, tačiau muzikos ir teksto turiniu prasmingo repertuaro solinio dainavimo pamokoms. Rinkinio kūriniai gali būti naudingi plačiai dainavimo besimokančiųjų auditorijai – nuo muzikos, meno mokyklų, konservatorijų mokinių iki Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų, turinčių nespecialybines dainavimo pamokas (kūriniai parinkti atsižvelgiant į LMTA Vaidybos ir režisūros katedros studentų poreikius). Leidinys supažindins jaunuosius dainininkus su kompozitorių romantikų kūryba, praplės jų repertuarą. Atsižvelgiant į ribotas mokinių balso diapazono galimybes, beveik visi kūriniai čia transponuoti į žemesnes tonacijas. Pedagogų nuolat naudojami lietuviški dainų ir arijų tekstai šįkart pateikiami platesnei auditorijai. Tekstų pateikimas lietuvių kalba padeda mokiniui lengviau atskleisti atliekamo kūrinio prasmę, kurti muzikinę nuotaiką, tobulinti vokalinius gebėjimus ir suvokti metodines užduotis. Leidinyje pateikiami kūriniai supažindina su XIX a. vokalinės muzikos žanrais ir stilistika – romantiškas Edvardo Griego dainas papildo rečiau skambantys sudėtingesni prancūzų kompozitorių kūriniai.

Turinys

 (re)vision: heroism
. Materials of the International Conference of Young Theatre Critics. Vilnius, 27–29 September 2012. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2013.
58 p. 
ISBN 978-609-8071-13-9
Neparduodama 

Heroism: what does this word mean nowadays? Do we still believe in heroes? Do we still witness behaviour that we could call heroic? Every generation has its own heroes or claims that there are no heroes anymore. Theatre art is usually the one that reflects these changes of the understanding what a hero is and what heroic is. Therefore, the works of contemporary theatre creators give us an opportunity to discuss the phenomenon of present heroism.

In September 2012, the concepts of hero and heroism were revised by the participants of the International Conference of Young Theatre Critics. The book (Re)Vision: Heroism presents the ideas of the new generation theatre researchers from different countries and different schools who gathered together in Vilnius that autumn. The reader of this book will find comments on the contemporary life of French, Germany, Italian, Russian, Polish, Georgian, Estonian, Latvian and Lithuanian theatre. Moreover, most of the authors take an intent look at the past – the examples of different understanding of a hero in different periods of theatre history help to define features of contemporary heroism.

 


Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). Jo laikas ir mūsų laikas. His time and our time (su 2 CD). Sudarytojos: Gražina Daunoravičienė, Rima Povilionienė. – Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. – 688 p.: iliustr.
ISBN 978-609-8071-11-5
Kaina 21,72 

Čiurlionio mirties šimtmečiui dedikuojamas tomas provokuoja esmingesnei šio menininko kūrybos peržvalgai ir vertinimui. Siekis nubrėžti plačius Čiurlionio kūrybos tarpdisciplininio tyrimo horizontus sutelkė per trisdešimt dailėtyrininkų, filosofų, muzikologų, kultūros diskurso tyrėjų iš Lietuvos ir viso pasaulio. Viena svarbiausių šio studijų ir mokslo straipsnių rinkinio ypatybių – analitinis, mokslinis publikuojamų darbų pobūdis ir jau įsišaknijusių požiūrių revizavimas, kreipiantis į kitą, aukštesnį Čiurlionio kūrybos pažinimo lygmenį.

„Visa Čiurlionio kūryba yra viliojantis semiotinės analizės išbandymas“ (Eero Tarasti), tad jo meno mįsles knygoje atskleidžia neįtikėtini tyrimų išsišakojimai, taikant semiotinės metakalbos metodą, kriptoreprezentaciją, numerologiją, intertekstualumą ir kitus diskursus. Pastanga nurodyti Čiurlionio vietą XX a. kultūros ir meno žemėlapyje yra dar vienas neabejotinas šios knygos tyrėjų solidarumo ženklas. Tasai Čiurlionio „įkaltis“ yra vizionieriškas episteminių Europos meno lūžių pojūtis – XX a. naujosios muzikos ir moderniojo abstraktaus meno perspektyvos regėjimas.

Čiurlionio meno tyrimus papildo skaitmeniniai knygos priedai – dvi kompaktinės plokštelės (CD-audio ir CD-extra su video katalogu). Jos teikia galimybę kartu su tyrėjais analizuoti rankraščius, dokumentus, gilintis į paveikslus, klausytis kūrinių įrašų. Prieduose pateikiama dokumentinė medžiaga sudarytojų buvo imama iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Kaune ir garso įrašų leidėjų fondų. Tikimės, kad tai pasitarnaus Čiurlionio meno sklaidai ir paskatins tolesnius čiurlionianos tyrimus, nes šio genijaus paslaptys ir mintys dar nėra išsamiai perskaitytos iki mūsų dienų.

* * * * *

The book Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911): His Time and Our Time is dedicated to Čiurlionis’ hundredth death commemoration and instigates for a deeper revision and assessment of his legacy. The goal of delineating the wide horizons of interdisciplinary research in the oeuvre of Čiurlionis combined efforts of more than thirty art researchers, philosophers, musicologists, researchers of cultural discourse from Lithuania and abroad. Not only the wide approach in studying the oeuvre of the Lithuanian genius is among the most significant features of this collection of studies and scientific articles, but also the revision of approaches directing towards another level of studying the works of Čiurlionis.

“The entire creation of Čiurlionis is a tempting challenge of semiotic analysis” (Eero Tarasti), therefore riddles of his art in this book are disclosed by unexpected ramification of studies in applying the method of semiotic meta-language, crypto-representation, numerology, intertextuality and other discourses. Efforts in defining the place of Čiurlionis on the map of culture and arts in the 20th century are another clear sign of affinity and solidarity among the authors of this book. The “evidence” leading to the credible marking of the value of Čiurlionis’ oeuvre in the context of modern art is the visionary sense of epistemic refractions in the art of Europe – the vision of perspective of the New Music and Modern Abstract Art in the 20th century.

The digital supplements – two CDs (CD-audio and CD-extra with video catalogue) give the readers an opportunity to analyze manuscripts and documents, study pictures and listen to the recorded music. All documents provided in the supplements were taken from the National Art Museum of M. K. Čiurlionis in Kaunas and the stock of audio recording publishers. We hope the book will encourage further studies of Čiurlionis’ creation, as secrets, signs and thoughts of this genius are not yet fully investigated and read for today.

 

 


 

Lietuvos muzikologija, t. XIII. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012. 215 p.
ISSN 1392-9313
Neparduodama

„Lietuvos muzikologijos“ tryliktąjį tomą, tarsi probleminės ašys, šįkart telkia du teminiai centrai. Vienas jų skiriamas psichologinėms muzikos tembro ir atlikimo nerimo studijoms, kitas – minimalizmo doktrinai ir praktikai. Minimalizmas kaip komponavimo technika, estetika ir ideologija gali būti priskiriami prie vienų svarbiausių lietuvių kompozitoriams būdingų sindromų. Šiame žurnalo tome skaitytojai ras ta tema įdomios medžiagos, skirtos atskirų aspektų komponavimo technikai ir jos transformacijoms konkrečioje muzikinėje kultūroje aptarti. Žurnalo priedą atveria redaktorės pokalbis su Broniumi Kutavičiumi, gvildenantis jo kompozicinės technikos, lietuviškojo minimalizmo ir dabarties kompozicijos dvasingumo klausimus. Priede taip pat publikuojamos Jono Bruverio recenzijos apie Vidos Bakutytės monografiją „Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1985–1975“ ir Rūtos Gaidamavičiūtės sudarytą Juozo Antanavičiaus knygą „Tarp muzikos, mokslo ir kalnų“.

 

 
 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031