Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Karjera

 
Apie LMTA
 
LMTA infrastruktūros direktoriaus pareigoms eiti
2017 - 10 - 16  09.00 val.

Pareigos: infrastruktūros direktorius

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam asmeniui:

1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su organizacijos (-ų) infrastruktūros administravimu / priežiūra / plėtra bei ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujančio darbo patirtį šioje veiklos srityje;
3. gerai išmanyti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešųjų įstaigų veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, dokumentų rengimo taisykles;
4. turėti patirties rengiant bei sugebėti tinkamai parengti statybos ir rekonstrukcijos projektų techninę dokumentaciją, organizuoti bei koordinuoti atitinkamų darbų vydymą;
5. išmanyti pastatų techninės būklės priežiūrą;
6. išmanyti inžinerinių sistemų priežiūros proceso administravimą;
7. išmanyti viešųjų pirkimų, aukciono vykdymo tvarkas;
8. turėti patirties Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo veikloje;
9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
10. mokėti planuoti, organizuoti vadovaujamo struktūrinio padalinio, jo darbuotojų ir savo veiklą;
11. išmanyti sociologijos, psichologijos, darbo motyvavimo pagrindus, dalykinio bendravimo etiką, turėti komunikacijos, administravimo bei vadybos įgūdžių;
12. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
13. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą;
14. mokėti gerai dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir kt.
15. būti darbščiam, kruopščiam, pareigingam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.

 

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. vadovauja Infrastruktūros direkcijai, planuoja ir organizuoja jos veiklą, kontroliuoja vykdomus darbus, užtikrina darbo drausmę;
 2. koordinuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių Akademijos padalinių veiklą, atsako už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą laiku;
 3. analizuoja ir kontroliuoja, kaip naudojamas Akademijos valdomas turtas, teikia pasiūlymus šio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir jo remonto būtinumo ir tikslingumo klausimais;
 4. užtikrina pastatų techninės būklės priežiūrą;
 5. organizuoja Akademijos pastatų statybos, rekonstrukcijos ir remonto metinių ir perspektyvinių planų sudarymą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;
 6. kontroliuoja, kad būtų veiksmingai, ekonomiškai, skaidriai ir pagal paskirtį naudojamos valstybės lėšos, laikomasi norminių teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų;
 7. organizuoja komisiją galutiniam pastatų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų priėmimui-perdavimui;
 8. organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl Akademijos materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 9. užtikrina tarnybinio transporto tinkamą naudojimą, techninę eksploataciją, priežiūrą ir remontą;
 10. pasirašo įsakymus, susijusius su studentų bendrabučio veikla: studentų priėmimo; išbraukimo iš gyventojų sąrašų, perkėlimo į kitą kambarį ir mokesčių sumažinimo atvejais;
 11. inicijuoja, organizuoja viešųjų pirkimų procedūras, teikia paraiškas ir dalyvauja komisijų veikloje viešųjų pirkimų klausimais;
 12. vertina tiesiogiai pavaldžių skyrių darbuotojų darbo veiklą ir rezultatus, teikia siūlymus Rektoriui dėl šių darbuotojų skatinimo ir/ar drausminių nuobaudų jiems taikymo;
 13. vykdo kitus Rektoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikoje teisės aktams.

 

Norėdami dalyvauti konkurse savo gyvenimo aprašymą su nuoroda „Infrastruktūros direktorius" siųskite el. pašto adresu personalas@lmta.lt iki 2017 m. spalio 27 d. 

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930