Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Muzikos fakultetas

 
Fakultetai
 

Fakultete rengiami aukščiausios kvalifikacijos specialistai: atlikėjai (pianistai, koncertmeisteriai, dainininkai, stygininkai, kamerinio ansamblio atlikėjai, pūtikai, perkusininkai, kanklininkės, birbynininkai, akordeonistai, simfoninių orkestrų ir karinių pučiamųjų orkestrų dirigentai, chorų dirigentai), muzikologai, etnomuzikologai, kompozitoriai.

Adresas: II (Kongresų) rūmai, Vilniaus g. 6-2, Vilnius LT-01110
Kabinetai: 216, 218, 220


Muzikos fakulteto istorija
Aktuali informacijaDekanė – prof. AUŠRA MOTUZIENĖ
Dekanės padėjėja – lekt. Ingrida Rupaitė-Petrikienė

 

Fakulteto administratorės:
1. registruoja studentus (prasidėjus mokslo metams, grįžusius po akademinių atostogų arba studijų sustabdymo, į alternatyviai arba laisvai pasirenkamuosius dalykus);
2. rengia, išduoda ir surenka studento studijų korteles, skolų korteles; 
3. registruoja studentų prašymus ir medicinines pažymas;
4. rengia pažymas studentams;
5. teikia informaciją studijų klausimais;
6. atlieka kitus pareigybės aprašyme išvardintus darbus.

Ingrida Alonderė
Administruoja Fortepijono, Koncertmeisterio, Vargonų ir klavesino, Styginių, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, Kamerinio ansamblio, Džiazo katedrų studentų studijas.

Asta Vaitkevičiūtė-Skliutė
Administruoja Dainavimo, Choro dirigavimo, Liaudies instrumentų, Akordeono, Dirigavimo, Pedagogikos, Muzikos istorijos, Muzikos teorijos, Etnomuzikologijos, Kompozicijos katedrų studentų studijas.

Katedrų koordinatoriai:
1. vadovaudamiesi katedrų vedėjų pateikta informacija rengia ir tvarko dėstytojų ir koncertmeisterių krūvių korteles;
2. pildo dėstytojų ir koncertmeisterių darbo apskaitos žiniaraščius;
3. katedrų vedėjų pavedimu atlieka koordinavimo darbus (rengiant meistriškumo pamokas, katedrų konkursus ir kt. katedrų renginius);
4. rengia baigiamųjų egzaminų protokolus (iš diplomantų pateiktų baigiamųjų egzaminų programų/baigiamųjų darbų temų);
5. teikia informaciją studijų klausimais;
6. atlieka kitus pareigybės aprašyme išvardintus darbus

Justina Balčiūnaitė
Koordinuoja Fortepijono, Koncertmeisterio, Vargonų ir klavesino, Kompozicijos ir Pedagogikos katedrų veiklą.

Renatas Jankevičius
Koodinuoja Styginių instrumentų ir Kamerinio ansamblio katedrų veiklą.

Ingrida Alonderė
Koordinuoja Akordeono, Bendrojo fortepijono, 
Dainavimo, Dirigavimo, Džiazo, Liaudies instrumentų katedrų veiklą.

Asta Vaitkevičiūtė-Skliutė
Koordinuoja Choro dirigavimo, Muzikos istorijos, Muzikos teorijos, Etnomuzikologijos, Filosofijos ir kultūros mokslų bei Kalbų katedrų veiklą.

Darius Stoskeliūnas 
Koordinuoja Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros veiklą.

Doc. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė
Administruoja ir koordinuoja laipsnio nesuteikiančias muzikos pedagogikos studijas.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kalendorius