Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Karjera

 
Apie LMTA
 
Personalo skyriaus vedėjo pareigoms eiti
2016 - 10 - 21

Personalo skyriaus vedėjas

 

Reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei dviejų metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus  teisės aktus, susijusius su tiesioginiu darbu;
4. išmanyti sociologijos, psichologijos, darbo motyvavimo pagrindus, dalykinio bendravimo etiką;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
7. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus;
8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbo laiką ir veiklą;
9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

 

 Funkcijos:

1. organizuoja skyriaus darbą;
2. padeda Akademijos vadovybei formuoti Akademijos personalo sudėtį ir įgyvendinti strateginius planus;
3. atlieka Akademijos personalo sudėties analizę ir rengia bei teikia vidaus padaliniams ir išorės institucijoms ataskaitas personalo klausimais;
4. pagal kompetenciją prisideda rengiant Akademijos vidaus tvarką ir padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
5. pagal kompetenciją kartu su kitų Akademijos padalinių darbuotojais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Akademijos vadovybei siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų Akademijoje gerinimo;
6. organizuoja Akademijos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7. pildo pedagogų konkursų ir atestacijų grafiką;
8. priima ir registruoja pretendentų dalyvauti konkursuose pareigoms eiti dokumentus;
9. tvarko skyriaus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
10. konsultuoja Akademijos darbuotojus personalo valdymo klausimais;
11. rengia rektoriaus įsakymus personalo valdymo klausimais;
12. teikia privalomus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie naujai priimtus darbuotojus, suteiktas vaiko priežiūros atostogas bei darbuotojų nedraudiminius laikotarpius;
13. veda darbuotojų asmens ir kitus duomenis į Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų registrą bei įstaigos dokumentų valdymo sistemą;
14. tvirtina Akademijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Akademijos vadovybės pavedimus.

 

Siūlomas atlyginimas: 900 Eur (neatskaičius mokesčių)
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Personalo skyriaus vedėjas“ siųsti el. paštu:  rasa.zukaite@lmta.lt iki 2016 m. spalio 28 d.

Telefonas pasiteirauti: 8 (5) 261 7839

 

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031