Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Priėmimas į Doktorantūros studijas

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia 2017 m. papildomą priėmimą į Muzikos krypties ištęstines meno doktorantūros studijas meno licenciatams (1 vieta). Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 11 d.

Stojamieji egzaminai vyks rugsėjo 6–8 d.

Dokumentai priimami: rugpjūčio 28–rugsėjo 4 d. (iki 12 val.) Doktorantūros skyriuje (Gedimino pr. 42, 208 kab., tel. pasiteiravimui – 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt).

Dokumentų sąrašas:
Stojantis į meno doktorantūrą meno licenciatas turi pateikti:
1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį;
4. Meno licenciato diplomą;
5. Meno aspirantūros studijų metu apgintą meno projektą (kūrybinės dalies baigiamojo egzamino programą ir teorinės dalies darbą);
6. Išsamią po meno aspirantūros studijų baigimo vykdytos meninės-kūrybinės veiklos ataskaitą;
7. Profesionalių meno vertintojų atsiliepimus ir kitą informaciją apie licenciatą oficialiuose šaltiniuose;
8. Publikacijų kultūros, meno ar (ir) mokslo leidiniuose (ne mažiau kaip 2 publikacijų) kopijas;
9. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį (siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt) teksto variantus);
10. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30–40 min.);
11. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia);
12. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
13. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 Eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą (įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius).

Stojamųjų egzaminų į meno doktorantūrą meno licenciatams tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia):

Stojantis į meno doktorantūrą meno licenciatas dalyvauja konkurse, kuris susideda iš trijų dalių: 1) kūrybos pristatymo ir pokalbio; 2) meno projekto pristatymo bei jo aprašo vertinimo; 3) meno aspirantūros studijų metu apginto meno projekto pristatymo.
Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30-40 min.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Meno aspirantūros studijų metu apginto meno projekto pristatymą sudaro meno licenciato meno projekto kūrybinės dalies ir tiriamojo darbo įvertinimas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2017 m. skelbia papildomą priėmimą į Muzikos krypties meno doktorantūros studijas (2 vietos). Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 11 d.

Stojamieji egzaminai vyks rugsėjo 6–8 d.

Dokumentai priimami: rugpjūčio 21–31 d. (iki 12 val.) Doktorantūros skyriuje (Gedimino pr. 42, 208 kab., tel. pasiteiravimui – 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt).

Dokumentų sąrašas:
Stojantysis į meno doktorantūrą turi pateikti:
1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį;
4. Dvi rekomendacijas, teikiamas pripažinto menininko (arba meno daktaro) ir mokslininko (mokslų daktaro);
5. Savo meninių kūrybinių darbų (koncertų, audio/video įrašų, kompozicijų sąrašą;
6. Konkursų, festivalių diplomų kopijas, spaudos atsiliepimus ir kt.;
7. Magistro tiriamąjį darbą, publikacijas kultūros, meno ir mokslo leidiniuose (jeigu tokių turi);
8. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį [siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt] teksto variantus);
9. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30 min.);
10. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia);
11. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
12. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 Eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą (įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius).

Stojamųjų egzaminų į Muzikos krypties meno doktorantūrą tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia)
Stojantysis į meno doktorantūrą dalyvauja konkurse, kuris susideda iš dviejų dalių: 1) kūrybos pristatymo; 2) planuojamo rengti meno projekto pristatymo ir jo aprašo pateikimo bei pokalbio.
Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30–40 min.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymas susideda iš dviejų dalių:
a) projekto ir jo aprašo pristatymo,
b) pokalbio pasirinktos studijų krypties klausimais.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2017 m. skelbia priėmimą į papildomą Muzikos krypties meno doktorantūros studijų vietą (konkursinė doktorantūra). Meno projekto tema – „Primitivism in Piano Music of the 20th–21st Centuries: Performing the ‘Otherness’ of the Pianistic Canon“. Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Stojamieji egzaminai vyks birželio 28–29 d. 

Dokumentai priimami: birželio 20–23 d. (iki 12 val.) Priėmimo skyriuje (Gedimino pr. 42, 101 kab., tel. pasiteiravimui – 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt). 

Dokumentų sąrašas:
Stojantysis į meno doktorantūrą turi pateikti:
1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį;
4. Dvi rekomendacijas, teikiamas pripažinto menininko (arba meno daktaro) ir mokslininko (mokslų daktaro);
5. Savo meninių kūrybinių darbų (koncertų, audio/video įrašų, kompozicijų sąrašą;
6. Konkursų, festivalių diplomų kopijas, spaudos atsiliepimus ir kt.;
7. Magistro tiriamąjį darbą, publikacijas kultūros, meno ir mokslo leidiniuose (jeigu tokių turi);
8. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį (siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt) teksto variantus);
9. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30–40 min.);
10. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia);
11. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
12. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą (įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius).  

Stojamųjų egzaminų į Muzikos krypties meno doktorantūrą tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia):
Stojantysis į meno doktorantūrą dalyvauja konkurse, kuris susideda iš dviejų dalių: 1) kūrybos pristatymo; 2) planuojamo rengti meno projekto pristatymo ir jo aprašo pateikimo bei pokalbio. Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30–40 min.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymas susideda iš dviejų dalių:
a) projekto ir jo aprašo pristatymo,
b) pokalbio pasirinktos studijų krypties klausimais.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2017 m. skelbia priėmimą į Muzikos krypties meno doktorantūrą. Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Stojamieji egzaminai vyks birželio 28–29 d.

Dokumentai priimami: birželio 5–12 d. (iki 12 val.) Priėmimo skyriuje (Gedimino pr. 42, 101 kab., tel. pasiteiravimui – 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt).

Dokumentų sąrašas:

Stojantysis į meno doktorantūrą turi pateikti:

1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį;
4. Dvi rekomendacijas, teikiamas pripažinto menininko (arba meno daktaro) ir mokslininko (mokslų daktaro);
5. Savo meninių kūrybinių darbų (koncertų, audio/video įrašų, kompozicijų sąrašą;
6. Konkursų, festivalių diplomų kopijas, spaudos atsiliepimus ir kt.;
7. Magistro tiriamąjį darbą, publikacijas kultūros, meno ir mokslo leidiniuose (jeigu tokių turi);
8. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį (siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt) teksto variantus);
9. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30–40 min.);
10. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia);
11. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
12. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą (įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius).

Stojamųjų egzaminų į Muzikos krypties meno doktorantūrą tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia):
Stojantysis į meno doktorantūrą dalyvauja konkurse, kuris susideda iš dviejų dalių: 1) kūrybos pristatymo; 2) planuojamo rengti meno projekto pristatymo ir jo aprašo pateikimo bei pokalbio.
Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30–40 min.

Planuojamo rengti meno projekto pristatymas susideda iš dviejų dalių:
a) projekto ir jo aprašo pristatymo,
b) pokalbio pasirinktos studijų krypties klausimais.

Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.


 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2017 m. skelbia priėmimą į Teatro ir kino krypties meno doktorantūrą. Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Stojamieji egzaminai vyks birželio 28–29 d.

Dokumentai priimami: birželio 5–12 d. (iki 12 val.) Priėmimo skyriuje (Gedimino pr. 42, 101 kab., tel. pasiteiravimui – 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt).

Dokumentų sąrašas:

Stojantysis į meno doktorantūrą turi pateikti:

1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį;
4. Dvi rekomendacijas, teikiamas pripažinto menininko (arba meno daktaro) ir mokslininko (mokslų daktaro);
5. Savo meninių kūrybinių darbų (audio/video įrašų, vaidintų ar režisuotų spektaklių, kino ir TV filmų) sąrašą;
6. Konkursų, festivalių diplomų kopijas, spaudos atsiliepimus ir kt.;
7. Magistro tiriamąjį darbą, publikacijas kultūros, meno ir mokslo leidiniuose (jeigu tokių turi);
8. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį (siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt) teksto variantus);
9. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30–40 min.);
10. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia);
11. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
12. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą (įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius).

Stojamųjų egzaminų į Teatro ir kino krypties meno doktorantūrą tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia):
Stojantysis į meno doktorantūrą dalyvauja konkurse, kuris susideda iš dviejų dalių: kūrybos pristatymo bei planuojamo rengti meno projekto pristatymo ir jo aprašo pateikimo ir pokalbio.
Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30-40 min.

Planuojamo rengti meno projekto pristatymas susideda iš dviejų dalių:
a) projekto ir jo aprašo pristatymo,
b) pokalbio pasirinktos studijų krypties klausimais.

Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.


 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universitetas, vykdantys jungtinę Etnologijos mokslų krypties doktorantūrą, skelbia 2017 m. priėmimą į humanitarinių mokslų Etnologijos krypties doktorantūrą. Studijų pradžia – 2017 m. spalio 1 d.

Stojamasis egzaminas vyks birželio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

2017 m. Etnologijos doktorantūros disertacijų tematikas rasite čia.

Dokumentų sąrašas:

Stojantysis į Etnologijos doktorantūrą turi pateikti:

1. Prašymą LMTA rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Dviejų mokslininkų rekomendacijas (iš jų bent vieną – humanitarinių mokslų);
5. Savo mokslo darbų sąrašą ir publikacijų atspaudus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
6. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia: http://www.llti.lt/lt/dokumentai_etnologija/).
7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
8. Pasirašytą mokslinį projektą (1 egz.);  el. variantas Word formatu siunčiamas el. paštu lina@llti.lt.

Doktorantūros komiteto patvirtintas tematikų sąrašas ir mokslinių projektų reikalavimai skelbiami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Vilniaus universiteto tinklalapiuose. Išsamų reikalavimų ir priėmimo tvarkos aprašą rasite čia.

Dokumentai ir moksliniai projektai priimami birželio 12–21 d. (iki 17 val.) Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Doktorantūros skyriuje (Antakalnio g. 6, 206 kab.). Doktorantūros komitetas gali prašyti pretendentų pateikti papildomų dokumentų.

Birželio 28 d. 9 val. Doktorantūros komiteto nustatyta tvarka Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (207 kab.) vyks pokalbis su pretendentais. Rezultatai vertinami 10 balų sistema. Patvirtinta konkursinė eilė bus paskelbta www.llti.lt

Išsamesnė informacija teikiama Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Doktorantūros skyriuje (Antakalnio g. 6, Vilnius), tel. 8 656 68207; el. p. lina@llti.lt; www.llti.lt

 


Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia 2017 m. priėmimą į Muzikos krypties ištęstines meno doktorantūros studijas meno licenciatams (1 vieta). Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Stojamieji egzaminai vyks birželio 28–29 d.

Dokumentai priimami: birželio 5–12 d. (iki 12 val.) Priėmimo skyriuje (Gedimino pr. 42, 101 kab., tel. pasiteiravimui – 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt).

Dokumentų sąrašas:

Stojantis į meno doktorantūrą meno licenciatas turi pateikti:

1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį;
4. Meno licenciato diplomą;
5. Meno aspirantūros studijų metu apgintą meno projektą (kūrybinės dalies baigiamojo egzamino programą ir teorinės dalies darbą);
6. Išsamią po meno aspirantūros studijų baigimo vykdytos meninės-kūrybinės veiklos ataskaitą;
7. Profesionalių meno vertintojų atsiliepimus ir kitą informaciją apie licenciatą oficialiuose šaltiniuose;
8. Publikacijų kultūros, meno ar (ir) mokslo leidiniuose (ne mažiau kaip 2 publikacijų) kopijas;
9. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį (siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt) teksto variantus);
10. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30–40 min.);
11. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia);
12. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
13. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą (įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius).

Stojamųjų egzaminų į meno doktorantūrą meno licenciatams tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia):

Stojantis į meno doktorantūrą meno licenciatas dalyvauja konkurse, kuris susideda iš trijų dalių: 1) kūrybos pristatymo ir pokalbio; 2) meno projekto pristatymo bei jo aprašo vertinimo; 3) meno aspirantūros studijų metu apginto meno projekto pristatymo.
Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30-40 min.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Meno aspirantūros studijų metu apginto meno projekto pristatymą sudaro meno licenciato meno projekto kūrybinės dalies ir tiriamojo darbo įvertinimas.

 


 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031