Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Priėmimas į Doktorantūros studijas

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universitetas, vykdantys jungtinę Etnologijos mokslų krypties doktorantūrą, skelbia papildomą 2016 m. priėmimą į humanitarinių mokslų Etnologijos krypties doktorantūrą (1 vieta). Studijų pradžia – 2016 m. spalio 1 d.

Stojamasis egzaminas vyks rugsėjo 20 d. 13 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.
Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

 

Dokumentų sąrašas:

Stojantysis į Etnologijos doktorantūrą turi pateikti:

1. Prašymą LMTA rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Dviejų mokslininkų rekomendacijas (iš jų bent vieną – humanitarinių mokslų);
5. Savo mokslo darbų sąrašą ir publikacijų atspaudus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
6. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia: http://www.llti.lt/lt/dokumentai_etnologija/).
7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
8. Pasirašytą mokslinį projektą (1 egz.); el. variantas Word formatu siunčiamas el. paštu lina@llti.lt
.

Doktorantūros komiteto patvirtintas tematikų sąrašas ir mokslinių projektų reikalavimai skelbiami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Vilniaus universiteto tinklalapiuose. Išsamų reikalavimų ir priėmimo tvarkos aprašą rasite čia.

Dokumentai ir moksliniai projektai priimami 2016 m. rugsėjo 7–13 d. (iki 17 val.) Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Doktorantūros skyriuje (Antakalnio g. 6, 206 kab.). Doktorantūros komitetas gali prašyti pretendentų pateikti papildomų dokumentų.

Iki rugsėjo 13 d. pateikę reikiamus dokumentus ir mokslinį projektą, rugsėjo 20 d. 13 val. pretendentai atvyksta į pokalbį Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (207 kab.). Pokalbis vyks Doktorantūros komiteto nustatyta tvarka. Pateiktą mokslinį projektą ir pokalbį 10 balų sistema vertina Doktorantūros komitetas. Patvirtinta konkursinė eilė bus paskelbta www.llti.lt. 

Išsamesnė informacija teikiama Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Doktorantūros skyriuje (Antakalnio g. 6, Vilnius), tel. 8 656 68207; el. p. lina@llti.lt; www.llti.lt

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2016 m. skelbia papildomą priėmimą į Muzikos krypties meno doktorantūrą (1 vieta). Studijų pradžia – 2016 m. rugsėjo 15 d.

Stojamieji egzaminai vyks rugsėjo 12–13 d.
Dokumentai priimami: rugsėjo 1–7 d.
 (iki 12 val.) Personalo skyriuje (Gedimino pr. 42, 119 kab., tel. pasiteiravimui – 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt).

 

Dokumentų sąrašas:

Stojantysis į meno doktorantūrą turi pateikti:

1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį (kopijas);
4. Dvi rekomendacijas, teikiamas 1) pripažinto menininko (arba meno daktaro) ir 2) mokslininko;
5. Savo meninių kūrybinių darbų (koncertų, audio/video įrašų, kompozicijų sąrašą;
6. Konkursų, festivalių diplomų kopijas, spaudos atsiliepimus ir kt.;
7. Magistro tiriamąjį darbą, publikacijas kultūros, meno ir mokslo leidiniuose (jeigu tokių turi);
8. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį (siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt) teksto variantus);
9. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30 min.);
10. Dvi dokumentines fotonuotraukas;
11. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
12. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą (įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius).

Stojamųjų egzaminų į Muzikos krypties meno doktorantūrą tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia):

Stojantysis į meno doktorantūrą dalyvauja konkurse, kuris susideda iš dviejų dalių: 1) kūrybos pristatymo; 2) planuojamo rengti meno projekto pristatymo ir jo aprašo pateikimo bei pokalbio.Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30–40 min.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymas susideda iš dviejų dalių:

a)   projekto ir jo aprašo pristatymo,
b)    pokalbio pasirinktos studijų krypties klausimais.

Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2016 m. skelbia papildomą priėmimą į Teatro ir kino krypties meno doktorantūrą (1 vieta). Studijų pradžia – 2016 m. rugsėjo 15 d.

Stojamieji egzaminai vyks rugsėjo 12–13 d.
Dokumentai priimami: rugsėjo 1–7 d.
 (iki 12 val.) Personalo skyriuje (Gedimino pr. 42, 119 kab., tel. pasiteiravimui – 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt).

Dokumentų sąrašas:

Stojantysis į meno doktorantūrą turi pateikti:

1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį (kopijas);
4. Dvi rekomendacijas, teikiamas 1) pripažinto menininko (arba meno daktaro) ir 2) mokslininko;
5. Savo meninių kūrybinių darbų (koncertų, audio/video įrašų, kompozicijų sąrašą;
6. Konkursų, festivalių diplomų kopijas, spaudos atsiliepimus ir kt.;
7. Magistro tiriamąjį darbą, publikacijas kultūros, meno ir mokslo leidiniuose (jeigu tokių turi);
8. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį (siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt) teksto variantus);
9. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30 min.);
10. Dvi dokumentines fotonuotraukas;
11. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
12. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą (įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius).

 

Stojamųjų egzaminų į Teatro ir kino krypties meno doktorantūrą tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia):

Stojantysis į meno doktorantūrą dalyvauja konkurse, kuris susideda iš dviejų dalių: kūrybos pristatymo bei planuojamo rengti meno projekto pristatymo ir jo aprašo pateikimo ir pokalbio.

Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30-40 min.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymas susideda iš dviejų dalių:

a) projekto ir jo aprašo pristatymo,
b) pokalbio pasirinktos studijų krypties klausimais.

Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.

 
 
Kalendorius