Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Atlikimo menas (iki 2017 m.) / Muzikos atlikimas (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

akordeonas
choro dirigavimas
dainavimas
dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam orkestrui
džiazas (dainavimas, fortepijonas, gitara, bosinė gitara, kontrabosas, fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, mušamieji instrumentai)
fortepijonas
kamerinis ansamblis
kamerinis dainavimas
klavesinas
koncertmeisteris
liaudies instrumentai (birbynė, kanklės)
mušamieji instrumentai
pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, saksofonas, trimitas, trombonas, valtorna, eufonija/baritonas, tūba)
styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, arfa, gitara)
šiuolaikinė muzika
vargonai

Programos valstybinis kodas

621W31001 (iki 2017 m.) / 6211PX004 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos fakultetas, Tilto g. 16, LT-01110 Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 2 metai

Programos apimtis kreditais

120 ECTS

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Muzikos magistras (iki 2017 m.) / Menų magistras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Prof. Aušra Motuzienė

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: ausra.motuziene@lmta.lt, Tel. Nr.: 8 5 261 0441

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-08-31

Studijų programos tikslas

Atlikimo meno magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti brandžius, meninę individualybę suformavusius muzikos atlikėjus, išmanančius muzikinės kultūros raidą, pasirinktos specializacijos atlikimo praktikos tradicijas, muzikinės raiškos priemones ir interpretacijos galimybes, gebančius atlikti meno tyrimus ir savo kūryba, išreiškiamomis aukšto lygio meninėmis, kūrybinėmis idėjomis ir įžvalgomis veikti meno, kultūros ir meninio ugdymo raidą šalyje ir už jos ribų. Magistrantai, derindami meno praktikos patirtį su meno tyrimais, tobulina bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas, plėtoja savarankišką koncertinę veiklą, lavina intelektą ir plečia erudiciją, ugdo gebėjimą dirbti ir tobulėti savarankiškai, tobulina konstruktyvaus ir argumentuoto dalykinio bendravimo bei lyderystės gebėjimus.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota į brandaus menininko – muzikos atlikėjo, gebančio derinti meninę veiklą su meno tyrimais, parengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas, dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinama savarankiška koncertinė veikla, bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais tarpdisciplininiuose meno projektuose ir tarptautinėje veikloje.

Reikalavimai stojantiesiems

Priėmime į Atlikimo meno antrosios pakopos studijų programą gali dalyvauti asmenys, baigę muzikos krypties pirmosios pakopos studijas. Konkursinį balą sudaro:

  • stojamojo egzamino įvertinimas* – svertinis koeficientas 0,6 (stojantiems į koncertmeisterio ir kamerinio ansamblio specializacijas – stojamųjų egzaminų įvertinimai, svertiniai koeficientai 0,3+0,3);
  • motyvacinis pokalbis* – svertinis koeficientas 0,2;

pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinis vidurkis – svertinis koeficientas 0,2.

Stojamųjų egzaminų reikalavimai ir tvarkaraštis skelbiami Akademijos interneto puslapyje http://www.lmta.lt.

_____________

*Žr. reikalavimus pasirinktai specializacijai ar specializacijų grupei: http://lmta.lt/lt/stojamuju-egzaminu-reikalavimai-1.

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Pripažįstamas formalusis muzikos studijų krypties pirmosios studijų pakopos išsilavinimas.

Asmenys, baigę ne muzikos krypties pirmosios pakopos studijas, privalo pateikti ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės profesinės veiklos patirtį įrodančius dokumentus (profesinės veiklos aplanką).

Tolesnių studijų galimybės

Atlikimo meno studijų programos magistrantai gali tęsti studijas meno doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Atlikimo meno studijų programoje įgytos dalykinės ir bendrosios kompetencijos suteikia galimybę dirbti muzikos atlikėjais meno kolektyvuose, savarankiškai inicijuoti ir plėtoti kūrybinę veiklą, vykdyti meno tyrimus, užsiimti šviečiamąja ir ekspertine veikla, vadovauti muzikiniams kolektyvams, dirbti pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, turintiems pedagogo kvalifikaciją – vaikų muzikos bei meno mokyklose, konservatorijose.

Įgyjamos kompetencijos

 

Dalykinės:

1. Gebėjimas inspiruoti ir realizuoti originalias menines idėjas pasirinktos specializacijos muzikos išraiškos priemonėmis.
2. Muzikos teorijos, istorijos ir kultūros kontekstų, jų sąsajų su interpretacijos tradicijomis išmanymas.
3. Gebėjimas plėtoti kūrybinę patirtį inicijuojant ir savarankiškai vykdant meninę veiklą.
4. Gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius procesus ir jų reikšmę šiuolaikinės kultūros kontekste.

Bendrosios:

5. Tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai bei lyderystė.
6. Sisteminis ir analitinis mąstymas.
7. Gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai.
8. Gebėjimas atlikti savarankišką mokslinį tyrimą bei jį pristatyti.

 

 

 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930