Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Atlikimo menas (iki 2017 m.) / Muzikos atlikimas (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

akordeonas
choro dirigavimas
dainavimas
dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam orkestrui
džiazas (dainavimas, fortepijonas, gitara, bosinė gitara, kontrabosas, fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, mušamieji instrumentai)
fortepijonas
klavesinas
liaudies instrumentai (birbynė, kanklės)
mušamieji instrumentai
pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, saksofonas, trimitas, trombonas, valtorna, eufonija/baritonas, tūba)
styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, arfa, gitara)
vargonai

Programos valstybinis kodas

612W31001 (iki 2017 m.) / 6121PX010 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos fakultetas, Tilto g. 16, LT-01110 Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240 ECTS

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Yra galimybė studijuoti gretutinės krypties studijų programą Meno pedagogika: pedagogika (X100), šaka – meno pedagogika (X140)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

prof. Aušra Motuzienė

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: ausra.motuziene@lmta.lt, Tel. 8 5 261 0441

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-08-31

Studijų programos tikslas

Atlikimo meno bakalauro studijų programos tikslas yra parengti profesionalius pasirinktos specializacijos muzikos atlikėjus, gebančius parengti ir viešai atlikti įvairių stilių ir žanrų kūrinius solo, įvairios sudėties ansambliuose ir/ar orkestruose, išmanančius muzikinį pasirinktos specializacijos repertuarą istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebančius savarankiškai dirbti ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti koncertinę veiklą. 

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota į profesionalaus muzikos atlikėjo parengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Skatinamas dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvavimas tarpdalykiniuose meno industrijų projektuose ir tarptautinėje veikloje. Yra galimybė studijuoti gretutinės krypties studijų programą Meno pedagogika.

Reikalavimai stojantiesiems

Į pirmosios pakopos studijas konkurso būdu pagal konkursinį balą priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę stojamąjį egzaminą*.

______

* Dainavimas ar grojimas pasirinktu muzikos instrumentu ir motyvacinis pokalbis (žr. reikalavimus pasirinktai specializacijai ar specializacijų grupei: http://lmta.lt/lt/stojamuju-egzaminu-reikalavimai-1).

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis arba nefor­malusis) per se nepripažįstamas. Stojantieji laiko egzaminus LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Atlikimo meno studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas menų studijų srities muzikos krypties magistrantūroje, tobulindami bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas ir derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais.

Profesinės veiklos galimybės

Atlikimo meno studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti muzikos atlikėjais (solistais ir/arba ansamblio, orkestro artistais, koncertmeisteriais, iliustratoriais, repetitoriais) meno kolektyvuose, kultūros ir švietimo įstaigose, taip pat savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą. Paklausos darbo rinkoje ir darbdavių interesų požiūriu profesionalūs muzikos meno atlikėjai reikalingi ir įvairiose kultūros ir kūrybinių industrijų srityse, muzikinio švietimo bei ugdymo įstaigose. Pasirinkę gretutinės krypties Meno pedagogikos studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją absolventai gali dirbti mokytojais vaikų muzikos bei meno mokyklose, konservatorijose.

Įgyjamos kompetencijos

 

Dalykinės:

1. Gebėjimas parengti ir  profesionaliai atlikti skirtingų stilių, žanrų ir formų muzikos kūrinius.
2. Gebėjimas perteikti ir plėtoti muzikinę mintį.
3. Muzikos kalbos ir istorijos žinios, kultūros kontekstų išmanymas.
4. Gebėjimas viešai atlikti muzikos kūrinius, plėtoti viešų pasirodymų patirtį.

Bendrosios:

5. Gebėjimas komunikuoti, bendrauti ir bendradarbiauti.
6. Kritiškas ir savikritiškas mąstymas.
7. Gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai.
8. Gebėjimas prisitaikyti prie naujų, kintančių situacijų, gebėjimas spręsti problemas.

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031