Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Teatro režisūra (iki 2017 m.) / Teatro menas (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

Nėra (iki 2017 m.) / Režisūra, Vaidyba (nuo 2017 m.)

Programos valstybinis kodas 

621W41002 (iki 2017 m.) / 6211PX002 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Vaidybos ir režisūros katedra

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 2 metai

Programos apimtis kreditais

120 ECTS

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Teatras ir kinas (iki 2017 m.) / Teartas (nuo 2017 m.)

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesine kvalifikacija (jei yra)

Teatro magistras (iki 2017 m.) / Menų magistras ( nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Prof. Aidas Giniotis

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: aidas.giniotis@lmta.lt, Tel. Nr.: 8 662 07604

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-06-30

Studijų programos tikslas

Teatro režisūros magistrantūros studijų programos svarbiausias tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos teatro režisūros specialistus, gebančius savo kūrybine veikla, analitiniais bei vertinamaisiais įgūdžiais svariai prisidėti prie šalies teatro meno plėtotės, tęsti mokymąsi trečiosios pakopos studijose, dirbti režisūrinį ir pedagoginį darbą.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota į profesionalių šiuolaikinio teatro režisierių parengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Teatro režisūros magistrantūros studijų programa yra vienintelė tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Per dvejus magistrantūros studijų metus suteikiamos išsamios, visapusiškos ir gilios teatro režisūros žinios bei užtikrinamos būsimajam specialistui reikalingos kompetencijos.

Reikalavimai stojantiesiems

Teatro režisūros magistratūros studijų programa turi specialiuosius priėmimo į studijas reikalavimus, patikrinamus stojamojo egzamino metu. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Pripažįstamas formalusis tos pačios studijų krypties ir apimties (kreditais) pirmosios studijų pakopos išsilavinimas.

Tolesnių studijų galimybės

Magistrantūros studijų programą pabaigę absolventai gali toliau studijuoti meno studijų srities doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Teatro režisūros magistrantūros programoje įgytos žinios ir gebėjimai bei praktinė profesinio darbo patirtis suteikia galimybę kurti spektaklius profesionaliuose teatruose, vykdyti savarankiškus meno projektus, dirbti ekspertinį darbą įvairiose kultūros ir meno institucijose, dirbti pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje.

Įgyjamos kompetencijos:

Bendrosios kompetencijos:

1. 

Gebėjimas dirbti savarankiškai ieškant, analizuojant, įsisavinant informaciją, kritiškai vertinant idėjas ir pateikiant argumentus, motyvuojant save.

2. 

Gebėjimas efektyviai naudotis įgytomis žiniomis, savo kritiniu mąstymu, vaizduote, kūrybiškumu, sprendžiant įvairias problemas ir generuojant menines idėjas.

3. 

Gebėjimas, remiantis įgytomis kultūros vadybos žiniomis, efektyviai organizuoti darbą kolektyve ir vadovauti jam, bendrauti su kitų kultūrų atstovais.

Dalykinės kompetencijos:

4. 

Gebėjimas intelektualiai, techniškai ir kūrybiškai meno projektuose realizuoti individualų požiūrį, parodantį būtinus meninės raiškos ir techninio pasirengimo įgūdžius.

5. 

Gebėjimas kūrybiškai bendradarbiauti su teatro aktoriais, dailininku, kompozitoriumi ir kitais kūrybinės komandos nariais, perteikiant meno projekto idėjas ir jas realizuojant, remiantis savo intelektualiniu bei kūrybiniu pasirengimu.

 6. 

Gebėjimas tikslingai panaudoti praktines ir teorines žinias mokymuisi, mokymui, repeticijoms ir kūrybai.

 7. 

Gebėjimas vertinti teatro projektus istoriniu, estetiniu ir socialiniu aspektu, remiantis teatro istorijos žiniomis, šiuolaikinio teatro procesų bei kultūros antropologijos žiniomis.

 8. 

Teatro spektaklio parengimo pakopų, įvairių technologijų panaudojimo ir pritaikymo sceninei kūrybai galimybių žinojimas.

 9. 

Įvairių technologijų panaudojimo ir pritaikymo sceninei kūrybai galimybių žinojimas, jų pritaikomumo demonstravimas baigiamajame meno projekte, gebėjimas pasitelkti jas tolimesniame kūrybiniame darbe bei mokėjimas perteikti šias žinias pedagoginiame darbe.

 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930