Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Teatrologija ir kinotyra (iki 2017 m.) / Meno teorija (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos Nėra (iki 2017 m.) / Etnomuzikologija, Kinotyra, Muzikologija, Teatrologija (nuo 2017 m.)

Programos valstybinis kodas 

621U90003 (iki 2017 m.) / 6211NX004 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 2 metai

Programos apimtis kreditais

120 ECTS

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Humanitariniai mokslai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Humanitariniai mokslai

Pagrindinė studijų programos kryptis

Menotyra

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Menotyros magistras (iki 2017 m.) / Humanitarinių mokslų magistras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: ramune.baleviciute@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-06-30

Studijų programos tikslas

Studijų programa siekiama parengti profesionalius, visuomeniškai aktyvius ir kūrybingus specialistus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir audiovizualinių menų specifiką, gebančius analizuoti, vertinti ir tirti hibridines scenos, kino ir medijų meno formas iš tarpsritinės perspektyvos, naudojančius aktualius menotyros ir humanitarinių mokslų metodus ir susiejančius meninius reiškinius su nacionaliniu bei pasaulio sociokultūriniu kontekstu.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti humanitarinių srities specialistą, ge­bantį kompetentingai analizuoti ir vertinti teatro ir kino menų procesus šiuolaikinių teorijų bei įvairių sričių mokslinių tyrimų kontekste; inicijuoti ir įgyvendinti šių kompetencijų reika­laujančius meninius, kultūrinius ir edukacinius projektus.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų programa yra orientuota į atlikimo ir audiovizua­linius menus jungiančių scenos bei kino meno reiškinių tyrimus, aktualizuojant jų vietą šiuolaikinėje visuomenėje.

Tai vienintelė magistro programa tarp aukštųjų Lietuvos mokyklų, kuri, sujungdama iki šiol atskiras teatrologijos ir kinotyros studijas bei užtikrindama glaudų ryšį tarp teorijos ir praktikos, atveria studentams platesnes profesinės ir kūrybinės, taip pat tolesnių studijų ar akademinės veiklos galimybes.

Reikalavimai stojantiesiems

Meno studijų arba humanitarinių mokslų srities bakalauro laipsnis. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Pripažįstamas formalusis pirmosios studijų pakopos išsilavinimas, gebėjimai, atitinkantys meno studijų (teatro, kino), humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Tolesnių studijų galimybės

Įgiję menotyros magistro laipsnį, Teatrologijos ir kinotyros studijų absolventai turi teisę stoti į trečiosios pakopos menotyros studijas (doktorantūrą).

Profesinės veiklos galimybės

Studijų metu įgytos teorinės žinios, mokslinio darbo įgūdžiai ir profesinės veiklos praktika pagrindžia gebėjimą dirbti visose teatrologo ir kinotyrininko kompetencijų reikalaujančiose srityse. Programos absolventai gali dirbti valstybinėse ir nevalstybinėse scenos meno institucijose ir kino industrijoje kaip literatūros skyrių vedėjai; viešosiose įstaigose, vykdančiose scenos ir kino menų sklaidos ir edukacines programas ir tarpsritinius kūrybinius projektus, kaip šių programų bei projektų iniciatoriai ir vykdytojai; kultūros, edukacijos bei mokslo įstaigose kaip scenos ir kino menų specialistai, ekspertai; informacijos kaupimo ir skleidimo centruose kaip scenos ir kino menų istorikai ir kritikai; moksliniuose institutuose ar mokslo įstaigose kaip scenos ir kino menų tyrėjai, pedagogai.

 

 

 

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031