Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Kino dramaturgija

Studijų programos specializacijos

Nėra

Programos valstybinis kodas 

612W43002

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240 ECTS

Studijų sritis 

Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Teatras ir kinas

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesine kvalifikacija (jei yra)

Kino bakalauras

Studijų programos vadovas

Prof. Janina Lapinskaitė

Vadovo kontaktinė informacija

 El. p.: Janina Lapinskaitė, Tel. Nr.: 8 662 30057    

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-06-30

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos profesionalius ir visuomeniškai aktyvius kino dramaturgus, tenkinančius šalies meninius poreikius, puoselėjančius kultūros tradicijų tęstinumą, skatinančius atsinaujinimą ir kūrybiškumą – savo srities specialistus-kino meno žinovus, išmanančius kino meno specifiką, raidos dėsnius, gebančius kompetentingai pasirengti savarankiškai kūrybai, suvokti kino procesą istoriniu, teoriniu, praktiniu bei visuomeniniu aspektu.

Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių meninių įgūdžių lavinimas, kinodramaturgijos meno įgūdžių lavinimas ir patirties šioje srityje kaupimas. Integruotai dėstomi dalykai, tokie kaip kino bei teatro istorija ir teorija, skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno reiškinius, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai. Humanitarinėmis studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai ir kiti bendrieji gebėjimai.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti meno srities specialistą – kino dramaturgą.

Reikalavimai stojantiesiems

Vidurinis išsilavinimas.LMTA nustatyta tvarka laikomas stojamasis egzaminas.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis arba neformalusis) per se nepripažįstamas. Stojantieji laiko egzaminus LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Šios studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas teatro ir kino krypties studijų magistrantūros programose. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas kino dramaturgijos kompetencijas, derindami meno praktikos studijas su audiovizualinių menų projektais.

Profesinės veiklos galimybės

Įgiję kino bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti kino dramaturgais, redaktoriais, tekstų kūrėjais TV studijose, kino studijose, reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, renginių firmose, žiniasklaidoje. Baigę šią programą, studentai turi pakankamai žinių ir gebėjimų vykdyti profesinę veiklą, kuriant kino scenarijus, teatro pjeses, tekstus reklamoms ar viešųjų ryšių projektams, taip pat turi gebėjimų vykdyti vaizdo montažo, režisieriaus asistento darbus, gali savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą.

 

 
 
Kalendorius