Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

SCENOS IR KINO MENŲ ISTORIJA IR KRITIKA

 

 

Kodėl verta rinktis LMTA?

LMTA Meno istorijos ir teorijos katedros ketinama vykdyti Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programa yra vienintelė ir unikali Lietuvoje;
programa sukurta bendradarbiaujant su šiuo metu LMTA vykdomų programų – Teatro studijų ir Kino studijų – studentais bei absolventais, taip pat potencialiais darbdaviais, jos turinys ir mokymo metodai yra pagrįsti realiu specialistų poreikiu šiandieninėje darbo rinkoje;
programa suteiks išsamias, visapusiškas ir gilias teatro ir kino mokslo žinias bei užtikrins, kad būsimasis specialistas įgytų visas profesinei veiklai reikalingas kompetencijas;
programos turinys užtikrins aktyvią mokslinę ir kūrybinę studentų veiklą, bendradarbiavimą su LMTA studijuojančiais būsimaisiais scenos (teatro ir šokio) bei kino praktikais;
LMTA palaiko ryšius su mokslo, kultūros, meno ir žiniasklaidos institucijomis, kuriose studentai atlieka praktiką ir dažnai įsidarbina;
LMTA dirba kvalifikuoti, įvairiapusiški ir aktyvūs pedagogai.

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius plataus profilio scenos ir kino menų specialistus – teatrologus ir kinotyrininkus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir kino menų specifiką, jų raidos dėsningumus, gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti teatro, šokio, kino ir televizijos meninės raiškos procesus istoriniu, teoriniu bei visuomeniniu aspektu. Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių ir teorinių profesinių įgūdžių lavinimas, teatrologijos ir kinotyros žinių kaupimas. Integruotai dėstomi teatrologijos bei kinotyros teorijos ir praktikos dalykai skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno reiškinius, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai. Bendrųjų universitetinių dalykų studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai ir kiti gebėjimai.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?

Šioje studijų programoje specializacijų nėra, tačiau nuo trečiojo kurso sudaroma galimybė gilinti žinias ir įgūdžius arba teatrologijos, arba kinotyros srityje.

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?

Teatro ir kino bakalauras.

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

Dauguma Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programos dėstytojų yra aktyvūs teatrologai ir kinotyrininkai, žinomi ir produktyvūs teatro ir kino mokslininkai bei kritikai. Dalis dėstytojų yra kitų institucijų mokslo darbuotojai (pavyzdžiui, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ar Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto), taigi jų mokslinė kvalifikacija ir produktyvumas svariai papildo Meno istorijos ir teorijos katedros mokslinį potencialą. Pedagogai aktyviai vykdo kritinę, mokslinę,
ekspertinę, švietėjišką veiklą Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir tarptautiniuose teatro festivaliuose, kurie suteikia galimybę betarpiškai susipažinti su moderniais šiuolaikinio teatro procesais bei pristatyti juos studentams.

Informaciją apie dėstytytojų kvalifikaciją rasti galite Meno istorijos ir teorijos katedros puslapyje.

Kokią meninę/mokslinę veiklą plėtoja studentai?

Baigę studijas ir dar studijuojantys būsimieji profesionalai galės įsitraukti į teatro ir kino kritikos, istorijos tyrimų, šiuolaikinės kultūros plėtros ir sklaidos procesus. Pastebint teatro ir kino specialistų trūkumą, gabiausieji studentai, dar nebaigę studijų kviečiami bendradarbiauti žiniasklaidoje, teatruose, kino centruose, kitose kultūros ir meno institucijose. Į programą įtraukta tris semestrus trunkanti Profesijos praktika suteiks studentui galimybę išbandyti įvairias taikomosios profesinės
veiklos sritis. Be to, Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programos studentai turės galimybę aktyviai bendradarbiauti su LMTA Vaidybos ir režisūros bei Kino ir TV katedrų studentais, įgyvendinat įvairius kūrybinius projektus.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka išlaikyti stojamąjį egzaminą, kurį sudaro spektaklio ir filmo ištraukos analizė bei pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Stojamojo egzamino reikalavimai.

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos studijų programos bakalaurai galės tęsti studijas teatro ir kino krypties magistrantūros programose.

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Teatro ir kino bakalauro laipsnį įgiję asmenys galės dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos ir žiniasklaidos institucijose, meno kolektyvuose, dalyvauti nepriklausomuose meniniuose projektuose, taip pat galės vykdyti savarankišką kūrybinę, meninę veiklą.


 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930