Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Stojamųjų egzaminų reikalavimai

 
Stojantiesiems
I pakopa. Bakalauro studijos
 

Stojamųjų egzaminų reikalavimai stojantiesiems į pirmąją (bakalauro) studijų pakopą

Muzikos kryptis

Atlikimo menas, choro dirigavimas 

Atlikimo menas, akordeonas

Atlikimo menas, dainavimas 

Atlikimo menas, džiazas 

Atlikimo menas, fortepijonas 

Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai

Atlikimo menas, styginiai instrumentai

Atlikimo menas, liaudies instrumentai 

Atlikimo menas, klavesinas 

Atlikimo menas, vargonai 

Atlikimo menas, dirigavimas simfoniniam orkestrui 

Atlikimo menas, dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui 

Muzikos teorija ir kritika

Kompozicija 

Muzikinis fokloras 

Garso režisūra 

Teatro ir kino kryptis

Vaidyba 

Teatro režisūra 

Scenos ir kino menų istorija ir kritika 

Vaizdo režisūra 

Vaizdo operatorius 

Šokio kryptis

Šokis 

Pedagogikos kryptis

Bendroji muzikos didaktika 

 

Asmenys, neišlaikę stojamųjų egzaminų, negali dalyvauti konkurse į menų studijų srities studijų programas. Stojamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jei stojantysis atliko visas užduotis ir kiekvienos užduoties atlikimas yra įvertintas teigiamai. 

 
 
Kalendorius