Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Stojamųjų egzaminų reikalavimai

 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REIKALAVIMAI

MUZIKOS KRYPTIS
Atlikimo menas, dainavimas
  pirmoji pakopa
Atlikimo menas, dainavimas   antroji pakopa
Atlikimo menas, fortepijonas   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, fortepijonas
 antroji pakopa
Atlikimo menas, choro dirigavimas   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, choro dirigavimas   antroji pakopa
Atlikimo menas, styginiai instrumentai   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, styginiai instrumentai   antroji pakopa
Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai   antroji pakopa
Atlikimo menas, vargonai   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, vargonai   antroji pakopa
Atlikimo menas, klavesinas   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, klavesinas   antroji pakopa
Atlikimo menas, koncertmeisteris   antroji (magistrantūros) pakopa
Atlikimo menas, kamerinis ansamblis   antroji (magistrantūros) pakopa
Atlikimo menas, džiazas   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, džiazas   antroji pakopa
Atlikimo menas, liaudies instrumentai (birbynė, kanklės)   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, liaudies instrumentai (birbynė, kanklės)   antroji pakopa
Atlikimo menas, akordeonas   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, akordeonas
 antroji pakopa
Atlikimo menas, dirigavimas simfoniniam orkestrui   pirmoji pakopa
Atlikimo menas, dirigavimas simfoniniam orkestrui   antroji pakopa
Atlikimo menas, dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui   pirmoji ir antroji pakopos
Atlikimo menas, dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui   antroji pakopa
Atlikimo menas, šiuolaikinė muzika   antroji pakopa
Muzikos teorija ir kritika   pirmoji pakopa
Muzikos teorija ir kritika   antroji pakopa
Muzikinis folkloras   pirmoji pakopa
Muzikinis folkloras   antroji pakopa
Kompozicija   pirmoji pakopa
Kompozicija (akademinė kūryba)   antroji pakopa
Kompozicija (skaitmeninės technologijos)   antroji pakopa
Garso režisūra
  pirmoji pakopa
Garso režisūra   antroji pakopa
     
     
TEATRO IR KINO KRYPTIS
Vaidyba   pirmoji (bakalauro) pakopa
Vaidyba   antroji (magistrantūros) pakopa
Teatro režisūra   pirmoji (bakalauro) pakopa
Teatro režisūra   antroji (magistrantūros) pakopa
Kino dramaturgija   pirmoji (bakalauro) pakopa
Scenos ir kino menų istorija ir kritika   pirmoji (bakalauro) pakopa
Vaizdo režisūra

pirmoji (bakalauro) pakopa
Vaizdo režisūra   antroji (magistrantūros) pakopa
Vaizdo operatorius   pirmoji (bakalauro) pakopa
     
MENOTYROS KRYPTIS
Muzikologija   pirmoji (bakalauro) pakopa
Teatrologija ir kinotyra   antroji (magistrantūros) pakopa
     
ŠOKIO KRYPTIS
Šokis   pirmoji (bakalauro) pakopa

 
VADYBOS KRYPTIS
Meno vadyba   antroji (magistrantūros) pakopa
     
PEDAGOGIKOS KRYPTIS
Bendroji muzikos didaktika   pirmoji (bakalauro) pakopa
Muzikos pedagogika   antroji (magistrantūros) pakopa
Muzikos pedagogika   laipsnio nesuteikiančios studijos
     
MEDICINOS IR SVEIKATOS KRYPTIS
Muzikos terapija   antroji (magistrantūros) pakopa

 

 
 
Kalendorius