Staff / Department of Composition

Vaclovas Augustinas head of the department, professor
Stefano Gervasoni professor
Ričardas Kabelis Professor, Dr.
Rytis Mažulis professor
Mindaugas Urbaitis professor
Marius Baranauskas assoc. professor
Justė Gintvilė Janulytė assoc. professor
Raminta Šerkšnytė assoc. professor
Mārtiņš Viļums assoc. professor, dr.
Jonas Jurkūnas lecturer, dr.
Mantautas Krukauskas lecturer
Mykolas Natalevičius lecturer, dr.
Julius Aglinskas assistant
Raminta Naujanytė assistant
Yorgis Sakellariou assistant