Staff / Department of Composition

Vaclovas Augustinas head of the department, professor
Stefano Gervasoni professor
Ričardas Kabelis Professor, Dr.
Rytis Mažulis professor
Mindaugas Urbaitis professor
Marius Baranauskas assoc. professor
Justė Gintvilė Janulytė assoc. professor
Raminta Šerkšnytė assoc. professor
Mārtiņš Viļums assoc. professor, dr.
Jonas Jurkūnas lector, dr.
Mantautas Krukauskas lector
Mykolas Natalevičius lector, dr.
Julius Aglinskas assistant