LMTA Scientific Conference “Garsas ir vaizdas mene: estetinės tendencijos ir socialiniai iššūkiai” (“Sound and Image in Art: aesthetic trends and social challenges”) on February 27, 2018