(Lithuanian) Nordplus

(Lithuanian)

 

 

Nordplus programa skirta skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų svarbą. Programoje dalyvauja penkios Šiaurės šalys (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija), trys autonominės Šiaurės šalių sritys (Grenlandija, Farerų salos, Alando sala) ir Baltijos šalys (Lietuva, Latvija, Estija).

LMTA yra viena aktyviausių Nordplus aukštojo mokslo programoje dalyvaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų ir yra šių tinklų partnerė:

MUZIKOS studijų:

 • NordClassic (buvęs Sibelius  tinklas) – klasikinės muzikos
 • NORDPULS – džiazo 
 • Nordtrad – tradicinės muzikos (folkloro)
 • NordOpera – operos 
 • Šiaurės-Baltijos šalių muzikos terapijos edukacijos tinklas
 • NNME – muzikos pedagogikos 
 • Percussion plus – horizontalus Nordplus programos tinklas

Daugiau apie muziko tinklus ir partnerines institucijas www.nordplusmusic.net

TEATRO studijų, meno vadybos ir tarpdisciplininiai tinklai:

Nordplus tinklai finansuoja dėstytojų ir studentų mainus (studijoms ir praktikai), intensyvius kursus, remia trumpalaikį (nuo 5 d. iki mėnesio) studentų judumą.

Dėstymo vizitų trukmė – 5 dienos, 8 dėstymo valandos, fiksuotas mobilumo grantas – 685 eurų. Nordplus studentams mokama tokio pat dydžio stipendija kaip ir Erasmus studentams, dalį lėšų skiriant iš Nordplus programos, kitą dalį padengiant iš VB dotacijos tarptautinėms programoms įgyvendinti.

Studentų ir dėstytojų mobilumo veikla planuojama prieš pusmetį. Kasmet iki sausio 15 d. Tarptautinių ryšių skyrius tinklus koordinuojančioms institucijoms turi pateikti: kitais studijų metais planuojamų išsiųsti/pakviesti dėstytojų poreikį (dėstytojų pavardes, partnerines mokyklas, į kurias planuojama vykti), planuojamų išsiųsti studentų stipendijų poreikį (studijos nuo 1 mėn. iki 1 studijų metų), studentų trumpalaikio mobilumo poreikį (studentų pavardes ir institucijas, į kurias planuojama vykti). 

Nordplus muzikos tinklų dėstytojų mainus ir dalyvavimą intensyviuose kursuose koordinuoja TRS vedėja Rima Rimšaitė. Teatro ir kino fakulteto Nordplus tinklų dėstytojų mainus ir dalyvavimą intensyvius projektus/projektų organizavimą kuruoja TRS koordinatorė Giedrė Kabašinskienė. 


Kas gali dalyvauti Nordplus studentų mainų programoje?
Dalinėms studijoms pagal Nordplus mainų programą rekomenduojama vykti:

 • pirmos pakopos (bakalauro studijų) II bei III kurso studentams;
 • antros pakopos (magistro studijų) II kurso (rudens semestre) studentams.

NB! Doktorantai Nordplus mobilume dalyvauti negali!

Paraiškų teikimas
Studentai teikia paraiškas kartu su Erasmus studentais, iki gruodžio 1 d., Tarptautinių ryšių skyriui. Studentų atranką vykdo Katedros, rezultatus paskelbia rudens semestrio pabaigoje, kartu su rekomenduojamais Erasmus studentais. 

Minimalūs atrankos kriterijai LMTA studentams:

 • akademinės veiklos rezultatai (vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai);
 • geros užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija studijuoti užsienyje;
 • savarankiškumas/gebėjimas spręsti problemas

Kiekviena Katedra pati nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti.
2018 /2019 m.m. atrinktų studentų sąrašas yra čia –  ERASMUS REZULTATAI 2018-2019.


Atrinkti dalyvauti Nordplus programoje studentai pirmiausia turi susipažinti su aukštosios mokyklos, kurioje ketinama studijuoti, reikalavimais. Dauguma mokyklų reikalauja registruotis internetu. Prieš pildant paraiškas ir siunčiant reikalaujamus dokumentus  būtina susisiekti su LMTA tarptautinių ryšių skyriumi. 

Galutinį sprendimą dėl Nordplus studento priima užsienio aukštoji mokykla. Studentas, gavęs atsakymą turi i6kart informuoti LMTA Tarptautinių ryšių skyrių apie resultatus bei užpildyti dokumentus, kurių reikalauja priimančioji aukštoji mokykla (pvz., patvirtinimą, kad atvyksite studijuoti, apgyvendinimo anketą ir pan.).

Nordplus stipendija
Iki oficialios Nordplus studijų pradžios likus mėnesiui priimtas studijuoti studentas turi atvykti į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių sudaryti finansinės sutarties dėl Nordplus stipendijos paskyrimo, studijų laikotarpio ir studento bei LMTA įsipareigojimų patvirtinimo. Su savim reikia turėti pasą, studento pažymėjimą, banko sąskaitos, į kurią bus pervedama Nordplus stipendija, numerį. 

Atsiskaitymas už Nordplus studijų periodą
Pasibaigus Nordplus studijų periodui studentas privalo atsikaityti už studijų užsienyje periodą bei Nordplus stipendiją, kaip apibrėžta finansinėje sutartyje. Iš užsienio aukštosios mokyklos parsivežami ir Tarptautinių ryšių skyriui pateikiami šie dokumentai:

 • akademinė pažyma (Transcript of Records);
 • Studijų periodos patvirtinimas (Confirmation of Study Period);
 • Nordplus studento ataskaita.