SECOND-YEAR ACTING STUDENTS’ EXAMINATION “ŠEKSPYRIADA”

2019 January 16, Wednesday, 11:00 

LMTA Sluškai Palace: 4205 Auditorium (T. Kosciuškos str. 10, Vilnius)

SECOND-YEAR ACTING STUDENTS’ EXAMINATION “ŠEKSPYRIADA”

Mentors: prof. Oskaras Koršunovas, prof. Darius Meškauskas, lect. Viktorija Kuodytė.