Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Stojantiesiems Studentams Darbuotojams

Naujienos

2021.06.23

Kviečiame teikti paraiškas 45-ajai LMTA metinei konferencijai

2021 m. rugsėjo 30 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje rengiama 45-oji mokslinė konferencija „Transnacionalizmas ir menas: kaimynystė, ribos, paribiai“.

Transnacionaliniai procesai dažniausiai siejami su globalizacijos plėtra, tačiau nacionalinių valstybių sienas peržengiantys ryšiai, mainai ir institucijos nėra naujas reiškinys. Nuo seno muzikinėse ir teatro kultūrose transnacionalumas veikė nacionalinio meno raidą ir sklaidą. Tarpnacionaliniai mainai ir kultūrinis hibridiškumas būdingas visoms kultūros sritims – nuo kūrybos ligi meno kritikos. Tipiškas pavyzdys – nacionalinės muzikos švietimo institucijos: ypač mažesnėse valstybėse jos formavosi muzikinio ugdymo tarptautinės standartizacijos laikais, perimdamos ir perkurdamos dar XIX a. iškilusių kosmopolitinių muzikos centrų Paryžiuje, Vienoje, Berlyne, Sankt Peterburge ar kituose muzikos metropoliuose įsitvirtinusias vertybes ir normas.

Meniniuose mainuose susiduriame su vienos kultūrinės terpės praktikų perkėlimu į kitą tradiciją. Aiškinantis, kaip vyksta perkėlimo procesas, yra svarbu aptarti sąveikaujančių kultūrų panašumus, skirtumus ir pokyčio procesą, kai vienos kultūros normos ir reprezentacijos perkeliamos į kitos kultūros kontekstą. Šis procesas dažniausiai nebūna vienakryptis, kas leidžia išryškinti kultūrinių sampynų istorijas. Transnacionalizmo tyrinėtojų požiūriu, būtent tinklas kaip sudėtinga sąryšių sistema yra svarbiausia kategorija analizuojant transnacionalinius sąryšius.

Dalyvauti konferencijoje kviečiami įvairių sričių mokslininkai, tyrėjai, Akademijos dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai. Planuojama pranešimų trukmė: 20 min. (+ 10 min. diskusijai). Norinčiųjų dalyvauti pranešimų pavadinimų ir anotacijų (iki 100 žodžių) laukiama iki rugsėjo 10 d. adresu mokslas@lmta.lt. Gautas anotacijas vertins ir grupuos pagal tematiką konferencijos programos komitetas. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami LMTA mokslo žurnale Ars et praxis. Parengtų straipsnių laukiama iki spalio 15 d.

Mokslo centro informacija 
2020 06 23

2021.06.22

LMTA mokslo metų pabaigos ir diplomų teikimo iškilmės

Skelbiame Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo metų pabaigos ir diplomų teikimo iškilmių Vilniuje ir Klaipėdoje datas. 

Birželio 22 d., antradienį, 12 val. Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) diplomai bus teikiami fakulteto absolventams.  

Diplomai Vilniuje bus teikiami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius). Tiesioginė transliacija per www.tv.lmta.lt:

birželio 22 d., antradienį, 13 val. diplomai bus teikiami Dainavimo, Fortepijono, Vargonų ir klavesino, Koncertmeisterio katedros absolventams;

birželio 22 d. 15 val. – Akordeono, Liaudies instrumentų, Etnomuzikologijos, Muzikologijos, Choro dirigavimo, Dirigavimo katedros absolventams;

birželio 23 d., trečiadienį, 13 val. – Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, Kompozicijos katedros absolventams;

birželio 23 d. 15 val. – Styginių instrumentų, Kamerinio ansamblio, Džiazo katedros absolventams;

liepos 2 d., penktadienį, 17 val. diplomus gaus Kino ir televizijos, Šokio ir judesio, Vaidybos ir režisūros, Meno istorijos ir teorijos katedros, Vadybos skyriaus absolventai. 

Preliminariai kiekvienas diplomantas galės pakviesti iki 2 svečių, tačiau galutiniai svečių sąrašai bus tvirtinami likus savaitei iki renginio, atsižvelgiant į pandeminę situaciją. Svečių registracija vyks per dekanatus.  

LMTA informacija 
2021 06 07 

2021.06.21

Arnoldo Voketaičio knyga „Taigi, Jūs norite dainuoti?

„Krantų redakcija“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija išleido žinomo išeivijos operos solisto Arnoldo Voketaičio knygą lietuvių ir anglų kalbomis „Taigi, Jūs norite dainuoti? Menininko istorija ir klasikinė vokalinė technika“ / “So, you want to sing? An Artist’s Story and Classical Voice Technique“. 

Arnoldas Voketaitis (g. 1930, JAV) – pasaulinio garso lietuvių kilmės JAV operos solistas (bosas-baritonas), pedagogas, režisierius. Dainavo garsiausiose JAV ir Europos scenose, režisavo operos spektaklius ir dėstė vokalo disciplinas Šiaurės Vakarų ir De Paulo universitetuose Ilinojuje bei Oburno universitete Alabamoje. Už meninius pasiekimus ir Lietuvos kultūros puoselėjimą apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2009). Šioje knygoje autorius dalijasi savo patirtimi, sukaupta per daugiau nei keturis dešimtmečius trukusią teatrinę ir koncertinę veiklą bei vokalo pedagogo praktiką. Knyga skiriama ir tiems, kas moko, ir tiems, kas mokosi dainavimo. „Bet kuriuo požiūriu – vokalo, muzikalumo, intelekto, asmeninių savybių – jis neabejotinai yra muzikos turtas“ – tai amerikiečių kompozitoriaus, dirigento ir pedagogo Leonardo Bernsteino (1918–1990) žodžiai apie šios knygos autorių.

„Kai sutikau perskaityti „Taigi, Jūs norite dainuoti?“ rankraštį, net nenumaniau, kad Arnoldas Voketaitis suvokia už nepriekaištingo vokalo slypinčią techniką lygiai taip pat kaip aš. Rekomenduoju šią puikią knygą tiek vokalo studentams, tiek jų dėstytojams. Pasak autoriaus, neįmanoma išmokti dainuoti vien skaitant – tačiau esu tikra, kad nuosekliai ir atidžiai klausantis jo patarimų galima pasiekti nepaprastai daug“ – apie knygos rankraštį, kuris buvo parengtas 1997 m., rašė pasaulinio garso operos primadona dama Joan Sutherland (1926–2010).

Knygą sudarė dr. Vida Bakutytė, į lietuvių kalbą vertė Laūra Karnavičiūtė, eiliuotus tekstus – Tautvyda Marcinkevičiūtė, vertimo konsultantė vokalo klausimais – prof. Sigutė Stonytė, tekstą anglų kalba redagavo Jurga Tūrienė, tekstą lietuvių kalba redagavo Ilona Čiužauskaitė, natas kompiuteriu rinko Vitalija Mockutė, maketavo Daiva Mikalainytė, viršelio dailininkė Skaistė Ašmenavičiūtė. Viršelyje panaudota: Andreas Geiger (1765–1856). Dainavimo pamoka. Spalvinta graviūra, XIX a. I p. De Agostini / agefotostock

Knygos rengimą ir išleidimą parėmė Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro paramos fondas „Orfėjo lyra“, p. Neria Y. Kasparas.

„Krantų redakcijos“ informacija 
2021 06 21

2021.06.20

SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS REKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Vadovaudamasi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto 16 straipsnio 6 dalimi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos taryba skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) LMTA rektoriaus pareigoms eiti. Rektoriaus kadencijos trukmė – 5 metai.

Rektoriaus funkcijos nurodytos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir LMTA statute.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos pedagoginės ir vadybinės patirties turintys asmenys, kurie turi mokslo ir/ar meno daktaro laipsnį arba yra pripažinti menininkai.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, Akademijos Personalo ir teisės skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba arba pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą: 

1. 1. prašymą dalyvauti viešame konkurse rektoriaus pareigoms užimti
1. 2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 3. gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (CV); 
1. 4. suteikto mokslo (meno) laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 5. pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas, patvirtintas notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 6. meno ir/arba mokslo veiklos darbų sąrašą ir kitus pripažinimą liudijančius dokumentus; 
1. 7. LMTA vizijos ir veiklos, einant rektoriaus pareigas, gaires (iki 20 000 spaudos ženklų); 
1. 8. nepriekaištingos reputacijos deklaraciją.

Dokumentai iki 2021 m. liepos 30 d. 15.45 val. turi būti pateikti užklijuotame voke, ant jo nurodžius „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus rinkimų konkursui“.

Dokumentai gali būti pateikti asmeniškai arba siunčiant registruotu paštu. Paštu siųstų dokumentų gavimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2021 m. liepos 30 d.

Dokumentai pateikiami adresu: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius (119 kab.)

Rektoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientas, nustatomas pagal LMTA tarybos patvirtintą LMTA darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, yra nuo 12 iki 16,5 (koeficiento ribos yra nustatomos atsižvelgiant į asmens bendrą vadovaujamo darbo patirtį: iki 5 metų – 12,0-15,5, nuo 5 iki 10 metų – 12,5-16,0, daugiau kaip 10 metų – 13,0-16,5). LMTA tarybos sprendimu kadencijos laikotarpiu rektoriui prie gaunamo tarnybinio atlyginimo gali būti mokamos priemokos ir/ar premijos.

Išsamesnės informacijos apie Konkursą prašome teirautis elektroniniu paštu rektoriausrinkimai@lmta.lt arba tel. +370 611 89810. 

2021 05 17 

2021.06.19

Tarptautinis festivalis „Impresijos“

Labdaros ir paramos fondas „Baltijos impresijos“ kartu su projekto partneriais – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetu, Klaipėdos muzikos meno mokymo institucijomis bei užsienio partneriais – jau dvidešimt vienerius metus vykdo kilnią ir reikšmingą kultūros, švietimo ir mokslo misiją, rengiant šalies ir tarptautinius konkursus ir festivalius.

Šiais metais jau trečiąjį kartą birželio 20 d. startuos tarptautinis festivalis „Impresijos“. Tai – jaunųjų talentų, tarptautinių konkursų laureatų, dovana Klaipėdai – Europos jaunimo sostinei – ir Neringai – Lietuvos kultūros sostinei. Klaipėdos miesto gimtadienio proga rugpjūčio 1 d. bus tradiciškai rengiamas koncertas maratonas „Mus užaugino Klaipėda“. 

Šiais metais Tarptautinio festivalio tradiciją praturtins nuotoliniu būdu vykdomas I tarptautinis konkursas „Impresijos“, kuriame dalyviai varžysis net 7 pogrupiuose, dirbs 48 žiuri nariai. Renginio organizatoriai (organizacinio komiteto pirmininkė – tarptautinių konkursų laureatė  doc. Inga Maknavičienė) kartu su projekto partneriais Lietuvoje ir užsienyje yra sukaupę nemažą patirtį, rengiant analogiškus konkursus-festivalius, kurių tęstinume yra itin svarbūs Lietuvos muzikinės kultūros puoselėjimo aspektai – nominacijos (specialieji prizai) Už geriausiai atliktus Lietuvos kompozitorių kūrinius ir pan. 

Jau žinomi visų 7 konkurso pogrupių dalyviai. Tai – Australijos, JAV, Kinijos (Šanchajus, Pekinas), Italijos, Kroatijos, Ukrainos, Rusijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos ir, žinoma, Lietuvos jaunieji talentai ir kiek vyresni (M grupė – be amžiaus cenzo) atlikėjai.

Plačiau – renginio tinklalapyje: https://www.baltijosimpresijos.lt/iii-tarptautinis-festivalis-konkursas-impresijos/

Organizatorių informacija
2021 06 18  

2021.06.18

XI tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas

Vienas konkursas veja kitą. Tik įvykus Tarptautinio Jaschos Heifetzo smuikininkų konkurso finalui, prasidėjo XI tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas. Konkurso organizatoriai tęsia praktiką pirmuosius turus organizuoti virtualiai, jie vyksta birželio mėnesį, o finalai su publika numatyti rugsėjį.

Kompozitorius ir dirigentas Balys Dvarionas buvo viena ryškiausių XX a. Lietuvos muzikinės kultūros asmenybių. Be savo kūrybinės veiklos jis ypatingą dėmesį skyrė jaunųjų muzikų ugdymui, paskutiniais gyvenimo metais vylėsi aplankyti visas šalies muzikos mokyklas, dalindamasis žiniomis su pedagogais ir įkvėpdamas jaunuosius muzikus. Todėl visai nenuostabu, kad 1974 m. Aldonos Smilgaitės-Dvarionienės, Juliaus Andrejevo ir Aleksandro Jurgeliono inicijuotas jaunųjų pianistų stygininkų konkursas gavo būtent Balio Dvariono vardą.

„Beveik pusę amžiaus besitęsiantis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas laimėjo kovą prieš nelemtą koronavirusą. Šiuo metu autoritetinga vertinimo komisija įdėmiai klauso kiekvieno dalyvio paruoštą kūrinių atlikimą, siekdama išsamiai nustatyti jų meninę ir profesinę vertę. Tai sudėtinga, savitos specifikos reikalaujanti užduotis tiek jauniems artistams, tiek garbiems profesoriams. Galiu išduoti paslaptį, kad jau išgirdome ne vieną ypatingo žėrėjimo talentą. Džiugu, kad konkursą lydi gabuolių atradimo džiaugsmas ir kad tęsiasi lietuviškos muzikos sklaida pasaulyje“, – sako Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, smuikininkų konkurso žiuri pirmininkas Jurgis Dvarionas.

XI tarptautinio Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso dalyviai pagal amžių paskirstyti į A, B ir C grupes. Visų grupių dalyvių pirmojo turo pasirodymai vyko birželio 8–11 d., antrojo turo transliacijos prasidėjo birželio 17 d., o birželio 19 d. vyks nugalėtojų paskalbimas: 14 val. – smuikininkų konkurso, 19.25 val. – pianistų konkurso

Pianistų konkurso tarptautinė žiuri: William Fong (Jungtinė Karalystė, pirmininkas), Justas Dvarionas (Lietuva), Grigory Gruzman (Vokietija), Aleksandras Jurgelionis (Lietuva), Pavel Nersessian (Rusija), Paul Rickard-Ford (Australija), Barbara Szczepanska (Vokietija).

Smuikininkų konkurso tarptautinė žiuri: Jurgis Dvarionas (Lietuva, pirmininkas), Antoni Cofalik (Lenkija), Aistė Dvarionaitė (Lietuva–Jungtinė Karalystė), Tatjana Liberova (Rusija), Alexey Mijlin (Rusija), František Novotny (Čekija), Eduard Schmieder (Jungtinės Amerikos Valstijos).

Konkurso pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kultūro taryba. Konkurso partneriai: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas. Konkursą organizuoja Tarptautinis kultūros projektų centras.

Transliacijos ir informacija – dvarionas.link

Organizatorių informacija 
2021 06 18 

2021.06.09

Studentų sėkmė tarptautiniuose atlikimo konkursuose

Gegužę Lietuos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto studentai sėkmingai pasirodė keletoje tarptautinių konkursų. 

2021 m. gegužės 25–30 d. Tbilisyje vyko IV tarptautinis Nodaro Anguladzės jaunųjų dainininkų konkursas, kurį organizavo Sakartvelo kultūros ministerija, Tbilisio E. Mikeladzės vardo muzikos mokykla ir Sakartvelo asocijacija „Lyra“.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros studentai – Zhao Cao Yang (B3), Pijus Kondrotas (B2) ir Salvijus Povilaitis (B1) tapo IV tarptautinio Nodaro Anguladzės jaunųjų dainininkų konkurso Tbilisyje laureatais:

Pijus Kondrotas – Grand-Prix
Salvijus Povilaitis – I vieta (C kategorijoje); 
Zhao Cao Yang – I vieta (D kategorijoje).

Tarptautinio konkurso laureatai studijuoja Dainavimo katedros prof. Deivido Staponkaus klasėje. Dainavimo katedros koncertmeisterė-asistentė Lina Giedraitytė buvo pripažinta geriausia konkurso koncertmeistere ir pelnė geriausios konkurso koncertmeisterės diplomą. 


2021 m. gegužės mėn. Kazachstane vykusiame II tarptautiniame vokalistų ir instrumentininkų konkurse „Adagio“ („Astana-Stars“ festivalis) instrumentinių ansamblių grupėje Grand-Prix pelnė Eriko Šlakaičio Ir Ugnės Kaušiūtės duetas (prof. Irenos Uss-Armonienės klasė).

Sveikiname nugalėtojus!


2021 m. gegužės 31 d. vykusiame Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Ad Libitum“ trimito specialybės studentas Gediminas Skalandis (B1) laimėjo II vietą (18–19 metų atlikėjų kategorijoje). Gediminas studijuoja lekt. Lino Rupšlaukio klasėje, pianistė Agnė Zavistanavičiūtė.


LMTA Dainavimo, Koncertmeisterio, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedrų informacija
2021 06 09

2021.06.07

Kviečiame studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje!

Nuo birželio 1 d. prasideda studentų priėmimas į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją!

Norintys studijuoti pirmojoje (bakalauro) studijų pakopoje turi pateikti prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, jungdamiesi per LAMA BPO tinklalapį.

Priėmimo prašymą stojantieji gali registruoti ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo egzamino datos.

Stojamųjų egzaminų sesija prasidės nuo birželio 14 d. Egzaminai vyks nuotoliniu ir kontaktiniu būdu stojamųjų egzaminų tvarkaraštyje nurodytu laiku ir vietose.

2021 m. minimalus konkursinis balas yra 5,4. Pretenduojantys stoti į valstybės finansuojamą vietą, turi būti išlaikę mažiausiai du brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir bet kurį kitą stojančiojo pasirinktą egzaminą (* matematikos egzaminas nėra būtinas); penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu septyni. 


Norintys  studijuoti antrojoje (magistrantūros) pakopoje prašymus nuo birželio 1 d. gali pateikti jungdamiesi per LAMA BPO informacinės sistemos aplikaciją, bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamųjų egzaminų pradžios.

Pagrindinio etapo stojamieji egzaminai vyks nuo birželio 14 iki liepos 2 d. nuotoliniu ir kontaktiniu būdu stojamųjų egzaminų tvarkaraštyje nurodytu laiku ir vietose.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami LAMA BPO informacinėje sistemoje ir siunčiami stojančiųjų nurodytais elektroniniais paštais liepos 5 d. Sutartys bus pasirašomos liepos 7-9 d. 


Likus laisvoms vietoms po pagrindinio priėmimo gali būti skelbiamas papildomas priėmimas.

Daugiau informacijos: 
– LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti)  
– Priėmimas į LMTA 

2021 06 01

2021.06.06

Parengiamieji muzikologijos brandos egzamino kursai

Kviečiame į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos organizuojamus parengiamuosius muzikologijos brandos egzamino kursus. Kursų trukmė nuo 2021 m. spalio 9 d. iki 2022 m. gegužės 7 d. Registracija vyksta iki spalio 5 d.

Paskaitos vyks Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje (J. Gruodžio g. 6, Kaunas), nuotolinio darbo ir mokymo(si) platformoje „Microsoft Teams“. Kursų metu bus gilinamos muzikos teorijos, harmonijos, solfedžio, muzikos istorijos ir muzikos kūrinių analizės žinios. Kursus planuojama vykdyti mišriuoju būdu: vyks auditorinės paskaitos ir nuotolinis mokymas(is). Susiklosčius nepalankiai situacijai dėl pandemijos, kursai bus vykdomi tik nuotoliniu būdu.

Paskaitos numatomos kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį, jų trukmė 9 akademinės valandos. Pirmas susitikimas planuojamas spalio 9 d. Visa mokymuisi reikalinga medžiaga bus siunčiama dalyvio nurodytu elektroninio pašto adresu. Kiekvienas kursų dalyvis galės atlikti žinių pasitikrinimo užduotis, naudotis mokymo(si) medžiaga, elektroniniu būdu susisiekti su dėstytoju. Kursai yra mokami.

Registracija (iki spalio 5 d.)

Išlaikytas Muzikologijos brandos egzaminas atveria platesnes galimybes stojant į Muzikos atlikimo, Muzikos teorijos ir kritikos, Kompozicijos, Muzikinio folkloro, Garso režisūros ir kitas muzikos programų studijas.

Kursų koordinatorė: LMTA Karjeros ir kompetencijų centro vedėja Rita Tydė, tel. 8 614 95 428, el. paštas: rita.tyde@lmta.lt

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras 
2021 06 08 

2021.06.05

Vasaros mokykla meno ir menotyros krypčių doktorantams

Lietuvos muzikos ir teatro akademija rugpjūčio 17–20 d. Klaipėdos fakultete organizuoja Vasaros mokyklą LMTA bei kitų aukštųjų mokyklų meno ir menotyros krypčių doktorantams.

Tvarkaraštis

Vasaros mokyklos tikslas – meninių tyrimų paradigmos įvietinimas Lietuvos mokslo ir meno tyrimų terpėje, praplečiant meninių tyrimų sampratą, stiprinant doktorantų gebėjimus rengti aukštesnės kokybės meno projektus ir juos pristatyti. Pastarąjį dešimtmetį tarptautinėje kultūros, mokslo ir švietimo erdvėje ypač išplitę meniniai tyrimai skatina naujų kultūros ir meno produktų atsiradimą, glaudesnį menininkų ryšį su visuomene, sklandesnę kūrybinių inovacijų plėtrą, sąlygoja efektingesnį tyrėjų ir menininkų bendradarbiavimą.

Vasaros mokyklos seminaruose ir paskaitose bus pristatomos pagrindinės Europos aukštųjų mokyklų meninių tyrimų tendencijos, aptariami klausimai, iškylantys rengiant baigiamuosius meno projektus. Doktorantai bus supažindinti su tokių projektų kūrimo ir modeliavimo strategijomis bei metodologijomis.

Šalia meninių tyrimų renginys prisidės ir prie bendrųjų tyrėjų kompetencijų tobulinimo, sudarant galimybes doktorantams dalyvauti akademinės etikos, kūrybinio rašymo seminaruose. Akademinei etikai skirti mokymai įgalins doktorantus giliau suprasti vertybes ir etikos principus, kuriais tyrėjai privalo remtis, atpažinti svarbiausias etikos dilemas, sužinoti kaip sumažinti netinkamą elgesį mokslinių tyrimų srityje analizuojant Lietuvos teisės aktuose įtvirtintas atsakomybę ir sankcijas už mokslinės veiklos etikos pažeidimus, kaip diegti etiško elgesio gaires, didinti visuomenės pasitikėjimą mokslu. Kūrybinio rašymo seminaro metu bus teoriškai ir praktiškai tyrinėjamos kūrybinio rašymo pritaikymo meniniuose tyrimuose galimybės. Vasaros mokykloje dalyvausiantys absolventai pasidalins savo pasiekimais ir patirtimi, kaip doktorantūros studijos padėjo pasiekti jų kūrybinius tikslus.

Vasaros mokykla sudarys galimybes LMTA ir kitų institucijų doktorantams dalyvauti užsienio ir LMTA vienų stipriausių mokslininkų, tyrėjų, besigilinančių į meninius tyrimus, vedamuose seminaruose, klausytis jų pranešimų, pristatyti savo vykdomus tyrimus, gerinti kompetencijas, susijusias su akademine etika bei kūrybiniu rašymu, vystyti bendrus meninius ir mokslo tyrimus bei įgyvendinti jų sklaidą. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. 

LMTA informacija 
2021 06 07 


Vasaros mokyklos dėstytojai:

Ramunė Balevičiūtė LMTA docentė, Humanitarinių mokslų daktarė, teatro kritikė ir tyrėja, knygų ir straipsnių autorė, taip pat knygų ir straipsnių rinktinių sudarytoja, leidinio „Teatro žurnalas“ vyriausioji redaktorė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėsto teatro istoriją, veda teatro kritikos seminarus, vadovauja baigiamiesiems darbams ir yra Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja. Aktyviai dalyvauja meno doktorantūros veikloje. Svarbiausios interesų sritys: meniniai tyrimai, vaidyba, teatro ir kognityvinio mokslo sąsajos, teatras vaikams. 

Lina Navickaitė-Martinelli – LMTA profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro laipsnį įgijo Helsinkio universitete. Skaitė kviestines paskaitas Lietuvoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Serbijoje ir Suomijoje, organizuoja ir moderuoja meno, kultūros ir mokslo renginius, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo, kultūros plėtros ir edukacijos projektuose. Knygų „Pokalbių siuita: 32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną“ (2010) ir „Piano Performance in a Semiotic Key: Society, Musical Canon and Novel Discourses“ (2014) autorė. 2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įkūrė ir nuo tol kuruoja meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformą HARPS. 2012–2014 m. ji buvo Europos aukštųjų muzikos mokyklų (AEC) projekto „Polifonia“ tarptautinės darbo grupės „Meniniai tyrimai“ narė, kartu su grupe parengė vadovą apie meninių tyrimų integravimą į magistrantūros studijas. Nuo 2017 m. – AEC muzikos meninių tyrimų platformos EPARM darbo grupės narė. Nuo 2016 m. kartu su tarptautiniais partneriais organizuoja muzikos atlikimo ir meninių tyrimų festivalį-konferenciją „Doctors in Performance“.  

Johannes Maria Schmit – režisierius, išsilavinimą įgijo Vokietijoje, Ernsto Buscho aukštojoje teatro mokykloje, Berlyne. Dirbo įvairiuose teatruose ir nepriklausomuose projektuose. Ilgametį bendradarbiavimą su Berlyne gyvenančiu rašytoju ir aktoriumi Tucké Royale vainikavo debiutas kine; 2018 m. filmas pelnė pagrindinį prizą kino festivalyje „Max Ophüls Preis“. Johannes Maria Schmit taip pat skaito paskaitas ir veda praktinius užsiėmimus. Neseniai Ciuricho menų universitete vedė kursą apie šiuolaikines Stanislavskio sistemos interpretacijas. Nuo 2019 studijuoja meno doktorantūrą Stokholmo menų universitete. Jo tyrimų sritis “ režisieriaus ir aktorių bendradarbiavimas repeticijų procese. 

Laimutė Jakavonytė – LMTA docentė, Humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė. Nuo 1993 m. iki šiol dirba VU Filosofijos fakulteto Filosofijos katedroje, nuo 1990 m. iki šiol vadovauja Lietuvos muzikos akademijos Filosofijos ir kultūros mokslų katedrai. Nuo 1997 m. veda seminarus, kursus Valstybės tarnautojo etikos, Bendravimo etikos ir kultūros, Efektyvaus ir etiško bendradarbiavimo, Dalykinio etiketo ir protokolo temomis. Nuolat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Tobulinosi ir dėstė Kopenhagos universitete (Danija), Džordžtauno universitete (JAV), Centrinės Europos universitete (Vengrija), Kembridžo universitete (Jungtinė Karalystė), Lundo universitete (Švedija), Sofijos universitete (Bulgarija), Marijos Kiuri Skladowskos Universitete Liubline (Lenkija). Skaitė pranešimus keliose dešimtyse prestižinių mokslinių konferencijų ir kongresų, dalyvavo organizuojant ne vieną tarptautinį mokslininkų forumą Lietuvoje. 

Laima  Sruoginis – rašytoja, vertėja. Baigė Rutgerso universitetą (Naujojo Džersio valstija). Nuo 1994 m. Vilniaus universitete ir Vytauto Didžiojo universitete dėsto poezijos vertimo teoriją ir kūrybinį rašymą. Parašė knygas Lenino galva ant padėklo (Lenin’s Head on a Platter 2008), Vaiduoklis Hanos salone (The Ghost in Hannah’s Parlor 2009), Vertėjas (The Interpreter 2011), vadovėlį Rašyti gali kiekvienas (2010), knygą Kelionė į širdies užkampius (Journey into the Backwaters of the Heart 2012), romaną Tai ne mano dangus (This is Not My Sky 2014). Į anglų kalbą verčia XX–XXI a. pradžios lietuvių poeziją ir prozą. Yra parašiusi novelę ir 6 pjeses, kurios buvo atliktos Europoje, Honkonge ir JAV. Pelnė nemažai padovanojimų, tokių kaip National Endowment for the Arts grant in Literature ir dvi Fulbraito stipendijas. 

Renginiai

2021/06/25

LMTA DOKTORANTAI: NERINGA VALUNTONYTĖ (FORTEPIJONAS)

2021 m. birželio 25 d., penktadienį, 13 val.

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LMTA DOKTORANTAI: NERINGA VALUNTONYTĖ (FORTEPIJONAS)

„Pietų meto koncertas“

Dalyvauja: 
Neringa Valuntonytė (I k. doktorantė, prof. Ewa Kupiec klasė) 
Julian Germanowicz (fortepijonas)

PROGRAMA

Franz Schubert (1797–1828) – Ferenc Liszt (1811–1886) 
Meeresstille („Rami jūra“) 
Die junge Nonne („Jaunoji vienuolė“) 
Du bist die Ruh’ („Tu esi mano ramybė“) 
Gretchen am Spinnrade („Margarita prie ratelio“) 
iš dvylikos dainų transkripcijų

Emilie Mayer (1812–1883) 
Koncertas fortepijonui ir mažam orkestrui B-dur 
I d. – Allegro 
II d. – Un poco adagio 
III d. – Allegro  

Renginys be publikos.

2021/07/02

DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS

2021 m. liepos 2 d., penktadienį, 17 val. 

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius). Tiesioginė transliacija per www.tv.lmta.lt iš LMTA Didžiosios salės

STUDIJŲ METŲ PABAIGOS IR DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS 

Diplomai teikiami Teatro ir kino fakulteto Kino ir televizijos, Šokio ir judesio, Vaidybos ir režisūros, Meno istorijos ir teorijos katedrų, Vadybos skyriaus absolventams

* Preliminariai kiekvienas diplomantas galės pakviesti iki 2 svečių; galutinę informaciją suteiks dekanatas.  

2021/10/28 - 2021/10/31

KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-3“ 

2021 m. spalio 28 d., ketvirtadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-3“ 

210-osioms Ferenco Liszto gimimo metinėms

KONKURSO NUOSTATAI 


2021 m. spalio 29 d., penktadienį

Paliesiaus dvare (Dvaro g. 7, Paliesiaus kaimas, Mielagėnų seniūnija, Ignalinos rajonas)

PROF. MŪZOS RUBACKYTĖS MEISTRIŠKUMO KURSAI KONKURSO LAIMĖTOJAMS


2021 m. spalio 30 d., šeštadienį

Paliesiaus dvare (Dvaro g. 7, Paliesiaus kaimas, Mielagėnų seniūnija, Ignalinos rajonas)

LAUREATŲ KONCERTAS


2021 m. spalio 31 d., sekmadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LAUREATŲ PROGRAMOS AUDIO / VIDEO ĮRAŠAI