Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Stojantiesiems Studentams Darbuotojams Registracija atvykus / išvykus

Naujienos

2021.01.20

Dominikonų stipendija skirta dviem Muzikos fakulteto studentams

Pamokslininkų ordino Dominikonų Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolyno iniciatyva ksamet skiriama stipendija socialiai remtiniems Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto studentams, Šiems 2020-2021 studijų metams ji skirta dviem studentams. 

LMTA rektoriaus prof. Zbignevo Ibelgaupto patvirtinta Dominikonų stipendijos skyrimo komisija iš 10 gautų pretendentų paraiškų stipendijai gauti, atrinko 2 paraiškas. Dominikonų stipendija skirta Styginių instrumentų katedros smuiko klasėje studijuojančiai Jonei Barborai Laukaitytei (B4) ir Akordeono katedros studentui Rimantui Treigiui (B4).

Dominikonų stipendijos skyrimo komisiją sudarė: Jurgis Pauliukas – vienuolyno atstovas, Mindaugas Slapšinskas – vienuolyno atstovas, Imantas Šimkus – LMTA studentų atstovybės atstovas, prof. Deividas Staponkus – Muzikos fakulteto dekanas, Esta Rūta Urbonavičienė – Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja. 

Stipendijos dydis – 100 eurų per mėnesį. Dominikonų stipendija bus mokama kas mėnesį visus šiuos studijų metus.

Nuoširdžiai sveikiname Dominikonų stipendiatus!

Muzikos fakulteto informacija
2021-01-20

2021.01.20

LMTA kviečia studijuoti šokį!

Lietuvos muzikos ir teatro akademija kviečia studijuoti šokį! Kovo 26 ir 27 d. bus vykdomas išankstinis priėmimas į šokio meno bakalauro studijas, kurios renkamos kas dvejus metus, – klasikinio šokio ir šiuolaikinio šokio specializacijas.

dabartis ŠOKIS ateitis

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vykdomos šokio bakalauro studijos 2018 m. buvo puikiai įvertintos tarptautinių ekspertų. Nuolat atnaujinamoje šokio studijų programoje ypatingas dėmesys skiriamas fiziniam, kūrybiniam ir teoriniam būsimų šokio specialistų parengimui. Padedami geriausių Lietuvos ir užsienio šokio pedagogų ir menininkų, jūs turėsite galimybę ugdyti gebėjimus įvairiuose šokio žanruose nuo floor work iki modernaus šokio, nuo klasikinio šokio iki kontaktinės improvizacijos ir įvairių gatvės šokio stilių. Studijų metu būsite skatinami derinti šiuo skirtingus judėjimo stilius, pasitelkdami patyriminės anatomijos studijas ir judesio analizės praktikas. Ugdydami šokėjus skatiname juos tapti fiziškai sąmoningus: suvokti esminius judėjimo principus ir ieškoti galimybių, kaip juos pritaikyti savo reikmėms. Kūrybinių dirbtuvių metu studentai gilinasi į šokio kompozicijos ir improvizacijos metodus ir kūrybines darbo strategijas. Teorinės šokio ir scenos menų studijos leidžia plačiau susipažinti su istorinėmis, estetinėmis ir kultūrinėmis šokio raidos ypatybėmis. Savo gebėjimus papildysite kitų scenos menų praktinėmis žiniomis, kurias įgyvendinsite kūrybinių projektų metu, bendradarbiaudami su savo ir kitų programų studentais bei programos socialiniais partneriais. O svarbiausia, jūs būsite skatinami galvoti ir veikti kaip menininkai, šokio ir šiuolaikinio meno lauke turintys savo unikalų braižą!

Baigę šokio studijas LMTA absolventai gali jungtis prie profesionalių šokio trupių arba vykdyti kūrybinę veiklą kaip savarankiški kūrėjai. Studijų metu yra sudaroma galimybė studijuoti gretutines pedagogikos studijas, suteikiančias šokio pedagogikos pagrindus, leisiančius praplėsti savo profesines galimybes dirbant mokytojais formaliame ir neformaliame ugdyme.

Institucinis priėmimas į LMTA Šokio studijų programą vyks kovo 26 ir 27 d. nuotoliniu būdu.

* Birželio pabaigoje bus vykdomas pagrindinis priėmimas į LMTA Šokio studijų programą.

Viešas programos pristatymas, supažindinimas su stojamųjų egzaminų reikalavimais ir atsakymai į jums svarbius klausimus vyks sauso 30 d. 12.00 val. zoom platformoje, išankstinė registracija anketoje yra būtina.

Individualios nuotolinės konsultacijos vyks vasario 13 ir 27 d. bei kovo 6 ir 20 d. 12.00 val. Konsultacijos mokamos, išankstinė registracija yra būtina https://konsultacijos.lmta.lt/

Daugiau informacijos: 
LMTA puslapis, @LMTA.lt, @LMTAdance 
Kontaktai pasiteiravimui: 
Dėl stojamųjų egzaminų turinio – Šokio ir judesio katedros vedėjas Andrius Katinas, tel. +370 617 77892, el. p. andrius.katinas@lmta.lt, @LMTAdance
Dėl stojamųjų egzaminų formaliųjų reikalavimų – vyr. specialistė priėmimo klausimams Viktorija Papievė, tel. +370 650 68648, el. p. priemimas@lmta.lt

2021 01 20

2021.01.13

LMTA suteikta nauja „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai suteikta nauja Erasmus aukštojo mokslo chartija, t. y., leidimas dalyvauti naujame Erasmus programos 2021-2027 m. etape. Naujos Erasmus chartijos numeris 64152-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA3-ECHE. 

Tam, kad LMTA galėtų dalyvauti naujame Erasmus programos etape, turėjo teikti Europinės politikos dokumentą (European Policy Statement), kurį žemiau skelbiame. 

LMTA Europinės politikos dokumentas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) yra aukštoji universitetinė mokykla, rengianti profesionalius muzikos, teatro, šokio, kino menininkus ir siūlanti susijusias teorines studijas. 1933 m. įkurtoje akademijoje studijuoja apie 1000 studentų trijuose – bakalauro, magistro ir doktorantūros – studijų pakopose dviejuose fakultetuose Vilniuje ir viename fakultete Klaipėdoje.

LMTA – aktyvi Europos ir pasaulinių asociacijų AEC, CILECT, ANMA, ECMA, ECMTA, EDE, E:UTSA ir tarptautinių regioninio Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo NordClassic, Nordpuls, NordOpera, Nordtrad, Norteas, NNME, Cape, Act-in-Arts narė. Dalyvavimas tarptautinėse klasikinės muzikos, kino ir televizijos, improvizacinės muzikos, meno tyrimų asociacijose, platformose ir tinkluose atveria platesnes  galimybes bendradarbiauti su svarbiausiomis Europos ir kitų šalių institucijomis.

Ilgalaikė strategija LMTA 2030 tribriaunė: pagrindinės kryptys – veiklos tvarumas, tarptautiškumas ir įtrauki kultūra. Akademija skatina muzikos, teatro, kino ir šokio tarptautiškumą, kurdama ir plėtodama įvairių formų virtualų judumą, modulius užsienio kalbomis, mišrius studijų modulius ir kitas modernias dėstymo ir mokymosi formas, tarp kurių – įvairiakryptis tarpsektorinis bendradarbiavimas, akademijos ir industrijų bendradarbiavimas, projektinės veiklos ir įskaitomas neformalusis mokymas. LMTA sukurs tvarią tarptautiškumo strategiją puoselėdama ir skatindama abipusius dėstytojų ir studentų mainus su Erasmus+ partnerinėmis institucijomis, puoselėdama veiklos kokybę, dalyvaudama strateginiuose projektuose, gebėjimų stiprinimo projektuose ir plėtodama jungtines studijų programas, atitinkančias institucinius prioritetus. Strategijos LMTA 2030 vizija – tarptautinės lyderystės siekianti, užsienio studentams patraukli tarptautinė mokykla, kurios vertybės sutampa su Europos vertybėmis.  

LMTA dalyvauja Erasmus programoje nuo 1999 m. ir per šį laikotarpį pastebimai išplėtė partnerių tinklą, mobilumų ir tarptautinių projektų skaičių. Dalyvaudama Erasmus+ programos 2021–2027 m. etape, LMTA siekia tvarios tarptautiškos bendruomenės plėtros: siūlo patrauklias aukštos kokybės studijas; remia dėstytojus, įgyvendinama kompetencijomis grindžiamą dėstymą/mokymąsi ir skaitmenines galimybes; skatina įvairias mokymosi galimybes visiems, siekiant tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų užsienyje ir akademijoje; skatina studentus ir personalą būti atvirais, įtraukiais, sėkmingais ir aktyviais Europos piliečiais. Studijų periodas užsienyje 2030 m. taps norma, todėl studentų ir dėstytojų judumas bus prioritetinė veikla, ir tam bus sudarytos įvairios judumo galimybės (virtualus, mišrus, trumpalaikis judumas, studijų ir praktikos judumas). Tikimasi, kad Erasmus+ programos poveikis LMTA iki 2027 m. bus patobulėjusios pagrindinės personalo ir studentų kompetencijos (žinios, įgūdžiai ir požiūris, reikalingas asmenybės raidai, įsidarbinamumui, socialinei įtraukčiai ir aktyviam pilietiškumui), padidėjęs tarptautinis LMTA matomumas kaip atviros, socialiai atsakingos ir konkurencingos aukštosios moklyklos, pritraukiančios aukštos kvalifikacijos dėstytojus ir talentingus užsienio studentus.

LMTA, bendradarbiaudama su strateginiais partneriais, numato modernizuoti studijas, o dalyvaudama gebėjimų stiprinimo projektuose, padidinti veiklos kokybę. Tarptautinės asociacijos, tokios kaip AEC, ANMA, CILECT ir EDE bus įtraukiamos kaip sklaidos, komunikacijos ir vertinimo partneriai, siekiant pasinaudoti unikaliais šių tinklų kontaktais, tarptautiniais renginiais ir aukštojo mokslo muzikos, teatro, kino ir šokio sričių ekspertais. Ilgalaikiai tikslai bus aptarti skaitmenizavimo dokumente, kurį numatoma parengti iki 2021 m., strateginės partnerystės bus intensyvesnės ir labiau fokusuotos.   

Dvišalės sutartys – 2020 m. buvo 150 partnerių – bus plėtojamos, prioritetą skiriant Erasmus+ partnerinėms šalims ir siekiant platesnės geografinės aprėpties ir platesnių bendradarbiavimo galimybių. Ankstesnės sutartys bus peržiūrėtos įsitikinant, kad partnerystės bus aktyvios ir abipusiai naudingos. Naujos ir strateginės partnerystės bus sudaromos su panašaus profilio svarbiausiomis pasaulio aukštosiomis mokyklomis, susitariant dėl abipusio intereso ir abipusės naudos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas partneriams, kurie dalyvauja tose pačiose tarptautinėse asociacijose ir tinkluose, bei prioritetinių regionų (Rytų Partnerystės, Rytų Viduržemio, Lotynų Amerikos, Industrinėmis – Azijos ir JAV bei Afrikos) partneriams. LMTA daugelį metų naudojasi EK fondais ir programomis studijų plėtrai, dėstytojų kvalifikacijai ir studijų kokybės stiprinimui, todėl KA107 partnerystės bus plėtojamos dviem kryptimis: žinių ir gerosios patirties perkėlimui iš aukščiausio lygio modernaus švietimo ir aukštos kultūros partnerių ir partnerinių tinklų ir dalinantis geriausia LMTA patirtimi ir ekspertinėmis žiniomis su partneriais, kuriems reikalinga patirtis tinklinėse veiklose, dėstymo/mokymosi ir administravimo srityse.

Tam, kad tarptautiškumo tikslai būtų pasiekti ir LMTA taptų tarptautiniu lygiu pripažinta aukštąja mokykla, bus įgyvendinami šie tikslai:

 • Pagerintos dėstymo/mokymosi sąlygos, pastatant naują LMTA miestelį su modernia studijų įranga, įranga neįgaliems žmonėms ir aplinkai draugiškais sprendimais, vadinamais ŽALIA AKADEMIJA (2024 m.);
 • Patobulinta dėstymo kokybė intensyvinant dėstytojų mainus ir didinant dėstytojų ir profesionalų iš įmonių, turinčių tarptautinę kvalifikaciją, skaičių;
 • Studijų tarptautiškumas: 80 procentų LMTA studijų programų lietuvių ir/arba anglų kalba (2030 m.);
 • Informacijos skaidrumas: atnaujintas studijų katalogas, skelbiamas LMTA internetinėje svetainėje (2025 m.);
 • Padidintas absolventų, turinčių tarptautinės patirties, skaičius pritraukiant talentingų studentų iš ES ir ne ES šalių (20 procentų tarptautinių studentų iki 2030 m.);
 • Padidintas absolventų, įgijusių tarptautinės patirties, skaičius siūlant fizinio, mišraus ir virtualaus mobilumo galimybes ir mobilumo langus (20 procentų absolventų iki 2027 m.);
 • Naudojimasis efektyviu skaitmeniniu Erasmus+ programos valdymu ir administracinių procesų LMTA skaitmenizavimas (2025 m.);
 • Padidintas LMTA studijų tarptautiškumas organizuojant fizinį, mišrų ir virtualų mobilumą (2024 m.)
 • Išplėstas strateginis bendradarbiavimas (5 projektai iki 2027 m.)
 • Išplėstas bendradarbiavimas su partnerinėmis šalimis (2027 m.)
 • Jungtiniai studijų moduliai (7 moduliai iki 2025 m.)
 • Jungtinės studijų programos (2 iki 2027 m.)

Gaunant ir teikiant tarptautinių studijų paslaugas, svarbus bus kokybės užtikrinimas ir aukštas veiklų lygis.

LMTA dalyvaus Erasmus+ mobilumo veiklose su programos šalimis ir šalimis partnerėmis, strateginių partnerysčių projektuose, gebėjimų stiprinimo projektuose ir jungtinėse studijų programose.

______  ______  ______

Dėstytojų judumas, projektinė veikla ir e-mokymai yra pagrindiniai tarptautiškumo namuose (LMTA) elementai, todėl personalo mobilumas bus viena iš svarbiausių Erasmus+ veiklų. 2021–2027 m. laikotarpiu LMTA sieks atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų balanso, skatins paritetinius mainus, prioritetą teiks integruotam dėstytojų judumui (mišriam mokymui, intensyviems kursams) ir kvies dėstyti profesionalus iš įmonių (iki 20% nuo viso atvykstančių skaičiaus), siekiant suteikti studentams aktualiausias žinias ir įgūdžius. Erasmus+ galimybės personalui: personalo judumas dėstymui, personalo judumas mokymams, virtualus judumas, bendradarbiavimas jungtiniuose moduliuose, dalyvavimas strateginių partnerysčių projektuose, dalyvavimas gebėjimų stiprinimo projektuose, dėstymas jungtinėse programose. Svarstant dėstytojų judumo srautus, rengiant dokumentus (judumo sutartis prieš išvykstant ir patvirtinimus judumo veiklai pasibaigus) ir koordinuojant judumo veiklas, bus glaudžiai bendradarbiaujama su partnerinių institucijų Tarptautinių ryšių skyriais. Monitoringo vizitai partnerinėse šalyse (4-5 studijų metų eigoje) ir gyvas bendravimas su dauguma partnerinių mokyklų koordinatorių metinių tarptautinių ryšių koordinatorių susitikimų metu, kuriuos organizuoja AEC, ANMA, CILECT, EDE ir kitos tarptautinės asociacijos ir tinklai užtikrins sklandų ir efektyvų judumo planų įgyvendinimą. Akademija atsakinga už dėstytojo judumo rezultatų pripažinimą ir vertina šią veiklą kaip kvalifikacijos tobulinimą. Dėstytojai bus skatinami dalyvauti judumo programose, projektinėje veikloje ir tokiu būdu prisidėti prie meno ir kultūros studijų tarptautiškumo plėtros.

Studentų judumas yra prioritetiškiausia Erasmus+ veikla. Siekiant tarptautiškumo plėtros, LMTA siūlys studentams šias Erasmus+ galimybes: studijų judumas, praktikos judumas, virtualus judumas, jungtiniai moduliai, turmpalaikis judumas ir intensyvūs kursai (tarptautinės savaitės, projektinė veikla, jungtinės studijos su partnerinėmis institucijomis). LMTA taip pat siūlys skaitmeninės praktikos galimybes studentams, turintiems skaitmeninių įgūdžių. Tikslas – priimti iki 5 studentų per metus į garso režisūros, kompozicijos ir skaitmeninės produkcijos, audiovizualinės produkcijos studijų programas ir projektus, kuriose vykdomos video konferencijos ir gyvos transliacijos. Lygiagrečiai LMTA siųs savo studentus į tarptautines įmones praktikai, siekiant patobulinti studentų skaitmenines kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei veiklai.

Visų studijų programų ir visų pakopų – bakalauro, magistro ir doktorantūros – studentai turės vienodas galimybes. Numatoma palengvinti studentų judumą įdiegiant judumo langus bakalauro ir magistro studijų programose. Iki 2025 m. 80% LMTA siūlomų studijų bus vykdomos lietuvių ir/arba anglų kalbomis, studijų katalogai bus viešinami LMTA internetinėje svetainėje ir kasmet atnaujinami. Atsakingi padaliniai siunčiančioje ir priimančioje institucijose vykdys išvykstančių ir atvykstančių studentų atranką atvirai ir skaidriai, ribotų galimybių kandidatams LMTA teiks pirmenybę. Paraiškos ir studijų sutartys bus teikiamos virtualiai, naudojantis skaitmenine EASY platforma. Aukštosiose meno mokyklose dėl individualaus studijų pobūdžio galutinį sprendimą priimti ar atmesti kandidato paraišką vykdo priimanti institucija. Mobilumo procesų skaitmenizavimas bus įdiegtas visose judumo pakopose – prieš judumą-judumo metu-pasibaigus judumui. LMTA įsipareigoja įskaityti visus studijų periodus ir rezultatus be apribojimų.

LMTA tarptautinių ryšių skyrius (TRS) atsakingas už dėstytojų ir studentų judumo srautų koordinavimą, administravimą, monitoringą ir veiklos ataskaitų rengimą. Nediskriminavimo, skaidrumo ir įtraukties principai, draugiškų aplinkai veiklų skatinimas, įskaitant judumo veiklų administravimo skaitmenizavimą ir virtualų judumą, bus taikomas visuose procesuose.

LMTA yra sukaupusi projektinės veiklos patirties ir yra koordinavusi šiuos EK projektus: Erasmus IP „Erasmus dirigavimo kursai“, „Europos kamerinės muzikos akademijos sesija“, „Mes statome operą“, „Vasaros video studija“, EK Media training projektas „Vasaros Media studija“. Akademija dalyvavo šiuose tarptautiniuose projektuose kaip partnerė: Tempus JEP „InMusWB“, Erasmus+ strateginių partnerysčių projektuose „METRIC“, „ECMA – kita pakopa“, „ACTA“, „Aukštojo mokslo teatro studijų antrepreniškumas“, „INTERMUSIC“, „Europos operos akademija – kolegialių operos studijų kompetencijos centras“, Erasmus+ gebėjimų stiprinimo projekte „DEMUSIS“, dėstymo ir mokymosi resursų skaitmenizavimo projektuose (EK e-mokymų projektai „Harmos“, „Variazioni“, „Foremi“). Jungtinė magistro studijų programa ECMAster – sėkmingas projekto „ECMA – kita pakopa“ rezultatas. Kitame Erasmus+ programos periode LMTA plės ir gilins tarptautinį bendradarbiavimą strateginių partnerysčių, gebėjimų stiprinimo ir jungtinių programų projektuose. Numatoma dalyvauti mažiausiai penkiuose strateginių partnerysčių projektuose, kurių tikslas – studijų modernizavimas, tarptautiškumas ir „žalios“ iniciatyvos, gebėjimų stiprinimo projektai ir mažiausiai dvi magistro jungtinių studijų programos iki 2027.

Dėstytojų, studentų ir absolventų judumas, dalyvavimas projektinėse veiklose yra esminiai elementai, kuriantys galimybes personalo kompetencijų augimui ir bendradarbiavimo tarp individų ir institucijų plėtrai, LMTA studijų kokybės didinimui ir visa tai yra Europinės dimensijos pagrindas. Tarptautiškumo veiklų diversifikavimas bus magistralė, vedanti į kokybės užtikrinimą, LMTA kultūros transformaciją, kokybiškensių paslaugų teikimą, kompetentingumą, pridėtinę vertę ir tvarumą. Akademija bus atsakinga už Erasmus+ veiklų kokybę ir pridėtinę tarptautiškumo procesų vertę.

LMTA skatina studentų ir dėstytojų judumą ir ketina didinti judumo rezultatus, siekiant 20% procentų absolventų, dalyvavusių tarptautinėje kreditų judumo veikloje (fiziniame, virtualiame ar mišriame) ir 50%  LMTA dėstytojų, įgijusių tarptautinės patirties fizinio ar virtualaus judumo metu ar dalyvaujant tarptautinėse veiklose LMTA (iki 2027 m.). Erasmus+ strateginių partnerysčių projektų portfolio sudarys penkis projektus, susijusius su studijų modernizavimu, veiklų skaitmenizavimu ir studijų programų tarptautiškumu (turinio skaitmenizavimu, pasirengimu virtualaus dėstymo/mokymosi veikloms, tarptautiškų studijų programų plėtra) ir du gebėjimų stiprinimų projektai (iki 2027).

Bus siekiama tolygios visų meno studijų (muzikos, teatro, kino, šokio, meno pedagogikos, meno studijų ir meno tyrimų) plėtros. Prioritetas bus teikiamas tarpdisciplininiams projektams ir tiems projektams, kurie prisidės prie LMTA tarptautiškumo didinimo ir atitikimo strateginei plėtrai: inovacijų diegimas; studijų, meno ir kūrybinės veiklos tarptautiškumas; kultūros įvairovė; mokymasis visa gyvenimą ir įtrauktis; LMTA tarptautinės bendruomenės stiprinimas. Vizionieriškas strateginis tikslas – didinti LMTA matomumą ir patrauklumą užsienio studentams.

______  ______  ______

Strategijos „Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2030“ deklaruojamos vertybės: atvirumas, tvarumas, akademinė laisvė, atsakomybė, tolerancija ir lygios galimybės. Pagrindiniai procesai, tokie kaip dėstymas/mokymąsis, tyrimai ir meno tyrimai, menas ir mokymasis visą gyvenimą yra stebimi Akademijos tarybos ir Senato, kurio nariai yra dėstytojai ir studentų atstovai. Studijų programų komitetuose taip pat yra dėstytojų ir studentų. Sprendimai, kuriuos priima Akademijos taryba, Senatas, Dekanatai ir Rektoratas yra skaidrūs, strateginiai dokumentai ir nuostatai viešai skelbiami ir prieinami visai akademijos bendruomenei. Nediskriminacijos principai, socialinė atsakomybė, tolerancija, lygios galimybės ir skaidrumas deklaruojami Akademijos etikos kodekse. Studijų rezultatų apeliacijos procedūros viešai skelbiamos ir aprašomos Etikos kodekse ir Erasmus+ Studijų ir praktikos organizavimo apraše. Procedūros yra aiškios ir skaidrios.   

Akademija yra atvira visiems talentingiems studentams; mažiau galimybių turintys studentai iš socialinės atskirties šeimų, negalią turintys ir specialių poreikių studentai gauna papildomą akademinę, administracinę ir finansinę pagalbą. Finansinės paramos specialių poreikių studentams formos: specialios stipendijos, tikslinės stipendijos, atleidimas nuo studijų įmokos. Vadovaujantis Erasmus studento chartija, Erasmus studentai nemoka mokesčių, o specialių poreikių studentai ir socialiai remtini studentai gauna papildomą stipendiją kaip numatyta Erasmus+ programos vadove. LMTA suteikia specialių poreikių studentams akademinę ir administracinę paramą, sudarant lankstų ir individualiems poreikiams pritaikytą dėstymo/mokymosi tvarkaraštį. Studentai gauna psichologo pagalbą specialių grupinių paskaitų metu bei gali registruotis individualiai konsultacijai.

Naujas LMTA miestelis (tikimasi pastatyti iki 2024 m.) bus šiuolaikiškai įrengtas ir draugiškas specialių poreikių studentams, dėstytojams ir lankytojams.        

Nauja strateginė nuostata, pabrėžianti nediskriminacijos, skaidrumo ir lygių galimybių principus, bus parengta ir Senato patvirtinta bei paskelbta 2021 m..    

______  ______  ______

Erasmus+ programos skaitmenizavimas labai svarbus. Jau 2016 m. LMTA prisijungė prie AEC iniciatyvos – Europinės skaitmeninės platformos EASY, kuri atitinka reikalavimus ir yra susijusi su Europinės studento kortelės iniciatyva. EASY platformos pagalba akademija administruoja studentų judumą virtualiai. EASY yra unikali tikslinė, daugiakalbė ir daugiaprogramė sistema, leidžianti valdyti skaitmeninius išvykstančių ir atvykstančių studentų dokumentus. Studentai gali tiesiogiai teikti paraiškas EASY puslapyje, o koordinatoriai gali juos nominuoti. Trišalė skaitmeninė studijų sutartis sudaroma ir pasirašoma elektroniniu būdu ir yra integruota į EASY sistemą. Išorės institucijos, prisijungusios prie EASY sistemos, gali keistis paraiškomis su partneriais ir jas matyti šioje platformoje, gali tikslinti kontaktinius duomenis ir nominuoti studentus skaitmeniniu būdu.

AEC jau 2017 m. m. pasirašė savitarpio supratimo memorandumą su EUF – organizacija, kuri atsakinga už „Erasmus be popierių“ (EWP) ekosistemą ir susitarė stebėti abiejų platformų – EASY ir EWP plėtrą. Šiuo metu AEC nagrinėja EWP skelbiamą dokumentaciją ir ruošiasi sujungti EASY ir EWP tinklus, siekiant abiejų platformų suderinamumo ir pasirengimo numatomiems EWP terminams: 2021 m. – tarpinstitucinių sutarčių ir studijų sutarčių valdymas; 2022 m. – išvysktančių ir atvykstančių studentų nominavimas ir priėmimas; 2023 m. – studentų judumo akademinių pažymų valdymas. Jei dėl techninių ar kitų priežasčių viena ar daugiau EWP numatomų funkcijų įskiepyta EASY platformoje iki 2023 m. nebus, LMTA bus pasirengusi skaitmeniniam programos administravimui ir dokumentų valdymui nemokamoje Dashboard platformoje.

LMTA plėtoja Žalios akademijos strategiją, kuri yra neatsiejama LMTA 2030 strategijos dalis. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai bus skatinamos tvaraus sąmoningumo iniciatyvos. Žalia akademija – tai draugiška aplinkai infrastruktūra; tausus gamtinių ir žmogiškų išteklių naudojimas; akademinių ir administracinių procesų skaitmenizavimas; virtualaus ir mišraus judumo skatinimas; žalios kelionės (autobusu, traukiniu, tiesioginai skrydžiai ir ilgesni judumo periodai); skaitmeninis dėstymas/mokymasis; bibliotekos skaitmenizavimas; skaitmeninių viešinimo ir marketingo produktų kūrimas ir Erasmus+ be popierių (EWP). Tikimasi, kad 20% Erasmus dėstytojų ir studenų judumo veiklų bus virtualios iki 2027 m.: virtualus dėstymas ir mokymasis bei mišrus dėstymas (dėstytojams), virtualūs ir mišrūs moduliai (studentams). LMTA parengs virtualius ir mišrius modulius, kurie sudarys 20% visų studijų modulių (2027 m.). Akademija ketina pirmiausia parengti šiuos modulius: skaitmeninių kompetencijų tobulinimas, erdvinis garsas, multikultūriškumas, komunikacija, kūrybinis rašymas, Lietuvių kalbos pradmenys studentams ir dėstytojams ir kitus aktualius kursus (2023 m.). 

______  ______  ______

LMTA Tarptautinių ryšių skyrius rengia reguliarius susitikimus su studentais mažiausiai du kartus per metus. Informacinių sesijų metu studentai supažindinami su Erasmus+ programos galimybėmis, privalumais ir mobilumo dalyvių bendruomenine įtrauktimi. Erasmus alumnai kviečiami pasidalinti patirtimi ir paskatinti studentus prisijungti prie Erasmus studentų bendruomenės. Judumo metu studentai palaiko ryšius su LMTA ir vietine bendruomene per tarptautinių ryšių koordinatorių el. paštu ir socialinių medijų pagalba. Studentai raginami būti aktyviais piliečiais ir savo šalies bei ES ambasadoriais. Pasibaigus judumui, studentai kviečiami dalyvauti LMTA Erasmus alumni tinkle veiklose ir padrąsinti bei palaikyti besidominčius judumo galimybėmis.

Atvykstančių studentų įtrauktimi rūpinasi LMTA studentų atstovybės mentoriai. Mentorystės programa apima šias paslaugas: pasitikimo paslauga, supažindinimas su vietine kultūra ir žmonėmis, neformali socializacija, pažintinės ekskursijos, laisvalaikis ir įvairūs tiksliniai renginiai. Atvykstantys Erasmus+ studentai susipažįsta intensyvių kursų „Įvadas į Lietuvos kultūrą“ metu. Kasmet sudaroma nauja Erasmus+ studentų facebook grupė, kur studentai dalinasi patirtimi, informacija apie įvairius renginius ir organizuojamas veiklas, savo asmeninėmis istorijomis ir bendrauja. Atvykstančių studentų inciatyvos skatinamos ir remiamos finansiškai, todėl kasmet organizuojami specialūs kultūriniai renginiai ir pasirodymai, jungiantys atvykusius, vietinius studentus ir kviestinius Erasmus+ students iš kitų Vilniaus aukštųjų mokyklų. Pasibaigus judumui, dalis Erasmus studentų palaiko ryšius LMTA facebook grupėje ir bendrauja toliau. Šios veiklos padeda studentams jaustis didesnės Erasmus+ benduomenės dalimi ir skatina juos pozityviems socialiniams pokyčiams.       

Kreditų ir studijų periodų pripažinimas reglamentuotas dokumente „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų rezultatų įskaitymo tvarka“. Dokumente nurodyta, kad visi kreditai, kurios studentas įgyja pagal suderintą trišalę studijų sutartį, yra įskaitomi automatiškai, be apribojimų. Kreditai, skirti įgyvendinus studijų arba praktikos siekinius visomis formomis – fizinio judumo, virtualaus ar mišraus judumo būdu, yra pripažįstami visa apimtimi. Informacija apie studijų ar praktikos užsienyje periodus ir įgytus kreditus yra įrašoma Diplomo priedėliuose, kuriuos LMTA išduoda kiekvienam absolventui.   

LMTA tarptautinių ryšių skyrius atsakingas už personalo judumo administravimą. Personalo mobilumo galimybės yra viešinamos LMTA internetinėje svetainėje, akademiniai ir administracijos darbuotojai informuojami el. paštu, informacinių sesijų metu ir individualių susitikimų metu. Personalo atranka mokymams vyksta pagal pateiktas paraiškas (kasmet iki gegužės 15 d.), konkurso būdu. Jei konkursas yra (gauta daugiau paraiškų nei numatomų skirti stipendijų), atranką vykdo Erasmus komitetas, kurį sudaro Fakultetų dekanai, Studijų prorektorius, Personalo skyriaus vadovas ir Tarptautinių ryšių skyriaus atstovai. Prioritetas skiriamas tiems darbuotojams, kurie ketina išmokti naujų dėstymo metodų, rengti naują dėstymo medžiagą ir perkelti gerąją partnerinės institucijos praktiką; gerai motyvuotiems ir jauniems darbuotojams; planuojantiems plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Kasmet iki gegužės 15 d. Katedrų vedėjai siunčia kitų metų dėstytojų judumo planus (informaciją apie numatomus atvykstančius ir išvykstančius dėstytojus), sąrašai derinami su Tarptautinių ryšių skyriumi, kuris koordinuoja, administruoja, vykdo veiklos monitoringą ir atsiskaito už įgyvendinamą veiklą.

Komunikacija su partnerinėmis institucijomis vykdoma visose pakopose: iki judumo, judumo metu ir pasibaigus dėstytojų judumui. Papildomi poreikiai – tokie, kaip kalbinė parama, dėstymo medžiagos parengimas, dėstymo/mokymosi resursų skaitmenizavimas ir kiti su dėstymu susiję poreikiai finansuojami iš mobilumo organizavimo lėšų. Vadovaujantis „LMTA personalo kvalifikacijos kėlimo aprašu“ dalyvavimas tiek dėstymo, tiek mokymosi veiklose pripažįstamas kaip kvalifikacijos kėlimas. Nuo 2019 m. aktyviausi dėstytojai ir padaliniai motyvuojami Senato posėdžio metu įteikiant jiems apdovanojimus už tarptautiškumą.

______  ______  ______

Erasmus politikos dokumentas (EPS) bus skelbiamas LMTA puslapyje anglų ir lietuvių kalbomis https://lmta.lt/en/english-international-relations/english-erasmus/; ir https://lmta.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-plus/.

Erasmus programos galimybės pristatomos kiekvienai tikslinei grupei: mažiausiai du kartus per metus rengiamos informacinės sesijos išvykstantiems studentams bei teikiamos individualios konsultacijos. Kiekvieną mėnesį akademijos internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie atvykstančius Erasmus dėstytojus ir Erasmus+ programos finansuojamus renginius, organizuojamus partnerinėse mokyklose – tarptautines savaites, koncertus ir kūrybinius seminarus. Erasmus+ judumo dalyviai raginami dalintis sėkmės istorijomis socialinėse medijose – facebook paskyroje LMTA ERASMUS+. Erasmus KA2 projektai ir jų rezultatai paprastai skelbiami projektų internetinėse svetainėse ir LMTA svetainėje. Rezultatai taip pat pristatomi informacinių Rektorato sesijų metu ir Senate, jais taip pat yra dalinamasi tarptautinių asociacijų (AEC, EDE ir kitų) kasmetinių susitikimų ir kongresų metu.

Chartijos ir Erasmus politikos dokumento (EPS) principai pristatomi visoms LMTA katedroms ir visiems darbuotojams. Dokumentas pristatomas Senatui ir Studentų atstovybei ir yra skelbiamas LMTA interneto svetainėje. Tarptautinių ryšių skyrius atsakingas už EPS principų ir nuostatų taikymo visoje LMTA monitoringą ir mažiausiai kartą per metus, metinės veiklos ataskaitos metu, teikia Rektoratui įgyvendinimo ataskaitą.  

2021.01.12

Prasideda VI tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas

Vilnius – vieno ryškiausių smuikininkų muzikos istorijoje, atlikėjo-virtuozo Jashos Heifetzo gimtasis miestas, ką kas ketverius metus primena ir čia organizuojamas tarptautinis renginys. 2021 m. sausio 16–vasario 25 d. vyks jau VI tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas. Po ką tik pasibaigusio atrankinio turo paaiškėjo, kad jame dalyvaus 49 smuikininkai iš viso pasaulio. Atsižvelgiant į pakitusią šiandienos realybę, pirmieji du konkurso turai vyks virtualiai. Visgi konkurso organizatoriai nepraranda vilties, kad finalą vasario pabaigoje pasiseks surengti gyvai, klausantis ryškiausių jaunųjų smuikininkų pasirodymų kartu su orkestru.

1901 m. Vilniuje gimęs, karjerą vos šešerių pradėjęs vunderkindas Jasha Heifetzas pasaulinio pripažinimo sulaukė Amerikoje, kurioje apsigyveno būdamas vos 16-os. Kadaise J. Heifetzas taip sužavėjo žymųjį dramaturgą, Nobelio premijos laureatą George’ą Bernardą Shaw, kad šis smuikininką net perspėjo: „Pasaulyje neprivalo egzistuoti tobulybė, nes dievai ima pavydėti ir ją sunaikina.“

Idėja smuiko legendą įamžinti konkursu sklandė ilgai, tačiau kūnu ji tapo tik artėjant J. Heifetzo šimtmečiui, tuomečio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Styginių instrumentų katedros vedėjo, prof. Petro Radzevičiaus iniciatyva. Nuo pat pirmojo konkurso žiuri pirmininku sutiko būti pasaulinio garso smuikininkas, orkestro „Kremerata Baltica“ įkūrėjas ir meno vadovas Gidonas Kremeris. Jis vadovaus ir VI-ojo konkurso žiuri.

„VI tarptautinis Jashos Heifetzo smuikininkų konkursas – neeilinis įvykis Lietuvos smuiko bendruomenei. Renginys pritraukia viso pasaulio talentingo jaunimo, puikių pedagogų dėmesį, dalyviams tai – puiki motyvacija, klausytojams – didelė šventė, Lietuvai – tylus priminimas visam pasauliui, iš kur yra kilęs vienas garsiausių visų laikų smuikininkų Jascha Heifetzas. Šiais metais dalyvių geografija ypatingai plati, norinčių dalyvauti sulaukėme iš visų pasaulio kontinentų, net iš 35 šalių. Atrankos komisijos darbas buvo labai sunkus – skaudančia širdimi teko nepraleisti nemažai puikių smuikininkų. Dėl technologijų įtakos, o šiuo metu – ir dėl pasaulinės pandemijos, daug įvairių koncertų keliami į virtualias erdves. Dalyviams tokia situacija yra didelis iššūkis, teks groti taip, kad energija, kirtusi visas technologijas, pasiektų vertinimo komisijos širdis“, – apie konkurso svarbą ir tai, kokius papildomus iššūkius dalyviams sukuria virtualus konkurso formatas, pasakoja konkurso žiuri narė, LMTA Styginių katedros vedėja, prof. dr. Rūta Lipinaitytė.

Konkurso pirmajame ture išgirsime 49 smuikininkus iš Lietuvos, Latvijos, Austrijos, Rusijos, Ispanijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Italijos, Azerbaidžano, Šveicarijos, Jungtinių Valstijų, Ukrainos, Pietų Korėjos, Vokietijos, Japonijos, Kanados, Australijos, Belgijos, Kinijos.

Dalyvius vertins tarptautinė žiuri: pirmininkas Gidonas Kremeris (Latvija), nariai Isabelle Van Keulen (Danija), Sergejus Krylovas (Italija), Rūta Lipinaitytė (Lietuva), Svetlana Makarova (Šveicarija), Rusnė Mataitytė (Lietuva).

VI Tarptautinis Jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas – 2021 m. sausio 16–vasario 25 d. I turo peržiūrų transliacijas internetu bus galima stebėti sausio 18–19 d.; II turo – vasario 2 d.; III konkurso turas – finalas su orkestru planuojamas vasario 24–25 d.

Daugiau informacijos: heifetz.lt, „Lithuanian Music Competitions“ facebook paskyroje. 

2021 01 13 

2020.12.29

Kvietimas teikti paraiškas M. K. Čiurlionio paskatai-stipendijai

M. K. Čiurlionio draugija skelbia antrąjį kvietimą teikti paraiškas metinei M. K. Čiurlionio paskatai-stipendijai jauniesiems kūrėjams.

Paraiškas paskatai-stipendijai gali teikti LMTA Muzikos fakulteto Kompozicijos katedros bakalauro arba magistro programos studentai.

M. K. Čiurlionio paskatos-stipendijos dydis yra 5000 eurų. Paraiškų laukiama iki sausio 17 d. imtinai el. pašto adresu: menas@lmta.lt.

Paraiškos forma

Stipendijos skyrimo tvarka

Kasmet steigėjai skiria dvi paskatas-stipendijas: po vieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Vilniaus dailės akademijos studentams. Pirmąją stipendiją pelnė kompozitorius ir atlikėjas, LMTA Skaitmeninių technologijų specializacijos studentas Mantvydas Leonas Pranulis 12-os dalių etnokosmologinio garsinio veiksmo „S’Anatomia / Ženklai“ įgyvendinimui. Kūrinio premjera numatoma 2021 m. pavasarį Kauno kameriniame teatre. Taip pat stipendija buvo skirta Vilniaus dailės akademijos studentei, grafikei Viltei Žumbakytei. Pirmosios M. K. Čiurlionio stipendijos-paskatos įteiktos 2020 m. vasarį švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Stipendijos iniciatorė, kūrėja ir operatorė yra M.K. Čiurlionio draugija, stipendijos finansuotojas 2020 metais buvo Vasario 16-osios fondas.

LMTA informacija
2020 12 09

2020.12.28

LMTA studijos ir darbas karantino metu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu karantinas pratęsiamas iki 2021 m. sausio 31 d. 24 val.

2020 12 14


Gerbiami LMTA bendruomenės nariai,

atsižvelgiant į nustatytus ribojimus, Akademijoje toliau veikia 2020 m. gruodžio 8 d. rektoriaus įsakymu (Nr. 158-VĮ) nustatytos taisyklės:

STUDENTAMS IR DĖSTYTOJAMS

1. Visų LMTA vykdomų studijų programų dalykai dėstomi tik nuotoliniu būdu. 
2. LMTA patalpose gali būti vykdoma individuali studentų saviruoša auditorijoje dalyvaujant tik vienam studentui. 
3. Bibliotekos leidiniai išduodami iš anksto juos užsisakius ir suderinus atvykimo laiką su bibliotekos darbuotoju (informacija pateikiama bibliotekos tinklapyje). 
4. Kūno kultūros centro veikla stabdoma. 
5. Nurodymų vykdymo kontrolė pavedama Muzikos, Teatro ir kino bei Klaipėdos fakultetų dekanams.

ADMINISTRACIJOS IR INFRASTRUKTŪROS DARBUOTOJAMS

1. Administracijos, infrastruktūros ir ūkio padalinių darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. 
2. Darbuotojų funkcijų atlikimo priežiūra pavedama administracijos, infrastruktūros ir ūkio padalinių vadovams. 
3. LMTA darbuotojų, dirbančių LMTA patalpose, sveikatos apsaugos sąlygos, jų priežiūra ir kontrolė pavedama LMTA infrastruktūros direktoriui.

NEFORMALUSIS VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Visas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu. 


KONTAKTAI 
(skambinti darbo valandomis)

Muzikos fakultetas: 
deividas.staponkus@lmta.lt +370 680 26585 
rasa.dzimidaite@lmta.ltasta.vaitkeviciute@lmta.lt +370 5 262 8537

Teatro ir kino fakultetas: 
elona.bajoriniene@lmta.lt +370 612 20240 
migle.levickiene@lmta.lt +370 684 20276 
kristina.kazilionienė@lmta.lt +370 611 55165

Klaipėdos fakultetas: 
vytautas.tetenskas@lmta.lt +370 694 83 523 
jolanta.brazdeikyte@lmta.lt +370 648 20604 

Doktorantūros skyrius:
daiva.buivydiene@lmta.lt, +370 687 94630

Studijų informacija:
studijos@lmta.lt +370 698 04783

Personalo skyrius:
personalas@lmta.lt +370 626 47877

Biblioteka:
daiva.mateikiene@lmta.lt, +370 683 51953

Infrastruktūros direkcija:
aldona.girdziusaite@lmta.lt +370 618 52056 
ritas.vaiginas@lmta.lt +370 615 55712

Studentų atstovybė:
lmtasa@lmta.lt +370 611 23009

Bendra informacija:
+370 5 261 2691, mob. +370 696 98411.

TECHNOLOGINĖ PAGALBA DĖSTYTOJAMS IR STUDENTAMS:

 • visais klausimais susijusiais su Moodle platforma ir jos techniniais aspektais bei funkcionalumu, galite kreiptis į Roberto Becerra: roberto.becerra@lmta.lt
 • dėl vaizdo konferencijų naudojimo (tiek teorinėms, tiek praktinėms paskaitoms), kreipkitės į Vytenį Gadliauską: vytenis.gadliauskas@lmta.lt
 • dėl nuotolinio ir mišraus metodologijos konsultacijų ir technologijų naudojimo kreipkitės į Mantautą Krukauską: mantautas.krukauskas@lmta.lt
 • taip pat galite rašyti bendru adresu – emokymas@lmta.lt
 • bibliotekos informacija kaip naudotis elektroniniais bibliotekų ištekliais – julija.vilniskaityte@lmta.lt, +370 674 87092

Psichologė Nijolė Goštautaitė-Midttun: nijole.gostautaite@lmta.lt

LMTA kapelionas kun. Dovydas Grigaliūnas: +370 680 80078

Aktualią ir nuolat atnaujinamą informaciją apie koronavirusą ir apsisaugojimo būdus rasite Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje, taip pat LR Vyriausybės svetainėje, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje.

Konsultuotis galima ir karštąja linija telefono numeriu +370 618 79984 (visą parą konsultuoja NVSC specialistai). 

BŪKIME SAUGŪS IR SVEIKI!


LMTA informacija
2020 12 06, atnaujinta 2020 12 14

2020.12.28

LMTA Meno vadybos lektoriai – Kultūros ministerijos viceministrai!

Sveikiname Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno vadybos skyriaus lektorius Dainą Urbanavičienę ir Vygintą Gasparavičių, tapus LR Kultūros ministerijos viceministrais! 
 
Šiltą sveikinimą kolegoms siunčia Meno vadybos skyrius:
 
Mieli Daina ir Vygintai,
 
džiaugiamės, didžiuojamės ir sveikiname pradėjus eiti garbingas Kultūros viceministrų pareigas, kurios yra jūsų didžiulių pastangų, atsakomybės ir darbų įvertinimas!
Dėkojame, kad ir toliau esate kartu su mumis, kad turite nenumaldomą norą savo žiniomis ir patirtimi dalintis su akademijos studentais. Jaunam žmogui savo pavyzdžiu rodote kaip nuolatiniu triūsu, užsidegimu ir atsidavimu kūrybinei veiklai siekiama profesinių aukštumų.
Linkime jums tvirtybės ir sėkmės toliau darbuojantis kultūros labui!
Jūsų studentai ir kolegos –
Meno vadybos skyrius 

2020 12 28
 
2020.12.24

LMTA studentų ir dėstytojų radijo spektaklio premjera

Teatrams ir kitoms gyvų kultūrinių patirčių erdvėms užsidarius, alternatyvūs kūrybos formatai išgyvena atgimimą, sutartinai teigia teatro menininkės Aldona Vilutytė ir Birutė Kapustinskaitė, kviečiančios į intriguojančią radijo spektaklio „Niekada nežinai“ premjerą, kuri įvyks gruodžio 27 d. 18.10 val. LRT KLASIKA eteryje.

„Niekada nežinai“ – tai radijo spektaklis, kurį pagal dramaturgės ir kino scenaristės B. Kapustinskaitės pjesę tuo pačiu pavadinimu sukūrė gausi teatralų ir garso menininkų komanda. Pjesės tekstus įskaitė ir vaidmenis kūrė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidybos studentai, kūrybingų garsinių sprendimų ieškojo LMTA garso dizaino specializacijos būsimieji profesionalai, muzikiniais radijo spektaklio kūrimo klausimais konsultavo aktorius ir kompozitorius Vytautas Leistrumas, o visam kūrybiniam procesui vadovavo patyrę savo srities meistrai – spektaklį režisavusi A. Vilutytė, spektaklio garso konsultantas Saulius Urbanavičius ir projekto koordinatorius rašytojas bei literatūros kritikas Rimantas Kmita.

„Pati pjesė man priminė seną gerą Jimo Jarmuscho filmą „Kava ir cigaretės“ arba net dramaturgijos klasiko Antono Čechovo tekstus, kuriuose „žmonės geria arbatą, ir čia pat dūžta jų likimai“. Tik šios B. Kapustinskaitės pjesės personažai gyvena šiuolaikinėje visuomenėje, o jų likimai sprendžiasi kavinėjeׅ: geriausi bičiuliai išsiskiria, motina sūnui ištaria, kad geriau būtų jo negimdžiusi, draugas prisipažįsta, kad norėjo nusižudyti, o draugė to net nepastebėjo“, – pasakoja spektaklio režisierė A. Vilutytė.

„Niekada nežinai“ – tai vieno veiksmo pjesė aštuoniems kavinės lankytojams, kurią dramaturgė B. Kapustinskaitė sukūrė prieš ketverius metus, visuomenėje vyraujant visai kitoms realijoms. Vis dėlto pjesės tema – nerimas ir baimė, kurią išgyvename susidūrę su nežinomybe – šiandien nuskamba itin aktualiai ir kaip reta tiksliai apibrėžia šiandienines pandeminės nežinios užklupto žmogaus jauseną. „Tuo metu, kai pradėjau rašyti pjesę, ką tik buvo įvykę teroristiniai išpuoliai Prancūzijoje, kai koncerto metu buvo įsiveržta į salę. Atsimenu, kad tai sukėlė didelį nesaugumo jausmą – iš tikrųjų negali žinoti, kada ir kur kažkas tokio baisaus gali tavęs laukti. Norėjau, kad pjesės kalba būtų kaip nugirstas pokalbis prie gretimo staliuko, o temos, jungiančios staliukus, suktųsi apie tas įsivaizduojamas baimes, kurios sukelia daug nerimo, bet labai retai kada išsipildo iš tikrųjų“, – pasakoja pjesės autorė B. Kapustinskaitė.

Radijo spektaklio „Niekada nežinai“, kuris buvo kuriamas bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos ir teatro akademija, paruošiamasis etapas nedaug tesiskyrė nuo įprasto darbo teatre ar kine. LMTA vaidybos studijų programos trečiakursiai (kurso vad. Nelė Savičenko ir Gytis Ivanauskas) analizavo tekstą ir vaidmenis, vyko atskirų scenų repeticijos, prie kurių ilgainiui prisijungė kiti kūrybinės komandos nariai, išgryninę akustinę ir muzikinę spektaklio formą.

Paklausta, kokia galėtų būti radijo teatro auditorija, spektaklio režisierė A. Vilutytė tikino sutinkanti, kad toks teatro formatas galbūt labiau pažįstamas vyresnei auditorijai, tačiau neabejojanti, jog spektaklyje nagrinėjamos temos ir įdomūs garso sprendimai padarys įspūdį ir jaunesnės kartos klausytojams. B. Kapustinskaitei dėl to abejonių taip pat nekilo: „Dabar yra audio formatų – tinklalaidžių, muzikos platformų, visko, kas klausoma, – klestėjimo laikas“, teigė dramaturgė.

Radijo spektaklio pagal B. Kapustinskaitės pjesę „Niekada nežinai“ premjera – gruodžio 27 d., sekmadienį, 18.10 val. per LRT KLASIKĄ. LRT KLASIKĄ girdėti galite ir portale LRT.LT.

2020 12 26

Renginiai

2021/01/21

Doc. dr. Mariaus Baranausko paskaita apie kompoziciją

KISS: KŪRYBINIŲ INFORMACINIŲ SUSITIKIMŲ STUDIJA 

Doc. dr. Mariaus Baranausko paskaita „Kompozicinis sprendimas ir jo realizacija: kūrinys kaip harmoninga visuma“

 
2021/01/22

LMTA DOKTORANTAI: VINCENZO DE MARTINO (fortepijonas)

2021 m. sausio 22 d., penktadienį, 17 val. 

Tiesioginė transliacija per tv.lmta.lt 

LMTA DOKTORANTAI: VINCENZO DE MARTINO 

(fortepijonas, prof. Jurgis Karnavičius)  

Paskaita-koncertas Primityvizmas XX amžiaus fortepijoninėje muzikojePrimitivism in Piano Music of the 20th Century  

Programoje: 

Igor Stravinsky (1882–1971) 
Trys epizodai iš baleto „Petruška“ 

Alberto Ginastera (1916–1983) 
Sonata fortepijonui Nr. 1, Op. 22  
I d. – Allegro marcato 
II d. – Presto misterioso 
III d. – Adagio molto appassionato 
IV d. – Ruvido ed ostinato 

Paskaita-koncertas vyks anglų kalba 

2021/01/25

LMTA DOKTORANTAI: MARIUS SALYNAS (kompozicija)

2021 m. sausio 25 d., pirmadienį, 14 val. 

Tiesioginė transliacija per tv.lmta.lt 

LMTA DOKTORANTAI: MARIUS SALYNAS (kompozicija)

Egzaminas-paskaita „Studijinio komponavimo fenomenas ir kūrybinės praktikos“ 

Bandymai manipuliuoti įrašytu garsu ankstyvaisiais XX amžiaus dešimtmečiais, naudojantis to meto ribotomis techninėmis galimybėmis, davė impulsą idėjoms apie garsinės medžiagos platesnį funkcionalumą konstruojant muzikinius vyksmus. Per pastarąjį šimtmetį praplėstos ne tik garso manipuliavimo, bet ir suvokimo ribos.. Išgryninta nauja kūrybos koncepcija, kuomet specialiais kompoziciniais įrankiais kuriama muzika nesiejama jos konkrečiu atlikėju (-jais). Kūrėjas konstruoja savo muzikines idėjas autonomiškai, realiuoju laiku. 

Studijinis komponavimas – procesas, kuomet naudojamas bent vienas įrenginys, gebantis įrašyti, generuoti, transformuoti ar ištransliuoti garsą. Studijinis komponavimas – tai ne stilistinė direktyva, nukreipiantį į aiškias estetines muzikos ar garso meno nuorodas, bet komponavimo priemonių bei principų visuma, apimanti įvairias pastarųjų dešimtmečių technologines, estetines paradigmas. Šias priemones bei principus galime išryškinti paskaitos autoriaus kūryboje konkrečiais pavyzdžiais. 

2021/01/27

Doc. Mantauto Krukausko paskaita apie erdvinę muziką

2021 m. sausio 27 d., trečiadienį, 16.30 val. 
 
 
KISS: KŪRYBINIŲ INFORMACINIŲ SUSITIKIMŲ STUDIJA
 
Doc. Mantauto Krukausko paskaita „Erdvinės muzikos komponavimo principai“

2021/01/28

LMTA DOKTORANTAI: JOKŪBAS VILIUS TŪRAS (kino režisūra)

2021 m. sausio 28 d., ketvirtadienį, 17 val.

Tiesioginė transliacija per tv.lmta.lt

LMTA DOKTORANTAI: JOKŪBAS VILIUS TŪRAS (kino režisūra) 

Programoje: 
Filmo „Šventas laikas“ peržiūra 
Paskaita „Kino terapijos ištakos ir modeliai“ 


Filmas „Šventas laikas“

Filme siekiama atskleisti grigališkojo choralo tradicijos grožį ir traukos paslaptį, svarstoma, kokia veikla mūsų pasaulietiniame gyvenime galėtų būti laikoma šventu laiku. Bendrame chaose gana sunku susivokti, kokiu turiniu užpildyti dieną, kad vakare atsigulęs pajustum ne momentinę, ne apgaulingą, bet tvirtai apčiuopiamą prasmę ir užmigtum ramus, nes dieną nugyvenai naudingai, ir ne tik sau…

Režisierius Jokūbas Vilius Tūras
Scenarijaus autorius Jokūbas Vilius Tūras
Operatorius Jokūbas Vilius Tūras
Montažas Mariaus Kavaliausko
Kompozitorius Rytis Koreniukas
Prodiuseris Jokūbas Vilius Tūras
Kalba: lietuvių su angliškais subtitrais 


Paskaita „Kino terapijos ištakos ir modeliai“

Kino reiškinį ir jo poveikį žiūrinčiojo psichikai pradėta tyrinėti vos tik atsiradus kinui. Kaip žiūrinčiojo elgsenas ir būsenas paveikia kinas, pradžioje analizavo sociologijos, vėliau – psichologijos mokslai, kurių dėmesio centre buvo neigiamo poveikio aspektai.

Ilgainiui, vis geriau pažįstant šią audiovizualinę mediją ir auditoriją, kiną imta vertinti įžvelgiant jame ne tik grėsmes, bet ir privalumus. Kino kūrinius pradėta naudoti terapiniais tikslais: siekiant atskleisti paslėptus asmens elgesio motyvus, atrasti neigiamų emocijų šaknis, išmokyti savistabos, gebėjimo rasti sprendimus ir t. t. Įvairių šalių psichikos sveikatos specialistai yra paskelbę sąrašus terapijai naudojamų filmų, priskirdami juos konkretiems atvejams – nuo sudėtingų gyvenimo situacijų, skausmingų ar nemalonių išgyvenimų iki psichinių sutrikimų. Šie filmai, dauguma kurių dėl savo meninės vertės yra plačiai pripažinti ir įvertinti kūriniai, suprantama, nebuvo kuriami specialiai psichoterapiniams seansams. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti, kokie filmo elementai ir meninės priemonės lemia terapinį aptariamų filmų poveikį.

Jokūbas Vilius Tūras gimė 1971 m. Zarasuose, nuo 2017 m. studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantūroje. Jo ilgametražis debiutas „Sapnuoju, kad einu“ (2013) apdovanotas „Sidabrine gerve“ kaip geriausias ilgametražis dokumentinis filmas. „Apie Joną“ (2016) nominuotas „Sidabrinės gervės“ apdovanojimui Metų geriausio režisieriaus darbo ir Metų geriausio ilgametražio dokumentinio filmo kategorijose.

 

2021/01/29

SEMINARAS PEDAGOGAMS „20 IDĖJŲ 2021-ŲJŲ MUZIKINIAM UGDYMUI“

2021 m. sausio 15, 29, vasario 12, 26 d., penktadieniais, 15.00–17.30 val. 

LMTA Klaipėdos fakultetas, nuotoliniu būdu

SEMINARAS PEDAGOGAMS DVIDEŠIMT IDĖJŲ 2021-ŲJŲ MUZIKINIAM UGDYMUI

Registracija vykdoma internetu: spauskite ČIA.

Maloniai prašome registruotis iš anksto. Registracija baigiama dieną iki renginio. 

Visuomet mielai konsultuojame: el. paštu grazina.ribokaite@lmta.lt, tel. 8 615 79208 (Gražina Ribokaitė).

Registruojamasi visiems seminarams ir mokesti mokamas už keturis seminarus – 25 EUR.

Visą informaciją rasite ČIA

 

 

2021/02/02

VI TARPTAUTINIS JASHOS HEIFETZO KONKURSAS: 2 TURAS

2021 m. vasario 2 d., antradienį

Tiesioginės transliacijos per heifetz.lt

VI TARPTAUTINIS JASHOS HEIFETZO SMUIKININKŲ KONKURSAS: II TURAS

10.00–17.00 Dalyvių perklausa

Pasirodymų tvarkaraštis

Plačiau apie konkursą

2021/02/10 - 2021/02/17

SEMINARAS apie natų rinkimo programą „Sibelius“

2021 m. vasario 10, 17 d., trečiadieniais, 10.00–14.30 val.

Per nuotolinio mokymosi aplinką „Zoom“

NUOTOLINIS DOC. DR. MĀRTIŅŠO VIĻUMSO SEMINARAS 
„NATŲ RINKIMO PROGRAMOS SIBELIUS TEORIJA IR PRAKTIKA“

Registracija vyksta iki vasario 8 d. Registracijos forma yra ČIA

Kaina: 61 Eur.

Šian­dien jau įpra­to­me gir­dė­ti – „in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos“. Kaip api­brė­žia Ame­ri­kos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų aso­cia­ci­ja, „in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos – tai kom­piu­te­ri­nių in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, vi­sų pir­ma pro­gra­mi­nės ir tech­ni­nės įran­gos, ty­ri­mas, kū­ri­mas, to­bu­li­ni­mas, realizavi­mas, prie­žiū­ra ar­ba val­dy­mas“. Pla­tus ir vi­sai „ne­mu­zi­ka­lus“ api­brė­ži­mas. Informacinės arba kompiuterinės technologijos gali itin palengvinti ir praturtinti muzikos mokytojo darbą, todėl labai svarbu, kad mokytojas gebėtų jomis naudotis. Notografijos programa „Sibelius“, šiuo metu ypač paplitusi ir plačiai naudojama daugelio šalių mokymo įstaigose bei leidyklose, yra labai naudinga muzikos mokytojams. Ši pro­gra­ma skir­ta pro­fe­sio­na­liai na­tų lei­dy­bai, panaudojimui sol­fe­džio pa­mo­ko­je. Ja nau­do­da­mie­si pedagogai įgy­ja mu­zi­ki­nio ir kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių, pra­ver­sian­čių profesinėje veikloje. Kurse išdėstomi programos „Sibelius“ pagrindai, kurie leidžia studijuojantiesiems įvaldyti šią programą ir pritaikyti ją savo darbe. Kompiuterinių technologijų studijavimas padeda mokytojams kelti savo kvalifikaciją, o jų pritaikymas darbe suteikia  praktinės naudos ir leidžia efektyviau dirbti. Seminarų ciklas skirtas teorinėms ir praktinėms programos „Sibelius“ studijoms bei šios programos pritaikymui muzikos pamokose.

Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su kompiuterinės notografijos programa „Sibelius“, ugdyti gebėjimą naudoti programą muzikos pamokose bei užklasinėje veikloje.

Kursą sudaro įžanginis seminaras, savarankiškas pasiruošimas ir baigiamasis seminaras. Programos uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti pagrindinius programos „Sibelius“ veikimo principus ir juos įvaldyti. 
2. Ugdyti gebėjimą įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje, t. y. muzikos pamokose ir užklasinėje veikloje.

Seminaras skirtas dalykų mokytojams, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogams. Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

SVARBU: Dalyviai turi turėti savo kompiuterį ir būti įsirašę demonstracinę arba pilną „Sibelius“ programos versiją. Seminarui užtenka turėti demonstracinę versiją. Programos nuoroda demonstracinei versijai įsidiegti: https://my.avid.com/get/sibelius-ultimate-trial

Kompozitorius ir muzikologas Mārtiņš Viļums gimė Rygoje, Latvijoje. Ten mokėsi akordeono Jāņio Mediņo vidurinėje muzikos mokykloje (1991–1996) ir paraleliai Latvijos muzikos akademijoje paruošiamajame kurse studijavo kompoziciją pas Pēterį Plakidį. 1997 m. atvykęs į Lietuvą vienerius metus mokėsi LMTA akordeono klasėje, nuo 1998 m. perėjo į kompozicijos klasę pas Julių Juzeliūną (1998–2000), vėliau kompozicijos mokėsi pas Rimantą Janeliauską (2000-2006). Studijuodamas kompoziciją LMTA baigė bakalauro, magistro bei aspirantūros studijas. 2011 m. LMTA įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį muzikologijos srityje (darbo vadovė prof. hab. dr. Gražina Daunoravičienė). Disertacijos tema – „Kompoziciniai muzikinio erdvėlaikio artikuliacijos principai (skambesio suerdvinimo aspektai XX a. II pusės – XXI a. pradžios muzikoje)“. 


Seminarą rengia LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

2021/10/28 - 2021/10/31

KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-3“ 

2021 m. spalio 28 d., ketvirtadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-3“ 

210-osioms Ferenco Liszto gimimo metinėms

KONKURSO NUOSTATAI 


2021 m. spalio 29 d., penktadienį

Paliesiaus dvare (Dvaro g. 7, Paliesiaus kaimas, Mielagėnų seniūnija, Ignalinos rajonas)

PROF. MŪZOS RUBACKYTĖS MEISTRIŠKUMO KURSAI KONKURSO LAIMĖTOJAMS


2021 m. spalio 30 d., šeštadienį

Paliesiaus dvare (Dvaro g. 7, Paliesiaus kaimas, Mielagėnų seniūnija, Ignalinos rajonas)

LAUREATŲ KONCERTAS


2021 m. spalio 31 d., sekmadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LAUREATŲ PROGRAMOS AUDIO / VIDEO ĮRAŠAI