Stojantiesiems Studentams Darbuotojams Psichologo pagalba | sielovada

naujienos

2019.02.22

Kviečiame prisiminti prof. Virgilijų Noreiką

Kovo 3 dieną sukanka metai, kai netekome įžymaus Lietuvos tenoro, profesoriaus Virgilijaus Noreikos. Ta proga Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir profesoriaus mokiniai kviečia į renginius, skirtus prisiminti garsųjį dainininką ir savo iškilų pedagogą. Kovo 2 ir 3 d. numatytos Šv. Mišios ir sakralinės muzikos koncertai Vilniaus arkikatedroje ir Babriškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Kovo 8 d. – Virgilijui Noreikai skirtas prisiminimų vakaras ir koncertas LMTA Didžiojoje salėje.

Virgilijus Noreika buvo ne tik vienas pačių iškiliausių visų laikų Lietuvos operos dainininkų, bet ir nepaprastai populiarus, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos solinio dainavimo pedagogas, profesorius. 1958 m. baigęs anuometinę Lietuvos valstybinę konservatoriją (Kipro Petrausko dainavimo kl.), Virgilijus Noreika nuo 1976 m. iki pat mirties 2018-aisiais dėstė Akademijoje.

Tarp Virgilijaus Noreikos mokinių: Edgaras Montvidas, Merūnas Vitulskis, Vaidas Vyšniauskas (Kristian Benedikt), Tomas Pavilionis, Laimonas Pautienius, Arūnas Malikėnas, Sergejus Larinas (1956–2008), Algirdas Janutas, Dainius Puišys, Liudas Norvaišas, Audrius Rubežius, Eugenijus Chrebtovas, Jonas Sakalauskas, Kęstutis Alčauskis, Mindaugas Zimkus, Arvydas Markauskas, Bronius Tamašauskas, Juozas Janužas, Gediminas Varna ir daugelis kitų žinomų solistų. 2017 metais LMTA drauge su partneriais oganizavo I tarptautinį Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursą.

Renginius, skirtus Virgilijaus Noreikos atminimui, pradės kovo 2 dieną 12.30 val. numatytas maestro kapo lankymas Antakalnio kapinėse. 14 val. bus aukojamos Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, giedos arkikatedros Jaunimo choras (vadovė Violeta Savickaitė-Paciūnienė), vargonuos Bernardas Vasiliauskas.

Po mišių, 15 val., vyks sakralinės muzikos koncertas. Dainuos Irena Milkevičiūtė (sopranas), Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Audrius Rubežius (tenoras), Dainius Puišys (baritonas), gros Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai), Čiurlionio styginių kvartetas. Skambės Juozo Naujalio, Česlovo Sasnausko, Giulio Cacinni, Giacomo Pucinni ir kitų autorių kūriniai. Justino Marcinkevičiaus eiles skaitys aktorė Gražina Urbonaitė.

Kovo 3 d. 13.30 val. Šv. Mišios už Virgilijų Noreiką bus aukojamos Babriškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje (Varėnos raj.). Po mišių – sakralinės muzikos valanda, giedos Dovilė Kazonaitė (sopranas), Fausta Savickaitė (mecosopranas), Dainius Puišys (baritonas), grieš Aleksandras Vizbaras (vargonai), Čiurlionio kvartetas.

Beje, tądien 18.50 val. per „LRT Plius“ bus transliuojamas dokumentinis filmas „Briliantinis tenoras“ (aut. Laima Lingytė).

Į prisiminimų vakarą ir koncertą Virgilijaus Noreikos atminimui Lietuvos muzikos ir teatro akademija kviečia 8 d. Vakaras vyks LMTA Didžiojoje salėje, pradžia – 18 val. Dainuos paskutinieji maestro V. Noreikos klasės studentai – Salomėja Petronytė, Eimantas Bešėnas, Martynas Kindurys, Rafaelis Štarolis. Solistams akompanuos ilgametė LMTA prof. V. Noreikos dainavimo klasės koncertmeisterė ir koncertų partnerė, pianistė Lina Giedraitytė.

Prisiminimais apie šviesaus atminimo Virgilijų Noreiką dalinsis jo mokiniai ir kolegos. Vakarą ves muzikologas Viktoras Gerulaitis. 

LMTA informacija
2019 02 22

2019.02.21

Kvietimas teikti paraiškas George Mikell stipendijai gauti

Lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius George Mikell įsteigė savo vardo stipendijas, siekdamas paremti LMTA studentus.

Kasmet skiriamos dvi stipendijos po 2500 EUR – merginai ir vaikinui, laikantis lygių galimybių principo. Vardinės stipendijos skiriamos konkurso būdu, studentams teikiant paraiškas Akademijai ir atrenkant geriausias kandidatūras.

2018 m. stipendijos buvo skirtos scenos menų studentams.
2019 m. paraiškas gali teikti kino meno srities studentai.
2020 m. stipendijos bus skiriamos muzikos srities studentams.

2019 m. kino meno srities studentų paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 1 d. imtinai.
Sprendimas apie išrinktus stipendijų gavėjus priimamas iki 2019 m. gegužės 1 d.
Stipendijos įteikiamos per 2019/2020 m. mokslo metų atidarymo iškilmes.

Paraišką sudaro:

  • laisvos formos meninio/kūrybinio/edukacinio projekto, kuriam vykdyti prašoma skirti stipendiją, pristatymas: sumanymo aprašymas, veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, jei numatomi – partneriai, projekto eiga/veiksmų planas, pristatymo vieta/os, viešinimas ir pan. (iki 2 psl.);
  • preliminarios projekto išlaidos (iki 0,5 psl.);
  • ankstesnės kūrybinės veiklos pristatymas: dalyvavimas kūrybiniuose projektuose, pasiekimai, atsiliepimai (su nuorodomis) ir pan.(iki 1 psl.).

Paraiškoje pateiktą sumanymą reikia įgyvendinti per kalendorinius metus, t. y. 2019 m. rugsėjo – 2020 m. rugpjūčio mėnesiais. Stipendijos lėšomis įgyvendinti projektai turi būti pristatyti viešai kiekvienų naujų mokslo metų proga.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

  • projekto originalumas ir kūrybiškumas;
  • projekto rezultatų pristatymas;
  • socialinė studento/ės padėtis.

Atrankos komisiją sudaro: stipendijos steigėjas George Mikell, LMTA Teatro ir kino fakulteto dekanė Elona Bajorinienė, Kino ir televizijos katedros vedėjas prof. Ramūnas Greičius, kino režisierė doc.dr. Giedrė Beinoriūtė, garso režisierius lekt. Vytis Puronas, scenaristas doc. Raimondas Paškevičius.

Paraiškas siųsti ir dėl informacijos kreiptis: jurga.gluskiniene@lmta.lt; tel.: +370 687 90681.


George Mikell (Jurgis Mikelaitis, g. 1929.04.04)   – lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius bei rašytojas, kūręs Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV. 1957 m. debiutavo Roy Ward Baker filme „Tas, kuris pabėgo“. Išgarsėjo 1961 m. sukūręs vaidmenį John Lee Thompson filme „Navarono pabūklai“. George Mikell karjerą puošia vaidmenys trisdešimtyje kino filmų, pelniusių įvairius tarptautinius apdovanojimus, bendras darbas su aktoriais Steve McQuenn, Richard Attenborough, Gregory Peck, Richard Burton, vaidmenys dešimtyje teatro spektaklių bei narystė Didžiosios Britanijos rašytojų gildijoje.

LMTA Teatro ir kino fakulteto dekanatas
2019 02 21

2019.02.21

Kvietimas teikti paraiškas Vytauto Kernagio stipendijai gauti

Kviečiame LMTA vaidybos ir teatro režisūros studentus teikti paraiškas Vytauto Kernagio stipendijai gauti!

Vytauto Kernagio vardo metinė stipendija skiriama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vaidybos ar teatro režisūros studentui – scenos meno atlikėjui, atsižvelgiant į pačių studentų užpildytas paraiškas ir kurso vadovų rekomendacijas. Kandidatas siūlomas patvirtinus jį katedros posėdyje, dalyvaujant kursų vadovams, katedros vedėjui ir fakulteto dekanui.

Pagrindiniai kriterijai, taikomi studentui, kuriam skiriama Vytauto Kernagio vardo stipendija:

  • iniciatyva ir pažangumas savo specialybės studijose;
  • savarankiška, novatoriška kūryba Akademijoje ir už jos ribų;
  • motyvuotas kūrybinės veiklos tęstinumas ir motyvuotas paramos būtinumas.

Vaidybos ar teatro režisūros studentai, pretenduojantys į Vytauto Kernagio vardo stipendiją, privalo parašyti laisvos formos paraiškas, kuriose būtų pateikta argumentuota informacija, atitinkanti suformuluotus kriterijus.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 1 d. imtinai el. paštu:

Daugiau informacijos: Teatro ir kino fakulteto dekanate tel. (8 5) 2626770, Klaipėdos fakulteto Teatro katedroje (8 46) 398740.

Tikslią Vytauto Kernagio vardo stipendijos įteikimo datą paskelbia Vytauto Kernagio fondas, suderinęs su LMTA.

Stipendijos dydis – 600 eurų (atskaičius mokesčius, kuriuos sumoka stipendijos steigėjas).

Vytauto Kernagio vardo stipendiją įsteigė ir finansuoja Vilniaus „Sostinės“ LION‘S klubas.

LMTA Teatro ir kino fakulteto dekanatas
2019 02 21

2019.02.20

LMTA Vilniaus knygų mugėje

Lietuvos muzikos ir teatro akademija vasario 21–24 d. dalyvauja kasmetinėje Vilniaus knygų mugėje Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5).
 
„Po dvidešimties metų“ – tokia tema knygų bičiulius pasitinka užaugęs jubiliejinis 20-asis renginys. „Atsigręšime atgal ir žvilgsniu prabėgsime per visus dvidešimt metų – matuodami, kaip keitėmės, ar ko nepamiršome, ar branginame tai, kas geriausia, ar nenutolome“, – teigia mugės organizatoriai. 
 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kaip ir kasmet, mugėje turės savo stendą, kuriame pristatys naujausius savo leidinius, suteiks galimybę mugės lankytojams jų įsigyti. Stendas bus įsikūręs 3 salėje, prie mokslo, akademinių ir specializuotos literatūros leidyklų. LMTA stende dalyvauja drauge su Lietuvos akademinių leidyklų asociacija (LALA). 
 
Šiemet tarp kitų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos išleistų naujienų – keli įspūdingi išskirtiniai leidiniai. Tai faksimilinis XVII a. grigališkojo choralo rankraščio, saugomo LMTA bibliotekoje, leidimas „Liber continens“, taip pat išskirtinis mokslinis leidinys – dvitomis „Nailono uždanga“, sudarytas iš mokslo monografijos ir muzikų korespondencijos tomo (autorės ir sudarytojos – Rūta Stanevičiūtė, Danutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė), atskleidžiantis lietuvių muzikų tarptautinius mainus Šaltojo karo metais. 
 
Pastarasis leidinys pristatytas Vilniaus knygų mugės renginyje „Nailono uždanga. Lietuvių muzika tarptautinėje Šaltojo karo istorijoje“ vasario 21 d. 11 val. salėje 5.2. Dalyvavo Rūta Stanevičiūtė, Danutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė, Vytautas Landsbergis, Šarūnas Nakas, Donatas Katkus. Moderavo istorikas Aurimas Švedas.
 
 
LMTA išleistų knygų mugėje galima bus įsigyti su nuolaida. Nuolaida galios ir perkant leidinius LMTA Centrinių rūmų skaitykloje vasario 21–28 dienomis. KAINORAŠTIS
 
Kviečiame apsilankyti! 
 
LMTA Leidybos centras
2019 02 19 / atnaujinta 2019 02 22
2019.02.20

LMTA sukurtas filmas – prestižinio Italijos kino festivalio programoje

Į prestižinio Bergamo kino festivalio (Italija) programą įtrauktas trumpametražis Klaudijos Matvejevaitės filmas „Paskutinė diena“, kurį ji 2017 m. sukūrė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Filmas paremtas Jaroslavo Melniko apysakų ir apsakymų rinkiniu „Rojalio kambarys“.

Kovo 9-17 dienomis vyksiantis 37-asis Bergamo kino festivalis (Bergamo Film Meeting) K. Matvejevaitės filmą rodys specialioje trumpametražių filmų programoje „CILECT Prize 2018“, skirtoje Tarptautinės kino ir televizijos mokyklų asociacijos CILECT filmams.

K. Matvejevaitės „Paskutinę dieną“ Bergamo kino festivaliui pasiūlė Milano Luchino Visconti kino mokykla, su kuria bendradarbiauja Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Filmas „Paskutinė diena“ buvo sukurtas 2017 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – režisierė K. Matvejevaitė, operatorė Odeta Riškutė, prodiuserė Urtės Elilija Aškelovičiūtė.

Per keletą metų ši trumpametražė juosta jau spėjo sukaupti gana plačią rodymų geografiją Lietuvos ir užsienio festivaliuose. „Paskutinė diena“ demonstruota svarbiausiuose Lietuvos kino festivaliuose „Kino pavasaris“ ir „Scanorama“. Pastarajame K. Matvejevaitės filmas buvo įtrauktas į konkursinę trumpametražių filmų programą „Naujasis Baltijos kinas“ ir tapo absoliučiu konkurso nugalėtoju. Pernai juosta buvo rodyta ir Višegrado filmų forume (Bratislava, Slovakija).

2018 metais „Paskutinė diena“ pelnė „Sidabrinio gervės kiaušinio“ prizą kaip geriausias metų studento darbas Lietuvos kino ir televizijos apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“.

Filmo operatorė Odeta Riškutė, dar tęsianti magistro studijas LMTA, 2018 metais už „Paskutinė dieną“ pelnė Lietuvos kino operatorių asociacijos „Ąžuolo“ apdovanojimų „Gilę“ kaip geriausia metų lietuviškojo kino jaunoji operatorė.

„Lithuanian Shorts“ organizuojamoje trumpametražių filmų dienoje „Paskutinei dienai“ suteiktas daugiausia festivalių per metus apkeliavusio trumpametražio filmo titulas. 

Gana plataus atgarsio sulaukė dar vienas Klaudijos Matvejevaitės filmas „Kai perplauksi upę“ (2018), taip pat sukurtas LMTA. Beje, filmą šiomis dienomis galima išvysti Tarptautiniame studentų kino festivalyje „Šoblė 2019“: vasario 22 d. nuo 18.30 val. rodomoje Lietuvos trumpametražių filmų konkursinėje programoje (LMTA 4-uose (Sluškų) rūmuose, 104 auditorijoje, T. Kosciuškos g. 10, Vilnius).

LMTA informacija
2019 02 20

2019.02.19

Diskusija Knygų mugėje apie lietuvių muziką Šaltojo karo istorijoje

Lietuvos muzikos ir teatro akademija vasario 21 d. 11 val. Vilniaus knygų mugėje rengia diskusiją „Nailono uždanga. Lietuvių muzika tarptautinėje Šaltojo karo istorijoje“. Pokalbyje dalyvaus muzikologas ir politikas Vytautas Landsbergis, dirigentas Donatas Katkus, kompozitorius Šarūnas Nakas, leidinio autorės, muzikologės Rūta Stanevičiūtė ir Danutė Petrauskaitė. Pokalbį moderuos istorikas Aurimas Švedas.

Pokalbis skirtas akademijos išleisto dvitomio „Nailono uždanga“ (sudarytojos ir autorės Rūta Stanevičiūtė, Danutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė, išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2018) pristatymui. Dvitomį sudaro monografija „Nailono uždanga. Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika“ ir laiškų knyga „Lietuvių muzikų užsienio korespondencija 1945–1990“.

Diskusijos dalyviai – knygoje aptariamų procesų aktyvieji dalyviai ir kultūros tyrėjai – gvildens lietuvių muzikos dalyvavimo Šaltojo karo tarptautinių ryšių ir mainų istorijoje klausimus. Diskutuos, kaip ir kokiais kanalais sovietiniais metais vyko muzikinės informacijos, žmonių ir institucijų mainai tarp Lietuvos ir užsienio. Kas skatino megzti tarpasmeninius ryšius Šaltojo karo ideologinės priešpriešos sąlygomis? Kokį poveikį tarptautiniai mainai ir ryšiai turėjo lietuviškajai muzikos scenai?

Knygos autorės pasitelkia vengrų istoriko György Péteri sąvoką „Nailono uždanga“ kaip sisteminės skirties tarp Vakarų ir Rytų pasaulių pralaidumo metaforą. Ji ypač paranki aiškinantis, kaip tarp šių pasaulių vyko meniniai mainai. Diskusijoje bus siekiama kritiškai apsvarstyti lietuvių muzikinės kultūros atvirumo ir uždarumo ribas 1945–1990 metais.

Šaltojo karo laikais Vakarų ir Rytų meniniai ryšiai mezgėsi per meno kūrinių sklaidą, menininkų ir kitų kultūros lauko dalyvių užsienio išvykas. Juos papildė Vakarų meno idėjų, technologijų ir praktikos perėmimas bei perkūrimas į rytus nuo „Geležinės uždangos“. Vyko ir atvirkštinis procesas – komunistinių šalių meno ir menininkų realus arba įsivaizduojamas dalyvavimas užsienio kultūrose.

Diskusija „Nailono uždanga. Lietuvių muzika tarptautinėje Šaltojo karo istorijoje“ – vasario 21 d. 11 val. „Litexpo“ rūmų salėje 5.2.

LMTA informacija
2018 02 18

2019.02.17

„Studentų, bet ne studentiški“: IX tarptautinis Šoblės kino festivalis

Vasario pabaigoje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) jau devintąjį kartą vyks studentiško kino fiesta – tarptautinis studentų kino festivalis „ŠOBLĖ_2019“. Šių metų festivalio šūkiu „Studentų, bet ne studentiški“ renginio organizatoriai, LMTA studentai, sieks kovoti su „studentiško“ kino klišėmis ir atskleisti neįprastus, savaip žavius jo niuansus.

Keistas renginio pavadinimas kilo iš LMTA Kino ir televizijos katedros įkūrėjo, režisieriaus Henriko Šablevičiaus pravardės „Šoblė“. Šiuo vardu pasivadino studentų iniciatyva suburtas kino klubas, pradėtas rengti ir kino festivalis. Iš kartos į kartą perduodama iniciatyva ilgainiui pakeitė savo įvaizdį, tačiau pagrindinė idėja – suburti skirtingų kartų kino kūrėjus, sutikti senus kolegas ir pažinti naujus veidus – išliko.

Tris dienas vyksiančiame renginyje bus parodyta 38 trumpametražiai filmai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių. Vasario 20-22 d. „ŠOBLĖ_2019“ pristatys šešias programas: geriausių tarptautinio kino ir televizijos mokyklų tinklo CILECT filmai, tradicija tapusi Henriko Šablevičiaus filmų programa, dvi jaunųjų Lenkijos dokumentinio ir vaidybinio kino kūrėjų ir dvi lietuviškos programos. Žiūrovai taip pat išvys tradicinę „Blogiausių filmų“ programą – studentiškus liapsusus, kuriais kūrėjai nesididžiuoja, tačiau sutinka pasidalinti.

Pirmą kartą tarptautinėje festivalio programoje bus pristatomi konkrečios Europos kino mokyklos – Silezijos universiteto Krzysztofo Kieślowskio radijo ir televizijos fakulteto (WRiTV) – filmai. Tikimasi, jog tai paskatins studentus praplėsti akiratį, inicijuoti bendros gamybos projektus su užsienio aukštosios mokyklos studentais. Kaimyninės šalies studentų mokymosi ir žinių panaudojimo praktikoje metodai taip pat skiriasi. Šia patirtimi dalinsis vizituojantys festivalio svečiai: prodiuserė Anna Huth bei operatorius Paweł Chorzępa. Vasario 19 d. jie ves atvirus praktinius mokymus apie tai, kaip tinkamai pristatyti savo filmo idėją.

Du vakarus, vasario 21 ir 22 d., dokumentinių ir vaidybinių filmų kūrėjai iš Lietuvos varžysis dėl geriausio kūrėjo titulo. Be filmų peržiūrų taip pat bus vertinami geriausi kino dramaturgų scenarijai. Filmus vertins profesionalų komisija, tačiau publika neliks nuošalyje ir rinks savo simpatiją. Geriausi kūrėjai bus apdovanoti specialiai renginiui sukurtomis „gyvomis“ prizinėmis statulėlėmis.

Tradiciškai tris dienas rengiamas festivalis šiais metais renginio svečius pakvies į pratęsimą vasario 25 d. Kiekvieną pirmadienį rengiamo „Šoblės kino klubo“ metu bus pristatoma „dūzgių“ programa „Trumpi, bet per geri“, kurios metu bus galima išvysti geriausius pastarųjų metų LMTA kūrėjų filmus, skinančius laurus tarptautiniuose festivaliuose.

Daugiau informacijos apie festivalį galite rasti http://soble.filmtv.lmta.lt arba http://facebook.com/sobles.kino.klubas

Festivalio organizatorius – LMTA Šoblės kino klubas. Rėmėjai: Asociacija LATGA, Lenkijos institutas Vilniuje. Partneriai: CILECT, WriTV. Informaciniai partneriai: „Skalvija“, „7 meno dienos“, „Vilniaus diena“.

Geriausi draugai: „Cinevera“, „Meno avilys“, „FOTO Modestas Endriuška“, „Baltic Pallets“, „Ponas Edisonas“, „Būkčia“, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.

———————————–

ŠOBLĖ_2019
Tarptautinis studentų kino festivalis „Studentų, bet ne studentiški“
2019 m. vasario 20-22 d.
LMTA Teatro ir kino fakultetas, T. Kosciuškos g. 10, Vilnius
104 Šoblės auditorija

2019 02 05

2019.02.15

LMTA rektorius Zbignevas Ibelgauptas: Kviečiu drąsiai svajoti

Vykstant Studijų mugei bei artėjant LMTA atvirų durų dienoms (kovo 23 d. – Vilniuje, kovo 30 d. – Klaipėdoje), verta pasižvalgyti, ką kūrybingam jaunimui siūlo Lietuvos muzikos ir teatro akademija. LMTA vienija muzikos, teatro, šokio, kino, televizijos, meno vadybos ir tyrinėjimų sritis. Nuo šiol galima stoti ir į LMTA Klaipėdos fakultetą. Jūsų dėmesiui – pokalbis su LMTA rektoriumi, pianistu prof. Zbignevu Ibelgauptu.

Ką galėtumėte pasakyti jaunam žmogui, kuris svajoja arba svarsto galimybę stoti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją?

Kviečiu svajoti, bet ir gerai pagalvoti: renkamės gyvenimo profesiją. Tai atsakingas pasirinkimas. Menininko profesija skiriasi nuo visų kitų ne mažiau gerbiamų profesijų tuo, kad čia beveik nėra ribų tarp darbo ir laisvalaikio. Tai yra gyvenimas mene.

Žinoma, startinė pozicija tų žmonių, kurie jau studijavo atlikimo meną specializuotose muzikos mokyklose, yra kitokia nei tų, kurie ketina rinktis mūsų siūlomas studijas, nebūtinai reikalaujančias išankstinio pasirengimo (pvz., teatras, kinas, net šokis). Tačiau visas mūsų studijų kryptis vienija ištikimybė menui.

Labai dažnai sukuriama iliuzija, kad akademijos studijų rezultatas – tai nuolatinė šventė: koncertai, spektakliai, kino filmai, knygų pristatymai. Taip, tai šventė. Bet tam, kad ji įvyktų, reikalingas pasiaukojantis, kartais alinantis darbas.

Taigi dar kartą siūlau gerai apsvarstyti savo pasirinkimą. O patogiausias būdas susipažinti su būsimų studijų perspektyvomis ir galimybėmis yra ateiti į Atvirų durų dienas. Čia susirinks jūsų būsimieji pedagogai. Mes didžiuojamės, kad turime pačios aukščiausios kvalifikacijos akademinį personalą, pedagogus, tarp kurių, beje, yra arti 30 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų.

Esate ne tik LMTA rektorius, bet ir profesorius, pats dėstote. O prieš daugelį metų studijavote akademijoje…

 Aš stojau į Lietuvos valstybinę konservatoriją, dabartinę Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, 1979 metais. Taigi jau beveik 40 metų esu šios bendruomenės narys. Drąsiai galiu pasakyti, kad pakartočiau šį kelią dar kartą. Žinoma, per tuos metus daug kas pasikeitė. Dabar kartais skundžiamės, esame kuo nors nepatenkinti, tačiau užtenka palyginti tai, ką turime šiandien, ir situaciją akademijoje vos prieš 10-15 metų, kad suvoktume, kiek permainų įvyko.

Vis dėlto nepakitę liko tai, kad kaip anksčiau, taip ir dabar, mūsų akademija yra pati geriausia aukštoji atlikimo menų mokykla Lietuvoje, turinti puikius pedagogus, motyvuotus studentus ir nuostabią skirtingų menų sinergijos galimybę.

LMTA pavadinime minima muzika ir teatras, bet čia mokoma ir kino, šokio meno, vadybos, menotyros ir t. t. Kas vienija visą šią įvairovę? Kuo LMTA skiriasi nuo kitų aukštųjų mokyklų?

Į pavadinimą visko neįmanoma sudėti… Visas sritis vienija laiko ir erdvės menas, kūryba. Net pats, pavadinkime, nuobodžiausias procesas – kartojimas, tam tikrų įgūdžių įtvirtinimas, čia niekada nebūna vienodas. Tai visad yra kūrybinis procesas.

Kuo mūsų mokykla išsiskiria iš kitų? LMTA turi ilgametes savo srities menininkų ugdymo tradicijas – tik ką minėjome 85-metį. Kita vertus, mus išskiria graži tradicijų ir inovacijų dermė.

Kokių studentų akademija norėtų pritraukti? Kokį matote idealų LMTA studentą ir idealų absolventą?

Akademija norėtų pritraukti ir pritraukia talentingus, motyvuotus jaunuolius. Mes stengiamės atskleisti jų gebėjimus. Būna įvairiai: pas mus stoja ir labai gabūs, ryškūs žmonės; kiti įstoja gal ne su tokiais ryškiais gebėjimais, bet studijuojant atsiskleidžia ne ką menkiau nei pirmieji.

Mes stengiamės išmokyti studentus prisitaikyti šiuolaikiniame pasaulyje ir šių dienų konkurencingoje rinkoje, suteikti galimybę baigus studijas nesijausti vienišais. Gyvename sudėtingame pasaulyje, tad labai svarbu išugdyti jaunuomenės savarankiškumą, tam tikrus verslumo pradmenis. Džiugu, kad kai kurie mūsų studentai jau studijuodami susikuria darbo vietas: susiburia į ansamblius, trupes, ir po to persikelia, pavyzdžiui, į Nacionalinę filharmoniją ar kitas institucijas, patys kuria savo verslą.

Idealus studentas yra tas, kuris nori įgyti žinių, o taip pat – bendradarbiauti su akademija, su dėstytojais; kuris yra atviras ir nebijo keistis. Mat pasaulis keičiasi labai greitai.

Taigi ką Lietuvos muzikos ir teatro akademija gali pasiūlyti stojantiesiems?

Kaip minėjau, pačius geriausius meno profesionalus – dėstytojus. Drąsiai sakau: jie dirba pas mus.

Esame atnaujinę studijų infrastruktūrą: įsigiję puikių instrumentų – ne tik muzikos atlikimo, bet ir kūrybai skirtas technologijas, kino techniką ir pan.

Plėtojame tarptautinį bendradarbiavimą. Studijuojant LMTA galima mokytis ne tik pas geriausius Lietuvos, bet ir užsienio mokyklų profesorius. Šiandien tai mūsų kasdienybė. Meistriškumo pamokas akademijoje rengia Europos, Amerikos, Azijos universitetų profesoriai.

Studentai, be abejo, turi galimybę pagal mainų programas išvykti studijuoti į kitas Europos šalis.

Muzikai gali dalyvauti įvairiausiuose konkursuose – tiek užsienyje, tiek Lietuvoje: pas mus vyksta daug aukštos kokybės tarptautinių renginių – konkursų, festivalių.

Perspektyvos tikrai plačios… Tik reikia išmokti jomis naudotis.

Ko palinkėtumėte stojantiesiems?

Kviečiu drąsiai svajoti ir nebijoti suklysti, siekiant svajonių, o mes padėsime jas įgyvendinti.


Kalbino Beata Baublinskienė

Renginiai

2019/02/25

Yamahos konkursas

2018 m. vasario 25 d., pirmadienį, 11.30 val. 

LMTA II rūmų Kamerinėje salėje (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

YAMAHOS KONKURSAS

Konkursantai: Povilas Stonkus, Andrius Stankevičius, Povilas Tiškus, Kristijonas Sakalauskas, Vaiva Putriūtė, Indrė Jonaitytė, Džiugita Bilevičiūtė, Jonas Katauskas.

Įėjimas laisvas.

 

2019/02/27

PSICHOLOGIJOS SEMINARAS „IŠŠŪKIS MUZIKOS PEDAGOGAMS“

2019 m. vasario 27 d., trečiadienį, 10.00–14.30 val.

LMTA II rūmų 303 auditorijoje (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

SEMINARAS „IŠŠŪKIS MUZIKOS PEDAGOGAMS: EFEKTYVŪS MOKINIŲ SAVARANKIŠKO DARBO  SKATINIMO BŪDAI“

LMTA Pedagogikos katedros dėstytojos psichologės Lauros Dubosaitės seminaras

18 akad. val.

Seminaras mokamas. REGISTRACIJA iki vasario 11 d.

Daugiau informacijos apie šį ir kitus LMTA Karjeros ir kompetencijų centro seminarus rasite tinklapyje www.kkc.lmta.lt.

 

2019/02/27

PROF. JURGIO KARNAVIČIAUS FORTEPIJONO KLASĖS VAKARAS

2019 m. vasario 27 d., trečiadienį, 18 val.

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

PROF. JURGIO KARNAVIČIAUS FORTEPIJONO KLASĖS VAKARAS

I dalis

D. Šostakovič (1906-1975) – Preliudas ir fuga d-moll, Op. 87 Nr. 24 
Atl. Karolina TABERO (bakalauro IV kursas)

F. Mompou (1893-1987) – „Paisajes“: 
„La fuente y la campana“ 
„El Lago“ 
„Carros de Galicia“ 
Atl. Evelina KUPRYTĖ (magistro I kursas)

A. Skriabin (1872-1915) – Poema „Vers la flamme“, Op. 72 
Atl. Medeinė MICKEVIČIŪTĖ (bakalauro IV kursas) 

R. Schumann (1810-1856) – Koncertas a-moll, Op. 54, I dalis 
Atl. Jonas ŠOPA (bakalauro I kursas)
Orkestro partija – prof. Jurgis Karnavičius

10 minučių pertrauka

II dalis

S. Prokofjev (1891-1953) – Sonata Nr. 9, Op. 103 
Allegretto
Allegro strepitoso
Andante tranquillo
Allegro con brio, ma non troppo presto 
Atl. Lina ŽUTAUTAITĖ (bakalauro II kursas)

F. Liszt (1811-1886) – Transcendentinis etiudas Nr. 12 „Chasse-neige“

S. Barber (1910-1981) – Sonata, Op. 26 (1949) 
Allegro energico
Allegro vivace e leggero
Adagio mesto
Fuga. Allegro con spirito
Atl. Vincenzo DE MARTINO (meno doktorantūros II kursas)

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!

2019/03/15 - 2019/03/16

Seminaras: IŠŠŪKIAI XXI AMŽIAUS MUZIKINIAM UGDYMUI

2019 m. kovo 15-16 d., 13 val.

LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)

IŠŠŪKIAI XXI AMŽIAUS MUZIKINIAM UGDYMUI. Seminaras muzikos pedagogams

Seminaro dalyviai kviečiami kartu ieškoti atsakymų į klausimus:
Kodėl mokome muzikos?
Ko išmokstame mokydami ir mokydamiesi muzikos?
Kaip ir kodėl keičiasi šiuolaikinis muzikinis ugdymas?
Ką galėtume / turėtume keisti patys?

Organizatoriai: Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija Klaipėdos fakultetas, Klaipėdos rajono švietimo centras.


PAGRINDINIS LEKTORIUS: Domantas Razauskas – dainų autorius ir atlikėjas, poetas, gitaristas, kompozitorius, LRT radijo laidos „Pakartot“ vedėjas, asociacijos AGATA Tarybos pirmininkas.

„Šiuolaikinės muzikos platformos muzikiniam ugdymui“. Ar populiarioji muzika yra lengva? Kodėl, kaip ir kam kuria dabarties muzikai? Ar reikia „sutaikyti“ akademinę ir populiarią muziką? Kokius muzikos išteklius panaudoti mokant muzikos?


PRAKTIKUMAI

Arvydas Girdzijauskas – choro dirigentas, pedagogas, mokyklos vadovas, muzikinio ugdymo procesų tyrėjas.
„Muzika muzikai“. Koks yra pačios muzikos vertingumas? Ar įmanoma mokyti tiktai muzikos?

Žydrė Jankevičienė – pedagogė, muzikinio ugdymo procesų tyrėja, muzikos programų ir vadovėlių autorė.
„Muzika ir bendradarbiavimas“. Kodėl muzikoje daug geriau, nei vienas? Kada ir kaip reikėtų / nereikėtų bendradarbiauti mokant muzikos?

Sandra Rimkutė-Jankuvienė – pedagogė, chorvedė, muzikinio ugdymo procesų tyrėja.
„Muzika ir kūrybiškumas“. Ar visuomet mokydami muzikos esame kūrybiški? Ko reikia, kad muzika taptų kūrybine veikla?

Emilija Sakadolskienė – pedagogus rengianti dėstytoja, tyrėja, švietimo politikė.
„Muzika ir emocijos“. Ar įmanomas visavertis ugdymas be emocijos? Kokias emocijas patiriame muzikos pamokoje?

Eirimas Velička – atlikėjas, muzikologas, pedagogas, muzikinio ugdymo procesų tyrėjas, vadovėlių autorius.
„Muzika ir pasaulio kultūros“. Kodėl svarbu pažinti ne tik lietuvių muzikinę kultūrą? Kokie yra multikultūriškumo pliusai ir minusai mokant muzikos?


NAUJIENŲ APŽVALGA, KONCERTAS

Rūta Girdzijauskienė – pedagogė, muzikinio ugdymo procesų tyrėja, muzikos vadovėlių autorė.
– LMMA parengtos knygos „Kodėl mokome muzikos?“ sutiktuvės.
– Eirimo Veličkos monografijos „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“ pristatymas.
– Muzikinių 2019 metų datų apžvalga. Pristato muzikologė Rūta Vildžiūnienė.

Klaipėdos Eduardo Balsio gimnazijos mokinių koncertas.


Registracija vykdoma internetu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ZBJJPQvXf8DbmBsd5erhFiYSH_2ZSm7JIo8DV4TYG_pL0w/viewform

Maloniai prašome registruotis iš anksto. Registracija baigiama dieną iki renginio. Prieš renginį laukiame nuo 12 val.

Visuomet mielai konsultuojame rigrazina@gmail.com, tel. 8 46 398734, mob. 8 615 79208 (Gražina Ribokaitė).

Seminaro kaina 15 EUR. Mokestį galima sumokėti registracijos metu arba pavedimu.

2019/03/23

Atvirų durų diena Vilniuje

2019 m. kovo 23 d., šeštadienį, 11 val. 

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIUJE

Registracija į atvirų durų dienas / Dėmesio! Likus parai iki konsultacijos pradžios, registracija uždaroma.

Kontaktai: el. paštas priemimas@lmta.lt, mob. +370 650 68648. 

Sąrašą programų, į kurias skelbiamas priėmimas 2019 metais, rasite čia: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/

Kviečiame visus besidominčius!

 

2019/03/30

Atvirų durų diena Klaipėdoje

2019 m. kovo 30 d., šeštadienį, 12 val.

LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)

ATVIRŲ DURŲ DIENA KLAIPĖDOJE

Registracija į atvirų durų dienas / Dėmesio! Likus parai iki konsultacijos pradžios, registracija uždaroma.

Kontaktai: el. paštas irena.peciuriene@lmta.lt, mob. +370 699 69257.

Sąrašą programų, į kurias skelbiamas priėmimas 2019 metais, rasite čia: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/

Kviečiame visus besidominčius!