Stojantiesiems Studentams Darbuotojams

naujienos

2019.11.19

XIX tarptautinė muzikos teorijos konferencija skirta orkestrui

Š. m. lapkričio 20–22 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje startuoja jau 19-oji tarptautinė kompozitorių ir muzikologų konferencija „Muzikos komponavimo principai: orkestras šiuolaikiniuose kontekstuose“. 

ENGLISH VERSION

Orkestras – tai ne tik viena iš kertinių muzikinės praktikos kategorijų, bet ir plataus spektro sociokultūrinis reiškinys. Intelektiniai poslinkiai postmodernioje (estetinėje) terpėje, technologinės galimybės, kultūrinė migracija atveria vis daugiau netikėtų konceptualių ir techninių orkestro perspektyvų, bet tuo pačiu kelia iššūkius įsitvirtinusiems teoriniams įrankiams. Konferencija „Muzikos komponavimo principai“ kviečia tyrėjus ir kompozitorius iš naujo apmąstyti ir įvertinti įvairialypius orkestro faktorius, jo vaidmenį ir transformaciją šiuolaikiniuose (muzikos) kontekstuose.

Savo teorines įžvalgas pristatys ir aktualias diskusijas šiais klausimais skatins pranešėjai iš Lietuvos, JAV, Jungtinės Karalystės, Brazilijos, Graikijos, Vokietijos, Austrijos, Ukrainos ir Lenkijos.

Orkestro tematikos pasirinkimas įgyja ypatingą reikšmę nacionaliniu mastu, šiais metais žymint vieno iškiliausių Lietuvos simfonistų Eduardo Balsio 100-tąsias gimimo metines. Jo kūrybai nagrinėti skirta atskira sesija: „Eduardo Balsio kūrybos kontekstai ir (re)interpretacijos“ (lapkričio 21 d. 13–16 val.). Konferencija vyks LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius).

Teorinę konferencijos dalį papildo ir praktinė. Improvizuoto orkestro idėją pristatys ir ją praktiškai realizuoti bandys Londono improvizuotojų orkestro (The London Improvisers Orchestra) narys Martin Vishnick (JK). Kūrybinės dirbtuvės „LMTA improvizacinis ansamblis“ skirtos pažinti klasikinės muzikos improvizacijos ypatybes bei praktiškai išmėginti gestais vadovauti improvizuojančiam ansambliui (lapkričio 20 d. 15–17.45 val., MISC).

Kitas konferencijos akcentas – kompaktinės plokštelės „Neatpažinti M. K. Čiurlionio muzikos ciklai“ pristatymas su pianistu prof. Jurgiu Karnavičiumi (lapkričio 20 d. 18–19 val., J. Karoso salė).

Lapkričio 21 d. 19 val. visus kviečiame į jau tradicija tapusį koncertą „Muzikos lietuviškumo sambūrio PREMJEROS – DEDIKACIJOS“, skirtą Eduardo Balsio 100-ioms gimimo metinėms. Naujausius Rimanto Janeliausko, Mariaus Baranausko, Artūro Mikoliūno, Pauliaus Prasausko ir Jono Jurkūno opusus atliks Karolina Juodelytė (vargonai), Vera Talerko (sopranas), Laurynas Lapė (trimitas), Albinas Gražulis (trombonas). Koncertas vyks Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34).                    

Iki susitikimo konferencijos renginiuose!

Organizatorių informacija
2019 11 14 


PROGRAMME/PROGRAMA 

The 19th International Music Theory Conference Principles of Music Composing: ORCHESTRA IN CONTEMPORARY CONTEXTS/
19-toji tarptautinė muzikos teorijos konferencija Muzikos komponavimo principai: ORKESTRAS ŠIUOLAIKINIUOSE KONTEKSTUOSE 
Dedicated to the 100th Anniversary of Eduardas Balsys/Konferencija skirta 100-osioms Eduardo Balsio gimimo metinėms pažymėti

2019 November 20–22/Lapkričio 20–22 d.
Lithuanian Academy of Music and Theatre/Lietuvos muzikos ir teatro akademija
(Gedimino Ave. 42, Vilnius)


November 20/Lapkričio 20 d.

9:30 Registration of participants/Dalyvių registracija 
9:45 Opening of the conference/Konferencijos atidarymas

FIRST SESSION: Theoretical Aspects of Orchestra as a Concept/ 
PIRMOJI SESIJA: Teoriniai orkestro sampratos aspektai 
(Lithuanian Academy of Music and Theatre, Juozas Karosas Hall/Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salė; Gedimino pr. 42)

Chair/Moderatorius: Marius Baranauskas 
10:00 Roger Redgate When is an Orchestra not an Orchestra? 
10:30 Оleksandr Zharkov Timbre Syntax in Composition Techniques of the Twentieth Century: General and Special Sets 
11:00 Marius Salynas New Orchestral Virtual Realities

11:30–12:00 Coffee Break/Kavos pertraukėlė

Chair/Moderatorius: Dr. Andrius Maslekovas 
12:00 Dina Lentsner Orchestra as a Marker of Fluid Community in Ēriks Ešenvalds’s Nordic Light Multimedia Symphony 
12:30 Vadym Rakochi “The Orchestra of Soloists”: The Idea of a Concerto in Mahler’s Nachtmusiken 
13:00 Martin Vishnick The London Improvisers Orchestra: A Subjective Review

13:30–15.00 Lunch Break/Pietų pertrauka

15:00–17:45 
PRACTICAL SESSION: The LMTA Improvisers Ensemble (LIE)/ 
PRAKTINĖ SESIJA: LMTA improvizacinis ansamblis (LIA) 
(Lithuanian Academy of Music and Theatre, Music Innovation Studies Centre (MISC)/Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos inovacijų studijų centras (MISC); Gedimino pr. 42)

Host/Moderatorius: Dr. Martin Vishnick 
15:00 Session I / 16:30–16:45 Break/Pertrauka / 16:45 Session II

18:00–19:00 
PRESENTATION OF A NEW CD “Unidentified Cycles of M. K. Čiurlionis”/ 
KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS PRISTATYMAS „Neatpažinti M. K. Čiurlionio muzikos ciklai“ 
Jurgis Karnavičius (piano/fortepijonas) 
(Lithuanian Academy of Music and Theatre, Juozas Karosas Hall/Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salė; Gedimino pr. 42)

————————-

November 21/Lapkričio 21 d.

SECOND SESSION: Technological Solutions of Contemporary Orchestra in Relation to Orchestral Tradition 
ANTROJI SESIJA: Technologiniai šiuolaikinio orkestro sprendimai ir jų santykis su tradicija 
(Lithuanian Academy of Music and Theatre, Juozas Karosas Hall/Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salė; Gedimino pr. 42)

Chair/Moderatorius: Prof. Roger Redgate
10:00 Marcello Messina Disquieting Presences in the Concert Hall: a Tale of Wheelbarrows, Digger Buckets and Other Unusual Objects in Recent Orchestral and Chamber Music from Northern England 
10:30 Manos Panayiotakis Acoustic Instruments as Primitive Sources for Sound Synthesis in the Orchestral Writing of Edgard Varèse—Arcana and Amériques 
11:00 Martyna Krymska Sinfonietta for Two String Orchestras by Kazimierz Serocki in the Context of Orchestration and Selected Analytical Aspects of the Composition 
11:30 Stephan Lewandowski Tightrope Walks and Panorama. Orchestral Techniques in Wilfried Krätzschmar’s 5th Symphony (2018) 

12:00–13:00 Coffee Break/Kavos pertraukėlė

THIRD SESSION: The Oeuvre by Eduardas Balsys: Contexts and (Re)Interpretations (held in Lithuanian
TREČIOJI SESIJA: Eduardo Balsio kūrybos kontekstai ir (re)interpretacijos (sesija lietuvių k.
(Lithuanian Academy of Music and Theatre, Juozas Karosas Hall/Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salė; Gedimino pr. 42)

Chair/Moderatorė: Dr. Lina Navickaitė-Martinelli 
13:00 Gražina Daunoravičienė Eduardas Balsys’ Dodecaphony and its Contexts / Eduardo Balsio dodekafonija ir jos kontekstai 
13:30 Judita Žukienė Final Chords as a Vivid Reflection of Eduardas Balsys’ Creative Work (Concerto for Solo Violin) / Paskutinieji taktai – ryškus E. Balsio kūrybos atspindys (Koncertas smuikui solo)

14:00–14.30 Coffee Break/Kavos pertraukėlė

Chair/Moderatorė: Beata Baublinskienė 
14:30 Domantas Milius Eduardas Balsys’ Score for the Feature Film Adomas Wants to be a Man: Types, Functions and Exceptionality of Music / Eduardo Balsio muzika kino filmui „Adomas nori būti žmogumi“: muzikos tipai, funkcijos ir išskirtinumas 
15:00 Audronė Žiūraitytė Multifariousness of Interpretations of Eduardas Balsys’ Ballet Eglė the Queen of Serpents / E. Balsio baleto „Eglė žalčių karalienė“ interpretacijų įvairovė 
15:30 Audronė Žigaitytė-Nekrošienė Nuances of the Dramaturgy of Emotional States in Eduardas Balsys’ Journey to Tilsit in the Context of Opera History / Būsenų dramaturgijos atspalviai Eduardo Balsio operoje „Kelionė į Tilžę“ operos istorijos kontekste

19:00 
CONCERT. PREMIERES-DEDICATIONS. Dedicated to the 100th Anniversary of Eduardas Balsys 
KONCERTAS. PREMJEROS – DEDIKACIJOS: Eduardo Balsio 100-ioms gimimo metinėms pažymėti 
(Church of St. Casimir/Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia; Didžioji g. 34
Performers/Atlikėjai: Karolina Juodelytė (vargonai), Vera Talerko (sopranas), Laurynas Lapė (trimitas), Albinas Gražulis (trombonas) 
Compositions by/Kompozitoriai: Rimantas Janeliauskas, Jonas Jurkūnas, Artūras Mikoliūnas, Paulius Prasauskas, Marius Baranauskas

————————–

November 22/Lapkričio 22 d.

FOURTH SESSION: The Integrity of Style and Orchestral Techniques/
KETVIRTOJI SESIJA: Orkestro technikų ir kūrybos stiliaus integralumas 
(Lithuanian Academy of Music and Theatre, Juozas Karosas Hall/Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salė; Gedimino pr. 42)

Chair/Moderatorius: Dr. Ramūnas Motiekaitis 
10:00 Aleksandra Machura Tam/Tu . Music for Violin, Voices and Instruments – Orchestra in the Eyes of Rafał Augustyn 
10:30 Mantautas Krukauskas Developments in Spatial Music for Orchestra and Big Ensembles 
11:00 Charris Efthimiou On the Instrumentation of Bass and Melody Line in M. K. Čiurlionis’s Miške 
11:30 Alexander Douglas From ‘Orchestra’ to ‘Jazz Orchestra’ and Back: a Brief Phenomenological Account

12:00 DISCUSSIONS. CLOSING REMARKS

12:15 Buffet/Furšetas

***

POSTERS/STENDINIAI PRANEŠIMAI
Rimantas Janeliauskas The Integrity of Style and Orchestral Techniques in the Oeuvre by Eduardas Balsys 
Mārtiņš Viļums Orchestration as Heterophonic Synthesis in Mārtiņš Viļums’ Tvyjoraan for Chamber Orchestra 
Marius Baranauskas Structural Elements of Contemporary Orchestra 

2019.11.19

LMTA simfoninio orkestro koncertinis turas Latvijoje ir Lietuvoje

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoninis orkestras, vadovaujamas savo meno vadovo, LMTA doc. Martyno Staškaus, lapkričio 21–23 d. koncertuos Lietuvoje ir Latvijoje. Lapkričio 21 d. orkestras grieš neseniai renovuotame Molėtų kultūros centre, lapkričio 22 d. – Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijos Rygoje Didžiojoje salėje, lapkričio 23 d. – LMTA Didžiojoje salėje Vilniuje. Solidžios apimties programos centre – lietuvių muzikos klasiko Eduardo Balsio (1919-1984) embleminiai kūriniai, jų atlikimą skiriant šiais metais minimam kompozitoriaus šimtmečiui. 

ENGLISH VERSION

Taip pat orkestras koncertuose grieš Jeano Sibeliuso Simfoniją Nr. 7 C dur bei Zitos Bružaitės „Retro koncertą“ fortepijonui ir styginiams. Vakaro solistai – talentingos LMTA studijuojančios smuikininkės Klementina Venciūtė, Agnė Pilkauskaitė, Marija Pranskutė, violončelininkas Deividas Dumčius bei pianistas iš Kosta Rikos David Francisco Salinas Andrade.

LMTA simfoninis orkestras yra amžinai jaunas kolektyvas, kurio sudėtį nuolat papildo į Akademiją įstojantys studentai. Orkestras gyvuoja nuo 1953 metų, pirmasis jo vadovas buvo prof. Jurgis Fledžinskas. LMTA simfoninio orkestro meno vadovais ir vyr. dirigentais yra buvę tokie Lietuvoje ir tarptautinėje scenoje pripažinti batutos meistrai kaip prof. Juozas Domarkas, prof. Gintaras Rinkevičius, doc. Robertas Šervenikas. Su orkestru dirbo doc. Laurynas Vakaris Lopas, nuo 2012 m. LMTA simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiais dirigentas yra doc. Martynas Staškus.

Anot M. Staškaus: „Diriguoti nuolat besikeičiančiam ir atsinaujinančiam kolektyvui yra didelis iššūkis. LMTA simfoninis orkestras – tai niekada nesibaigiantis procesas, kurio pagrindinis uždavinys yra išugdyti profesionalius orkestro artistus, kurie nebijotų meninių iššūkių rengiant įdomias programas.“

LMTA simfoninio orkestro biografiją taip pat puošia bendradarbiavimas su tokiais meistrais, kaip XX a. lietuvių batutos legendos Saulius Sondeckis ir Jonas Aleksa, prof. Josephas Wallnigas (Austrija), Olga Geczy ir René Mülleris (Šveicarija), Georgas Maisas (Vokietija), violončelininkas ir dirigentas Davidas Geringas, Modestas Pitrėnas, Modestas Barkauskas ir daugelis kitų žinomų vardų.

LMTA simfoninis orkestras gastroliavo Austrijoje, Danijoje, Ispanijoje, Italijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, Vokietijoje. Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose, tokiuose kaip Uzedomo muzikos festivalis, „Young Euro Classic“, kur 2002 m. Berlyne su D. Geringu atliko Anatolijaus Šenderovo „Concerto in Do“ premjerą. Orkestro muzikantai griežia Baltijos jaunimo simfoniniame, jungtiniame Baltijos ir Šiaurės šalių, Štutgarto tarptautinės Bacho akademijos orkestruose ir kt.

Lapkričio 22 d. Latvijos muzikos akademijoje LMTA simfoninis orkestras atliks programą, kurioje greta nuostabios Jeano Sibelijaus Simfonijos c-moll Nr. 7, nuskambės net trys stambios formos lietuvių modernios muzikos klasiko Eduardo Balsio kūriniai.

E. Balsys (1919-1984), kurio šimtmetį šiais metais mini Lietuva, yra vienas pačių ryškiausių lietuvių kompozitorių, kūrėjas, suteikęs XX a. vidurio ir antrosios pusės lietuvių muzikai bethoveniško dramatizmo ir postromantinės ekspresijos. E. Balsys buvo ir lietuvių kompozicinės mokyklos formuotojas (greta Juliaus Juzeliūno), jis ilgus metus dėstė kompoziciją tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – LMTA), vadovavo Kompozicijos katedrai, buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas. Bene kiekvienas E. Balsio kūrinys tapdavo lietuvių muzikos įvykiu.

LMTA simfoninio orkestro koncerte nuskambės trijų skirtingų laikotarpių E. Balsio opusai. Tai – gyvenimo saulėlydyje sukurta poema styginių orkestrui „Jūros atspindžiai“ (1981), jaunatviškos energijos pripildytas Pirmasis koncertas smuikui ir orkestrui a-moll (1954) bei du fragmentai iš vieno populiariausių lietuviškų baletų „Eglė žalčių karalienė“ (1960), kuris priklauso laikotarpiui, pasak muzikologės Onos Narbutienės, ženklinusiam kompozitoriaus kelią į brandą, naują muzikos kalbą.

Įdomu, kad tris Koncerto smuikui dalis atliks trys skirtingos smuikininkės – Klementina Venciūtė, Agnė Pilkauskaitė ir Marija Pranskutė. Atliekant „Eglės žalčių karalienės“ fragmentus, Davido Geringo aranžuotus violončelei ir styginių orkestrui, išgirsime violončelininką Deividą Dumčių. O Zitos Bružaitės „Retro koncertą“ fortepijonui ir styginiams (2005) skambins pianistas Davidas Francisco Salinas Andrade iš Kosta Rikos.

LMTA informacija
2019 11 18

2019.11.19

VIII Tarptautinio M. K. Čiurlionio konkurso rezultatai

VIII Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas baigėsi. Sekmadienį Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusios iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu paaiškėjo, kad pirmosios vietos laurai iškeliauja į Pietų Korėją ir Rusiją – vargonų kategorijoje pirmąją vieta įvertinta korėjiečių vargonininkė Hyun Sun Park, o pianistų konkurso nugalėtojų tapo rusų pianistas Aleksandras Kašpurinas.

Šiais metais konkurse dalyvavo 22 vargonininkai ir 26 pianistai iš viso pasaulio. Šeši vargonininkų konkurso finalininkai pirmąkart istorijoje savo finalinius pasirodymus atliko ne Vilniuje, o Klaipėdoje, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, kuri didžiuojasi įspūdingu austrišku instrumentu. Azartiški pianistų finalo koncertai vyko Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, kur šeši konkurso finalininkai pasirodė su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir maestro Modestu Pitrėnu.

Sekmadienį vykusios apdovanojimų ceremonijos metu paaiškėjo ne tik prizinių vietų, bet ir specialiųjų prizų laimėtojai. Publikos simpatijų prizą vargonininkų kategorijoje pelnė Hyun Sun Park (Pietų Korėja), pianistų kategorijoje didžiausio palaikymo sulaukė Gabrielė Sutkutė (Lietuva). Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo įsteigtus piniginius prizus už geriausią M. K. Čiurlionio kūrinio atlikimą gavo vargonininkas Filipas Šmerda (Čekija) ir pianistė Lina Žutautaitė (Lietuva). Specialiuoju „Tango Brücke“ prizu, vardine stipendija „Feuerwerk“ akademijoje apdovanoti pianistai Young Ho Parkas (Pietų Korėja) ir Aleksandras Kašpurinas (Rusija). „Impetus Musicus“ koncertinis prizas atiteko Gabrielei Sutkutei, „Kaunas Piano Fest“ prizas geriausiam Lietuvoje studijuojančiam pianistui atiteko Linai Žutautaitei (Lietuva). Religinės muzikos centro įsteigtą koncertinį prizą, rečitalį Šv. Kazimiero bažnyčioje pelnė vargonininkė Hyun Sun Park (Pietų Korėja), o Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 2020 m. sezone rečitalį gros Aleksandras Kašpurinas (Rusija).

Vargonininkų konkurso diplomantais paskelbti Tyleris Jasonas Boehmeris (Jungtinės Valstijos), Josefas Kratochvilis (Čekija) ir Somang Lee (Pietų Korėja). Antroji ir trečioji konkurso vietos atiteko čekų vargonininkams, atitinkamai Janui Šprtai ir ir Filipui Šmerdai. Pirmąja vieta, kaip minėta, įvertinta Hyun Sun Park (Pietų Korėja).

Vienintelis pianistų konkurso diplomas atiteko Lietuvą ir Lenkiją atstovavusiam Edvinui Švaikovskiui. Konkurso žiuri paskyrė net dvi trečiąsias premijas – jos atiteko lietuvių pianistėms Gabrielei Sutkutei ir Neringai Valuntonytei. Antroji vieta paskirta pianistui iš Pietų Korėjos Young Ho Parkui. Pirmosios vietos nugalėtoju tapo Sankt Peterburge studijuojantis Aleksandras Kašpurinas.

VIII tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso globėjas – LR Prezidentas Gitanas Nausėda. Konkurso orgnizatoriai – VšĮ „Natų knygynas“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Pagrindinis konkurso rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, konkurso pagrindinis informacinis rėmėjas – LRT.

Organizatorių informacija 
2019 11 18 

Finalo akimirkos (nuotraukos (c) KilimasArts):

 

2019.11.18

„Erasmus +“ projekto „Įšūkis Rytuose–Vakaruose“ pirmasis etapas

Lapkričio 24–gruodžio 1 dienomis Lietuvoje viešės grupė svečių iš Prancūzijos Chinono miesto „Rabelais“ licėjaus. Kartu su Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokiniais ir mokytojais bus pradedamas įgyvendinti Erasmus+ projekto „Įšūkis Rytuose – Vakaruose“ pirmasis etapas, kuriame šiais metais dalyvauja 43 mokiniai iš abiejų šalių.

Pagrindinė šio projekto idėja – dalintis spektakliais, darbo įgūdžiais scenoje, susipažinti su kiekvienos šalies teatro mokymo institucijų sistemų specifiškumu, dalintis skirtingomis kultūromis ir jų raiškos formomis. Šis projektas – LMTA teatro režisūros doktorantės Miglės Bareikaitės ir mokytojos C. Jacoux ilgamečio bendradarbiavimo rezultatas. Pirmojo etapo Lietuvoje organizatorės Vilija Meškaitienė, dramos studijos Šakiuose vadovė, bei gimnazijos direktorė Jūratė Mozūraitienė šiais metais su projekto dalyviais nusprendė pasidalinti LMTA studentų ir dėstytojų patirtimis bei pristatyti aukščiausio lygio teatro profesionalus rengiančią Lietuvos instituciją.

Lapkričio 26 d. LMTA IV rūmuose (Kosciuškos g. 10, Vilnius) vyks paskaitos su teatro meno magistrante Migle Remeikaite, kuri pristatys „Humain specific“ vaidybos metodą. Sceninio judesio dėstytojas Vilen Arutiunian mokys kapueiros – kovos ir vaidybos meno, o dainavimo dėstytoja Indrė Dirgėlaitė ves pamokas, kuriose svečiai iš Lietuvos ir Prancūzijos turės galimybę patirti lietuviškų sutartinių skambesį. 

LMTA Teatro ir kino fakulteto informacija 
2019 11 18 

2019.11.15

Kino ir TV katedros garso režisūros dėstytojų laimėjimai Rygoje

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kino ir televizijos katedra džiaugiasi: „Mūsų GARSAS skamba vis GARSIAU!“ Lapkričio 12 d. Rygoje vykusiuose Latvijos nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Lielais Kristaps“ („Didysis Kristoforas“) nuskambėjo dviejų LMTA dėstytojų Sauliaus Urbanavičiaus ir Vyčio Purono vardai.

„Lielais Kristaps“ statulėlę už geriausią garso režisūrą pelnė LMTA docentas Saulius Urbanavičius su kolega Anrijumi Krenbergu už darbą filme „Šaukštas“ („Karote“, rež. Laila Pakalniņa). 

Geriausiu filmu pripažinta režisieriaus Jurio Kursiečio juosta „Olegas“, kurioje garsą kūrė LMTA docentas Vytis Puronas. Beje, pagrindinį vaidmenį filme suvaidino LMTA absolventas aktorius Valentinas Novopolskis (jis 2004 m. baigė Dalios Tamulevičiūtės kursą).

LMTA informacija
2019 11 15

2019.11.13

M. K. Čiurlionio konkursas: publika kviečiama rinkti savo numylėtinį

Johanneso Brahmso, Sergejaus Rachmaninovo ir Mauriceo Ravelio koncertai fortepijonui – toks VIII Tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų konkurso finalo „meniu“ paaiškėjo vakar vakare, paskelbus konkurso finalininkus. Tarptautinės žiuri sprendimu, finaluose lapkričio 16 ir 17 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir maestro Modestu Pitrėnu, pasirodys Edvinas Švaikovskis (Lietuva-Lenkija), Gabrielė Sutkutė (Lietuva), Yue Zhangas (Honkongas), Neringa Valuntonytė (Lietuva), Aleksandras Kašpurinas (Rusija) ir Young Ho Parkas (Pietų Korėja). Savo žodį, renkant geriausius, tarti gali ir publika: iki pat finalo pabaigos žiūrovai kviečiami rinkti publikos simpatijų prizo laimėtoją, kurį kitąmet išvys „Kristupo vasaros festivalyje“!

Už savo favoritą galite balsuoti iki lapkričio 17 d., 14.15 val. Publikos simpatijų prizo laimėtojui atiteks galimybė groti rečitalį „Kristupo vasaros festivalio“ 2020 m. programoje. Savo balsą atiduoti galite čia: http://ciurlionis.link/lt/b/piano/vote

Edvinas Švaikovskis šiuo metu tęsia studijas Diuseldorfo Roberto Schumanno aukštojoje mokykloje. 2019 m. pianistas tapo Hanoverio Frederico Chopino pianistų konkurso finalininku ir laimėjo pirmąją vietą Tarptautiniame Frederico Chopino pianistų konkurse Marianske Laznėse. Edvinas solo yra koncertavęs su Talino, Narvos, Sankt Peterburgo, Maskvos filharmonijos, taip pat Lenkijos radijo, Frederico Chopino universiteto simfoniniais orkestrais, Mozarto kameriniu orkestru.

Gabrielė Sutkutė šiuo metu studijuoja Londono karališkojoje muzikos akademijoje. Pianistė yra dalyvavusi daugiau nei 20 tarptautinių ir respublikinių konkursų Lenkijoje, Italijoje, Škotijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Latvijoje, Maltoje, Estijoje, Ispanijoje. 2019 m. ji laimėjo specialųjį prizą III Tarptautiniame pianistų konkurse „City of Vigo“, kurio žiuri pirmininke buvo pianistė Martha Argerich.

Yue Zhangas šiuo metu siekia daktaro laipsnio Monrealio universitete. Yue solo teko groti daugelyje žymių koncertų salių, tarp kurių – Niujorko „Carnegie Hall“, „Sala Cecilia Meireles“ (Rio de Žaneiras), „Salle Bourgie“ ir „Salle Claude-Champagne“ (Monrealis). Pianistas yra Honkongo vyriausybės ir „Yamaha“ stipendiatas.

Neringa Valuntonytė šiuo metu siekia magistro laipsnio Hanoverio muzikos, teatro ir medijų mokykloje. 2008–2013 m. ji buvo Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ stipendiatė. N. Valuntonytė koncertuoja ne tik Vokietijoje ir Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Danijoje, Suomijoje, Latvijoje, Estijoje, Austrijoje ir Ukrainoje.

Aleksandras Kašpurinas 2014 m. pradėjo studijuoti Sankt Peterburgo valstybinėje Nikolajaus Rimskio-Korsakovo konservatorijoje. Pianistas yra daugelio nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatas. Pianistui teko bendradarbiauti su dirigentais Gintaru Rinkevičiumi, Fabio Mastrangelo, Zaurbeku Gugkaevu, Maximu Fedotovu ir kitais. A. Kašpurino įrašų yra išleidusi „Melodija“

Young Ho Parkas šiuo metu tęsia magistro studijas Hanoverio muzikos, teatro ir medijų universitete. 2018 m. pianistas pelnė Grand Prix Samicko-Seilerio pianistų konkurse Seule, kas jam suteikė galimybę groti rečitalį „Samick Art“ salėje. Y. Parkui yra tekę koncertuoti su Gunpo filharmonijos, Seulo nacionalinio universiteto filharmonijos orkestrais.

VIII Tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų konkurso finalas padalintas į dvi dalis. Pirmoji vyks lapkričio 16 d., šeštadienį, 19 val. Jos metu skambinant išgirsime Edviną Švaikovskį, Gabrielę Sutkutę ir Yue Zhangą. Antroji finalo dalis – lapkričio 17 d., 12 val. Jos metu gros Neringa Valuntonytė, Aleksandras Kašpurinas ir Young Ho Parkas.

Bilietus į koncerto finalą platina Lietuvos nacionalinė filharmonija. Pianistų konkurso finalinius renginius tiesiogiai transliuos lrt.lt, LRT Klasika ir LRT Plius. Lapkričio 17 d., 15.30 vyks iškilminga laureatų apdovanojimų ceremonija.

VIII tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso globėjas – LR Prezidentas Gitanas Nausėda. Konkursą organizuoja VšĮ „Natų knygynas“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Pagrindinis konkurso rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, konkursą remia LR Kultūros ministerija, konkurso pagrindinis informacinis rėmėjas – LRT.

Daugiau informacijos – ciurlionis.link. 
2019 11 15

2019.11.13

VIII TARPTAUTINIO M. K. ČIURLIONIO VARGONININKŲ KONKURSO FINALININKAI

Jau aišku, kas gros VIII Tarptautinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkurso finale! Išklausius II turo dalyvių pasirodymus, tarptautinės žiuri sprendimu, konkurso finalininkais paskelbti Tyleris Jasonas Boehmeris (JAV), Josefas Kratochvilis (Čekija), Somang Lee (Pietų Korėja), Hyun Sun Park (Pietų Korėja), Filipas Šmerda (Čekija) ir Janas Šprta (Čekija). Vargonininkai savo finalo programas atliks lapkričio 15 d., Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Vargonininkus vertina tarptautinė žiuri, kuriai pirmininkauja Andrzejus Chorosinskis (Lenkija), žiuri nariai – Leopoldas Digrys (Lietuva), Christophe’as Mantoux (Prancūzija), Renata Marcinkutė-Lesieur (Lietuva), Leonidas Melnikas (Lietuva), Martinas Sanderis (Vokietija) ir Juanas Paradellis-Solé (Vatikanas).

Tarptautiniu mastu pripažintas vargonininkas T. J. Boehmeris – perspektyvus ateities virtuozas, kuris baigė studijas Brighamo Youngo ir Kanzaso universituose. Vargonininkas yra dalyvavęs daugelyje nacionalinių ir tarptautinių konkursų, šiuo metu vargonuoja bažnyčioje, dirba su vaikų choru, o ateityje norėtų tapti universiteto profesoriumi.

J. Kratochvilis šiuo metu studijas tęsia Leipcigo Felixo Mendelssohno-Bartholdy aukštojoje muzikos mokykloje. Josefas solo yra grojęs su Košicės valstybiniu filharmonijos, Ostravos Janáčeko filharmonijos ir Janáčeko konservatorijos orkestrais. Vargonininkas koncertuoja ir kaip pianistas, akomponuoja operos dainininkams.

  S. Lee magistro studijas baigė Detmoldo muzikos akademijoje. Nuo 2018 m. ji studijuoja Saro muzikos universitete, prof. Andreaso Rothkopfo klasėje. 2018 m. Somang laimėjo trečiąją vietą Marijos Hofer vargonininkų konkurse Austrijoje. Vargonininkė yra koncertavusi Seule, Detmolde, Lemgo, Sarbriukene, Losheime, Vilniuje.

H. S. Park šiuo metu tęsia „Konzertexamen“ studijas Detmoldo aukštojoje muzikos mokykloje. Ten pat įgijo ir magistro laipsnį. H. Park laimėjo apdovanojimus įvairiuose vargonų konkursuose, tarp kurių minėtina pirmoji vieta YoungSan vargonų konkurse Pietų Korėjoje (2014), taip pat antroji vieta XII vargonų festivalio „Fugato“ vargonininkų konkurse (2018).

F. Šmerda šiuo metu studijuoja vargonų ir fortepijono specialybes Brno konservatorijoje. Vargonininkas taip pat mokosi ir improvizacijos, orkestrinio ir chorinio dirigavimo bei kompozicijos. Filipas nuolatos koncertuoja, kelis kartus solo pasirodė su orkestru. Brno mieste jis dirba bažnyčios vargonininku ir chormeisteriu, moko groti fortepijonu pradinukus.

J. Šprta 2010–2014 m. studijavo Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete. Solisto diplomą gavo studijuodamas Bazelyje. Janas laimėjo jaunųjų vargonininkų konkursą Opavoje, pateko į finalą Danielio Herzo konkurse Briksene. 2016 m. buvo apdovanotas Hanso Balmerio prizu. Šiuo metu J. Šprta dirba vargonininku ir choro dirigentu Šveicarijoje, 2016 m. įrašė savo pirmąjį diską.

VIII Tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso finalas – Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4). Įėjimas į renginį laisvas. Tiesioginės finalinio koncerto transliacijos, taip pat visa su konkursu susijusi informacija – ciurlionis.link.

VIII tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso globėjas – LR Prezidentas Gitanas Nausėda. Konkursą organizuoja VšĮ „Natų knygynas“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Pagrindinis konkurso rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, konkursą remia LR Kultūros ministerija, konkurso pagrindinis informacinis rėmėjas – LRT.

Daugiau informacijos – www.ciurlionis.link / 2019 11 12

2019.11.12

VIII tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas

Lapkričio 8 d. prasideda VIII tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas. Iki lapkričio 17 d. vyksiantis renginys yra vienas seniausių ir svarbiausių Lietuvoje rengiamų profesionalaus muzikos atlikimo konkursų, kaskart pritraukiantis gausų tarptautinį dalyvių būrį.  

ENGLISH VERSION

Pasak LMTA rektoriaus, pianisto prof. Zbignevo Ibelgaupto: „Tarptautinis Mikalojais Konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas – reikšmingas ir prasmingas įvykis Lietuvos muzikinės kultūros raidos procesuose. Kiekvieną kartą jis tampa gyvybingu tarptautiniu jaunosios kartos pianistų ir vargonininkų sambūriu, o publikos akivaizdoje gimsta ateities meistrai. M. K. Čiurlionio konkurso metraščiuose galime matyti daugelio dabarties pripažintų Lietuvos ir užsienio atlikėjų vardus.

Tarptautinis M. K. Čiurlionio konkursas yra ir svarbi sklaidos platforma, primenanti pasauliui ne tik apie aukštą Lietuvos atlikimo meno kultūrą, bet ir prisidedanti prie M. K. Čiurlionio bei šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių kūrybos pristatymo tarptautiniuose kontekstuose. Sveikinu visus konkurso dalyvius! Linkiu konkursantams ištvermės ir sėkmės, garbingai žiuri – konstruktyvaus darbo, o publikai – kuo geriausių įspūdžių.“

VIII tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas sulaukė 54 dalyvių. Lapkričio 10–17 d. pianistų konkurse varžysis 31 dalyvis iš 14 šalių – Bulgarijos, Estijos, Italijos, Izraelio, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Pietų Korėjos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Honkongo ir Ukrainos. Pianistų konkurso žiuri pirmininkas – Ianas Fountainas (Karališkosios Londono akademijos profesorius, Jungtinė Karalystė), nariai – Pieras Francesco Forlenza (Komo Giuseppe’s Verdi konservatorija, Italija), Petras Geniušas (LMTA profesorius), Ilja Ivari (Estijos muzikos ir teatro akademijos profesorius, rektorius), Juris Kalnciemas (Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijos profesorius emeritas), Jurgis Karnavičius (LMTA profesorius, Fortepijono katedros vedėjas), Rolandas Krügeris (Hanoverio muzikos, dramos ir medijų universiteto profesorius, Vokietija), komisijos sekretorius – Jurgis Aleknavičius. Pianistų konkursas vyks LMTA Didžiojoje salėje ir Nacionalinėje filharmonijoje (I turas, II turas, Finalas: 1 diena2 diena, Apdovanojimų ceremonija).

Vargonininkų konkurse lapkričio 8–17 d. varžysis 23 atlikėjai iš 13 šalių – Austrijos, Belgijos, Čekijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Kinijos, Lenkijos, Pietų Korėjos, Rusijos, Vengrijos, Vokietijos. Žiuri pirmininkas – Andrzejus Chorosińskis (Fryderyko Chopino muzikos universiteto Varšuvoje ir Karolio Lipińskio muzikos akademijos Vroclave profesorius, Lenkija), nariai – Leopoldas Digrys (ilgametis LMTA profesorius), Christophe’as Mantoux (PSPBB ir Paryžiaus regioninės konservatorijos profesorius, Prancūzija), Renata Marcinkutė-Lesieur (LMTA docentė), Leonidas Melnikas (LMTA profesorius, Vargonų ir klavesino katedros vedėjas, Senato pirmininkas), Martinas Sanderis (Detmoldo ir Bazelio aukštųjų muzikos mokyklų profesorius, Vokietija, Šveicarija), Juanas Paradellis Solé (pagrindinis Siksto koplyčios choro vargonininkas, Italija). Vargonininkų konkursas vyks Vilniaus Evangelikų liuteronų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose bei Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (I turas, II turas, Finalas, Laureatų koncertas, Apdovanojimai). 

Pianistų I ir II turą tiesiogiai transliuos lrt.lt. Pianistų konkurso finalinius renginius transliuos lrt.lt, LRT Klasika ir LRT Plius. Tiesioginės vargonininkų perklausų ir finalinio koncerto transliacijos, taip pat visa su konkursu susijusi informacija – www.ciurlionis.link.

Pagal konkurso nuostatus jame gali dalyvauti pianistai iki 30 metų ir vargonininkai iki 35 metų amžiaus. Pirmasis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas buvo surengtas 1965 metais. 1968 metais konkurse varžėsi ir vargonininkai, 1991 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jis tapo tarptautiniu. 1994-aisiais M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas tapo Pasaulinės muzikos konkursų federacijos (World Federation of International Music Competitions) nariu. Konkursas vyksta kas ketveri metai. 

Oficialus Tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso tinklalapis: www.ciurlionis.link. Konkursą rengia VšĮ „Natų knygynas“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, pagrindiniai rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir LR kultūros ministerija.

Konkursą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gintanas Nausėda. 


Parengė Beata Baublinskienė 
LMTA informacija
2019 11 07 

2019.11.11

LMTA – Europos muzikos akademijų festivalyje Varšuvoje

Lapkričio 9-11 d. Varšuvoje vyko Europos muzikos akademijų festivalis. Jame dalyvavo LMTA brass ansamblis, vadovaujamas doc. Mariaus Balčyčio, ir kompozitorius, LMTA lektorius dr. Jonas Jurkūnas.

Lapkričio 10 d. įvyko kolektyvinės kompozicijos „Europos tautų siuita. II dalis Balsai premjera“ („Suita narodów Europy – Part II Voices“), kurią sudarė šešių autorių iš Lenkijos, Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos, Čekijos ir Vengrijos dalys. Trečioji kūrinio dalis – tai Jono Jurkūno kompozicija „Laiškai“ styginių kvartetui ir keturiems lygiems balsams.

Pasak J. Jurkūno, kūrinio vokalinės linijos grindžiamos lietuvių ir lenkų abėcėlių raidėmis su diakritiniais ženklais (ć, ł, ń, č, ė, į, ir kt.), iš kurių kai kurios yra bendros abiem kalboms (ą, ę, ż/ž). O kūrinio sandara remiasi sutartinių struktūra, bet svarbi čia ir žodžio kilmė: „sutartinė“ kilusi iš žodžio „sutarti“.

Lapkričio 11 d. festivalyje koncertavo LMTA brass ansamblis: Jonas Katauskas Andrius Stankevičius, Vaiva Putriūtė, Vilius Laureckis – trimitai, Karolina Janulevičiūtė, Danielius Štrapenskas – valtornos, Paulius Balčytis, Gytis Maciukevičius, Kamilė Makarevičiūtė, Tautvydas Kasperavičius – trombonai, Eglė Liutkauskaitė, Patrikas Kišūnas – tūbos, Džiugas Daugirda – mušamieji, dirigentas – Marius Balčytis.

Programoje skambėjo pučiamųjų ansambliui aranžuoti Henriko VIII, Ch. T. Pachelbelio, J. S. Bacho, G. Verdi, F. Mendelssohno-Bartholdy, taip pat Lioniaus Treikausko, Chriso Hazello kūriniai.

2019 11 12

Renginiai

2019/11/21

PERŽIŪRŲ CIKLAS „MEISTRAI KINE“

2019 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienį, 17:30 val.

Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

PERŽIŪRŲ CIKLAS „MEISTRAI KINE“

Filmo „Vienos dienos kronika“ peržiūra

Režisierius Vytautas Žalakevičius

Vaidybinis filmas, 1963 m., trukmė: 84 min.

Filmą pristatys kino kritikė Rasa Paukštytė ir kompozitorius Mindaugas Urbaitis.

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

 

2019/11/22

LMTA SIMFONINIO ORKESTRO KONCERTAS RYGOJE

2019 m. lapkričio 22 d., penktadienį, 17 val.

Latvijos muzikos akademijoje (K. Barona g. 1, Ryga, Latvija)

LMTA SIMFONINIO ORKESTRO KONCERTAS

Vadovas ir dirigentas Martynas Staškus

Solistai: Klementina Venciūtė (smuikas), Agnė Pilkauskaitė (smuikas), Marija Pranskutė (smuikas), Deividas Dumčius (violončelė), David Francisco Salinas Andrade (fortepijonas, Kosta Rika).

PROGRAMA

Eduardas Balsys (1919-1984): 
Poema styginių orkestrui „Jūros atspindžiai“ 
Koncertas smuikui ir orkestrui Nr. 1 
Du fragmentai iš baleto „Eglė žalčių karalienė“. Davido Geringo aranžuotė violončelei ir styginių orkestrui 
Z. Bružaitė. „Retro koncertas“ fortepijonui 
Jean Sibelius. Simfonija Nr. 7 C-dur, Op. 105

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2019/11/22

J. MORTENSENO (FORTEPIJONAS, JAV) IMPROVIZACIJŲ KONCERTAS

2019 m. lapkričio 22 d., penktadienį, 18 val. 

LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

JOHNO MORTENSENO (FORTEPIJONAS, JAV) IMPROVIZACIJŲ KONCERTAS

„Steinway“ atlikėjas, Fulbright programos stipendininkas, fortepijono profesorius Dr. Johnas Mortensenas (JAV) pristatys visiškai improvizuotą koncertą. Mortensenas improvizuoja kūrinius istoriniuose muzikos stiliuose, tokius kaip baroko fuga, preliudai ir t. t.

Visą mėnesį jis dirbs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kaip vizituojantis Fulbright programos pedagogas: dėstys istorinės improvizacijos ypatumus, koncertuos ir ves paskaitas bei užsiėmimus apie improvizaciją. Jo knyga  „The Pianist‘s Guide to Historic Improvisation“ netrukus bus išleista Oxford University Press. Artimiausi gastrolių pasirodymai suplanuoti Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Prancūzijoje, Latvijoje ir JAV. Daugiau informacijos rasite puslapyje www.johnmortensen.com.

Koncerto programa:

I dalis – Istorinių stilių improvizacijos 

II dalis – Šiuolaikinių stilių improvizacijos 

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2019/11/22

BEETHOVENO SONATOS. VOL. 2

2019 m. lapkričio 22 d., penktadienį, 19 val.

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

BEETHOVENO SONATOS. VOL. 2

Atlikėjai: Atis Bankas (smuikas, Kanada), Victoria Korchinskaya-Kogan (fortepijonas, Kanada)

Programoje: L. van Beethoven – Sonatos smuikui ir fortepijonui Nr. 2, 3, 5, 7

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!

 

 

2019/11/23

LMTA SIMFONINIO ORKESTRO KONCERTAS VILNIUJE

2019 m. lapkričio 23 d., šeštadienį, 18 val.

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LMTA SIMFONINIO ORKESTRO KONCERTAS

Vadovas ir dirigentas Martynas Staškus

Solistai: Klementina Venciūtė (smuikas), Agnė Pilkauskaitė (smuikas), Marija Pranskutė (smuikas), Deividas Dumčius (violončelė), David Francisco Salinas Andrade (fortepijonas, Kosta Rika).

PROGRAMA

Eduardas Balsys (1919-1984): 
Poema styginių orkestrui „Jūros atspindžiai“ 
Koncertas smuikui ir orkestrui Nr. 1 
Du fragmentai iš baleto „Eglė žalčių karalienė“. Davido Geringo aranžuotė violončelei ir styginių orkestrui 
Z. Bružaitė. „Retro koncertas“ fortepijonui 
Jean Sibelius. Simfonija Nr. 7 C-dur, Op. 105

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

 

2019/11/26

KONCERTAS ŠV. CECILIJOS DIENAI

2019 m. lapkričio 26 d., antradienį, 18 val.

LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) 

KONCERTAS ŠV. CECILIJOS DIENAI

LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedra

Atlikėjai: Muzikos katedros studentai: Jurgita Bačkuvienė, Greta Dulkytė, Erika Gaučiūtė, Martynas Gedminas, Tomas Grigat, Kristina Kasperaitytė, Mantas Liekis, Gediminas Lietuvninkas, Alina Markova, Vita Merkelytė, Dominykas Rimkus, Deividas Skridaila, Justė Šilaitė, Gintarė Tumaitė, Vilius Venckus, Milda Vitartaitė.

Dalyvauja lekt. Kristina Kupšienė. 

Koncertmeisteriai: Edita Ambrozaitienė, Vera Diukareva, Arnoldas Jankūnas, Narine Stepanyan. 

Programoje: Lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai.

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2019/11/26

PROFESORIAUS PETRO RADZEVIČIAUS ALTO KLASĖS STUDENTAI

2019 m. lapkričio 26 d., antradienį, 18 val.

LMTA II (Kongresų) rūmų Kamerinė sale (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

PROFESORIAUS PETRO RADZEVIČIAUS ALTO KLASĖS STUDENTAI

Kristina Anusevičiūtė
Martynas Grigas
Emilija Minkevičiūtė
Viktė Rimšaitė

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Koncertas altui Es-dur:
II d. – Siciliano
(Wilfried Fischer rekonstrukcija pagal BWV 169, 49, 1053)
Henri Vieuxtemps (1820-1881)
Capriccio „Hommage à Paganini“ altui solo, Op. posth.
Atl. VIKTĖ RIMŠAITĖ (II k.)

Lilian Fuchs (1901-1995)
Fantazija altui solo
Modest Musorgskij (1839-1881) – Vadim Borisovskij (1900-1972)
Gopakas altui ir fortepijonui
Atl. EMILIJA MINKEVIČIŪTĖ (II k.)

Niccolò Paganini (1782-1840)
Sonata per la Grand’ Viola
Atl. MARTYNAS GRIGAS (II k.)

Béla Bartók (1881-1945)
Koncertas altui, Op. posth.:
II d. – Adagio religioso – Allegretto
III d. – Allegro vivace
Atl. KRISTINA ANUSEVIČIŪTĖ (M1)

Koncertmeisterė DAIVA STULGYTĖ 

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2019/11/28

SEMINARAS „IKIMOKYKLINUKŲ IR PRADINUKŲ PIEŠINIŲ PSICHOLOGINĖ ANALIZĖ“

2019 m. lapkričio 28, gruodžio 5 d., ketvirtadieniais, 10.00–14.30 val.

LMTA II (Kongresų) rūmuose (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

LEKT. LAUROS DUBOSAITĖS TĘSTINIS SEMINARAS „IKIMOKYKLINUKŲ IR PRADINUKŲ PIEŠINIŲ PSICHOLOGINĖ ANALIZĖ“

Kaina: 41.00 Eur. (18 akad. val.)

Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai (muzikos mokytojai), ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogai.

REGISTRACIJA ( iki lapkričio 26 d.)

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

Programos tikslas – Išmokyti pedagogus praktinių vaikų piešinių analizavimo įgūdžių.


Programa skirta pedagogams dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių amžiaus vaikais.

Piešinys – tai vienas iš geriausių būdų pažinti tokio amžiaus vaikus, nes tokio amžiaus vaikams yra sunku papasakoti apie savo savijautą, situaciją šeimoje ar iškylančias problemas. Piešinys gali padėti įvertinti vaiko intelektinį, emocinį ir socialinį vystymąsi. Be to, remiantis vaiko piešiniu galima  prognozuoti problemas, su kuriomis susidursime mokydami ar auklėdami vaiką.

Vaiko nupieštas šeimos piešinys atskleidžia šeimoje susiformavusius tarpusavio santykius, vaiko poziciją šeimoje. Panašiais principais remiantis galima įvertinti ir vaiko santykį su mokytoja ar auklėtoja, matyti vieno ar kito auklėjimo metodo poveikį vaikui.

Seminare bus pristatytas ir vaiko kognityvinių gebėjimų įvertinimo testas, naudojant piešinio metodiką, kuris leis geriau įvertinti ikimokyklinukų ar pradinukų pasirengimą mokytis ir priimti atitinkamus ugdomuosius sprendimus.

Programoje pateikiama ne tik su vaikų piešiniais susieta teorinė medžiaga, bet bus mokoma ir praktinių piešinio analizavimo įgūdžių, kad kiekvienas pedagogas po seminaro gebėtų savarankiškai analizuoti vaiko piešinį, atskleisdamas jame slypinčią psichologinę informaciją apie vaiką.  

Programos uždaviniai:

  • Pristatyti vaikų piešimo stadijas;
  • Aptarti informatyvius piešinių elementus;
  • supažindinti su pagrindiniais piešinių analizės principais;
  • pritaikyti įgytas žinias praktiškai.

Lekt. Laura Dubosaitė Psichologė, pedagogė, patirtinių mokymų vadovė. Psichologijos magistrė (Vilniaus universitetas, 1996 m.); Karjeros ugdymo konsultantė (baigė tęstinius profesinio tobulėjimo mokymus „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“; Vilniaus universitetas, UAB Kitokie projektai“, 2011-2012 m.). Daugiau kaip 20 metų dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Daugiau kaip 10 metų veda kvalifikacijos tobulinimo seminarus psichologijos temomis. Nuo 2011 m. specializuojasi patirtinių mokymų srityje. 


BENDRAUKIME:
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Tel. nr. +370 686 72012; (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
Draugaukime Facebooke

 

2019/12/10 - 2019/12/11

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS: GIEDRĖ ŽARĖNAITĖ-MOLENAAR

2019 m. gruodžio 10-11 d.

GIEDRĖS ŽARĖNAITĖS-MOLENAAR (SMUIKAS) MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS 

Projektas „Smuikininko funkcijų kaita griežiant solo ir ansambliuose: atlikimo ir komunikacijos aspektai“

Kūrybinės dalies vadovė – prof. Ingrida Armonaitė-Galinienė
Tiriamosios dalies vadovė – doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli
Konsultantė prof. dr. Rūta Lipinaitytė.

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42, Vilnius). 


2019 m. gruodžio 10 d., antradienį, 17 val. 
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius) 

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO KŪRYBINĖS DALIES GYNIMAS

PROGRAMA: 
Arvo Pärt – Fratres 
Wolfgang Amadeus Mozart – Styginių kvartetas Nr. 17, K.458   
Sergei Prokofiev – Sonata smuikui ir fortepijonui Nr. 2, Op. 94a 


2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienį, 10 val.
LMTA Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO TIRIAMOSIOS DALIES GYNIMAS

PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKAS: 
Prof. Petras Radzevičius 

TARYBOS NARIAI:
Prof. Jonas Tankevičius
Dr. Julian Hellaby
Prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
Prof. dr. Rima Povilionienė

RECENZENTAI: 
Meno projekto kūrybinės dalies – doc. Gediminas Dačinskas 
Meno projekto tiriamosios dalies – prof dr. Audronė Žiūraitytė

2019/12/11 - 2019/12/12

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS: UGNĖ ANTANAVIČIŪTĖ-KUBICKIENĖ

2019 m. gruodžio 11-12 d.

UGNĖS ANTANAVIČIŪTĖS-KUBICKIENĖS MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS

Projektas „Atlikimo darna mišrios sudėties ansambliuose

Kūrybinės dalies vadovė – doc. dr. Indrė Baikštytė 
Tiriamosios dalies vadovė – prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42, Vilnius). 


2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienį, 17.30 val. 
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius) 

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO KŪRYBINĖS DALIES GYNIMAS

PROGRAMA

Carl Reinecke (1824–1910) – Trio klarnetui, altui ir fortepijonui A-dur, op. 264 (1903). Dalys:
Moderato (Allegro)
Intermezzo (Moderato)
Legende (Andante)
Finale (Allegro moderato) 
Ugnė Giedraitytė (g. 1984) – „Au-dessus“ balsui, klarnetui, altui ir fortepijonui (Kūrinio premjera, 2019) 
Leo Smit (1900–1943) – Trio klarnetui, altui ir fortepijonui (1938) 
Sergej Prokofjev (1891–1953) – Uvertiūra Hebrajų temomis klarnetui, styginių kvartetui ir fortepijonui c-moll, Op. 34 (1919) 


2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 10 val.
LMTA Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO TIRIAMOSIOS DALIES GYNIMAS

PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKAS:
Prof. Rimantas Armonas 

TARYBOS NARIAI: 
Prof. Jurgis  Karnavičius 
Dr. Julian Hellaby
Prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 
Prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė

RECENZENTAI: 
Meno projekto kūrybinės dalies – prof. Audronė Pšibilskienė 
Meno projekto tiriamosios dalies – doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli 

2019/12/11 - 2019/12/12

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS: JURGIS ALEKNAVIČIUS

2019 m. gruodžio 11-12 d.

JURGIO ALEKNAVIČIAUS MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS

Projektas Fortepijono mokyklos samprata, raida ir įtaka nūdienos atlikimo meno paradigmoms

Kūrybinės dalies adovas – prof. Jurgis  Karnavičius
Tiriamosios dalies vadovas – prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 
Konsultantė – doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42, Vilnius). 


2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienį, 19 val. 
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius) 

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO KŪRYBINĖS DALIES GYNIMAS

PROGRAMA
F. Schubert – Sonata c-moll, D958
M. Ravel – Ciklas „Atspindžiai“
S. Prokofiev – Sonata Nr. 7 B-dur 


2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 14 val.
LMTA Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO TIRIAMOSIOS DALIES GYNIMAS

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKĖ:
Prof. Rūta Rikterė

TARYBOS NARIAI: 
Prof. Birutė Vainiūnaitė 
Dr. Julian Hellaby
Prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė 
Prof. dr. Audronė Žiūraitytė

RECENZENTAI:  
Meno projekto kūrybinės dalies – Prof. Sergej Okruško 
Meno projekto tiriamosios dalies – prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė 

2019/12/18 - 2019/12/19

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS: LORETA VASKOVA

2019 m. gruodžio 18–19 d.

LORETOS VASKOVOS (TEATRO REŽISŪRA) MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS 

Projektas „Dokumentinis teatras: verbatim kūrimo būdai“

Meno projekto kūrybinės dalies vadovė – doc. Jana Ross 
Tiriamosios dalies vadovė – prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė 

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42, Vilnius). 


Gruodžio 18 d., trečiadienį, 18 val. 
LMTA Balkono teatre (Gedimino pr. 42, Vilnius) 

KŪRYBINĖS DALIES GYNIMAS 

PROGRAMA
Dokumentiniai spektakliai: 
„Personalas“ 
„Šimtas metų vaikystės“ 
„Supeherojai“ (neviešintas) 
„Ramybės stotelės“ 


Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 10 val.
LMTA Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

TIRIAMOSIOS DALIES GYNIMAS 

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKĖ: 
Prof. Nelė Klimienė-Savičenko (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

TARYBOS NARIAI: 
Prof. Aidas  Giniotis (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
Doc. Zane Kreicberga (Latvijos kultūros akademija) 
Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė-Liugienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
Prof. dr. Rasa Vasinauskaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

RECENZENTAI: 
Meno projekto kūrybinės dalies – prof. Darius Meškauskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
Meno projekto tiriamosios dalies – prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)