Stojantiesiems Studentams Darbuotojams

naujienos

2020.01.24

Sutartinių ir flamenko susitikimai: Valensija

Lietuviškosios sutartinės bei andalūziškasis flamenko ir vėl susitiko scenoje, tik šį kartą Valensijoje esančiame Istorijos muziejuje. Tarptautinis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojos dr. Brigitos Bublytės projektas „Sutartinių ir flamenko susitikimas“ (Encuentro de Sutartinės y Flamenco) tapo ne tik tęstine menininkės kūrybine veikla, bet ir tarpkultūrinių procesų tyrinėjimo pagrindu. Abi šios tradicijos yra įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją. 

2019 m. lapkritį Brigita Bublytė vyko su dėstymo vizitu į Valensijos konservatoriją (Conservatorio superior de música „Joaquín Rodrigo“) pagal „Erasmus+“ programą. Paskaitų  tema – „Įvadas į sutartines: teorija ir praktika“.  Šiame dėstymo ir kūrybos procese dalyvavo ir LMTA šiuolaikinio šokio katedros trečio kurso studentė Ugnė Kavaliauskaitė bei vaidybos studentė Rugilė Sabonytė. Vizito metu B. Bublytė ir studentės repetavo su profesionaliais flamenko muzikantais iš Valensijos: Oscaru de Manueliu (fleita), Juanu de Pilaru (flamenko gitara), Fernando Lucasu (vokalas).

Lapkričio 29 d. šio flamenko ir sutartinių susitikimo rezultatai buvo pristatyti Valensijos istorijos muziejaus erdvėje, kurioje susirinko publika iš visos Ispanijos. Prie projekto prisijungė Lietuvos konsulatas Valensijoje bei Ispanijos lietuvių bendruomenė, o kostiumus pasirodymui sukūrė lietuvių dizainerė Rima Pocevičienė, šiuo metu gyvenanti Sevilijoje.

Kviečiame paklausyti ir pažiūrėti ištraukų iš šio įvykio: 

LMTA Teatro ir kino fakulteto informacija
2020 01 24

Nuotraukos Vilmos Dobilaitės:

 

 

2020.01.24

Aukštųjų mokyklų mugei Kaune pasibaigus

Lietuvos muzikos ir teatro akademija sausio 23 d. dalyvavo 19-toje Aukštųjų mokyklų mugėje, kuri vyko Kauno „Žalgirio arenoje“. Joje dalyvavo Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų, LR Seimo, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, įvairių organizacijų atstovai. 

Mugėje lankėsi LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė, Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Esta Rūta Urbonavičienė, LMTA Klaipėdos fakulteto prodekanė doc. Irena Pečiūrienė, Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas prof. dr. Vidmantas Mačiulskis, Priėmimo skyriaus atsakingasis sekretorius doc. Rolandas Aidukas, Vilniaus fakultetų studentai.

LMTA stende nuoširdžiai ir aktyviai darbavosi SA studentai, kurie konsultavo interesantus studijų galimybių klausimais, dalino skrajutes su informacija apie 2020 m. priėmimą. Dėkojame Meno centro koncertų koordinatorei Vaivai Šatkutei-Marozienei už meniškai sumaketuotą skrajutę.

Kauno Žalginio arenos Amfiteatre doc. dr. Giedrės Beinoriūtės ir lekt. dr. Ievos Gaižutytės motyvacinis pranešimas „Naujos Kino meno studijų programos specializacijos“ ir parodytas studentų sukurtas trumpas filmukas sukėlė didelį susidomėjimą Kino meno studijų programa.

Džiugu, kad ne tik studijų regatoje Klaipėdoje, bet ir mugėje Kaune sulaukėme nemažai besidominčių studijomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Daugiau informacijos apie priėmimą.

LMTA Priėmimo skyriaus informacija 
2020 01 24 

       

2020.01.20

LMTA vyksta eksperimentinės operos laboratorija

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyksta intensyvūs Europos operos akademijos (EOA) eksperimentinės operos kursai – EOA laboratorija „Preview Vilnius“. Lygiagrečiai LMTA surengta ir Europos operos akademijos generalinė asamblėja. Intensyvūs kursai ir vieši renginiai LMTA ir kitose Vilniaus erdvėse vyks iki penktadienio – sausio 24 d., o šį vakarą MO muziejuje rengiamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos šiuolaikinės muzikos programos studentų koncertas „Skambantys kadrai: performansai ir improvizacijos“. 

Informacija anglų kalba / ENGLISH

Europos operos akademija – tarptautinės „Erasmus+“ programos strateginių partnerysčių projektas, kurio tikslas – paskatinti naujoves operos srityje. Projektas grindžiamas dalijimosi mokymais principu. 

LMTA vykstantys intensyvūs 5 dienų eksperimentinės operos laboratorijos kursai „Preview Vilnius“ rengiami, siekiant lavinti naują operos kūrėjų ir atlikėjų kartą, skatinti kūrybiškumą, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir kultūros antreprenerystę, o platesniu mastu – skleisti konceptualią prieigą prie operos žanro ir kūrybinius eksperimentus. EOA eksperimentinės operos laboratorija „Preview Vilnius“ jau buvo surengta pernai vasarą Mastrichte (Nyderlandai), o šių metų birželį vyks Porto mieste (Portugalijoje). 

EOA eksperimentinės operos laboratorijos kursuose LMTA dalyvauja 25 studentai ir 12 dėstytojų iš 7 aukštųjų mokyklų: Atverpeno karališkosios konservatorijos (Belgija), Parmos Arrigo Boito muzikos konservatorijos (Italija), Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijos, Porto politechnikos instituto Muzikos ir scenos menų mokyklos (Portugalija), Stokholmo menų universiteto (Švedija), Mastrichto muzikos akademijos (Nyderlandai) ir LMTA.

Lygiagrečiai sausio 19-20 d. LMTA vyko metinė Europos operos akademijos (EOA) generalinė asamblėja, kurios nariai, greta išvardintų aukštųjų mokyklų – ir Lodzės Gražinos ir Kęstučio Bacevičių muzikos akademijos (Lenkija) bei kitų šalių mokslo institucijų atstovai, aptarė šiuolaikinės operos studijų, EOA projekto struktūros ir kitus organizacinius klausimus.  

Visi besidomintys kviečiami apsilankyti viešuose Europos operos akademijos renginiuose. Paskaitą „Kai kas sena, kai kas nauja? Operos rinka tarp avangardo ir tradicijos“ („Same Old, Same New? The Opera Market Between Avantgarde And Tradition“) pirmadienį pristatė operos rinką tyrinėjanti Mastrichto muzikos akademijos dainavimo profesorė Susanne Schimmack.

Vakare (sausio 20 d.) 18.30 val. MO muziejuje koncertą „Skambantys kadrai: performansai ir improvizacijos“ rengia LMTA šiuolaikinės muzikos programą kuruojančių kompozitoriaus Vykinto Baltako, saksofonininko Liudo Mockūno ir pianisto improvizuotojo Arno Mikalkėno studentai (Mėta Pelegrimaitė – fleita, Matas Samulionis – saksofonas, Simas Petkevičius – saksofonas, Klaudija Indriliūnaitė – gitara, Kęstutis Zubavičius – perkusija, Lina Rovaitė – vokalas, Salomėja Kalvelytė – fleita, Haroldas Parulis – klarnetas, Mikas Kurtinaitis – tūba, Klaudijus Štuopinis – saksofonas). Programoje – Dieterio Schnebelio „Museumsstücke“ ir atlikėjų improvizacijos.

Sausio 21 (antradienį) ir 22 d. (trečiadienį) nuo 9.30 val. LMTA Balkono teatre kviečiame stebėti užsienio dėstytojų kūrybines dirbtuves. Sausio 21 d. dirbtuves „Tapti e-mocingu“ („Getting “E-Motional“) ves Porto politechnikos instituto Muzikos ir scenos menų mokyklos dėstytojai António Salgado ir Claire Binyon. Dirbtuvių tikslas – susieti kūno judesius ir vokalines pratybas, kad dainininkai gebėtų tarpusavy bendrauti balsu ir emocija. O sausio 22 d. į kolektyvinės improvizacijos dirbtuves „Akimirkų biblioteka“ („Library of Moments“) kvies Mastrichto muzikos akademijos profesorius Joachimas Junghanssas.

Sausio 22 d. 11.30 val. LMTA Balkono teatre rengiama diskusija „Kuriant šiuolaikinę operą“ („Composing Contemporary Opera“), kurioje dalyvaus kompozitorius ir dirigentas, LMTA docentas Vykintas Baltakas, Venecijos bienalės „Auksinį liūtą“ pelniusios „Saulės ir jūros“ autorės, režisierė Rugilė Barzdžiukaitė ir kompozitorė Lina Lapelytė bei latvių kompozitorė Anna Ķirse.

Sausio 23 d., ketvirtadienį, 16.30 LMTA Balkono teatre paskaitą „Opera kaip menas tarpinėje teritorijoje“ („Opera As Art In Between) skaitys Peteris Missotten iš Mastrichto muzikos akademijos. Opera visuomet buvo tarpžanrinis menas, apjungiantis teatrą ir muziką. Tad ar jis yra ateities menas?

Penktadienį, sausio 24 d., 14 val. EOALAB kūrybinių dirbtuvių meniniai rezultatai bus pristatyti LMTA Balkono teatre. Įėjimas laisvas.

LMTA informacija
2020 01 20 

2020.01.15

LMTA dalyvavo „STUDIJŲ REGATOJE 2020“ Klaipėdoje

Sausio 10 d. Klaipėdos Švyturio arenoje vyko jau šeštoji mugė „Studijų regata 2020“. 

Joje dalyvavo Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų, įtakingiausių vakarų Lietuvos įmonių bei kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija joje sėkmingai save pristatė išplatindama informaciją apie studijų programas, į kurias bus vykdomas priėmimas 2020 metais, atsakydama į visus jaunųjų interesantų klausimus.

Parodoje dalyvavo LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė, LMTA rektoriaus patarėjas ekonomikai ir finansams Evaldas Lukauskas, LMTA Klaipėdos fakulteto prodekanė doc. Irena Pečiūrienė, Muzikos katedros vedėja doc. Jūratė Karosaitė Karosevičiūtė, Šokio katedros vedėjas prof. dr. Vidmantas Mačiulskis, KF studentai.

Džiugu pažymėti, kad sulaukėme nemažai besidominčių meno studijomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Daugiau informacijos apie priėmimą.

LMTA Klaipėdos fakulteto informacija 

2020 01 15 

 

2020.01.15

Kvietimas į TEK rekolekcijas Liškiavoje

Vilniaus akademinės sielovados centras ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kapelionas kun. Dovydas Grigaliūnas kviečia akademijos bendruomenės narius į TEK rekolekcijas Liškiavoje (netoli Druskininkų) sausio 31–vasario 2 dienomis.

TEK rekolekcijos – dvasiškai intensyvus tridienis, kurio metu dalyviai išgyvena Kristaus slėpinį, patirdami ir apmąstydami pagrindinius bažnytinius laikotarpius: Gavėnią, Velykas ir Sekmines. Mokymų, diskusijų, pasidalinimų, maldos ir įvairių patirčių pagalba įžengiame į gyvą, asmeninį, perkeičiantį susitikimą su Kristumi – Gyvuoju Dievu.

Rekolekcijos skirtos visiems, ieškantiems Dievo. Tiems, kurie geba priimti iššūkį leistis į kitą – ne virtualią – tikrovę. Ypač kviečiami studentai, o dar labiau – tie, kurie yra dalyvavę KAIROS rekolekcijose. Tai puiki proga augti Dievo ir savęs pažinime.

Rekolekcijos vyks 2020 m. sausio 31–vasario 2 dienomis, Liškiavoje. Pradžia: sausio 31 d. (penktadienį) RYTE, pabaiga – vasario 2 d. (sekmadienį) po pietų.

Kaina: studentams – 30 EUR, dirbantiems – 70 EUR.

Svarbu dalyvauti nuo pradžios iki pabaigos nepertraukiamai. Jeigu matote, jog tai nepavyks, siūlome dalyvavimą atidėti kitam laikui.

Daugiau informacijos: el.paštu: studentu.sielovada@gmail.com arba tel. 8 686 80473 (s. Agnietė). 

Įvykis Facebook paskyroje.

2020 01 15 

2020.01.10

LMTA ir festivalis „Kaunas Jazz“ skelbia konkursą „Džiazo scena“

Tarptautinis džiazo festivalis „Kaunas Jazz“ bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Džiazo katedra skelbia konkursą „Džiazo scena“. Konkursas vyks 2020 m. vasario 19-20 d. LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42,Vilnius).

Šiuo konkursu siekiama padėti atsiskleisti jauniems bei talentingiems Lietuvos džiazo kūrėjams, paskatinti juos kūrybinei laisvei, suteikti galimybę pristatyti savo originalią kūrybą plačiajai visuomenei, užtikrinti tobulėjimo galimybes, užmegzti naujus kontaktus ir atverti vartus į didesnes džiazo scenas.

Konkurse gali dalyvauti TIK džiazo projektai, kolektyvai (dalyvauti negali pavieniai atlikėjai), kurių nariai konkurso metu yra ne vyresni nei 27-erių metų (prie konkurso paraiškų pridedamas amžių patvirtinantis dokumentas – paso ar gimimo liudijimo nuorašas). Bendra pasirodymo trukmė – iki 25 minučių. Dalyviai gali atlikti savo originalias kompozicijas, aranžuotus džiazo standartus ir kt.

Kompetentingos komisijos nariai išrinks (1 ir 2 vietos) laimėtojus, kurie bus apdovanoti piniginiais prizais. 1 vieta – 1500 Eur, 2 vieta – 500 Eur.

1-3 vietų konkurso laimėtojai gaus sertifikatus, liudijančius apie dalyvavimą „Džiazo scenos“ konkurse.

1-3 vietų konkurso laimėtojams bus suteiktos akreditacijos į jubiliejinį 30-ąjį tarptautinį džiazo festivalį „Kaunas Jazz 2020“, vyksiantį 2020 m. balandžio 23-27 d.

1-3 vietų konkurso laimėtojai taip pat turės galimybę sudalyvauti jubiliejiniame 30-ajame tarptautiniame džiazo festivalyje „Kaunas Jazz 2020“ bei vieno iš žiūri narių konkurse/festivalyje (esant neišvengiamam muzikanto pakeitimui, privaloma informuoti konkurso organizatorius iki festivalio/pasirodymo pradžios likus ne mažiau kaip dviem savaitėm).

Norintys dalyvauti „Kaunas Jazz“ ir LMTA džiazo katedros organizuojamame konkurse iki sausio 25 d. (imtinai) privalo užpildyti organizatorių parengtą paraišką-anketą (ją rasite paspaudę šią nuorodą). Paraišką-anketą gali užpildyti asmenys turintys gmail paskyrą. Asmenims neturintiems gmail paskyros kreiptis el.paštu: dziazoscena@gmail.com ir bus išsiųsta paraiškos-anketos forma.

Konkurso dalyviai bus atskirai informuoti apie tikslų jų pasirodymo datą ir laiką.

Konkursas atviras visuomenei, žiūrovai kviečiami apsilankyti konkurse nemokamai.

Konkursas gali būti filmuojamas ir fotografuojamas.

Kontaktinis el. paštas – dziazoscena@gmail.com. 

LMTA Džiazo katedros informacija 
2020 01 10 

2020.01.10

Lietuvos kino centras rems LMTA studentų diplominių filmų gamybą

2020 m. sausio 9 d. Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija pasirašė susitarimą dėl bendro baigiamųjų kino ir televizijos katedros studentų diplominių bakalauro ir magistro darbų – kino filmų – gamybos finansavimo 2020–2024 metais. Juo siekiama sudaryti geresnes sąlygas akademijos absolventams įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus ir geriau pasirengti profesinei veiklai kino industrijoje.

„Lietuvos kino centras nuosekliai siekia rasti būdų jaunųjų talentų rėmimui. Finansuojame pirmuosius režisierių filmus po studijų baigimo, atskira paraiškų kategorija yra skirta ilgametražio kino debiutantams, skiriama parama dalyvauti įvairiuose mokymuose. Kino kūrėjams atsiranda daugiau galimybių, bet tuo pačiu didėja konkurencija, reikalavimų kartelė naujai ateinantiems į kiną gana aukšta. Todėl labai svarbu, kad LMTA absolventai turėtų geresnes galimybes realizuoti savo kūrybinius sumanymus, o tuo pačiu pabandytų įgyvendinti projektus pagal sąlygas, priartintas prie profesionalios kino industrijos veikimo modelio“, – sako kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.

Sutartimi Lietuvos kino centras penkerius metus įsipareigoja skirti papildomą finansavimą studentų diplominių bakalauro ir magistro darbų gamybai. Vienam projektui skiriama suma negalės viršyti 5000 eurų, bei sudaryti daugiau nei 50 procentų nuo bendros LKC ir LMTA suteikiamos sumos vieno diplominio filmo gamybai. Centro skirtas finansavimas galės būti naudojamas ir paslaugoms, kurias kino filmo gamybai galėtų suteikti akademija, tačiau dėl turimų laiko išteklių, galimų teikti paslaugų kiekio ar kokybės, to padaryti negali.

Šiemet į paramą pretenduoja devyniolika LMTA Kino ir televizijos katedros studentų diplominių filmų.

2020 01 10 

Susitarimą pasirašė LMTA rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas ir Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas. Taip pat dalyvavo Lietuvos kino centro atstovas Audrius Kuprevičius, LMTA Teatro ir kino fakulteto dekanė Elona Bajorinienė, Kino ir televizijos katedros vedėja doc. dr. Giedrė Beinoriūtė, Kino ir TV studijos administratotė Jurga Mačionytė:

 

2020.01.07

Prof. Diego Cannizzaro paskaita apie senosios italų muzikos atlikimo subtilybes

Sausio 10 d., penktadienį, 10 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vargonų salėje (316 aud., Gedimino pr. 42, Vilnius) rengiama italų senosios muzikos žinovo, vargonų ir klavesino atlikėjo bei istorinių vargonų tyrinėtojo dr. Diego Cannizzaro pakaita „Italų muzika vargonams ir klavesinui nuo Girolamo Frescobaldi iki Alessandro Scarlatti“. Paskaitos trukmė 1,5 val. Įėjimas laisvas.

Ištikimų entuziastų, nuosekliai besidarbuojančių senosios muzikos baruose, dėka Lietuvoje senosios muzikos atlikimo menas po truputį įsilieja į akademinės muzikos pasaulį ir savo koncertais, teatralizuotomis programomis, senųjų operų pastatymais patraukia vis didesnį klausytojų ratą.

Kaip senąją muziką atlikti? Kaip interpretuoti trejų, ketverių ar daugiau šimtų metų senumo muzikos kūrinį? Kaip perskaityti ir suprasti seną muzikos rankraštį? Tai atviri klausimai, muzikantams suteikiantys ne tik beribės fantazijos sparnus, bet ir reikalaujantys gilaus išmanymo, gausybės žinių.

Vilniuje šią savaitę vieši italų senosios muzikos žinovas, vargonų ir klavesino atlikėjas bei istorinių vargonų tyrinėtojas dr. Diego Cannizzaro iš Sicilijos (Italija), kuris besidomintiems pristatys viešą paskaitą „Italų muzika vargonams ir klavesinui nuo Girolamo Frescobaldi iki Alessandro Scarlatti“.

Diego Cannizzaro yra Kaltanisetos V. Bellini konservatorijos (Sicilija, Italija) vargonų muzikos profesorius, E-Campus universiteto Čefalu skyriaus (Sicilija, Italija) mokslo darbuotojas. Romos La Sapienza universitete apgynė daktaro disertaciją „XVI–XVII a. muzika vargonams ir klavesinui: Neapolio karalystės ir Sicilijos muzikinis paveldas“. Jis yra vargonų atlikimo ir vargonų kompozicijos magistras (Perudžos F. Morlacchi konservatorija Italija), fortepijono meno magistras (Palermo V. Bellini konservatorija Italija), literatūros mokslų magistras (Palermo universitetas Italija). Podiplominės studijos: Pistojos akademijoje (Italija), Šiaurės Vokietijos vargonų akademijoje Bremene (Vokietija), Santjago de Kompostela universitetas (Ispanija).

D. Cannizzaro yra Sicilijos istorinių vargonų paveldo garbės inspektorius prie Sicilijos vyriausybės, Čefalu vyskupijos patarėjas istorinių vargonų klausimais, Palermo universiteto organologijos konsultantas, Palermo regiono istorinių vargonų konsultantas, Istorinių vargonų restauravimo techninis konsultantas Kastelbuono mieste, Sicilijos istorinių vargonų festivalio „In tempore organi“ meno vadovas. Ilgą laiką buvo Čefalu miesto Tisia instituto Pontifiko akademijos Liturginės muzikos katedros vadovas.

D. Cannizzaro skaitė pranešimų apie istorinius vargonus tarptautinėse konferencijose; nuolatos publikuoja mokslinius ir taikomojo pobūdžio straipsnius; paskelbė straipsnių pagrindiniame Italijos leidinyje „Arte organaria e organistica“, skirtame istorinių vargonų tyrimams; yra Čefalu dienraščio „La rivista della Chiesa Cefaludense“ nuolatinis straipsnių apie vargonus ir vargonų muziką autorius. Paskaitas ir meistriškumo kursus apie senąją italų muziką vargonams dėstė Sankt Peterburgo konservatorijoje, „Orchestra Barocca Siciliana“ renginiuose, Engieno (Enghien) Šv. Augustino ir Ato (Ath) Šv. Julijaus kolegijose Belgijoje, San Sebastiano mieste Ispanijoje, Maltos universitete. 

2020 01 07 

2020.01.03

Ateinančiais mokslo metais – dvi atsinaujinusios kino specializacijos

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kino ir televizijos katedra ateinančius mokslo metus pasitinka atsinaujinusi dviem kino specializacijomis. Pirmą kartą Kino ir televizijos katedros istorijoje Kino meno programa kvies studijuoti net šešiose specializacijose. Greta vaizdo režisierių, operatorių, kino dramaturgų ir garso režisierių kartu bus rengiami kino prodiuseriai ir kino montažo specialistai.

Montažas yra esminis kino kalbos elementas, tačiau Lietuvoje šios specialybės bakalauro grupė bus renkama pirmą kartą. Montažo studentai studijuodami įgis žinių apie kino kūrimo procesus, kino pasakojimo struktūrą, dramaturgiją, išmoks valdyti technologijas. Montažo programa parengta remiantis geriausiais Europos kino mokyklų pavyzdžiais ir integruota į bendrą kino programą. Toks kino programos atnaujinimas ir pastiprinimas siejamas su augančios Lietuvos kino industrijos poreikiais, atsiveriančiomis naujomis įdarbinimo galimybėmis.

Pozityvūs Lietuvos kino pokyčiai paskatino atnaujinti ir Kino prodiusavimo specializacijos profilį, atskirti jį nuo meno vadybos ir integruoti į kino meno programą, kuri orientuota į mokymąsi per kino praktiką bei konkrečių atvejų iš rinkos analizę.

Atnaujinta ir integruota kino meno programa sudarys sąlygas skirtingų specializacijų studentams nuo pirmo kurso mokytis dirbti komandoje, kartu rengti kūrybinius projektus, pažinti vieniems kitų specialybes.

Kartu su programa atsinaujins ir dėstytojų kolektyvas. LMTA Kino ir televizijos katedroje dėsto pripažinti kino menininkai, aktyviai kino industrijoje dirbantys profesionalai, taip pat – vizituojantys užsienio dėstytojai. 

Daugiau informacijos suteiks LMTA priėmimo skyrius

LMTA Kino ir TV katedros informacija 
2020 01 03 

 

Renginiai

2020/01/27

PASKAITA „TRIGARSIŲ (TRIADŲ) NEO-RYMANIŠKOJI INTERPRETACIJA“

2020 m. sausio 27 d., pirmadienį, 17 val.

LMTA Centriniuose rūmuose: Erdvinio garso sferoje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

PASKAITA „TRIGARSIŲ (TRIADŲ) NEO-RYMANIŠKOJI INTERPRETACIJA: TRANSFORMACIJOS Į KOMPONAVIMO SISTEMĄ PERSPEKTYVA“

LMTA meno doktorantės, kompozitorės Raimondos Žiūkaitės paskaita-koncertas

Anotacija: LMTA IV kurso meno doktorantė, kompozitorė R. Žiūkaitė pristatys trigarsių (autorės vadinamų triadomis) matematines savybes ir tarpusavio ryšius, kurie nagrinėjami neo-rymaniškos teorijos požiūriu. Šiomis teorijomis grįsti komponavimo sprendimai bus iliustruojami Žiūkaitės kompozicijomis. 

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2020/01/27

LMTA DOKTORANTAI: VYTENIS GURSTIS (FLEITA)

2020 m. sausio 27 d., pirmadienį, 18 val. 

LMTA II rūmų Kamerinėje salėje (Vilniaus g. 6-2, Vilnius) 

LMTA DOKTORANTAI: VYTENIS GURSTIS (FLEITA) 

Paskaita-koncertas „Somatikos principų taikymas grojimui fleita“ 

Meno vadovas prof. Valentinas Gelgotas
Mokslo vadovė prof. dr. Audronė Žiūraitytė 

Programoje: J. S. Bach, C. Debussy, J. Rychlík.

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2020/01/27

ICPA PROGRAMOS DALYVIŲ KONCERTAS 

2020 m. sausio 27 d., pirmadienį, 18 val.

LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

ICPA TARPTAUTINĖS PIANISTŲ PROGRAMOS DALYVIŲ IR LMTA STUDENTŲ BEI ABSOLVENTŲ KONCERTAS 

PROGRAMA

L. van Beethoven – Sonata Op. 109, Andante molto cantabile ed espressivo, I–VI var.
Atl. Corinna Soressi, Italija 

F. Chopin – Valsas, Op. 70 Nr. 2
H. Villa-Lobos – „Impresoes Seresteiras“ Nr. 2
Atl. Justine De Wandeler, Belgija

J. Brahms – Scherzo c-moll
Atl. : Daniel Genceviski, Lietuva; Allan Duarte Manhas, Brazilija

J. Brahms – Sonata altui, Op. 120 Nr. 2, I d.
Atl.: Marija Šešelgytė, Lietuva ; Manuel Beja Santos, Portugalija

Pertrauka

G. Faure – „Lamento“
Atl.: Laima Ritikytė, Lietuva; Margherita Torretta, Italija

C. Saint-Saëns – Sonata klarnetui, Op. 167, I d.
Atl.: Marius Deksnys, Lietuva; Justine De Wandeler, Belgija 

F. Chopin – Polonezas, Op. 44 
Atl. Aarun Monteiro Kassam, Portugalija 

F. Chopin – Balladė Nr. 4
Atl. Kyung-Ah Kim, Pietų Korėja

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2020/01/28

BAIGIAMASIS ICPA PROGRAMOS DALYVIŲ KONCERTAS 

2020 m. sausio 28 d., antradienį, 18 val.

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

BAIGIAMASIS ICPA TARPTAUTINĖS PIANISTŲ PROGRAMOS DALYVIŲ IR LMTA STUDENTŲ BEI ABSOLVENTŲ KONCERTAS

PROGRAMA 

L. van Beethoven – 32 Variacijos c–moll
Atl. Manuel Beja Santos, Portugalija 

F. Chopin – Noktiurnas, Op. 32 Nr. 1
Valsas, Op. 18 Nr. 1
Atl. Margherita Torretta, Italija 

L. van Beethoven – Aštuonios variacijos grafo Waldstein tema, Op. 67
Atl.: Allan Duarte Manhas, Brazilija
Manuel Beja Santos, Portugalija

A. Mozart – Koncertas fortepijonui Nr. 27 B-dur, K 595, I d.
Atl.: Arvindan Thekkadath, Kanada-Prancūzija
Aarun Monteiro Kassam, Portugalija

Pertrauka 

W. A. Mozart – Koncertas fortepijonui Nr. 17 G-dur, K 453, I d.
Atl.: Aarun Monteiro Kassam, Portugalija
Styginių kvartetas:
Dalia Šešelgienė, smuikas
Aleksas Filipenkovas, smuikas
Martynas Vytas, altas
Laima Ritikytė, violončelė

W. A. Mozart – Koncertas fortepijonui Nr. 23 A-dur, K 488, I d.
Atl.: Corinna Soressi, Italija
Styginių kvartetas:
Dalia Šešelgienė, smuikas
Aleksas Filipenkovas, smuikas
Martynas Vytas, altas 
Barbora Gailiūtė, violončelė

F. Liszt – Vengriška fantazija
Atl.: Kyung-Ah Kim, Pietų Korėja
Arvindan Thekkadath, Kanada-Prancūzija

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!  

2020/01/31 - 2020/02/02

TEK rekolekcijos Liškiavoje

2020 m. sausio 31–vasario 2 d., penktadienį–sekmadienį

Liškiavos vienuolynas (Bažnyčios g. 7, Liškiava)

TEK REKOLEKCIJOS 

Pradžia: sausio 31 d. (penktadienį) RYTE, pabaiga – vasario 2 d. (sekmadienį) po pietų.

Kaina: studentams – 30 EUR, dirbantiems – 70 EUR.

Svarbu dalyvauti nuo pradžios iki pabaigos nepertraukiamai. Jeigu matote, jog tai nepavyks, siūlome dalyvavimą atidėti kitam laikui.

Daugiau informacijos: el.paštu: studentu.sielovada@gmail.com arba tel. 8 686 80473 (s. Agnietė). Informacija Facebook paskyroje


TEK rekolekcijos – dvasiškai intensyvus tridienis, kurio metu dalyviai išgyvena Kristaus slėpinį, patirdami ir apmąstydami pagrindinius bažnytinius laikotarpius: Gavėnią, Velykas ir Sekmines. Mokymų, diskusijų, pasidalinimų, maldos ir įvairių patirčių pagalba įžengiame į gyvą, asmeninį, perkeičiantį susitikimą su Kristumi – Gyvuoju Dievu.

Rekolekcijos skirtos visiems, ieškantiems Dievo. Tiems, kurie geba priimti iššūkį leistis į kitą – ne virtualią – tikrovę. Ypač kviečiami studentai, o dar labiau – tie, kurie yra dalyvavę KAIROS rekolekcijose. Tai puiki proga augti Dievo ir savęs pažinime. 


Rengėjas – Vilniaus akademinės sielovados centras

2020/02/03 - 2020/02/11

ALEXANDERIO TECHNIKOS SEMINARAS

2020 m. vasario 3–7 d. 
LMTA I rūmų Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius) 

2020 m. vasario 8–11 d.
LMTA Klaipėdos fakulteto Mokomajame teatre (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)

ALEXANDERIO TECHNIKOS SEMINARAS

Užsiėmimus veda Andreas Sandri  
(Graco ir Vienos muzikos ir teatro universitetai, Austrija) 


Andreas Sandri atvyksta iš LMTA Erasmus+ programos partnerinės mokyklos – Vienos muzikos ir teatro universiteto (Austrija). Dėstytojas atvyksta į LMTA jau daugelį metų.

Aleksander vardu vadinamą tam tikrą  pratimų sistemą sukūrė F. Matthiasas Alexander. Ši sistema gali padėti scenos menininkui išmokti teisingai (natūraliai) naudotis savo fiziniu kūnu. Technika ypač naudinga tiems, kurių profesija yra susieta su pasikartojančiais fizinio kūno veiksmais – aktoriams, šokėjams, muzikos atlikėjams. Net 80% scenos menininkų dirba savo darbą jausdami įvairius skausmus. Aleksanderio technikos pagalba tokio tipo problemas galima efektyviai išspręsti.

Aleksanderio technikoje yra akcentuojamas sąmoningas savo kūno stebėjimas, buvimas čia ir dabar, judėjimas, atsipalaidavimas, kvėpavimas.  

Andreas Sandri (g. Ciuriche, Šveicarijoje) studijavo Aleksanderio techniką 1991–1994 m. Konstruktyviajame Mokymo centre (Aleksanderio technikos centras) Londone, šiuo metu dirba Vienoje ir Grace. Aleksanderio technikos mokyklos Vienoje įkūrėjas ir vadovas.

2020/02/11 - 2020/02/13

TŪBOS MEISTRIŠKUMO KURSAI IR INSTRUMENTŲ PARODA

2020 m. vasario 11-13 d. 

LMTA II rūmai (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

TŪBOS MEISTRIŠKUMO KURSAI IR „MIRAPHONE“ INSTRUMENTŲ PARODA


MEISTRIŠKUMO KURSAI. Vedėjas – Karlsrūjės muzikos akademijos profesorius Dirk Hirthe

Individualios pamokos / 2019 aud.
11.30–12.30 val.
14.00–18.00 val. 


„MIRAPHONE“ FIRMOS INSTRUMENTŲ PARODA. Tūbos, eufonijos, trombonas 
Parodos kuratorius – „Miraphone“ atstovas Norbert Nold 

203 aud.
14.00–18.00 val.