Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Muzikinis folkloras

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas, kviečiame rinktis Muzikos studijų bakalauro programos specializaciją Muzikinis folkloras.

Tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos muzikos specialistus – etninės ir profesionalios kultūros, vokalinės ir instrumentinės muzikos bei tradicinių šokių žinovus – švietėjus, tyrėjus, redaktorius, folkloro konkursų, švenčių, festivalių konsultantus, organizatorius, kultūros, mokslo ir švietimo įstaigų darbuotojus, etninės muzikos atlikėjus (instrumentalistus, sutartinių giedotojus ir kt.), folkloro kolektyvų vadovus.

Skiriamieji bruožai: Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal ErasmusNordplus ir kitas mainų programas; skatinamas papildomas dalykinių kompetencijų ugdymas formaliuoju ir neformaliuoju būdu (dalyvavimas meninėje, projektinėje, koncertinėje veikloje). Specifinis šios studijų programos bruožas – teorinių žinių ir praktinių gebėjimų lavinimo sąsajų būtinumas.

FAKULTETAS: Muzikos fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

VALSTYBINIS KODAS: 612W30001 (iki 2017 m.) / 6121PX007 (nuo 2017 m.)

SPECIALIZACIJOS: Nėra

AKREDITUOTA IKI: 2021-06-30

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

DOKUMENTAI: Informacija ruošiama

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS KOMITETAS

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAILT, EN kalbomis

Bendrosios kompetencijos

1. Gebėjimas savarankiškai dirbti ir tobulėti.
2. Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti, sisteminti informaciją, spręsti problemas, kurti naujas idėjas.
3. Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti.
4. Gebėjimas tarpasmeniškai bendrauti gimtąja bei užsienio kalbomis.

Dalykinės kompetencijos

5. Gebėjimas praktiškai pritaikyti įgytas žinias apie tradicinės kultūros reiškinius bei jų šiuolaikines formas.
6. Gebėjimas profesionaliai transkribuoti etninės muzikos pavyzdžius, redaguoti liaudies melodijas.
7. Gebėjimas puoselėti įgytus praktinius tradicinio dainavimo, grojimo ir šokio įgūdžius.
8. Gebėjimas fiksuoti ir kaupti tradicinės kultūros ir muzikinio folkloro duomenis.
9. Gebėjimas skatinti etninės kultūros plėtrą didmiesčiuose ir regionuose.
10. Gebėjimas generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo būdų bei galimybių.
11. Gebėjimas reprezentuoti tradicinę lietuvių muziką Lietuvoje ir svetur.
12. Gebėjimas interpretuoti muzikinio folkloro reiškinius platesniame tarpdalykiniame kontekste.

Tolesnių studijų galimybės: Muzikinio folkloro studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas meno studijų srities muzikos krypties magistrantūroje. 

Profesinės veiklos galimybės: Muzikinio folkloro studijų programą baigę studentai gali dirbti muzikinio švietimo bei mokslo įstaigose, respublikiniuose ir regioniniuose kultūros centruose, informacijos kaupimo ir skleidimo centruose – bibliotekose, fonotekose, muziejuose, archyvuose, leidyklose, taip pat etninės kultūros paveldo centruose – muziejuose, specializuotose archyvuose, bei žiniasklaidos baruose – televizijoje, radijuje, spaudoje.

Grįžti atgal