Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Muzikos teorija ir kritika

Į Muzikos teoriją ir kiritiką priėmimas nebevykdomas. Kviečiame rinktis Muzikos studijų bakalauro programos specializaciją Muzikos tyrimai.

Tikslas: Parengti plačios erudicijos, profesionalius ir visuomeniškai aktyvius muzikos specialistus – muzikos meno ir muzikinio gyvenimo žinovus – analitikus, kritikus, švietėjus, kultūros, mokslo bei švietimo įstaigų darbuotojus, veiklos organizatorius, kurie aktyviai dalyvauja kultūriniuose procesuose, konceptualiai vertina vykstančius pokyčius. Studijų metu įgytas muzikines ir bendrąsias žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas, moka naudotis istorijos šaltiniais, perteikti žinias apie muzikos kūrinius ir reiškinius žodžiu bei raštu.

Skiriamieji bruožai: Studijų programa suteikia muzikologinį išsilavinimą, leidžiantį ateityje rinktis arba derinti mokslinę, pedagoginę, muzikos kritiko bei organizacinę veiklas. Siekiant atskleisti muzikologinės veiklos įvairiapusiškumą, studijų metu skatinama įvairi muzikologinė praktika (spaudoje, radijuje, bibliotekoje, muziejuje, koncertų vedimo); skatinamas tarptautiškumas, suteikiant galimybę rinktis dalines studijas užsienyje (nuo 1 semestro iki 1 akademinių metų visos studijų programos laikotarpiu) pagal mainų programas, taip pat dalyvaujant mokslinėse konferencijose.

FAKULTETAS: Muzikos fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

VALSTYBINIS KODAS: 612W30002 (iki 2017 m.) / 6121PX005 (nuo 2017 m.)

SPECIALIZACIJOS: Nėra

AKREDITUOTA IKI: 2021-06-30

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

DOKUMENTAI: Informacija ruošiama

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS KOMITETAS

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

STUDIJŲ PLANAILT, EN kalbomis

Bendrosios kompetencijos

1. Gebėjimas analitiškai ir kritiškai mąstyti.
2. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktikoje.
3. Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir interpretuoti.
4. Gebėjimas kurti naujas idėjas, originaliai reaguoti į įvairias situacijas.
5. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Dalykinės kompetencijos

6. Gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti muzikos kūrinius ir jų interpretacijas.
7. Lietuvos ir tarptautinio muzikologinio konteksto išmanymas.
8. Skirtingų epochų muzikos kūrinių stilistinių ypatumų, žanrų ir formų dėsningumų išmanymas.
10. Gebėjimas aktyviai dalyvauti muzikos kultūriniame gyvenime, skleisti žinias apie jį.
11. Gebėjimas valdyti muzikos instrumentą.

Tolesnių studijų galimybės: Muzikos teorijos ir kritikos programos bakalaurai gali tęsti studijas menotyros krypties magistrantūroje. Magistrantūros studijų programoje tobulinamos bakalauro studijose įgytos muzikos teorijos ir kritikos kompetencijos.

Profesinės veiklos galimybės: Muzikos bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, ugdymo bei mokslo įstaigose; mokslinių tyrimų institutuose; informacijos kaupimo ir skleidimo centruose – bibliotekose, fonotekose, muziejuose, archyvuose, leidyklose, specializuotuose knygynuose, žurnalų ir laikraščių redakcijose, radijuje, televizijoje, spaudoje; Lietuvos autorių teisių asociacijos gynimo agentūroje (LATGA-A); kūrybinėse sąjungose, fonduose; koncertinėse institucijose (t. y. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir pan.).

Grįžti atgal