Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Lėlių ir objektų teatro režisūra

Tikslas: Lėlių ir objektų teatro režisūros bakalauro studijų programa skirta parengti profesionalius lėlių ir objektų teatro kūrėjus, žinančius meninius ir kultūrinius šalies poreikius, lėlių ir objektų kūrimo ir valdymo technologijas, lėlių ir objektų spektaklio kūrimo būdus; mokančius kritiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti meno reiškinius, taikyti įgytas žinias spektaklio kūrimo procese, kultūrinėje, projektinėje veikloje; galinčius savarankiškai ir kvalifikuotai kurti spektaklius, kūrybingai ir atsakingai organizuoti savo darbą, bendradarbiauti kūrėjų komandoje.

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX042

SPECIALIZACIJOS: Nėra

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

AKREDITUOTA IKI: 2021-06-30

FAKULTETAS: Klaipėdos fakultetas

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas: 
1. Turi teatrinių žinių sistemą, geba jas taikyt asmeninėje ir profesinėje veikloje;
2. Žino kūrinių veiksminės analizės metodą ir jo taikymą spektaklio kūrime;
3. Žino teatrinės kūrybos nacionalinį ir tarptautinį kontekstus, išmano meninės veiklos vadybos principus, geba taikyti žinias kuriant profesinės karjeros galimybes. 
Gebėjimai atlikti tyrimus: 
1. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos vykdymui;
2. Geba analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius procesus, profesinės veiklos tendencijas, kultūros puoselėjimo problemas;
3. Geba įvertinti teatro vartotojų poreikius, sociokultūrinį kontekstą; pasirinkti efektyviausias meninės komunikacijos formas. 
Specialieji gebėjimai: 
1. Geba profesionaliai kurti spektaklius, bendradarbiauti su kitų sričių menininkais; 
2. Geba rengti bei realizuoti kultūros ir meno projektus, perteikti savitą meninę koncepciją;
3. Geba naudoti informacines technologijas spektaklių kūrimo ir profesinio tobulėjimo procese. 
Socialiniai gebėjimai: 
1. Geba etiškai, profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti, su specialistais ir visuomene;
2. Geba dirbti komandoje, įtraukti į veiklą kitus asmenis, motyvuoti, būti iniciatyviu, atsakingu siekiant bendrų tikslų;
3. Geba vertinti kultūros reiškinius meninių, dorovinių, žmogiškųjų vertybių požiūriu; suprantamai, aiškiai ir paveikiai reikšti mintis, pristatant kuriamo meno projekto idėjas. 
Asmeniniai gebėjimai: 
1. Geba savarankiškai dirbti, analizuoti, įsisavinti ir kritiškai vertinti informaciją; generuoti ir realizuoti idėjas;
2. Geba objektyviai vertinti savo profesinius gebėjimus, planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesinę kompetenciją;
3. Geba kūrybingai planuoti, atsakingai organizuoti savo ir komandos darbą; prisiimti moralinę atsakomybę už veiklos rezultatus.

Profesinės veiklos galimybės: Baigę Lėlių ir objektų teatro režisūros studijų programą, absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio lėlių teatruose; užsiimti individualia menine, projektine veikla; kurti savo teatrus. 
Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji Lėlių ir objektų teatro režisūros studijų programą gali tęsti mokslus Teatro ir kino krypties magistrantūroje.

Grįžti atgal