Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Scenos ir kino menų istorija ir kritika

Tikslas: Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius plataus profilio scenos ir kino menų specialistus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir kino menų specifiką, jų raidos dėsningumus, gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti teatro, šokio, kino ir televizijos meninės raiškos procesus istoriniu, teoriniu bei visuomeniniu aspektais.

Skiriamieji bruožai: Studijų programa, vienintelė tarp panašaus profilio kitų aukštųjų mokyklų programų, ugdanti scenos ir kino menų specialistus – teatro ir kino istorikus, kritikus ir analitikus.

VALSTYBINIS KODAS: VALSTYBINIS KODAS: 6121PX006 (iki 2017 m. – 612W40004)

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SPECIALIZACIJOS: Kinas, Teatras (pasirenkama III kurse)

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras (iki 2017 m. – Teatro ir kino bakalauras)

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

AKREDITUOTA IKI: 2020-08-31

FAKULTETAS: Teatro ir kino fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAILT kalba

Bendrosios kompetencijos

  1. Kritiškas ir analitinis mąstymas.
  2. Gebėjimas viešai pateikti profesionalų ir argumentuotą vertinimą.
  3. Gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius scenos ir kino menų teorijos bei praktikos srityse.
  4. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
  5. Gebėjimas kurti naujas idėjas.

 Dalykinės kompetencijos

  1. Gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiant scenos ir kino menų estetikos specifiką, raidos dėsningumus ir meninę įvairovę.
  2. Gebėjimas atlikti profesionalų scenos ir kino meno kūrinio ar reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausią formą šio tyrimo rezultatams pristatyti.
  3. Gebėjimas atlikti mokslinį tyrimą, derinant daugiaaspekčius teatro ir kino tyrimo raiškos būdus.
  4. Gebėjimas panaudoti teorines žinias praktinėje profesinėje veikloje.

Tolesnių studijų galimybės: Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, studentai gali tęsti studijas teatro, kino ar menotyros krypčių antrojoje pakopoje (magistrantūroje). Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas kompetencijas, derindami meno praktikos ir teorijos studijas su kultūriniais projektais bei meno tyrimais.

Profesinės veiklos galimybės: Baigę Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos bakalauro studijų programą, asmenys gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos ir žiniasklaidos institucijose, valstybinės ir nepriklausomos scenos meno ir kino produkcijos bei sklaidos srityse, dalyvauti įgyvendinant įvairius meninius projektus, taip pat gali vykdyti savarankišką kūrybinę, meninę veiklą. Programos absolventai gali dirbti scenos ir kino menų kritikais, teatrų literatūrinių dalių vedėjais, teatro ir kino festivalių bei kitokių meninių projektų kuratoriais ir programų sudarytojais, edukacinių teatro ir kino programų rengėjais.

 

Informaciją stojantiesiems rasite ČIA.

Stojamųjų egzaminų reikalavimus rasite ČIA.