Adrija Čepaitė-Palšauskienė

Dainavimo katedros Operos studijos docentė. Dėstomi dalykai:

Scenos kalba B1
Vaidyba B3