Diana Gečė

Muzikos teorijos katedros studentų praktinio mokymo specialistė. Dėstomas dalykas: Muzikos terapijos technologijos ir praktikumas.