Eirimas Velička

Pedagogikos katedros lektorius, humanitarinių mokslų daktaras