Snieguolė Dikčiūtė

Muzikos teorijos katedros lektorė. Dėstomas dalykas: Muzikos terapijos proceso vertinimas ir praktikumas.