Vita Andziulė

Muzikos teorijos katedros studentų praktinio mokymo specialistė. Dėstomas dalykas: Muzikos terapijos teorija ir profesinė veikla.