Doc. dr. Vytautei Markeliūnienei įteikta premija už publicistiką

Kultūros ministerijoje gruodžio 17 d. pasveikinti šių metų Bronio Savukyno premijos ir trijų premijų už publicistinius kūrinius laureatai. Viena iš jų – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos katedros docentė, daktarė Vytautė Markeliūnienė.

Vytautė Markeliūnienė (c) Thomo Manno festivalio nuotr.

Kalbininko, vertėjo, žurnalisto, redaktoriaus Bronio Savukyno (1930–2008) premija paskirta rašytojai Aušrai Marijai Sluckaitei-Jurašienei už intelektualiosios eseistikos knygą „Spektaklių ir sapnų klavyrai“ – mąslų ir atvirą pasakojimą apie namus be namų. Šiuo metu JAV gyvenanti A. M. Sluckaitė-Jurašienė negalėjo atvykti atsiimti premijos, laureatei skirtą laudaciją perskaitė kultūrologas, eseistas, publicistas, 2014 metų šios premijos laureatas prof. dr. Almantas Samalavičius. 

Bronio Savukyno premija įsteigta 2010 m. Kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Lietuvių PEN centru. Premija komisijos sprendimu skiriama intelektualiosios eseistikos kūrinių autoriams, kultūros leidinių redaktoriams už vertingą indėlį į kultūros temų sklaidą, kultūros problemų apmąstymą periodiniuose kultūros leidiniuose per pastaruosius penkerius metus.

Kultūros ministrė taip pat įteikė tris kasmetines premijas už publicistinius kūrinius. Dailininkui ir eseistui Stasiui Eidrigevičiui premija paskirta už metaforiškus, labai asmeniškus, o kartu ir paradoksaliai universalius eseistinius tekstus. Poetas ir eseistas Donatas Petrošius premiją pelnė už svarius kritiškai mąstančio, dažnai pačią humanitarų, literatų bendruomenę diskutuoti išprovokuojančio autoriaus publicistinius kūrinius, pasižyminčius gilia kultūros procesų analize, šmaikščiu stiliumi, intelektine įžvalga. Premija taip pat paskirta muzikologei Vytautei Markeliūnienei, kurios darbai muzikos publicistikos baruose pasižymi nepriekaištingu profesionalumu, įžvalgumu, erudicija ir nešališkumu. Vytautė Markeliūnienė yra LMTA Muzikos istorijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Trys kasmetinės premijos už publicistinius kūrinius skiriamos už reikšmingiausius ir profesionaliausiai sukurtus publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis per praėjusius metus. Premijų laureatus išrenka Lietuvos kultūros ir meno taryba.

Pagal LR Kultūros ministerijos informaciją
2018 12 18