LMTA simfoninio orkestro koncertinis turas Latvijoje ir Lietuvoje

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoninis orkestras, vadovaujamas savo meno vadovo, LMTA doc. Martyno Staškaus, lapkričio 21–23 d. koncertuos Lietuvoje ir Latvijoje. Lapkričio 21 d. orkestras grieš neseniai renovuotame Molėtų kultūros centre, lapkričio 22 d. – Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijos Rygoje Didžiojoje salėje, lapkričio 23 d. – LMTA Didžiojoje salėje Vilniuje. Solidžios apimties programos centre – lietuvių muzikos klasiko Eduardo Balsio (1919-1984) embleminiai kūriniai, jų atlikimą skiriant šiais metais minimam kompozitoriaus šimtmečiui. 

ENGLISH VERSION

(c) LMTA

Taip pat orkestras koncertuose grieš Jeano Sibeliuso Simfoniją Nr. 7 C dur bei Zitos Bružaitės „Retro koncertą“ fortepijonui ir styginiams. Vakaro solistai – talentingos LMTA studijuojančios smuikininkės Klementina Venciūtė, Agnė Pilkauskaitė, Marija Pranskutė, violončelininkas Deividas Dumčius bei pianistas iš Kosta Rikos David Francisco Salinas Andrade.

LMTA simfoninis orkestras yra amžinai jaunas kolektyvas, kurio sudėtį nuolat papildo į Akademiją įstojantys studentai. Orkestras gyvuoja nuo 1953 metų, pirmasis jo vadovas buvo prof. Jurgis Fledžinskas. LMTA simfoninio orkestro meno vadovais ir vyr. dirigentais yra buvę tokie Lietuvoje ir tarptautinėje scenoje pripažinti batutos meistrai kaip prof. Juozas Domarkas, prof. Gintaras Rinkevičius, doc. Robertas Šervenikas. Su orkestru dirbo doc. Laurynas Vakaris Lopas, nuo 2012 m. LMTA simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiais dirigentas yra doc. Martynas Staškus.

Dirigentas Martynas Staškus (c) LMTA

Anot M. Staškaus: „Diriguoti nuolat besikeičiančiam ir atsinaujinančiam kolektyvui yra didelis iššūkis. LMTA simfoninis orkestras – tai niekada nesibaigiantis procesas, kurio pagrindinis uždavinys yra išugdyti profesionalius orkestro artistus, kurie nebijotų meninių iššūkių rengiant įdomias programas.“

LMTA simfoninio orkestro biografiją taip pat puošia bendradarbiavimas su tokiais meistrais, kaip XX a. lietuvių batutos legendos Saulius Sondeckis ir Jonas Aleksa, prof. Josephas Wallnigas (Austrija), Olga Geczy ir René Mülleris (Šveicarija), Georgas Maisas (Vokietija), violončelininkas ir dirigentas Davidas Geringas, Modestas Pitrėnas, Modestas Barkauskas ir daugelis kitų žinomų vardų.

LMTA simfoninis orkestras gastroliavo Austrijoje, Danijoje, Ispanijoje, Italijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, Vokietijoje. Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose, tokiuose kaip Uzedomo muzikos festivalis, „Young Euro Classic“, kur 2002 m. Berlyne su D. Geringu atliko Anatolijaus Šenderovo „Concerto in Do“ premjerą. Orkestro muzikantai griežia Baltijos jaunimo simfoniniame, jungtiniame Baltijos ir Šiaurės šalių, Štutgarto tarptautinės Bacho akademijos orkestruose ir kt.

Lapkričio 22 d. Latvijos muzikos akademijoje LMTA simfoninis orkestras atliks programą, kurioje greta nuostabios Jeano Sibelijaus Simfonijos c-moll Nr. 7, nuskambės net trys stambios formos lietuvių modernios muzikos klasiko Eduardo Balsio kūriniai.

E. Balsys (1919-1984), kurio šimtmetį šiais metais mini Lietuva, yra vienas pačių ryškiausių lietuvių kompozitorių, kūrėjas, suteikęs XX a. vidurio ir antrosios pusės lietuvių muzikai bethoveniško dramatizmo ir postromantinės ekspresijos. E. Balsys buvo ir lietuvių kompozicinės mokyklos formuotojas (greta Juliaus Juzeliūno), jis ilgus metus dėstė kompoziciją tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – LMTA), vadovavo Kompozicijos katedrai, buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas. Bene kiekvienas E. Balsio kūrinys tapdavo lietuvių muzikos įvykiu.

LMTA simfoninio orkestro koncerte nuskambės trijų skirtingų laikotarpių E. Balsio opusai. Tai – gyvenimo saulėlydyje sukurta poema styginių orkestrui „Jūros atspindžiai“ (1981), jaunatviškos energijos pripildytas Pirmasis koncertas smuikui ir orkestrui a-moll (1954) bei du fragmentai iš vieno populiariausių lietuviškų baletų „Eglė žalčių karalienė“ (1960), kuris priklauso laikotarpiui, pasak muzikologės Onos Narbutienės, ženklinusiam kompozitoriaus kelią į brandą, naują muzikos kalbą.

Įdomu, kad tris Koncerto smuikui dalis atliks trys skirtingos smuikininkės – Klementina Venciūtė, Agnė Pilkauskaitė ir Marija Pranskutė. Atliekant „Eglės žalčių karalienės“ fragmentus, Davido Geringo aranžuotus violončelei ir styginių orkestrui, išgirsime violončelininką Deividą Dumčių. O Zitos Bružaitės „Retro koncertą“ fortepijonui ir styginiams (2005) skambins pianistas Davidas Francisco Salinas Andrade iš Kosta Rikos.

LMTA informacija
2019 11 18