Dėstytojai / Akordeono katedra

Raimondas Sviackevičius katedros vedėjas, docentas
Eduardas Gabnys profesorius
Ričardas Sviackevičius profesorius
Gintaras Balčiūnas lektorius, dr.
Tadas Motiečius asistentas