Dėstytojai / Bendrojo fortepijono katedra

Leonidas Melnikas Katedros vedėjas, profesorius, habil. dr.
Aušra Motuzienė profesorė
Melitina Diamandidi docentė
Jūratė Kuodienė docentė
Jolanta Patamsienė docentė
Gabija Natalevičienė lektorė, dr.
Janina Puodžiukienė lektorė
Irena Puzienė lektorė
Jūratė Tamulėnienė lektorė