Dėstytojai / Dirigavimo katedra

Dainius Pavilionis katedros vedėjas, docentas
Juozas Domarkas profesorius
Audronė Žigaitytė Nekrošienė profesorė
Kazys Daugėla docentas
Robertas Šervenikas docentas
Modestas Barkauskas lektorius
Virgilijus Visockis lektorius
Dirigavimo katedros koncertmeisteriai: Koncertmeisteriai-asistentai: Šviesė Čepliauskaitė, Jūratė Klovaitė, Jolanta Silkauskienė, Liudmila Šaučiūnienė; vyr. koncertmeisterė Aušra Varnelienė; koncertmeisteris Justas Šervenikas