Dėstytojai

Daiva Vyčinienė Katedros vedėja, profesorė, habil. dr.
Rytis Ambrazevičius profesorius, dr.
Rimantas Astrauskas docentas, dr.
Gaila Kirdienė docentė, dr.
Giedrė Šmitienė docentė
Dalia Urbanavičienė docentė, dr.
Evaldas Vyčinas docentas
Aušra Žičkienė docentė, dr.
Varsa Liutkutė-Zakarienė asistentė
Lijana Šarkaitė-Viluma asistentė