Dėstytojai

Daiva Vyčinienė Katedros vedėja, profesorė, habil. dr.
Rytis Ambrazevičius profesorius, dr.
Rimantas Astrauskas docentas, dr.
Gaila Kirdienė docentė, dr.
Dalia Urbanavičienė docentė, dr.
Evaldas Vyčinas docentas
Lijana Šarkaitė-Viluma asistentė